Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2nd Vice District Governor Online Training

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2nd Vice District Governor Online Training"— Esityksen transkriptio:

0 2nd Vice District Governor Online Training
Ennen kuin aloitat Toisen varapiirikuvernöörin koulutus Tämä koulutus tulee katsoa PowerPoint -kalvoesityksenä. Katso kalvoesitys: 1. Napauta ‘Slide Show’ ruudun yläosassa olevassa valikossa. 2. Valitse ‘From Beginning’ Onko kysyttävää? Ota yhteyttä omaan teknologiasta vastaavaan henkilöön tai e-koulutusosastoon osoitteella

1 2nd Vice District Governor Online Training
Toisen varapiirikuvernöörin koulutus Ennen kuin aloitat Tämä koulutusosio kestää noin minuuttia. Voit keskeyttää milloin tahansa ja palata takaisin samaan kohtaan.

2 Toisen varapiirikuvernöörin koulutus
Ennen kuin aloitat Tähän kurssiin liittyy työkirja, joka auttaa koulutustilanteessa. Oletko jo ladannut työkirjan? Jos et ole vielä tehnyt sitä, napauta tästä avataksesi työkirjan ennen kuin jatkat seuraavalle kalvolle.

3 Miten työkirjaa käytetään
Toisen varapiirikuvernöörin koulutus Miten työkirjaa käytetään Työkirja on jaettu neljään osaan, jotka vastaavat tämän esityksen osia. Työkirjan jokaisessa osassa annetaan lisätietoja annetuista käsitteistä. *Tämän kurssin aikana tämä kuvake tulee esiin ja se viittaa tiettyihin sivunumeroihin työkirjassa.

4 Miten siirtyä sivulta toiselle
Toisen varapiirikuvernöörin koulutus Miten siirtyä sivulta toiselle Yleensä sivulta toiselle siirtyminen tapahtuu hiirtä napauttamalla. Joskus kalvolla saattaa olla linkki LCI:n verkkosivuille. Vihreä hiirikuvake kalvon vasemmassa alakulmassa osoittaa, että kalvolla on linkki. Siinä tapauksessa voit käyttää oman tietokoneesi hiirtä ja napauttaa linkkiä, jolloin pääset suoraan kyseiseen resurssiin verkkosivulla. Kokeile tätä linkkiä!

5 Oletko valmis aloittamaan?

6 Toisen varapiirikuvernöörin koulutus
2nd Vice District Governor Online Training Toisen varapiirikuvernöörin koulutus

7 Tervetuloa! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi! Tämä kurssi auttaa sinua valmistautumaan uuteen virkaasi antamalla sinulle tietoja ja resursseja.

8 Kurssi sisältää: Tietoa piirikuvernööritiimistä
Yleiskatsauksen piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin velvollisuuksista Kuvauksen toisen varapiirikuvernöörin omista velvollisuuksista Selityksen piirikuvernööritiimin ja GMT/GLT:n välisestä suhteesta Listan resursseista lisäkoulutukseen

9 Piirikuvernööritiimi
Osa 1 Piirikuvernööritiimi Tässä osassa: Selitetään piirikuvernööritiimi Kuvataan tiimikeskeistä lähestymistapaa piirikuvernööritiimin työhön sekä sen antamiin etuihin Katso työkirjan sivua 1.

10 Tiimi Tiimikuvernööritiimi hoitaa piirin toimintaa ja hallintoa ja se käyttää tiimikeskeistä lähestymistapaa, jotta voidaan taata tehokas johtaminen koko piirirakenteessa.

11 Piirin rakenne Piirikuvernööri Ensimmäinen varapiirikuvernööri Piirikuvernööritiimi – mukaan lukien piirikuvernööri, ensimmäinen varapiirikuvernööri ja toinen varapiirikuvernööri – ovat piirin johtorakenteen ydin. Piirihallituksen sihteeri-rahastonhoitaja Toinen varapiirikuvernööri Alueen puheenjohtaja Alueen puheenjohtaja Alueen puheenjohtaja Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Toimikunnat Toimikunnat Toimikunnat Toimikunnat

12 Tiimikeskeinen lähestymistapa piirin johtamiseen
Piirikuvernööri ja ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri ovat itse asiassa kuin viestijoukkueen jäseniä. Joka vuosi piirikuvernööri johtaa piiriä varapiirikuvernöörien tuella. Jokaisen lionsvuoden alussa viestikapula siirtyy tiimin seuraavalle jäsenelle.

