Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten"— Esityksen transkriptio:

1 Lisätietoja: pirkko.nuutinen@aalto.fi piia.leppanen@aalto.fi
Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten Esimerkkinä Tekniikan kandidaatti, Materiaalitekniikan koulutusohjelma Ohje/ /PN Lisätietoja:

2 TUTKINTORAKENNEPOHJAN LUOMINEN WEBOODISSA
Testikannan osoite: Tuotantokannan osoite: 2. Valitse laitos (tai muu soveltuva organisaatioyksikkö). Sinulla on oikeus luoda tutkintorakenne-pohja, mikäli sinulla on ao. yksikön kattava WebOodi-oikeus: joko OpasVastuuhenkilö tai OpasMuokkaaja. 1. Lähde liikkeelle kohdasta Tutkintorakenteet 3. On kaksi vaihtoehtoa lähteä luomaan tutkintorakennepohjaa. Voit joko a) klikata kohtaa Lisää uusi tutkintorakennepohja ja luoda pohjan ryhmittelyineen ja antaa ryhmittelyille sisällöt kurssitasolle saakka pohjaa luodessasi (ryhmittelyt tarkoittaa tutkinnon osia: esim. Kaikille yhteiset moduulit (O, K, V), Perusopinnot (Perusopinnot tai Perusopinnot laajalla oppimäärällä), Pääaineopinnot, Sivuaineopinnot) tai b) määritellä ensin sisällöt moduuleille, lisätä sitten tutkintorakennepohjan, luoda ryhmittelyt ja hakea niihin tarvittavat moduulit kurssikohtaisine sisältöineen. Jälkimmäinen tapa saattaa auttaa paremmin hahmottamaan tutkintorakennepohjan luomista ainakin työtä ensimmäisen kerran tehtäessä, joten tässä ohjeessa edetään vaihtoehdon b) mukaan.

3 Määritellään ensin sisällöt moduuleille
Määritellään ensin sisällöt moduuleille. (Tutkintorakennepohjan lisäys alkaa sivulta 10) Siirry välilehdelle Moduuli. (Käytössä olevassa WebOodin versiossa on näkyvissä muitakin välilehtiä, vrt. kuva sivulla 2.) Anna kenttään Luo sisältyvyyksiä uudelle opintokohteelle tarvittavan moduulin koodi, esim. MT901-K. Paina Hae. Luodaan sisältyvyydet (= haetaan moduuliin kuuluvat kurssit) moduulille MT901-K. Huom! Koska kaikki moduuliin kuuluvat kurssit ovat pakollisia, ne EIVÄT ole ohjeellisia, siis ruksia EI saa olla kohdassa Sisältyvät kohteet ohjeellisia. Ruksi kuuluu laittaa silloin, kun opiskelija voi sisällyttää kohteeseen vapaavalintaisia/vaihtoehtoisia kursseja (esim. P- ja V-moduulit). Huom! Tämä tieto tallennetaan vieressä olevalla Tallenna-napilla erikseen. Täytä seuraavaksi moduulin voimassaoloaika kenttään Voimassaoloaika (1.8.20xx – toistaiseksi eli ). Tieto täydentyy tallennuksen jälkeen automaattisesti myös kohtaan Voimassaolo. Klikkaa kohtaa Lisää valinnaisryhmä. (Valinnaisryhmällä tarkoitetaan sitä, ovatko kurssit pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaavalintaisia.)

4 Valitse alasvetovalikosta oikea sisältyvyyslaji ”Pakollisuus, Vaihtoehtoisuus, Vapaavalintaisuus” ja kirjoita selite kolmella kielellä (selitetekstejä ja niiden käännöksiä on erillisessä liitteessä). Älä laita pistettä selite-tekstin loppuun (ei näytä hyvältä tulostusversiossa). Huom! Opiskelijoiden HOPS-näkymässä kohta Sisältyvyyslaji ei näy. Vain se näkyy, mitä on kirjoitettu Selite-kenttään. Tallennus Aseta-napilla.

5 Klikkaa Lisää, niin pääset syöttämään K-moduuliin kuuluvat kurssit.
Huom! Opiskelijoille ei näy valinnaisryhmää kuvaava termi Pakollisuus, vaan ainoastaan se, mikä nyt on kuvassa sulkeissa (Moduulin pakolliset kurssit). Opiskelijan näkymässä ei ole sulkumerkkejä.

