Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL- LISESSA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL- LISESSA."— Esityksen transkriptio:

1 1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL- LISESSA JOUKOSSA Hyötyykö opiskelija laajennetusta työssäoppimisesta? 3. NEUVOTTELUT OPISKELIJAN KANSSA Opettaja, opo, La-To – opo ja nuoriso-ohjaaja neuvottelevat työssäoppimisesta ja sen mahdollisuuksista opiskelijan kanssa. Tehdään jakso- opiskelusuunnitelma Opiskelija hakee työpaikkaa 4.OPISKELU- SUUNNITELMA Työssäoppimispaikalla tehdään työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa opiskelusuunnitelma ja laajennetun työssäoppimisen sopimus työssäoppimisen ajalle. 5. TYÖVALTAISET OPINNOT JA OPINNOT OPPILAITOKSESSA Opiskelija tekee työvaltaista oppimistaan työpaikalla ja opintoja oppilaitoksessa yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan jakso kerrallaan. Keskeneräisten atto- kurssien täydentäminen on mahdollista tehdä työvaltaisesti. La-To-opiskelija voi suorittaa työpaikassaan työvaltaisilla menetelmillä ATTO3 opinnot (äidinkieli4, matematiikka3, englanti2, yritystoiminta, työelämän pelisäännöt) 6. VALMISTUMINEN Opiskelija valmistuu työvaltaista polkua ja työllistyy OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN 1

2 2 Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi 123451234512345 OAOOOAOTOOOOATT!T! O=oppilaitoksessa T=työssä A=atto-opinnot sin: LA-TO -jakso !=valmistuu D) Ryhmä: autoalan perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma Ryhmän opiskelija Mika /La-To nopeuttaja, kesät ja loma-ajat työssä autokorjaamossa, valmistuu melkein vuoden muita aikaisemmin A) Ryhmä: puutarhatuotannon perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma Ryhmän opiskelija Maija / La-To, erityisopiskelija, paljon poissaoloja B) Ryhmä: pintakäsittelyn perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma Ryhmän opiskelija Matti / La-To, huippu-urheilija, puuttuvia suorituksia, poissaoloja C) Ryhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, ryhmä valmistui toukokuussa 2009 Mari ja Milla keskeyttivät viimeisenä opiskeluvuotena, töissä sairaalassa, palasivat opintoihin 3. jaksolle 2010 1.opiskeluvuosiLa- To T 2.opiskeluvuosiT3.opiskeluvuosi 123451234512345 OAOOOAOTOOT!T! 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi 123451234512345 OOOATOOAOTTOATT!T! 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi4.opiskeluvuosi 12345123451234512345 OOOATOOLa-To T ATTTATTTTA!?TT!T! 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi 1234512345 12345 OOOAOOOTAOAAOTT!T! 1.opiskeluvuosi La- To T 2.opiskeluvuosi T 3.opiskeluvuosi T 4.opiskeluvuosi 123451234512345 OOOAOTTT ja urh. ATATT ja urh. TT!?T!? T!?T!? 4.opiskeluvuosi T!T! 12345 La-To T TT

3 Opiskelijan ohjaus La-To:ssa Opiskelija Osallistuu opiskelusuunnitelman ja työvaltaisen suunnitelman tekoon. Suunnittelee opiskeluaan, asettaa tavoitteita, sitoutuu työpaikan ja La-Ton sääntöihin. Kehittää ammattiosaamistaan ja avaintaitojaan työpaikalla työskennellen. Valmistautuu näyttöön ja arvioi omaa suoritustaan A Opiskelussa tai ryhmässä vaikeuksia/erityisopiskelija B Keskeneräisiä kursseja, hitaasti etenevä C Opinnot aiemmin keskeytyneet D Opiskelussa muita nopeammin etenevä Ammattiopettaja, • Suunnittelee opintojen työvaltaista suorittamista omalla alallaan. •Osallistuu yksilöllisen opiskelusuunnitelman tekoon. •Ammattiosaamisen näyttöön ohjaaminen ja sen arviointi. •Auttaa/ohjaa/kannustaa. La-To projektipäällikkö •Jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen. yhteistyössä opiskelijan. opettajan, opon, ja työpaikkaohjaajan kanssa. •Tekee yhteistyötä koko opiskelijan tukiverkoston kanssa. •Auttaa/ohjaa/kannustaa. Opiskelijan oma opinto-ohjaaja •Osallistuu yksilöllisen jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekoon. •Auttaa/ohjaa/kannustaa. Muu tukiverkosto: • Opiskelijahuolto •Nuoriso-ohjaaja auttaa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä, •Kuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettaja ovat mukana opiskelijaa auttamassa tarvittaessa Työpaikkaohjaaja •Osallistuu yksilöllisen työvaltaisen opiskelusuunnitelman tekoon. •Ohjaa opiskelijan päivittäistä työskentelyä. •Mahdollistaa opiskelijan tarvitsemia työtehtäviä. •Ohjaa ammattiosaamisen näyttöön valmistautumista ja arvioi näytön. •Auttaa/ohjaa/kannustaa 3