13 Tiimikeskeisen lähestysmistavan edut
Tehtävät delegoidaan ja jaetaan ja siten tuloksena on tehokkaampi piirin hallinto/johtaminen Mahdollisuudet varapiirikuvernööreille saada kokemusta Piirin hallinnossa on jatkuvuutta vuodesta toiseen Luodaan yhteistyöhaluinen ja muita tukeva tiimiyhteisö Tiimityöllä päästään parempiin tuloksiin!

14 Piirikuvernööritiimin työ
Nyt tiedän! Ensimmäinen varapiirikuvernööri voi vierailla niissä klubeissa, joissa on jäsenyyteen tai jäsenten säilyttämiseen liittyviä haasteita. Toinen varapiirikuvernööri voi vierailla klubeissa, joista on pyydetty lisätietoa johtajakoulutuksesta ja johtamismahdollisuuksista. Piirikuvernöörillä on paljon tehtävää. Miten hoidan kaikki klubivierailut tänä vuonna? Vierailen itse kaikissa muissa klubeissa!

15 Menestykselliset piirikuvernööritiimit
“Tiimityö on kykyä tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi…ohjata yksittäisiä saavutuksia kohti järjestön tavoitteita.  Se on polttoainetta, joka antaa tavallisille ihmisille mahdollisuuden saavuttaa epätavallisia tuloksia.”   ~Andrew Carnegie, skotlantilais-amerikkalainen tehtailija, yrittäjä ja hyväntekijä

16 Tehdään lyhyt yhteenveto!
Siirry sivulle 2 työkirjassa ja vastaa kysymyksiin ennen kuin siirryt seuraavalle kalvolle.

17 Napauta kerran nähdäksesi oikeat vastaukset.
Mitkä seuraavista ovat tiimikeskeisen lähestymistavan etuja piirin johdossa? Napauta kerran nähdäksesi oikeat vastaukset. Jokaisella uudella piirikuvernöörillä on vähintään kaksi vuotta kokemusta piirin johtamiseen ja hallintoon liittyvissä asioissa Tiimin jäsenillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Tehtävät voidaan jakaa tehokkaasti tiimin jäsenten kesken Johdon jatkuvuus luo tehokkaamman piirihallinnon

18 Piirikuvernööritiimin velvollisuudet
Osa 2 Piirikuvernööritiimin velvollisuudet Tässä osassa: Yleiskatsaus piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin velvollisuuksiin Tarkempi kuvaus toisen varapiirikuvernöörin velvollisuuksista

19 Piirikuvernööri Piirikuvernööri toimii piirin ensisijaisena hallinnollisena johtajana ja palvelee piirikuvernööritiimin johtajana. Hän on vastuussa seuraavien ihmisten johtamisesta: ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri piirihallituksen sihteeri-rahastonhoitaja muut hallituksen jäsenet alueen/lohkon puheenjohtajat Piirikuvernööri Toinen varapiirikuvernööri Ensimmäinen varapiirikuvernööri Siirry työkirjan sivulle 3 lukeaksesi piirikuvernöörin velvollisuuksista.

20 GMT:stä ja GLT:stä kerrotaan lisää myöhemmin tällä kurssilla.
Piirikuvernööri Yleiskatsaus velvollisuuksista: Valvoa GMT:tä piiritasolla ja hallinnoida/edistää jäsenkasvua ja uusien klubien perustamista Valvoa GLT:tä piiritasolla ja hallinnoida/edistää johtajakoulutusta klubin/piirin tasoilla Tukea/mainostaa LCIF:ää ja palveluaktiviteetteja Toimia puheenjohtajana hallituksen ja muissa piirin kokouksissa Varmistaa, että piiri pysyy taloudellisesti vastuullisena Valvoa piirin klubien tilannetta GMT:stä ja GLT:stä kerrotaan lisää myöhemmin tällä kurssilla.