6 Lisää moduuliin kuuluvat kurssit antamalla kurssin tunniste ja painamalla Lisää.
Kun olet lisännyt kaikki moduuliin kuuluvat kurssit, paina Tallenna. Huom! Ohje P-moduulin sisällön luomista varten (P-moduulista seuraavalla sivulla): Kun moduulissa on vaihtoehtoisia kursseja, kuten Perusopinnoissa esim. kurssit Kie tai Kie Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio, luodaan opiskelijalle mahdollisuus valita HOPSiinsa vaihtoehtoisista kursseista toinen lisäämällä uusi valinnaisryhmä, jonka sisältyvyyslaji on Vaihtoehtoisuus, ja vaihtoehtoiset kurssit haetaan ko. valinnaisryhmän alle. Siirry Takaisin-napilla luomaan sisältyvyydet kaikille tutkintoon tarvittaville moduuleille (sivun 3 kuvassa näkyy ko. kohta Luo sisältyvyyksiä uudelle opintokohteelle).

7 Kaikille moduuleille määritellään sisällöt vastaavalla tavalla.
Vieressä kuva Perusopinnot –moduulin sisällöstä. P-moduulissa on useita valinnaisryhmiä eli Pakollisuus, Vaihtoehtoisuus (Toisen kotimaisen kielen kurssit ja Tietotekniikan kurssit) sekä Vapaavalintaisuus (pakollinen vieras kieli). Huom! Tällöin pitää olla ruksi kohdassa Sisältyvät kohteet ohjeellisia. Huom! Tekstit vaihtoehtoisuuksien kohdalla (suluissa) on sopeutettu opiskelijan HOPS-näyttöön. Käännökset eri liitteellä. Huom! Jos tarvitaan useampia samanlajisia valinnaisryhmiä (esim. Vaihtoehtoisuus), selite-tekstit eivät saa olla täsmälleen samoja. Esim. välilyönnin lisääminen riittää erottamaan selite-tekstit toisistaan. Huom! Yllä olevaan kuvaan liittyen: Vapaavalintaisuus (Pakollinen vieras kieli. …) Valinnaisryhmään tulee lisätä vähintään yksi kurssi, jotta valinnaisryhmä-kohta saadaan näkymään opiskelijalla.

8 V-moduuli Huom! Moduulissa ”Vapaasti valittavat opinnot” tulee olla ruksi kohdassa ”Sisältyvät kohteet ohjeellisia”. Termi Vapaavalintaisuus ei näy opiskelijalle. Opiskelijoille näkyy se, mitä on kirjoitettu selitekenttään (näkyy viereisessä kuvassa sulkeissa). Huom! Jotta tämä moduulia koskeva ohje saadaan näkyviin opiskelijoille, moduuliin täytyy lisätä vähintään yksi kurssi.

9 Tilanne välilehdellä Moduuli, kun kaikille tutkintorakennepohjaa varten tarvittaville moduuleille on määritelty sisällöt. Jos on syytä tarkistaa/muokata jonkun moduulin sisältöä, pääset tekemään sen kohdasta Muokkaa.

10 Kun moduulien sisällöt (sisältyvyydet) ovat valmiit, siirry välilehdelle Tutkintorakennepohjat lisäämään uusi tutkintorakennepohja. Huom! Niin kauan kun tutkintorakennepohjaa luodaan/muokataan jne, sen tila on Luonnos. (Vaiheita välilehdillä Tarkastettavat ja Hyväksytyt ei käytetä.) Opiskelija näkee tutkintorakennepohjan vasta, kun se on julkaistu. Jos olet jo julkaissut tutkintorakennepohjan ja huomaat siinä korjattavaa, voit kyllä tehdä korjauksia esim. moduuleihin. Myös seuraavat tiedot ovat aina korjattavissa pohjan tilasta (luonnos vs. julkaistu) riippumatta: tutkintorakennepohjan vanhenemispvm, ohjesivun osoite, tutk.rak.pohjakohtaiset asetukset ko. pohjalle luotujen HOPSien lähettämisestä kommentoitavaksi/hyväksyttäväksi, tieto siitä, tarkistetaanko tutkintorakennepohjan laajuuden täyttyminen sekä kommentoitavaksi/hyväksyttäväksi lähetys –näytöllä näytettävät ohjetekstit. (Ks. kuva s. 25) Mutta jos pitäisi korjata esim. ryhmittelyjen ohjetekstejä, niitä ei pääse tekemään julkaistuun pohjaan. Silloin sinun tulee kopioida julkaistu tutkintorakennepohja luonnokseksi, tehdä korjaukset ja julkaista se uudelleen. Kopiointi: siirry Julkaistut-tilassa olevan tutkintorakennepohjan alalaitaan, josta löytyy nappi ”Kopioi uudeksi”. Kopiolle tulee automaattisesti sama nimi kuin sillä, jonka kopioit, mutta nimen loppuun tulee merkintä (Kopio). Uusi luonnos kannattaa nimetä selkeästi, jotta pystyt erottamaan pohjat toisistaan. Selvyyden vuoksi jo julkaistu korjausta kaipaava (=jollain tavalla virheellinen pohja) kannattaa siirtää arkistoon, jotta opiskelijat eivät pääse tekemään HOPSiaan siihen pohjaan.

