Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOKEMUKSIA AMMATILLISTEN OPINTOJEN OHJAUKSEN JA LÄPÄISYN TEHOSTAMISESTA KESKI-POHJANMAALLA SEKÄ 3 T TUOTANTOKOULU-, TUTKINTO- JA TYÖHAUTOMOHANKE Anne Eteläaho.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOKEMUKSIA AMMATILLISTEN OPINTOJEN OHJAUKSEN JA LÄPÄISYN TEHOSTAMISESTA KESKI-POHJANMAALLA SEKÄ 3 T TUOTANTOKOULU-, TUTKINTO- JA TYÖHAUTOMOHANKE Anne Eteläaho."— Esityksen transkriptio:

1 KOKEMUKSIA AMMATILLISTEN OPINTOJEN OHJAUKSEN JA LÄPÄISYN TEHOSTAMISESTA KESKI-POHJANMAALLA SEKÄ 3 T TUOTANTOKOULU-, TUTKINTO- JA TYÖHAUTOMOHANKE Anne Eteläaho Auli Saari

2 Tavoite 2011 Toimenpiteet 2011                                                                   Asuntola-asumisen tukeminen ja kehittäminen Kysely asuntolatoiminnasta opiskelijoille ja asuntolanhenkilöstölle sekä rehtoreille. Vapaa-aika toiminnan kehittäminen ja toiminnan yhtenäistäminen? Työkykypassin käyttöönotto Työkykypassit käytössä ja toimivat vapaa-ajan ryhmät eri opistoissa. Erityisopetuksen kehittäminen Kysely erityisopetuksesta, opiskelijoille, opiskelijahuollon henkilöstölle, opettajille ja rehtoreille. Tuotantokoulumallin kokeilu Yhteistyö Luovin kanssa Erityisopetusta myös erityisryhmänä Keskeyttämisvaarassa oleville tehostetun tuen konsepti Toimiva HOJKS -rahoituksen ja sen toteutuman seuranta

3 Vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 HOJKS:t (ka./v.) 114 134 151 142 200 267 311 321 Negat. kesk. 5,3 3,3 4,1 4,0 3,7 3,1 2,9 2, ,1

4 NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET
Pitkäjännitteistä työtä, johon tarvitaan johdon tuki ja sitoutuminen Johto suhtautuu myönteisesti opiskelijahuollon ja erityisopetuksen kehittämiseen, mm.yksi kuraattori siirretty yhtymäpalveluihin opiskelijahuollon koordinaattoriksi Toiminnalla on puitteet ja raamit Opettajia koulutettu ja he ovat itse kouluttautuneet vuosien kuluessa On järjestetty kaksi kertaa 5 ov:n mittainen erityispedagogista osaamista lisäävä koulutus, 3 ov:n mittainen erityistä tukea tarvitsevan työssä oppimisen tukemisen koulutus, useita opiskelijahuoltoon ja erityisopetukseen liittyvää koulutuspäivää Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen henkilöstöä lisätty systemaattisesti. Opistoissa on osaamista ja sitoutunutta henkilökuntaa. Varhainen puuttuminen, poissaolot, nollat Käytännössä mahdollisuus tehdä toisin esim. ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat voidaan suorittaa lisäopetustilassa verkkokursseina, opintojakson teoria

5 NÄKEMINEN JA TUNNISTAMINEN, TUKEMINEN, RAKENTEET
osuus voidaankin tehdä työssäoppien ja näyttöjen avulla, aiheeseen voi liittyä jokin kirjallinen osuus, opintoja voidaan suorittaa Kokkotyösäätiöllä tai lähes kokonaan työssäoppien Pitkäjänteisyys ja ketään ei jätetä mentaliteetti. Opiskelijahuollon tukihenkilö/Jaska hakee ammattiopistosta ”kadonneet” Keskeyttämisuhan alla olevien kanssa tehdään töitä, mietitään vaihtoehtoja kokeillaan vaihtoehtoa a ja b, c ja d, joskus e. Opiskelijoiden kohtaaminen yksilöinä on todella tärkeää

