Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin 2010-2011 toteutettu tutkimusprojekti Markku Sipilä, VTT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin 2010-2011 toteutettu tutkimusprojekti Markku Sipilä, VTT."— Esityksen transkriptio:

1 Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin 2010-2011 toteutettu tutkimusprojekti Markku Sipilä, VTT

2 2 23.6.2014

3 3 Ongelma: Tuulivoiman lisärakentaminen on ollut pysähdyksissä, koska tuulivoimapuistojen vaikutus Puolustusvoimien tutkajärjestelmiin on ollut epäselvä. Ratkaisu: VTT on kehittänyt laskentatyökalun (ohjelmiston), jolla tutkavaikutukset voidaan selvittää.

4 4 23.6.2014 Vaikutukset, joita selvitetään  Vaimennus läpimenevälle tutkasignaalille  Heijastukset roottorin lavoista  Heijastukset voimalan torniosasta  Moninkertaiset heijastukset  Muut vaikutukset Näiden selvittämiseksi on ensin tarpeen selvittää voimalan näkyvyys tutkasta katsottuna.

5 5 23.6.2014 Projektin tulokset Kehitetty menetelmät ja ohjelmat tärkeimpien tutkavaikutusten laskentaan:  Tuulivoimaloiden näkyvyys  Voimalan tornin heijastus  Lapojen Doppler-siirtyneet heijastukset  Vaimennus läpimenevälle tutkasignaalille Tarkasteltu myös muita vaikutuksia, mm.:  Infrapunavaikutukset  Vaikutukset radio- ja TV-signaaleihin

6 6 23.6.2014 Näkyvyyden laskenta  Perustuu Maanmittauslaitoksen digitaaliseen korkeuskartta-aineistoon. Analyyseissä käytetyt karttaosat © MML 2011, 827/MML/11.

7 7 23.6.2014 Esimerkki tuulivoimalan roottorin synnyttämästä tutkaheijastuksesta Lavan johtoreuna Lavan jättöreuna

8 8 23.6.2014 Lapojen aiheuttaman Doppler-siirtymän mallintaminen  Suurin Doppler-siirtymä syntyy, kun tuulivoimalaa tarkastellaan sivusuunnasta.  Siirtymän suuruus riippuu roottorin pyörimisnopeudesta.

9 9 23.6.2014 Puolustusvoimien (PV:n) tuulivoimalausuntoprosessi Yritys haluaa lausunnon siitä, onko tuulivoimahanke PV:n kannalta hyväksyttävä. Yhteys Pääesikuntaan (PE) PE päättää, tarvitaanko tutkavaikutusselvitys Jos kyllä, yritys ottaa yhteyttä VTT:hen ja tilaa selvityksen. VTT tekee selvityksen ja toimittaa raportin PV:lle. PE kerää PV:n sisältä kannanotot muidenkin kuin tutkavaikutusten osalta (myös jos tutkavaikutusselvitystä ei tarvita) PE antaa yritykselle lausunnon tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä Jos ei

10 10 23.6.2014 VTT tekee siis tarvittaessa tuulivoimahankekohtaisia tutkavaikutusselvityksiä yritysten tilauksesta. Selvitysten tarkoitus on tukea Puolustusvoimien lausunnonantoa asiassa. Selvityksiä on 30.11.2011 mennessä tehty 22 kpl. Hankekohtaiset selvitykset

11 11 23.6.2014 Lisenssimenettely  Hankkeeseen luotiin lisenssimenettely, joka kannusti alan toimijoita mukaan rahoittamaan työkalun kehittämistä.  Lisensseillä kompensoidaan hanketta rahoittaneille yrityksille heidän rahoitusosuuttaan.  Lisenssin hankkimalla selvityksiä voivat tilata myös ne yritykset, jotka eivät ole rahoittaneet työkalun kehittämistä.  Ilman asianmukaisia lisenssejä ei VTT:ltä voi tilata selvitystä.  Lisenssien määrä ja ostettu lisenssisarja määräävät myös yrityksen sijoitusta selvitysjonossa.  Lisenssejä myy Energiateollisuus ry.  Lisenssit tulevat myyntiin vähintään kolme kertaa vuodessa.  Lisätietoja tutkaselvityksistä, lisenssien ostosta ja sovituista käyttöjärjestyksestä sähköpostitse osoitteesta tutkat@energia.fi

12 12 23.6.2014 Projektin sopimusosapuolet  Energiateollisuus ry  Puolustusvoimat  VTT Johtoryhmässä mukana lisäksi  Työ- ja elinkeinoministeriö  Suomen Tuulivoimayhdistys ry  Metsähallitus Rahoittajat  Työ- ja elinkeinoministeriö  20 tuulivoima-alan yritystä  Metsähallitus

13 13 23.6.2014 Kiitokset Kaikille projektissa mukana olleille ja niille, jotka ovat myötävaikuttaneet sen toteuttamiseen.


Lataa ppt "Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin 2010-2011 toteutettu tutkimusprojekti Markku Sipilä, VTT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google