11 Täytä Tutkintovaatimusten yleiset tiedot
(seuraavan sivun kuvassa kentät täytetty) Valitse voimaantulovuosi alasvetovalikosta. Vanhenemispäivämäärää ei tarvitse laittaa. Tutkintoasetus viittaa asetukseen 794/2004 ja sitä kautta opintojen laajuusyksikköön, joka on aina opintopiste (op).

12 Kun olet tallentanut Tutkintovaatimusten yleiset tiedot, saat näkyviin kentät /kehykset Tutkintovaatimusten sisältö (tässä kohdassa luodaan tutkintorakennepohja ryhmittelyineen), HOPS-työkaluun liittyvät asiat (tässä kohdassa määritellään HOPSin lähetysvalinnat ja määritellään opiskelijoille näkyviä ohjetekstejä) sekä Opiskelijalta vaadittavat opinto-oikeuden opintokohteet (tässä kohdassa määritellään se, millä perusteella opiskelija saa käyttöönsä juuri oikean tutkinto-ohjelman tutkintorakennepohjan). Seuraavassa tarkastellaan jokaista kohtaa erikseen.

13 Klikkaa kohtaa Lisää uusi ryhmittely.
Ryhmittely-termi tarkoittaa tutkinnon osia, jotka kandidaatin tutkinnossa ovat Kaikille yhteiset moduulit (sisältää moduulit O/ohjelman yhteiset, K/kandidaatintyö ja seminaari sekä V/vapaasti valittavat opinnot; huom! näitä kolmea osaa ei ole pakko niputtaa yhteen, vaan niistä voi halutessaan tehdä jokaisesta oman ryhmän/otsikon), Perusopinnot (sisältää vaihtoehtoisesti suoritettavat perusopinnot tai perusopinnot laajalla oppimäärällä) , Pääaineopinnot ja Sivuaineopinnot. Ryhmittelyn yleistiedot: nimi kolmella kielellä (huom! käännöksiä erillisellä liitteellä), laajuus, pakollisuus opiskelijalle ja lasketaanko suoritukset mukaan HOPSin kokonaissummaan. Ryhmittelyä koskevaa ohjetekstiä voi halutessa kirjoittaa kenttään, joka aukeaa >-painikkeesta. Jos ryhmittely on kaikille pakollinen, sillä on vain yksi sisältö. Jos ryhmittelyn sisällä on vaihtoehtoisuutta (esim. pää- ja sivuaineopinnot), sillä on useita sisältöjä. (Seuraavalla sivulla kuva, jossa ko. kentät on täytetty.)

14 Täytä tarvittavat tiedot ja tallenna. Huom
Täytä tarvittavat tiedot ja tallenna. Huom! Laajuuden kohdalla jätetään kohta enintään täyttämättä. Tallennuksen jälkeen näkyviin ilmestyivät kehykset Sisältö ja Opintokohde. Sisältö. Kaikille yhteiset moduulit; tähän RYHMITTELYYN EI saa sisällyttää mitä tahansa, sen takia EI RUKSIA tähän kohtaan. Kohdassa Opintokohde haetaan ne kohteet, jotka kuuluvat ryhmittelyn Kaikille yhteiset moduulit alle eli O-, K ja V-moduulit. Kirjoitetaan ao. tunniste tyhjään kenttään ja painetaan Hae/Lisää opintokohde (kuvassa kohteet jo haettu). Koska moduulien sisällöt on jo määritelty, voidaan moduulit vain hakea tunnisteen avulla ja saada ne sisältöineen osaksi tutkintorakennetta. Kohdasta Muokkaa sisältyvyyttä päästäisiin tarvittaessa samaan kohtaan kuin välilehdeltä Moduuli. Opintokohde –otsikon alla olevilla nuolilla voi säädellä opintokohteiden järjestystä. Sen jälkeen kun kaikki tarpeelliset moduulit ryhmittelyyn Kaikille yhteiset moduulit on haettu, paina nappia Takaisin ja pääset lisäämään uusia ryhmittelyjä. (Kuten todettu, kukin näistä moduuleista voisi olla myös omana ryhmittelynään, ei ole pakko niputtaa näitä kolmea moduulia saman otsikon alle.)