4 Hyriassa toimii laajennetun työssäoppimisen ammatillisten ja atto-opettajien tiimi, joka suunnittelee ja kehittää Hyrian mallia. Tavoitteena pysyvä laajennetun työssäoppimisen malli Hyrian opiskelijoille sekä sitä kautta joustavat työssäoppimisen käytänteet ja työpaikkaohjauksen tehostuminen. Tiimin jäsenet suunnittelevat omalle alalleen laajennetun työssäoppimisen käytänteitä ja vastaavat omassa yksikössään laajennetun työssäoppimisen tiedottamisesta. Tiimin jäsenet vastaavat oman alansa opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemisestä sekä huolehtivat opiskelijan ohjaamisesta laajennetussa työssäoppimisessa yhdessä opinto- ohjaajan ja La-To-projektipäällikön kanssa. Atto-aineiden opettajat henkilökohtaistavat työvaltaisilla menetelmillä La-To – opiskelijoiden keskeneräisten atto-aineiden suorittamista. Atto-aineista jakso ATTO3 (äidinkieli4, englanti2, matematiikka3, yritystoiminta ja työelämän pelisäännöt) suunnitellaan muita nopeammin etenevälle La-To –opiskelijalle mahdolliseksi suorittaa työvaltaisin menetelmin henkilökohtaisessa aikataulussaan. Atto3-opinnot ovat ohjelmassa ryhmille kolmantena opiskeluvuotena. La-To -OPETTAJIEN YHTEISTYÖN LUJITTUMINEN Opettajien resurssit Lukuvuonna 2010-2011 käytettiin opettajien La-To -työhön 392h. Suunnitelma lukuvuodelle 2011-2012 eri alojen ammatillisille opettajille resurssoitu: •marata 2x70h •sote 70h •liti 2x 70h •auto 2x 70h •ra-ke 70h •luva 2x 70h •kone-metalli 70 h •sähkö tai muu 70 h •Atto – opettajille 70h Lukuvuoden ajalle on suunniteltu yhteensä 910h opettajien käyttöön laajennetun työssäoppimisen kokeiluun ja kehittämiseen. Resurssia käytetään: opiskelijan normaalin ohjausresurssin ylittävään ohjaukseen, oman alan laajentamisen suunnitteluun, la-to kokouksiin ja muuhun yhteiseen työhön. Laajennetussa työssäoppimisessa toimiva opettaja kirjaa tuntinsa työajanseurantalomakkeelle. 4