6 KAIKISSA OPISTOISSA Kartoitamme uusien opiskelijoiden tilanteen myös alkuhaastattelukaavakkeella sekä lähtötasotestillä sekä lukitestillä (eo konsultoi). Mahdollisuus opiskelijahuoltopalveluihin Terveydenhoitajat opistoissa Erityisopettaja laaja-alainen 2, ammatillisia valmistuneita yhteensä 12, ei erityisopettajan tehtävissä toimivia kuin 3-4 Opinto-ohjaajat Kuraattorit, 4.3 Palkattu tukihenkilöitä , ao. kauppaopisto, maaseutuopistot Apuopettajia eri osastoille muilla aloilla opettajien resursseja henkilökohtaiseen ohjaamiseen Saatu Atsa –konsepti (tuettu asuminen asuntolassa, sosiaali- Toimi maksaa) Sos.psyk. yhdistyksen kautta

7

8 OPISKELIJAHUOLLON JA ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMISEEN YHDESSÄ HAETUT PROJEKTIT
JA NIIDEN PYSYVÄT KÄYTÄNNÖT OPPI-projekti Kelan rahoittama Aikalisä- tuettu ohjaava koulutus Rysä-projekti OPH/ESR Konsultoiva erityisopettaja, lukutestit kaikkiin opistoihin Saattaen vaihto kaikkiin opistoihin Reimari-projekti OPH/ESR Reimari 2 ja Reimari 3 Pohjanmaan Ely /Esr Valmistuvien työllisyyskysely Erityistä tukea tarvitsevien saattaen vaihto te-toimistoon 1.Ohjataan HOJKS keskeyttämisvaarassa olevia systemaattisesti 2. Käytetään keskeyttämiskaavake 3. Käytetään Te-toimistoon siirtyvien tiedonsiirtokaavake 4. T HOJKS-keskeyttäneiden tilanteen tarkistaminen ja tehostettu ohjaus. 5. Tavoitteena on palvelutarvearvioinnin ja ohjauksen kehittäminen yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi 6. Aapo ja Tessa Facebookissa Työvalta-projekti OPH/ESR Työvaltaisen koulutuksen hyödyntäminen kauppaopisto, sote ja ammattiopisto rakennusala Onnistuvat opit Sosiaalikehitys opiskelijan virtuaalinen resurssikeskus

9 PROJEKTI PYSYVÄ KÄYTÄNTÖ ATSA -Projekti OPM/OPH ATSA tuettu asuminen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimintana Opiskelijahuollon kehittämisen valtionavustukset OPH Tutor-opas, Opiskelijakunnan opas molempien QPR-mallinnukset, Opiskelijahuollon, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen prosessien QPR-mallinnukset, Asuntola-asumisen kurssi, T1-tason rästikurssien malli Ryhmänohjaajan käsikirja Perusopetuksen ja lukioiden opiskelijahuollon kehittäminen OPH valtionavustukset 3 Materiaalia Kenutiin Ryhmän ohjaajan käsikirja Lukion erityisopetuksen materiaalia Perusopetuksen osalta kuraattoripalveluita K-P kuntiin, joissa sitä ei ollut Ammattistartin kehittämisrahat 3 Ammattistartin toiminnan kehittäminen Kansainvälisiä hankkeita Opettajat tutustuneet työvaltaiseen koulutuksen eri Euroopan maissa

10 PROJEKTI Tavoite Valtakunnalliset kyselyt ammattistartti ja asuntola - asuminen Oph Kyselyt ja kirjat (Vehviläinen) Oma polku hanke Oph /Esr T1 tason verkkopohjaiset attoaineet käytössä Perustutkintojen purkaminen T1 taso työvaltaista koulutusta ajatellen. Koutsi malli, erityisopettaja tukemassa työvaltaista koulutusta malli Uva 2 Lapin elykeskus/Esr Kokkotyö säätiön pajojen opinnollistamimnen Läpäisy 1 ja 2 Oph Teknostartti, puualan tuotantokoulu, motivaatiokysely aloittaville opiskelijoille, ryhmänohjaaja koulutus, läpäisyn tehostamisen puuttumisen malli, valtakunnalliset kyselyt ammattistartti, asuntola asuminen, erityisopetus (Vehviläinen)

11 OPH/ESR – Projektin tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen aktivointi ammatilliseen koulutukseen

12 MIKSI TÄLLAISTA TARVITTIIN?
Koulutusyhtymässä 450 HOJKS opiskelijaa. Negatiivinen keskeyttämisluku 2,1 ja läpäisy hyvä Erityisopetuksen resurssit ja toimintamuodot eivät vastaa kaikkien opiskelijoiden tarpeeseen Osa opiskelijoista ei voi opiskella tavallisen ryhmän mukana ja tarvitsee yksilöllisen ja räätälöidyn koulutus- ja tukimallin HOJKS –opiskelijoista liian moni keskeyttää