15 Klikkaa Lisää uusi ryhmittely.
Lisätään seuraavaksi ryhmittely Perusopinnot, johon tulee kaksi vaihtoehtoa Perusopinnot ja Perusopinnot laajalla oppimäärällä, ts. ryhmittely sisältää useita sisältöjä. Anna ryhmittelyn muutkin yleistiedot. Jätä laajuuden kenttä enintään täyttämättä. Mikäli haluat antaa tälle ryhmittelylle ohjetekstiä, klikkaa >-näppäintä ja pääset kirjoittamaan ohjetekstin. Tallenna. Seuraavaksi lisää ryhmittelyn vaihtoehdot. Paina Lisää sisältö. Tässä vielä ryhmittelyn ohjeteksti –kenttä näkyvissä. Voit sulkea tekstikentän painamalla uudelleen >-näppäintä.

16 Kun olet lisännyt ensimmäisen vaihtoehdon (huomaa mahdollisuus antaa vaihtoehdolle ohjetekstiä kenttään, joka avautuu kun painat >-näppäintä) ja tallennat tiedot, saat näkyviin kohdan, jossa määritellään, montako sisältöä vaihtoehdoista tulee valita. Varmista, että tallennat lukumäärätiedon. Seuraavaksi klikkaa >-näppäintä päästäksesi antamaan (Perusopintoja koskevat) Opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittavat opintokohteet (nämä pitää antaa jokaiselle moduulille erikseen) sekä hakemaan ao. Opintokohteen (eli P-moduulin sisältöineen).

17 Ryhmittelyyn PERUSOPINNOT on nyt haettu 1
Ryhmittelyyn PERUSOPINNOT on nyt haettu 1. vaihtoehto eli Perusopinnot (MT901-P). Klikkaa nyt uudelleen Lisää sisältö ja hae samalla tavalla myös Perusopinnot laajalla oppimäärällä (MT951-P). Anna jälleen tieto Opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittavat opintokohteet . Hae po. Opintokohde MT951-P. Klikkaa kohtaa Takaisin ja pääset lisäämään Tutkintovaatimusten sisältöön jäljellä olevat ryhmittelyt eli Pääaineopinnot ja Sivuaineopinnot kohdasta Lisää uusi ryhmittely.

18 Täytä ryhmittelyn yleistiedot: nimi, laajuus (merkitse minimilaajuus 40 op, mutta jätä enimmäislaajuus tyhjäksi). Huomaa, että voit antaa ryhmittelylle eli pääaineopinnoille ohjetekstin >-näppäimen takaa avautuvaan tekstikenttään. Ryhmittely sisältää useita sisältöjä (koska on useita pääainevaihtoehtoja). Tallenna. Lisää sisältö. Anna ensimmäisen pääainevaihtoehdon nimitiedot. Kun olet tallentanut ne, saat kohdan, jossa tulee määritellä , kuinka monta vaihtoehtoista sisältöä opiskelijan on suoritettava. Ks. seuraava sivu.

19 Tallennuksen jälkeen saat määrättäväksesi lukumäärän, kuinka monta vaihtoehtoista sisältöä (= pääainetta) opiskelijan tulee valita eli vähintään 1 ja enintään 1. Tallenna lukumäärät. Lisää sisältö. Pääaine -vaihtoehdon Soveltava materiaalitiede kohdalle voit tarvittaessa antaa ohjetekstiä >-näppäimen takaa avautuvaan tekstikenttään. Anna tieto Opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittavat opintokohteet. Hae pääaineeseen kuuluvat opintokohteet antamalla ko. moduulien tunnisteet ao. kenttään ja painamalla Hae, jolloin saat rakenteeseen moduulit sisältöineen. Tämän jälkeen paina Lisää sisältö ja anna toisen pääainevaihtoehdon vastaavat tiedot. Tallennuksen jälkeen täytä jälleen Opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittavat opintokohteet . Hae pääaineeseen kuuluvat moduulit. (Kuva seuraavalla sivulla.)