21 Piirikuvernööri Viimeisimmät tiedot piirikuvernöörin roolista ja vastuista löytyvät verkkosivuilta seuraavista julkaisuista: Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö Hallituksen sääntökokoelma Piirikuvernööritiimin käsikirja

22 Ensimmäinen varapiirikuvernööri
Ensimmäinen varapiirikuvernööri on piirikuvernöörin tärkein avustaja ja hän osallistuu suoraan piirin hallintoon ja hän voi toimia piirikuvernöörin edustajana. Tämä auttaa ensimmäistä varapiirikuvernööriä valmistautumaan piirikuvernöörin rooliin, jos hänet valitaan virallisesti tähän virkaan tai jos piirikuvernöörin virka jää avoimeksi. Piirikuvernööri Toinen varapiirikuvernööri Ensimmäinen varapiirikuvernööri Siirry työkirjan sivulle 4 lukeaksesi ensimmäisen varapiirikuvernöörin velvollisuuksista.

23 Ensimmäinen varapiirikuvernööri
Yleiskatsaus velvollisuuksista: Osallistua hallituksen kokouksiin, toimia kokouksissa puheenjohtajana jos piirikuvernööri ei ole paikalla Avustaa klubien arvioimisessa; avustaa heikkojen klubien kehityssuunnitelmien laatimisessa Vierailla klubeissa piirikuvernöörin edustajana Toimia piirikuvernööritiimin tärkeimpänä yhteyshenkilönä GMT:hen Toimia piirikuvernööritiimin ja GLT:n kanssa kehittäen/toteuttaen piirin johtajakoulutussuunnitelman GMT:stä ja GLT:stä kerrotaan lisää myöhemmin tällä kurssilla.

24 Ensimmäinen varapiirikuvernööri
Viimeisimmät tiedot ensimmäisen varapiirikuvernöörin roolista ja velvollisuuksista löytyvät verkkosivuilta seuraavista julkaisuista: Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö Hallituksen sääntökokoelma Piirikuvernööritiimin käsikirja

25 Toinen varapiirikuvernööri
Toisena varapiirikuvernöörinä sinä avustat suoraan piirin hallinnoimisessa ja voit toimia piirikuvernöörin edustajana. Tämä auttaa sinua valmistautumaan ensimmäisen varapiirikuvernöörin rooliin, jos sinut valitaan virallisesti tähän virkaan tai jos ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka jää avoimeksi. Piirikuvernööri Toinen varapiirikuvernööri Ensimmäinen varapiirikuvernööri 25 Siirry työkirjan sivulle 5 lukeaksesi toisen varapiirikuvernöörin velvollisuuksista.

26 Toinen varapiirikuvernööri
Velvollisuudet: Edistää järjestön tarkoitusta Suorittaa hallinnollisia tehtäviä, joita piirikuvernööri antaa hänen tehtäväkseen Suorittaa muita tehtäviä kansainvälisen hallituksen määräysten mukaisesti Osallistua hallituksen kokouksiin Toimia kokouksissa puheenjohtajana piirikuvernöörin/ensimmäisen varapiirikuvernöörin ollessa estynyt

27 Toinen varapiirikuvernööri
Velvollisuudet: Osallistua tarpeen mukaan kuvernöörineuvoston kokouksiin Tuntea klubien tilanne/terveys; lukea kuukauden tiliyhteenvedot ja auttaa piirikuvernööriä ja ensimmäistä varapiirikuvernööriä vaikeuksissa olevien klubien tunnistamisessa/vahvistamisessa Vierailla klubeissa piirikuvernöörin edustajana Avustaa piirikokouksen suunnittelemisessa/järjestämisessä

