Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.emistra.fi Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.emistra.fi Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä."— Esityksen transkriptio:

1 www.emistra.fi Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä

2 www.emistra.fi EMISTRA on •käyttäjille maksuton kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä •järjestelmä, jolla yritys voi seurata ja raportoida ­käyttämänsä polttoaineen määrän ­kuljetuksissa syntyneiden päästöjen määrät •järjestelmä, josta kuljetuspalveluja hankkivat voivat saada tiedot ­kuljetustensa polttoaineen ja päästöjen määrät ­raportoitaviksi yrityksen ympäristö- tai yhteiskuntavastuuraportissa •järjestelmä, jolla yritykset ja kuljetusala voivat osoittaa ympäristövastuunsa toteutumistason •järjestelmä, jonka tuottaman tiedon avulla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

3 www.emistra.fi EMISTRA tuottaa Yrityskohtaiset tiedot (yritystietokanta) •ovat ainoastaan yrityksen käytössä •yritys saa mm. polttoaineen kulutus-, päästö-, ympäristöraportit kuukausi- ja vuositasolla •tuottaa tulostettavat raportit asiakkaille ja muille sidosryhmille

4 www.emistra.fi EMISTRA tuottaa Kuljetusalan keskiarvotiedot (tilastotietokanta) •joiden avulla kuljetusyritys voi verrata omaa toimintaansa koko kuljetusalaan (benchmarking) •joiden avulla kuljetuspalveluja hankkivat voivat verrata kuljetuspalveluja tarjoavaa yritystä alan keskiarvoon •jotka antavat oikeata ja täsmällistä tietoa viranomaismääräysten kehittämiseksi

5 www.emistra.fi EMISTRA:n hyötyjä •Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiantehokkuusohjelma edellyttää yrityksiltä tulosten seurantaa •Kuljetusyritys voi verrata järjestelmän avulla oman toimintansa energiatehokkuutta ja ympäristömyönteisyyttä toimialan tuloksiin •EMISTRA on kilpailutekijä: Kuljetuspalveluja ostavat yritykset haluavat tiedot kuljetusten tuottamista päästöistä. Osoittamalla energiatehokkuutensa EMISTRA:n avulla kuljetusyritys voi saada lisäpisteitä tarjouskilpailuissa. EMISTRA yhtenäistää ja edistää ympäristöraportointia •Järjestelmä on osoitus niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin kuljetusalan ympäristövastuun toteutumisesta ja osoittaa, miten sektorikohtaisilla, vapaaehtoisilla toimilla voidaan saada tuloksia ja näin edistää myös Suomen ympäristötavoitteita

6 www.emistra.fi EMISTRA / Energiantehokkuussopimus Käyttöönottamalla Emistra -seurantajärjestelmän, yritys liittyy tavarankuljetusten ja logistiikan energiantehokkuussopimukseen. 6.8 Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kuljetusyritys •sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen •ottaa energiatehokkuuden huomioon suunnittelussaan ja hankinnoissaan •ottaa käyttöön energiatehokasta teknologiaa ja energiatehokkuutta parantavia toimintatapoja •pyrkii tehostamaan kuljetusten ja varastoinnin energiatehokuutta yhteistyössä asiakkaittensa kanssa •sitoutuu pyydettäessä antamaan kuljetuspalveluja tilaavalle yritykselle ko. kuljetuksiin liittyvät polttoaineen kulutustiedot sekä mahdollisuuksien mukaan vastaavat kulutustiedot tonnikilometriä kohden ko. yritykselle suoritetuista kuljetuksista ­raportoi tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen edellyttämään seurantajärjestelmään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ­kuljetusten polttoaineen kulutuksesta sopimuksen seurantajärjestelmän edellyttämällä tavalla (polttoaineen kulutus litraa/tonnikilometri tai kilometri, jos tkm-tietoa ei kyetä toimittamaan) ­mahdollisuuksien mukaan myös muusta liikenteen rakennusten lämmön- ja sähkönkulutuksesta ­toteuttamistaan energiatehokkuustoimenpiteistä

7 www.emistra.fi EMISTRA

8 www.emistra.fi EMISTRA yhteyshenkilöt Kun haluat lisätietoja EMISTRA -järjestelmästä ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin: ToimitusjohtajaKoulutusProjektipäällikkö, erikoistutkija Matti Kilpeläinen Pekka VirtanenKari Mäkelä KH FIN OYKH FIN OYVTT Puh. 0207 444 500Puh. 0400 611 068Puh.0207 224 586 matti.kilpelainen@khfin.fipekka.virtanen@khfin.fikari.makela@vtt.fi Kun haluat liittyä EMISTRA-järjestelmään tai teknisissä asioissa, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Antti TervoMarko Leinonen KH FIN OYKH FIN OY Puh. 0207 444 500Puh. 0207 444 500 antti.tervo@khfin.fimarko.leinonen@khfin.fi

9 www.emistra.fi EMISTRA johtoryhmä pjSaari Risto, liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö sihtPyrrö Seppo, asiantuntija, Motiva Oy Gröhn Jari, erikoistutkija, Liikenne- ja viestintäministeriö Herrala Ari, yksikönpäällikkö, Ajoneuvohallintokeskus Kilpeläinen Matti, toimitusjohtaja, KH FIN OY Lahtinen Tarja, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö Lehtinen Juha, toimitusjohtaja, Kiitosimeon Oy Moisio Pasi, johtaja, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry Orres Kyösti, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten liitto ry Palosaari Meeri, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto ry Suomi Ulla, yksikönpäällikkö, Motiva Oy Säynätjoki Tuija, ympäristöasiantuntija, VR Osakeyhtiö Vuori-Karvia Heli, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

10 www.emistra.fi EMISTRA yhteistyössä Logistiikkayritysten Liitto ry


Lataa ppt "Www.emistra.fi Osa kuljetusyrityksen ja kuljetusalan yhteiskuntavastuun toteutusta EMISTRA Kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google