20 Siirry sivun alalaidasta ”Takaisin” ja mene kohtaan Tutkintovaatimusten sisältö, jossa voit lisätä vielä puuttuvan ryhmittelyn eli Sivuaineopinnot. Lisää uusi ryhmittely.

21 Lisätään ryhmittely Sivuaineopinnot. Täytä pyydetyt tiedot
Lisätään ryhmittely Sivuaineopinnot. Täytä pyydetyt tiedot. Merkitse laajuus vähintään 20 op, mutta jätä enintään –kohta tyhjäksi. Ryhmittely sisältää useita sisältöjä. Tallenna. Seuraavaksi Lisää sisältö. Huomaa mahdollisuus antaa vaihtoehtoa koskevaa ohjetekstiä >-näppäimen takaa avautuvaan tekstikenttään. TÄRKEÄ: Lisää ruksi kohtaan ”Opiskelija saa lisätä lueteltujen lisäksi mitä tahansa opintoja HOPSinsa tähän kohtaan.” Tällä ruksilla mahdollistetaan se, että opiskelija pystyy hakemaan HOPSiinsa jonkin tekniikan alan korkeakoulun moduulin sisältämät kurssit sivuaineekseen. Tallenna.

22 Tallennuksen jälkeen saat jälleen määrättäväksesi lukumäärätiedot (kuinka monta sisältöä eli sivuainetta opiskelijan on valittava). Tallenna lukumäärät. Täydennä kohta Opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittavat opintokohteet (MTE1). Sen jälkeen voit vastaavalla tavalla lisätä muita rinnakkaisia sivuainevaihtoehtoja (esim. Henkilökohtainen sivuaine) kohdasta Lisää sisältö.

23 Muista ruksata kohta ”Opiskelija saa lisätä lueteltujen lisäksi mitä tahansa opintoja HOPSinsa tähän kohtaan.” Tallenna. Täytä kohta Opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittavat opintokohteet. Näppäimellä Takaisin pääset siirtymään kohtaan Tutkintovaatimusten sisältö. Huom! Nuolinäppäimillä voit vaihtaa tutkinnon osien eli ryhmittelyjen järjestystä. Nyt kun tutkintovaatimusten sisältö valmis, voidaan jatkaa eteenpäin ja antaa HOPS-työkaluun liittyviä ohjeita.

24 Tekniikan alan korkeakouluissa käytetään OodiHOPS-työkalulla laadittavan omaHOPSin yhteydessä vain kommentointia eli ruksataan kohta Voidaan lähettää kommentoitavaksi. Laitetaan ruksi myös kohtaan ”Ilmoitetaan opiskelijalle, jos HOPSin laajuus ei täytä…” Opiskelijan kommentointinäytön ohjetekstin voi laatia haluamakseen. Linkki ohjesivulle: opiskelijan HOPS-ohjeen osoite on: Tallenna. Määrittele opiskelijan opinto-oikeudelta vaadittava kohde (koulutusohjelman koodi) eli kirjoita koodi tyhjään kenttään ja paina Hae. Huom! Sivun lopussa on painike Kopioi uudeksi. Tämän näppäimen avulla voit kopioida jo julkaistun tutkintorakennepohjan uudeksi luonnokseksi. Huom! Tutkintorakennepohjan tilasta (luonnos vs. julkaistu) riippumatta seuraavat kohdat ovat aina muokattavissa: tutkintorakennepohjan vanhenemispvm (kuva, s. 10), ohjesivun osoite, opiskelijan HOPS-lähetysvalintoja koskevat asetukset, laajuuden tarkistus sekä kommentoitavaksi/hyväksyttäväksi lähetys –näytöllä näytettävät ohjetekstit.

25 Nyt tutkintorakennepohja on valmis ja sen voi siirtää tilaan julkaistu, jonka jälkeen opiskelija voi valita sen oman HOPSinsa pohjaksi. Kuvassa näkyvät vain tutkintorakennepohjan ryhmittelyt. Ne saa auki +-näppäintä painamalla.


Lataa ppt "Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google