Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaativuusryhmittely Työperhemalli asiantuntijaorganisaatiolle Ulla-Riitta Parikka (Umalli09)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaativuusryhmittely Työperhemalli asiantuntijaorganisaatiolle Ulla-Riitta Parikka (Umalli09)"— Esityksen transkriptio:

1 Vaativuusryhmittely Työperhemalli asiantuntijaorganisaatiolle Ulla-Riitta Parikka (Umalli09)

2 Vaativuustekijät 1. Työn edellyttämä koulutus ja työkokemus 2. Osaamisvaatimuksen laaja-alaisuus ja syvyys 3. Työn ohjeistus ja harkinnan itsenäisyys 4. Ongelmienratkaisu- ja organisointitaidot 5. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot 6. Vastuu ja vaikuttavuus 2Umalli09up

3 3 Työperheet Ryhmä 1 1 Ryhmä 2 2 Ryhmä 3 3 Ryhmä 6 6 Ryhmä 4 4 Ryhmä 5 5 Umalli09up

4 4 Vaativuusryhmä 1 1. Ammattitutkinto, muu soveltuva koulutus tai työkokemus 2. Tehtävät toistuvat samankaltaisina 3. Työtä varten on ohjeet, joita sovelletaan käytäntöön 4. Voi edellyttää useamman tehtävän samanaikaista hallintaa 5. Tavanomaista yhteydenpitoa työyhteisön sisällä ja asiakaspalvelussa 6. Vastuu omasta työstä PortaatVaativuusryhmä 2Vaativuusryhmä 3Vaativuusryhmä 4Vaativuusryhmä 5Vaativuusryhmä 6Vaativuusryhmä 1 Umalli09up

5 5 Vaativuusryhmä 2 1. Alan perustutkinto tai pitkä työkokemus 2. Useampia tehtäväkokonaisuuksia, merkittävä lisätehtävä tai erityisosaaminen 3. Työtä varten olevia ohjeita sovelletaan itsenäisesti tarvittaessa varioiden 4. Useamman tehtävän tai asian samanaikaista hallintaa ja kokonaisuuksien hallintaa 5. Oma-aloitteista yhteydenpitoa työyhteisön sisällä ja määrättyihin sidosryhmiin 6. Ratkaisuilla voi olla tilapäisiä vaikutuksia myös jäsenorganisaatioille PortaatVaativuusryhmä 2Vaativuusryhmä 3Vaativuusryhmä 4Vaativuusryhmä 5Vaativuusryhmä 6Vaativuusryhmä 1 Umalli09up

6 6 Vaativuusryhmä 3 1. Soveltuva korkeakoulututkinto ja pitkä työkokemus 2. Asiantuntijatyyppinen, erityisosaamista edellyttävä tehtävä. Voi sisältää useampia laajahkoja tehtäväkokonaisuuksia. 3. Alan tietoa sovelletaan itsenäisesti myös uusissa ja muuttuvissa tilanteissa. Tilanteet ennakoitavissa, aikaisempia ratkaisumalleja hyödynnettävissä 4. Taito tuottaa tietoa ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja päätöksenteon tueksi sekä organisoida tapahtumia 5. Oma-aloitteista yhteydenpitoa ja tavoitteellista yhteistyötä työyhteisön sisällä ja sidosryhmiin. 6. Asiantuntijavastuu. Ratkaisujen vaikutukset pidempiaikaisia PortaatVaativuusryhmä 2Vaativuusryhmä 3Vaativuusryhmä 4Vaativuusryhmä 5Vaativuusryhmä 6Vaativuusryhmä 1 Umalli09up

7 7 Vaativuusryhmä 4 1. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto ja pitkä työkokemus 2. Oman alan tiedon soveltaminen itsenäisesti. Voi sisältää useampia asiakokonaisuuksia 3. Soveltavaa ja kehittävää harkintaa, sis. jatkuvaa uuden tiedon soveltamista ja uusien ratkaisujen läpivientiä. Kannanottoja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 4. Taito tunnistaa ongelmia, tehdä ratkaisuehdotuksia, vertailla niiden vaikutuksia. Taito hallita alan tietoja kokonaisuutena 5. Monimuotoista, asenteisiin vaikuttavaa vuorovaikutusta merkittävien sidosryhmien kanssa. 6. Asiantuntijavastuu. Ratkaisut kohdistuvat jäsenyrityksiin. Vaikutukset pidempiaikaisia, vaikeasti muutettavia. Ratkaisuilla voi olla valtakunnallisia vaikutuksia. PortaatVaativuusryhmä 2Vaativuusryhmä 3Vaativuusryhmä 4Vaativuusryhmä 5Vaativuusryhmä 6Vaativuusryhmä 1 Umalli09up

8 8 Vaativuusryhmä 5 1. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja pitkäaikainen työkokemus vastaavissa tehtävissä 2. Laajojen ja tosistaan poikkeavien asiakokonaisuuksien asiantuntijuus tai vaikeasti korvattavaa asian hallitsemista 3. Korostuu harkintatilanteiden moninaisuus, poikkeaminen toisistaan ja ratkaisumallien kehittäminen laajoille asiakokonaisuuksille 4. Ongelmakenttä 4-ryhmän työtä laajempi ja haasteellisempi. Korostuu taito hallita samanaikaisesti monia strategisesti merkittäviä ja laajoja kokonaisuuksia 5. Kuten ryhmässä 4 6. Kuten ryhmässä 4 PortaatVaativuusryhmä 2Vaativuusryhmä 3Vaativuusryhmä 4Vaativuusryhmä 5Vaativuusryhmä 6Vaativuusryhmä 1 Umalli09up

9 9 Vaativuusryhmä 6 Asiantuntija ryhmän johtajana. Johtoryhmä on järjestelmän ulkopuolella Vaativuudet kuten ryhmissä 4–5, lisäksi 1. Ei eroja 2. Management: Ryhmän toiminnan itsenäinen johtaminen 3. Ryhmän johtamistyössä harkintaa ohjaavat organisaation ja yksikön yhteiset linjaukset 4. Management: resurssit, aikataulut priorisoinnit 5. Leadership: Johtamis- ja esimiestaidot, kyky motivoida ja sitouttaa 6. Management: Vastuu ryhmän toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta PortaatVaativuusryhmä 2Vaativuusryhmä 3Vaativuusryhmä 4Vaativuusryhmä 5Vaativuusryhmä 6Vaativuusryhmä 1 Umalli09up


Lataa ppt "Vaativuusryhmittely Työperhemalli asiantuntijaorganisaatiolle Ulla-Riitta Parikka (Umalli09)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google