13 TOIMINNASSA MUKANA Toiminnassa mukana:
Kannuksen maaseutuopisto (maatalous,maatekno), Kaustisen raviopisto (hevostenhoit.), Perhon maaseutuopisto (metalli,maatalous), Toholammin maaseutuopisto (sisustusalan artesaani,hopeaseppä), Kulttuuriopisto Kälviältä (nuoriso-ja vap.ajan ohj.,audiovis.), Kokkolan ammattiopisto (puu-,metalli- (8 opiskelijaa), auto-,vaatetus-, pintakäsittely-,hotelli- ja ravintola-,catering-elintarvike-, rakennus-,lvi-,maarakennusala). Aiemmin mukana ovat olleet kauppaopisto (liiketalous) ja sosiaali- ja terveysala, nämä mukana uuden opetussuunnitelman myötä myös tässä hankkeessa.

14 Hankkeessa on/on ollut mukana yhteensä 61 nuorta, joista suuri osa on suorittanut tutkinnon loppuun, osa opiskelee edelleen oma polku mallin mukaan. Yhteistyökumppaneiden kautta mukaan tulleita opiskelijoita on 13, loput ovat siirtyneet oppilaitoksista hankkeen toimenpiteiden kohteeksi.

15 OPSIT PURETTU T1 TASOLLE TYÖVALTAISTA KOULUTUSTA AJATELLEN
Maatilatalous T1 taso työvaltainen Audit T1 taso työvaltainen Autoalan Ti taso työvaltainen Puualan T1 taso työvaltainen Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen T1 taso työvaltainen Rakennusalan T1 taso työvaltainen Kone- ja metalliala T1 taso työvaltainen Kaupan- ja hallinnon ala T1 taso työvaltainen

16 Kurssit, jotka voi tehdä muualla kuin opistoissa
Fysiikka T1 taso Kemia T1 taso Ruotsi T1 taso Englanti T1 taso Liikunta ja terveystieto T1 taso Yhteiskuntaoppi T1 taso Äidinkieli T1 taso Taide- ja kulttuuri T1 taso Etiikka T1 taso Ympäristötieto T1 taso Matematiikka 1 kurssi T1 taso

17 MITEN TOIMITAAN? Kurssin tehnyt opettaja/oman oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelijaa. Saa korvausta 3h/kurssi. Opiskelija voi tehdä opintoja lisäopetustiloissa, Kokkotyö-säätiöllä tai kotonaan. Tavoite on saavuttaa T1, mutta opiskelija voi saada myös paremman arvosanan tekemällä lisätehtäviä. Mahdollistaa yksilöllisen opinpolun toteuttamisen. Sopii niille, joilta puuttuu joitakin vaadittuja opintoja, ja jotka ovat keskeyttämässä kun eivät jaksa istua tunneilla tai eivät voi mennä ryhmän mukana (masennus, ahdistus, paniikkihäiriö) Kokemukset ovat olleet hyvät. Opiskelijat suorittavat opintoja omassa tahdissa nopeasti ja huolellisesti.

18 OMA POLKU-HANKKEEN LOISTE-PAJA
Kokkolan ammattiopiston asuntolan alakerrassa Ma-to klo Kohderyhmä Oma polussa opiskelevat erityisopiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea yksilöllisen polun toteuttamisessa. Tekevät pajassa atto- aineita. Tulevat pääsääntöisesti muualta kuin ammattiopistolta

19 OPISKELUA TYÖPAIKOILLA
Projektin tavoitteena on mahdollistaa vaihtoehtoisia polkuja opintojen suorittamiseen Ammattiaineet voidaan suorittaa työpaikoilla Eri alojen opettajille resursoidaan 1ov/tutkintoala Keskeistä on, että ammattiaineen opettajat purkavat opetussuunnitelmaa työvaltaista koulutusta ajatellen Opettajat tekevät yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa, jotta tutkinnon tavoitteet voidaan saavuttaa pääsääntöisesti työpainotteisesti