5 Lukuvuonna 2010-2011 La-Toon osallistui yhteensä 37 nuorta opiskelijaa, näistä valmistui 8, keskeytti 7, yksi sairaslomalla lähes koko vuoden, 2 opiskelijalla La-Toon tulemisen prosessi ei onnistunut. Näistä opiskelijoista jatkaa elokuussa 2011 La-To:ssa 19 opiskelijaa. VALMISTUNEET: •SÄHKÖ – neljännen vuoden opiskelija, valmistui 27.8.10 (ei tavoiteta) •KONE JA METALLI- neljännen vuoden opiskelija, valmistui 22.10.10 - työllistyi •AUTO- viidennen vuoden opiskelija, opinnot keskeytyneenä puoli vuotta, valmistui 22.10.10 - työllistyi •SOS.TER – kolmannen vuoden opiskelija (ryhmän opiskelun kesto 2 vuotta), valmistui 18.4.11 - työllistyi •DATANOMI, aloitti 2004, keskeytti, palasi tammikuussa 2011, valmistui 28.5.11 - työllistyi •AUTO, neljännen vuoden opiskelija, valmistui 11.3.11 - työllistyi •CATERING, toisen vuoden opiskelija, valmistui 11.3.11 - työllistyi •AUTO, toisen vuoden opiskelija, valmistui 28.5.11 - työllistyi ERONNEET /EROTETUT • LITI, neljännen vuoden opiskelija, erityisopiskelija, yhden kesän La-To:ssa, palasi normaaliin koulunkäyntiin, erotettu 29.9.10 –ohjattu nuorten palvelupisteeseen •LITI, neljännen vuoden opiskelija, La-To:ssa noin puoli vuotta, palasi normaaliin opetukseen, erosi 29.9.10 - armeijaan • PUKU, toisen vuoden opiskelija (aikaisempi tutkinto), La-To:ssa yli puoli vuotta, erosi syksyllä 2010 (ei tavoiteta) •RAKE, kolmannen vuoden opiskelija, erityisopiskelija, vuoden La-To:ssa, erotettu 8.4.11 - työllistyi •CATERING, kolmannen vuoden opiskelija, puoli vuotta La-Tossa, erosi 11.4.11 - äitiyslomalle •LITI, viidennen vuoden opiskelija, keskeytys opinnoissa noin 2 vuotta,(armeijassa ja töissä) La-To:ssa kolme kuukautta, hävisi koulusta toukokuussa 2011 - palasi syksyllä 2011 jatkamaan opiskeluaan •PUUTARHA, toisen vuoden opiskelija, erityisopiskelija, La-To:ssa puoli vuotta, erosi huhtikuu 2011 - työllistyi Opiskelijoita La-To:ssa lukuvuonna 2010-2011 5

6 Opiskelijatilanne 25.8.11: opiskelijoita 21 •10:llä opiskeluaika venynyt yli kolmen vuoden •4:llä oppimis- tai muuta opiskeluun liittyvä ongelmia •6 opiskelunsa nopeutetussa ajassa tekevää, ( autoalan pt. 4 opiskelijaa ja maatalousalan pt. 2 opiskelijaa) •1 tekee aktiiviurheilijan uraa Opiskelijat eri aloilta: catering-alan pt. 5, liiketalouden pt. 3, maatalousalan pt. 3, autoalan pt. 4, rakennusalan pt. 1, pintakäsittelyalan pt. 1, puutarhatalouden pt. 1, sosiaali- ja terveysalan pt. 2, tietojenkäsittelyn pt. 1 28.8.11 VALMISTUI •SOTE, neljä vuotta opiskellut, kahden vuoden keskeytys = ollut töissä sairaalassa, palasi tekemään tutkinnon loppuun, opiskeli La-To:ssa puoli vuotta, valmistui 28.8.11 - työllistyi •SOTE, kolme vuotta opiskellut, kolmen vuoden keskeytys = ollut töissä sairaalassa, palasi tekemään tutkinnon loppuun, opiskeli La-To:ssa puoli vuotta, valmistui 28.8.11 - työllistyi •CATERING, neljännen vuoden opiskelija, opiskeli La-To:ssa yli puoli vuotta, valmistui 28.8.11 - työllistyi 21.10.11 VALMISTUMASSA •DATANOMI, viidennen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa yli vuoden •RAKE, neljännen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa vuoden •AUTO, kolmannen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa neljä kuukautta •AUTO, kolmannen vuoden opiskelija, opiskellut La-To:ssa vuoden Opiskelijatilanne 20.9.11: opiskelijoita 21: catering-alan pt. 4, liiketalouden pt. 3, maatalousalan pt. 3, autoalan pt. 4, rakennusalan pt. 1, pintakäsittelyalan pt. 1, puutarhatalouden pt. 1, sosiaali- ja terveysalan pt. 1, tietojenkäsittelyn pt. 1, sähköalan pt. 1, metallialan pt. 1 Opiskelijoita La-To:ssa lukuvuonna 2011 – 2012 6


Lataa ppt "1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL- LISESSA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google