28 Toinen varapiirikuvernööri
Velvollisuudet: Toimia piirikuvernööritiimin tärkeimpänä yhteyshenkilönä GLT:hen Toimia piirikuvernööritiimin ja GMT:n kanssa piirin laajuisen jäsenkasvusuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi Tehdä yhteistyötä LCIF:n piirikoordinaattorin kanssa ja avustaa toimikuntaa saavuttamaan jokavuotiset tavoitteet mainostamalla LCIF:ää koko piirin alueella Tehdä yhteistyötä piirin tietotekniikkatoimikunnan kanssa LCI:n verkkosivujen ja Internetin mainostamiseksi jäsenille/klubeille Muiden työryhmien toiminnan valvominen piirikuvernöörin pyynnöstä GMT:stä ja GLT:stä kerrotaan lisää myöhemmin tällä kurssilla.

29 Toinen varapiirikuvernööri
Viimeisimmät tiedot toisen varapiirikuvernöörin roolista ja velvollisuuksista löytyvät verkkosivuilta seuraavista julkaisuista: Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö Hallituksen sääntökokoelma Piirikuvernööritiimin käsikirja

30 Tehdään lyhyt yhteenveto!
Siirry sivulle 6 työkirjassa ja vastaa kysymyksiin ennen kuin siirryt seuraavalle kalvolle.

31 Piirikuvernööri ja ensimmäinen varapiirikuvernööri
Napauta nähdäksesi vastaukset kysymyksiin tällä ruudulla 1. Piirikuvernööri on piirin korkein hallintovirkailija. Oikein Väärin 2. Piirikuvernööri toimii piirikuvernööritiimin yhteyshenkilönä GMT:hen. Selitys: Piirikuvernööri valvoo piirin GMT:tä, mutta ensimmäinen varapiirikuvernööri palvelee piirikuvernööritiimin yhteyshenkilönä GMT:hen. 3. Ensimmäinen varapiirikuvernööri avustaa heikkojen klubien vahvistamiseen tähtäävien suunnitelmien tekemiseen piirissä.

32 Toinen varapiirikuvernööri Napauta nähdäksesi vastaukset kysymyksiin tällä ruudulla
1. Toinen varapiirikuvernööri voi suorittaa klubivierailuja piirikuvernöörin edustajana. Oikein Väärin 2. Toinen varapiirikuvernööri toimii piirin tärkeimpänä yhteyshenkilönä GLT:hen. 3. Toinen varapiirikuvernööri ei avusta piirikuvernööriä ja ensimmäistä piirikuvernööriä piirin vuosikokouksen suunnittelussa. Selitys: Toisen varapiirikuvernöörin oletetaan osallistuvan piirikokouksen suunnittelemiseen.

33 Piirikuvernööritiimi ja GMT/GLT
Osa 3 Piirikuvernööritiimi ja GMT/GLT Tässä osassa tarkastellaan tiimikeskeistä lähestymistapaa piirikuvernööritiimin ja GMT/GLT:n välillä. Siirry sivulle 7 työkirjassa lukeaksesi lyhyen yhteenvedon GMT:stä ja GLT:stä.

34 Mitä ovat GMT ja GLT? Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä ja Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä ovat monitasoisia, rinnakkaisia rakenteita, joilla on kolme päätavoitetta: Jatkuva jäsenkasvu Klubien parempi menestys Johtamistaitojen parantaminen

35 Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä
GMT:n tärkeimmät tavoitteet: Jäsenkasvu uusien jäsenten ja uusien klubien kautta Klubien menestyksen tukeminen jäsenten säilyttämisen varmistamiseksi GMT rakenne: GMT - Moninkertaispiiri - Järjestää ja toteuttaa jäseniin liittyviä toimia moninkertaispiirin alueella GMT - Piiri Toteuttaa ja vetää jäsenyyteen liittyviä tuloksia Varmistaa klubien menestys GMT- aluejohtajat kansainvälisissä vaalipiireissä - Löytää kasvustrategioita ja ohjata jäseniin liittyviä toimia vaalipiirin alueella GMT-aluejohtajat - Motivoida ja seurata tuloksia usean moninkertaispiirin alueelta GMT- aluejohtajat kansainvälisissä vaalipiireissä GMT-aluejohtajat GMT - Moninkertaispiiri GMT - Piiri

