Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ELINVOIMAPOLITIIKAN ULOTTUVUUDET Saavutettavuus Sijaintiedut Uusiutumiskykyiset yritykset Yrittäjyys Kunta hankkijana Houkutteleva kaupunki Organisoinnin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ELINVOIMAPOLITIIKAN ULOTTUVUUDET Saavutettavuus Sijaintiedut Uusiutumiskykyiset yritykset Yrittäjyys Kunta hankkijana Houkutteleva kaupunki Organisoinnin."— Esityksen transkriptio:

1 ELINVOIMAPOLITIIKAN ULOTTUVUUDET Saavutettavuus Sijaintiedut Uusiutumiskykyiset yritykset Yrittäjyys Kunta hankkijana Houkutteleva kaupunki Organisoinnin periaatteet Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila1

2  Kaupungin asemointi kansallisessa ja kansainvälisessä liikenneverkossa  Valtiovallan liikennepolitiikkaan vaikuttaminen  Kaupungin eritystoimet saavutettavuuden varmistamiseksi Saavutettavuuden varmistaminen Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila2

3  Elinvoimanäkökulma maankäytön suunnitteluun: tonttitarjonta ja liikenneratkaisut  Keskustan elävyyden tukeminen yritysten ja asumisen sijoittelulla  Kunnan roolin selkeyttäminen kiinteistömarkkinoiden toimijana  Vajaakäyttöisten tilojen uusio- ja tilapäiskäytön edistäminen Sijaintietujen tarjoaminen yrityksille Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila3

4  Näkemys kaupungin kehittämisestä innovaatiokeskittymänä  Yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaedellytykset  Tietämyksen siirron kanavat kuntoon  Paikkakunnan teollisten avainklustereiden ja uusien kasvualojen kehitysohjelmat  Kunnan rooli kasvuyrityspolitiikassa? Yritysten innovaatio- ja uusiutumiskyvyn tukeminen Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila4

5  Yrittäjäkasvatuksen ja koulutuksen sisällyttäminen oppilaitosten opetusohjelmiin  Uusyrityskeskusten neuvontatoiminnan tukeminen  Esikuvien esille nostaminen esim. kaupungin yrittäjäpalkinnon muodossa  Vuoropuhelu ja yhteistoiminta kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Yrittäjyyden edistäminen Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila5

6  Lähtökohtana kaupungin strategia energiatehokkuuden parantamiseksi ja digitaalisten palvelujen käyttöönotoksi  Innovatiivisten ja esikaupallisten hankintojen konseptin omaksuminen  Kaupungin uusiutumishankkeiden muotoilu ja toteutus yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa (esim. osana kasvuohjelmaa) Kunnan toiminnan uusiutuminen yritystoiminnan vipuna Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila6

7  Tavoitteena osaava työvoima  Suvaitsevaisuuden edistäminen ja segregaation torjuminen  Opiskelijat avainryhmänä: opiskelijakaupunkikonsepti  Matkailun edistäminen kasvualana ja vetovoiman mittarina Houkutteleva kaupunki I Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila7

8  Esimerkkejä toimista: suurtapahtumien hankkiminen, pientapahtumatarjonnan tukeminen taiteen, viihteen ja liikunnan aloilla, ruokakulttuurin edistäminen, pyöräilyn edistäminen, historiallisten ja arkkitehtuurikohteiden esille nostaminen, elävät kaupunkikeskustat…  Kaupunkilaisten aktivoituminen tukeminen mahdollistamalla (esim. ravintolapäivä, We love Helsinki…)  Aktiivinen kaupunkimarkkinointi investointien, asukkaiden ja turistien houkuttelemiseksi Houkutteleva kaupunki II Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila8

9  Seudullinen voimain kokoaminen  Kehitysyhtiöiden roolin kirkastaminen  Koko kaupunkikonserni elinvoimaa edistämään ORGANISOINNIN PERIAATTEITA Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila9

10  Osapuolten tunnistaminen  Yhteinen tilanne- ja tulevaisuusanalyysi  Vision muotoilu ja omaksuminen  Strategisten painopisteiden valinta  Toimeenpanon roolitus Seudullisen yhteistahdon muodostaminen Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila10

11  Elinkeinoyhtiökentän virtaviivaistaminen (Teknologiakeskus, elinkeinoyhtiö, klusterikohtaiset yhtiöt, kiinteistöyhtiöt)  Omistajaohjauksen selkeyttäminen  Kumppanuuksien hyödyntäminen  Pelisäännöt hallitusten kokoonpanosta ja hyvästä hallintotavasta Kehitysyhtiöiden roolin kirkastaminen Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila11

12  Elinvoimapolitiikka kaupungin strategian peruspilariksi  Kaupungin toimialojen ja yhtiöiden roolitus  Konsernin kaikkien osien johtaminen osana elinvoimapolitiikkaa  ”Elinvoimajohtaja” Koko kaupunkikonserni elinvoimaa edistämään Kaupunki oman onnensa seppänä -työseminaari 28.9.2012Eero Holstila12


Lataa ppt "ELINVOIMAPOLITIIKAN ULOTTUVUUDET Saavutettavuus Sijaintiedut Uusiutumiskykyiset yritykset Yrittäjyys Kunta hankkijana Houkutteleva kaupunki Organisoinnin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google