20 VALMISTUNEET OPISKELIJAT 30
VALMISTUNEET OPISKELIJAT / sen jälkeen opiskelijoita ohjattu ilman hanketta ja useita valmistuneita 1 pukuompelija, 1 puuseppä, 4 maataloustyöntekijää, 3 levyseppähitsaajaa, 2 lähihoitajaa, 2 maarakennuskoneen-kuljettajaa, 4 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa, 1 maalari ja 2 hevostenhoitaja ja 1 merkonomi

21 MITÄ MAKSAA? MITÄ TÄMÄ MAKSAA?
Rahoitus E, kolme ja puoli vuotta N E opsin purkua ja yksittäisten opettajien kuluja Lisäksi matkakuluja ja muita kuluja Muut palkkakulut E, josta Koutsi. erityisopettaja ja projektivastaava/kuraattori, kuukautta kohti palkkakulut noin 4500 E/KK HOJKS opiskelijoita 60 mukana, jos olisivat keskeyttäneet Menetetty yksikköhinta 532 800 E Menetetty HOJKS osuus 260 000 E

22 MIKÄ KOROSTUU? Toiminta lähtee nuoren tarpeista käsin Työpäivän pituus
Attoaineet vai työssäoppiminen Opsit ajateltu työn kautta ja Atto-aineista poimittu T1 tavoitteet, jotta voidaan tehdä Omaa tahtia ja Omassa tilassa Yhteistyö Kelan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien kanssa, Nuorella auttava verkosto-seminaari ja Mahdollisuus viedä keskeyttämisvaarassa olevia nuoria asiakasyhteistyöryhmän kokoukseen. Pitkäjänteinen tuki Nuorta ei jätetä, ei luovuteta vaikka nuori katoaa välillä Etsitään erilaisia ratkaisuja uudestaan ja uudestaan Tukeminen arjen toiminnoissa konkreettisesti mm. käydään yhdessä virastoissa

23

24

25

26 TUOTANTOKOULU KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ
TUOTANTOKOULUA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TILOISSA Perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Kpedun opistojen kanssa. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa ja kesto noin kolme vuotta. Opetus toteutetaan työssä oppien. Tuotantokoulussa on luokkaopetus minimoitu ja toimintarakenne on kiinnitetty työelämään. Säätiön pajat opinnollistetaan UVA2-hankkeen toimesta. Opettajalle ja pajaohjaajelle resurssia tähän tarkoitukseen. Hankkeen aikana työpaja-oppilaitosyhteistyöllä opinnollistetaan niiden ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osat, jotka voidaan suorittaa Tuotantokoulussa Kokkotyö-säätiön työpajoilla. Projektin avulla oppilaitokset rakentavat lisää työkaluja ehkäistä opintojen keskeytyksiä. Lisäksi projektissa kehitetään opinnollistamisprosessien dokumentointia. Tavoitteena on saada opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset ja toimintatavat osaksi Kokkotyö-säätiön työpajojen perustoimintaa.

27 OPINNOLLISTETTAVAT PAJAT
Ompelu- ja kädentaidot sekä Pesula / Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Palvelupaja ja Pesula / Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Metallipaja / Levyseppähitsaaja, Kone- ja metallialan perustutkinto Puutyö / Puualan perustutkinto Puutyö / Pintakäsittelyalan perustutkinto Puutyö, rakennus / Rakennusalan perustutkinto Autohuolto / Autoalan perustutkinto Kuljetus / Logistiikan perustutkinto Toimisto, Myymälä / Liiketalouden perustutkinto Viestintäpaja / Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Viestintäpaja / Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

28 KOKKOTYÖSÄÄTIÖ MAHDOLLISTAA
KPEDU MAHDOLLISTAA Opettajan Terveydenhoito- ja kuraattoripalvelut Lounasmahdollisuuden Säätiön läheisyydessä Normaalit opintotuki- ja koulumatkaetuudet KOKKOTYÖSÄÄTIÖ MAHDOLLISTAA Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoaminen opiskelijoille Työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva oppiminen ja toiminta Riittävät ja osaavat valmennusresurssit yksilö- ja työvalmentaja

29 Kehitetty yhteistyötä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän kanssa
TIPPUMASSA OLEVILLE Kehitetty yhteistyötä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän kanssa Ollaan hakemassa rahoitusta Seinäjoen Pilari-tyyppistä toimintaa varten yhdessä alueen toimijoiden kanssa

30

31 3T -HANKE TUTKINTOHAUTOMO-, TUOTANTOKOULU JA TYÖ-HANKE Elystä
Rekryneuvonnan kohteeksi valitaan ne alat, joissa eniten vaikeuksia työllistyä, näiden alojen opiskelijoille kohdistetaan tehostettuja toimenpiteitä. Rekryneuvoja auttaa etsimään työssäoppimispaikkoja, niille opiskelijoille joiden on vaikea saada niitä ja auttaa valmistuvia opiskelijoita työllistymisen tukemisessa sekä kehittää saattaen siirtoa oppilaitoksista te-toimistoon.