36 Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä
GLT:n tärkeimmät tavoitteet: Tunnistaa ja kehittää mahdollisia lionjohtajia Kouluttaa ja valmentaa nykyisiä johtajia menestyksen maksimoimiseksi GLT rakenne: GLT - Piiri - Tunnistaa ja kehittää päteviä johtajia piirissä, lohkoissa ja klubeissa - Järjestää, seurata ja koordinoida koulutusta moninkertaispiirin alueella GLT - Moninkertaispiiri GLT- aluejohtajat kansainvälisissä vaalipiireissä - Tunnistaa johtamistarpeet ja -strategiat koko vaalipiirin alueella GLT-aluejohtajat - Motivoida, seurata ja kertoa muille parhaista tavoista toimia usean moninkertaispiirin alueella GLT- aluejohtajat kansainvälisissä vaalipiireissä GLT-aluejohtajat GLT - Moninkertaispiiri GLT - Piiri

37 Yhteistyö: GMT ja GLT Yhteistyö GMT:n ja GLT:n välillä kohdistuu alueen kasvuun ja kehitystarpeisiin, jäsenkasvuun, klubien tilan parantamiseen ja johtajien kouluttamiseen.

38 Piirikuvernööritiimi ja GMT/GLT
Piirikuvernööritiimi on tiimikeskeisen rakenteen ytimessä piirin GMT:ssä ja GLT:ssä. DG-tiimit GMT GLT Piirikuvernööritiimi toimii tärkeänä osana molemmissa tiimeissä.

39 Piirikuvernööritiimi ja GMT/GLT
Jokaisella piirikuvernööritiimin jäsenellä on tehtävänsä osana GMT/GLT:tä. GMT – D Piirikuvernööri 1. ja 2. varapiirikuvernööri Piirin GMT-koordinaattori Lisäjäsenet GLT – D Piirikuvernööri 1. ja 2. varapiirikuvernööri Piirin GLT-koordinaattori Lisäjäsenet *Toisena varapiirikuvernöörinä palvelet piirikuvernööritiimin tärkeänä yhteyshenkilönä GLT:hen ja teet yhteistyötä muiden piirin GLT:n jäsenten kanssa piiritasoisen johtajien kehityssuunnitelman laatimisessa ja kehittämisessä. Lisätietoja GMT/GLT:stä ja piirikuvernööritiimin velvollisuuksista löytyy sivuilta 8-9 työkirjassa.

40 Tehdään lyhyt yhteenveto!
Siirry sivulle 10 työkirjassa ja vastaa kysymyksiin ennen kuin siirryt seuraavalle kalvolle.

41 klubien parempi menestys
Lisää jokaiseen lausuntoon sana tyhjään kohtaan (sanat on listattu ruudun alaosassa). Napauta kerran nähdäksesi oikeat vastaukset. 1. GMT:n ja GLT:n tavoitteet ovat jatkuva jäsenkasvu, _____________________ ja korkeampitasoiset johtajat. 2. Piirikuvernööritiimi on tiimikeskeisen GMT-GLT -piirirakenteen _________. 3. Piirin GLT-koordinaattorit ___________ ja ____________ johtajat piireissä, lohkoissa ja klubeissa tunnistavat valitsevat klubien parempi menestys kehittävät alkuun ytimessä uudet klubit

42 johtajakoulutussuunnitelman
Lisää jokaiseen lausuntoon sana tyhjään kohtaan (sanat on listattu ruudun alaosassa). Napauta kerran nähdäksesi oikeat vastaukset. 4. _____________ toimii tärkeimpänä yhteyshenkilönä DG-tiimin ja GLT:n välillä. 5. Toinen varapiirikuvernööri toimii yhdessä muiden __________ jäsenten kanssa perustaakseen ja toteuttaakseen piiritasoisen ____________________. johtajakoulutussuunnitelman DG-tiimin Toinen VDG piirin GLT piirin GMT

43 Muut koulutusresurssit
Osa 4 Muut koulutusresurssit Siirry työkirjan sivulle 11, jossa on lista muista resursseista.

44 Muut koulutusresurssit
Nyt kun tiedät vähän enemmän toisen varapiirikuvernöörin virasta, oman menestyksesi takaa halusi oppia jatkuvasti lisää ja kehittyä tehtävässä sekä kyvyssäsi löytää tarvittavat resurssit.