32 3T-PROJEKTIN VUOSISUUNNITELMA
Tehtävä, toimenpide 2012 Vastuuhenkilö Nimetään projektipäällikkö Kevät 2012 Vs.yhtymäjohtaja Muodostetaan ohjausryhmä Kevät 2012 vs. yhtymäjohtaja Nimetään rekryneuvoja, perehdytetään ja muodostetaan työryhmä suunnittelemaan tarkemmin toiminnan sisältöä Kevät 2012 te-toimiston johtaja ja projektipäällikkö Tehdään kaksi erityisopettajan hakuilmoitusta, haastatellaan hakijat ja valitaan sopivat toimijat ja perehdytetään heidät Kevät 2012 Projektipäällikkö ja vs. koulutusjohtaja Tehdään metallialan työvalmentajan hakuilmoitus, haastatellaan sopivat hakijat, valitaan paras ja perehdytetään hänet. Kevät 2012 Kokkotyö-säätiön toimitusjohtaja Esite ja Kesä 2012 Projektipäällikkö. Työvalmentaja ja erityisopettaja työryhmään kehittämään mallia yhdessä ammattiopiston johdon ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa, projektipäällikkö sekä kokkotyö-säätiön johdon kanssa. Elokuu 2012 Muodostetaan työryhmä kehittämään tutkintohautomoa, luodaan periaatteet. Elokuu 2012 Projektipäällikkö vie asiaa eteenpäin Työvalmentaja ja erityisopettaja tuotantokoulussa ohjaavat ja opettavat opiskelijoita ja raportoivat ohjausryhmälle. Syksy 2012 Ohjausryhmä seuraa samoin projektipäällikkö

33 VUOSI 212 Muodostetaan työryhmä luomaan pelisäännöt työkyvyn arviointijaksoa varten. Elokuu 2012 Projektipäällikkö vie asiaa eteenpäin Kokkotyö-säätiön johtajan kanssa Ohjataan keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita tutkintohautomoon Syksy 2012 Projektipäällikkö vie asiaa eteenpäin, opiskelijahuollon kanssa yhteistyössä Valmiit atto-ainepaketit luotu jo Oma polku-hankkeessa, samoin työvaltaisen toiminnan konsepti. Näitä hyödynnetään tutkintohautomossa. Syksy 2012 Projektipäällikkö vie asiaa eteenpäin Ohjausryhmä kokoontuu, sovitaan laskutuskäytänteistä. Syyskuu 2012. Tehdään seuranta- ja maksatus raportit. Projektipäällikkö HOJKS-keskeyttäneet/etsivätyön tuki, mallinnetaan malli. Syksy 2012 Projektipäällikkö.

34 ARVIOINTIJAKSO KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ
PALVELUN TAVOITTEET Tavoitteena on yksilöidyn tiedon saaminen opiskelijan valmiuksista suoriutua työvaltaisesta opiskelusta, mahdollisista rajoitteista, kehittymisalueista ja sitoutumishalukkuudesta opiskeluun. Tavoitteena voi olla myös selventää opiskelijan palvelutarvetta. Jakson tavoitteet laaditaan yhteistyössä opiskelijan, oppilaitoksen ja palvelun tarjoajan kanssa olemassa olevaa taustatietoa hyödyntäen. PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMENPITEET Kartoituksen aikana kartoitetaan havainnoimalla opiskelijan valmiuksia suorittaa tutkinto työvaltaisesti oppien. Jakson aikana varmennetaan opiskelijan opiskelusuunnitelma. KOHDERYHMÄ Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijat, joiden opiskeluvalmiuksien kartoittaminen on tarpeellista.