45 Muita resursseja: Piirin tiedot
LCI tarjoaa seuraavat resurssit, jotka antavat lisätietoja toisen varapiirikuvernöörin virasta: Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö Hallituksen sääntökokoelma Piirikuvernööritiimin käsikirja Käy myös tutustumassa Piirin resurssikeskukseen, josta löytyy piiriin liittyviä resursseja.

46 Muita resursseja: LCIF
2nd Vice District Governor Online Training Muita resursseja: LCIF Toinen varapiirikuvernööri ja muut piirikuvernööritiimin jäsenet tukevat LCIF-piirikoordinaattoria, kun hän edistää säätiön tunnettavuutta ja hakee tukea avustustyölle ympäri maailmaa. Lisätietoja LCIF:n kanssa työskentelystä saat verkkosivuilta:

47 Muita resursseja: Teknologia
Toiset varapiirikuvernöörit ovat vastuussa yhteistyöstä piirin tietotekniikkatoimikunnan kanssa, jotta edistetään LCI:n nettisivujen ja internetin käyttöä jäsenten ja klubien keskuudessa. LCI:n nettisivuja voidaan käyttää: Yleistiedon hankkimiseen LCI:sta Raporttien lähettämiseen ja tietojen katsomiseen Klubitarvikkeiden hankkimiseen Klubien mainostamiseen e-klubitalon kautta

48 Muita resursseja: Johtajuus
Olet tärkein yhteyshenkilö GLT:n suhteen ja sinun pitäisi tuntea Johtamisresurssikeskus LCI:n nettisivuilla. Napauta kuvaketta ja pääset aloittamaan Johtamisresurssikeskukseen tutustumisen!

49 Muita resursseja: Verkkokurssit
Lionien koulutuskeskus sijaitsee Johtamisresurssikeskuksessa ja siellä on monia erilaisia verkkokursseja, joiden avulla voidaan lisätä tärkeiden johtamistaitojen oppimista ja kehittämistä. Päätöksenteko Valmentaminen Luovuus Johtajuus Tehokas kuunteleminen Innovaation edistäminen Jäsenistön monimuotoisuuden arvostaminen Erimielisyyksien ratkaiseminen Tehokas puheiden pitäminen Yhteisön palveleminen Jäsenten motivoiminen Tehokkaat työryhmät Muutoksen hallitseminen PR-toiminta Delegointi Kokousten hallinta Henkilökohtaisen tehtävälausunnon kirjoittaminen Tavoitteiden asettaminen Mentorointi Saat lisätietoja tätä napsauttamalla!

50 Yhteenveto koulutuksesta
Mitä opimme?

51 Yhteenveto koulutuksesta
Tämän kurssin aikana olet oppinut seuraavista aiheista: Piirikuvernööritiimi Piirikuvernööritiimin velvollisuudet Piirikuvernööritiimi ja GMT/GLT Lisäresurssit jatkuvalle opiskelulle *Jos haluat katsoa uudelleen kalvoja ja kurssin tiettyä osaa, käytä tietokoneen hiirtä ja napauta mitä tahansa yllämainittua linkkiä.

52 "Kun ihminen ymmärtää oman potentiaalinsa ja uskoo omiin kykyihinsä, hän voi rakentaa paremman maailman." - Tuntematon

53 Toivomme, että tämä kurssi antoi sinulle tarvittavat tiedot, kun aloitat virkakautesi toisena varapiirikuvernöörinä. Jos sinulla on tähän kurssiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteella


Lataa ppt "2nd Vice District Governor Online Training"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google