35 ARVIOINTIJAKSO PALVELUN MÄÄRÄ
10 opiskelijalle 14 päivän jaksoja, päivän kesto on 7 tuntia. HINTA Palvelun kokonaishinta: 14 päivän jakson hinta 10:lle opiskelijalle = 7 999,60 € + alv 1 839,91 € Opiskelijatyöpäivän hinta: 57,14 € / henkilö / päivä + alv 13,14 € Palvelun siirtäminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. MAKSUEHDOT Palvelusta maksetaan toteutuneiden päivien mukaan, joka laskutetaan 14 päivän jakson jälkeen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Opiskelijan valmiuksia kartoitetaan hänen ollessaan Kokkotyö-säätiön työosastolla suorittaen työtehtäviä. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota sosiaalisiin taitoihin, ryhmätyötaitoihin, työelämän pelisääntöjen tuntemiseen, aktiivisuuteen ja opiskeluhalukkuuteen.   

36 ARVIOINTIJAKSO RAPORTOINTI
Palvelun myyjä pitää kirjaa, josta käy ilmi järjestämismuoto, sisältö ja opiskelijoiden läsnäolo. Ostajalla on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä. Sopimuskauden päättyessä käydään arviointikeskustelu palvelun toimivuudesta; sen hyvistä ja huonoista kokemuksista. Kartoitusjakson jälkeen tehdään jokaisesta opiskelijasta yhteenveto jakson aikaisista huomioista ja se toimitetaan ostajalle. MUUT EHDOT Palvelun tuottaja järjestää osallistujille jakson ajaksi ryhmävastuuvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen.

37 METALLIALAN TUOTANTOKOULU
Kehitetään tuotantokoulua yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa. Luodaan metallialan tuotantokoulu. Metalliala tarvitsee uusia työntekijöitä ja ammattiopinnoissa on useita nuoria, jotka tarvitsevat tukea saadakseen tutkinnon suoritetuksi. Palkattu opettaja sekä työvalmentaja.

38 TUTKINTOHAUTOMO Työvaltaisen opiskeluympäristön, erityisopettajan sekä työvalmentajan tuella voidaan mahdollistaa kouluallergisten opiskelijoiden oppiminen. Paikka minne ohjataan ne opiskelijat, jotka ovat jo tippuneet tai tippumassa. Heille tarjotaan arviointijakso, joka kestää 2 viikkoa, sen aikana selvitetään heidän opiskeluvalmiutensa ja opiskelukuntonsa. Tutkintohautomossa on mahdollista suorittaa atto-aineita tai/ja lähteä suorittamaan tutkintoa loppuun työvaltaisesti joko yrityksissä tai Kokkotyö-säätiön pajoilla tuotantokoulussa. Non stop-periaatteella toimivassa tutkintohautomossa erityisopettaja ottaa kokonaisvaltaisen vastuun hautomon opiske-lijoista.

39 Kehitetään työelämäyhteistyötä.
Oppilaitosten opettajat tekevät jo yhteistyötä työelämäedustajien kanssa hyödynnetään näitä kontakteja. Oppilaitosten työelämäyhteistyö voi toimia systemaattisemmin ennakoinnin välineenä. TKTT haastatteluun luodaan uusia kysymyksiä opiskelijoiden työssäoppimisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Työllistymisen tukemiseksi tehdään esite, jossa kerrotaan erilaisista keinoista työllistää nuori mm. sanssikortti, oppisopimusmahdollisuus, tukityöllistäminen jne. Opettajat vievät tätä esitettä yrityksiin kun valvovat ja arvioivat työssäoppimista. arvioivat opiskelijoiden työssäoppimista. Kehitetään myös yhteistyömalli etsivien ja koulutusyhtymän, te-toimiston ja Kokkotyösäätiön välille ja tehostetaan HOJKS-keskeyttäneiden ohjausta.

40

41

42

43

44 Polkuja Läpäisyn tehostamiseen keskeiset tavoitteet: Opetushallitus rahoittaa 1. Kehittää ja pilotoida seuranta- ja raportointimalleja peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohjauspalveluiden tueksi. Näillä tuetaan koulutuksen läpäisyn tehostamista. 2. Kehittää tietohallintajärjestelmän (MultiPrimus) hyväksikäyttöä seurannan ja koulutuksen läpäisyn ja tehostamisen näkökulmasta. 3. Kehittää tapoja suorittaa ammatillisia opintoja ammattistartti vuoden aikana, sekä kehittää ammattistarttilaisille räätälöityjä toiminnallisia ammatillisia opsin osia opiskelijan hops:n mukaisesti. 4. Kehittää keinoja tunnistaa ja arvioida oppimis- ja motivaatio-ongelmissa painiskelevia nuoria erilaisin Niilo Mäki Instituutissa kehitetyin arviointivälinein. Tavoitteena on myös opiskelijoiden tukimallien ja pedagogiikan kehittäminen ja pienimuotoinen kokeilu, sekä tehostetun tuen vaikuttavuuden tutkiminen.

45

46 TEKNOSTARTTI ILMAN PAIKKAA JÄÄNEILLE
ammattistarttiryhmä ja kaksi Aikalisä ryhmää (vammaisten valmentava ja kuntouttavava) sekä yksi maahanmuuttajien valmistava ryhmä Läpäisyhankkeen aikana kokeiltiin teknisempää ammattistarttikoulutusta Yksilöllinen suunnittelu Ryhmä muodostettiin elokuussa kokonaan ilman paikkaa jääneille Ryhmään tuli 14 opiskelijaa Ryhmässä toimii opettaja ja avustaja Uutena mm. teknisen työn numeron korottaminen

47 Koordinoimme koko hanketta.
Säännölliset yhteistapaamiset. Teemme väli- ja loppuraportit Myöhemmin kehitetään HOPSia ja Wilmaa, niin että opiskelijoiden ohjaaminen ryhmänohjaajan toimesta jämäköityy ja opintojen etenemisen kirjaamiset ja puuttuvat opinnot näkyvät reaaliaikaisesti. Käymme systemaattisesti läpi ne opiskelijat joiden opinnot uhkaavat viivästyä ja läpäisy pitkittyä. Primuksesta listat opiskelijoista. NMI instituutti toteutti kyselyn, johon vastasi n. 700 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa

48

49 Tehty yhteenveto eri tutkintojen läpäisyluvuista, negatiivisesta keskeyttämisestä, poissaoloista, varoituksista, HOJKS opiskelijoista sekä kaksoistutkinnon suorittaneista. Edelleen kehitetään opiskelija hyvinvoinnin käsikirjaa ja hyödynnetään siinä NMI kehittämiä menetelmiä. Ollaan mukana kehittämässä Dialoogin kanssa valtakunnallisia kyselyitä ja toteutetaan ne oman oppilaitoksen osalta. Opintojen keskeyttäminen ja siihen liittyvät ohjauspalvelut (uudelleen) sijoittumisen tukena Ammattistartti opintoihin valmistavana, opintoja edistävänä ja keskeyttämisiä ehkäisevänä Opiskelija-asuntola oppilaiden kokonais hyvinvoinnin tukena HOJKS- kysely opettajat, rehtorit, opiskelijahuolto sekä HOJKS opiskelijat Kokeiltu teknostarttia ilman paikkaa oleville (Syksy ja kevät )

50 HAASTEENA Terveydenhoitoon kaivataan lisää resursseja.
Psykologiset tutkimukset tulisi tehdä jo perusopetuksen puolella tai viimeistään niihin tulisi olla resursseja toisenasteen opintojen alussa. HOJKS-resurssin tehokkaampi käyttö vaikuttaisi myös opiskeluhuollon toimivuuden lisääntymiseen. Pienryhmien/työ valtaisen erityisopetuksen puute vaikuttaa kaikkien toimijoiden työhön, tästä seuraa lisää räätälöintejä ohjaamista, poissaoloja ja opintojen keskeyttämisiä Työnjakoihin liittyvät asiat. Syrjäytymisen ehkäisy yleensä. Erityisopetuksen palvelujen yhtenäistäminen. Hyville käytänteille pitää saada riittävät resurssit.

51 Mitään pysyvää hyvää ei koskaan saavuteta pikakonstein ja nopeutetulla aikataululla, ja on itsestään selvää, että opiskeluihin sitouttaminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen vaativat runsaasti aikaa, panostusta ja työtä. Mutta se on mahdollista – pienin askelin, sitkeästi ja suunnitelmallisesti, kriittisesti tiettyihin asioihin kerrallaan keskittyen ja henkilöstön jokaisen jäsenen tuella ja suurella sydämellä. Jäppinen, A-K, 2007, 114


Lataa ppt "KOKEMUKSIA AMMATILLISTEN OPINTOJEN OHJAUKSEN JA LÄPÄISYN TEHOSTAMISESTA KESKI-POHJANMAALLA SEKÄ 3 T TUOTANTOKOULU-, TUTKINTO- JA TYÖHAUTOMOHANKE Anne Eteläaho."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google