Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen” Valmentaja + Urheilija

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen” Valmentaja + Urheilija"— Esityksen transkriptio:

1 ”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen” Valmentaja + Urheilija
tutkimus kehittäminen arviointi lisenssit Kouluttajien osaaminen yhteistyö ”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen” suunnittelu innovaatiot laatujärjestelmät Veat LPT näyttökokeet VAT AMK VOK YO tiedon välitys Formaali TV mentor julkaise- minen internet keskustelu kehitys yhteisöt Valmentaja + Urheilija kongressit tuot-taminen lehdet reflektointi DVD:t Nonformaali Informaali tieto- kannat seminaarit mahdol- listaminen organisointi chatit muiden alojen asiantuntijat täydennys koulutus kohtaamiset tutor ylläpito koordinointi järjestelmät oppimis- alustat koordinointi

2 Tarvittava tieto ja osaaminen on määritelty ylhäältä ja se on kaikille sama
Oppimisen määrää mitataan ajalla Arviointi on virheiden etsimistä Järjestelmä motivoi etenemään portaalta toiselle Teoriatieto siirtyy käytäntöön itsestään Putkesta valmistuu tasalaatuista tuotetta

3

4

5

6

7

8

9

10 Valmentajan osaamisen tukeminen
ASIANTUNTIJAT Huippuvalmentajafoorumit Asiantuntijapankki Kansainvälisyys Bile-emäntä KOULUTUSTILAISUUDET Verkoston luominen Verkostokokoontumiset Koulutusprosessit urheilijan kanssa Mentorjärjestelmä koulutuksen osana Verkko-oppiminen + kohtaamiset Kuvan laajentaminen Oppimaan oppiminen Mentori ja aktori samassa koulutuksessa SEURA Valmentajaverkosto Valmennuslinja Seuratoimijoiden osaaminen Tiedon välitys Oppimisympäristö Keskustelukumppani Yhteistyö muiden lajien kanssa LAJILIITTO Valmentajaverkoston luominen Tiedonvälitys Työkalut – wiki Valmentajan polku – ohjaus Kouluttajien osaamisen tukeminen – työparit Kouluttajan työkalut Kouluttajaverkostot – arjessa auttaminen Tietopankit/työpajat Lajiliittojen välinen yhteistyö VALMENTAJAT Vertaistuki

11 Vastaavat suoritukset Hallitsee osittain
Valmentaja tutustuu koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Hän toteaa, että jonkun koulutuksen osan hän on suorittanut muussa koulutuksessa, jonkun koulutuksen osan hän hallitsee osittain ja joitain olisi helposti liitettävissä nykyiseen valmennustehtävään. Ei aiempaa osaamista Vastaavat suoritukset Hallitsee osittain Oppimistavoite olisi toteutettavissa omassa valmennuksessa Korvaavuushakemus koulutusvastaavalle Osaamisen kuvaus näytöllä, portfoliolla, tentillä, tehtävällä Keskustelu kouluttajan kanssa ja suunnitelma työssäoppimisesta Osallistuu koulutukseen Koulutuksen osan hyväksyminen Mahdollisia lisätehtäviä, tenttejä, eri roolissa toimimista jne. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma koulutuksen osalle

12 Itsensä kehittämisen taidot
Ihmissuhdetaidot Itsearviointikyky Perustelukyky Vastuun jakaminen Sidosryhmäyhteistyö Kehittymismotivaatio Kehittymismenetelmien hyödyntäminen Ilmapiirin luominen Toimivan tiimin rakentaminen Pelaajien aktiivinen osallistuminen Pelaaja-valmentaja -suhde Pelaajan kehittäminen Joukkueena pelaamisen kehittäminen Urheiluosaaminen

13 Kehittämismuoto Osaamisen eteneminen
Reflektointi l. Oman toiminnan arviointi suhteessa toiminnan tavoitteisiin Oman urheilu-uran kokemukset Oppimisen tilannekohtaisuus korostunut Informaali koulutus Asiantuntijoiden hyödyntäminen Vertaisryhmäkeskustelut (CoPs) Itseohjautuva opiskelu (internet tms.) Mentorointi/”coaching” Urheilijakeskustelut ja -palaute Kehittämismuoto Tutorointi Valmennustapahtumien tarkkailu Tavoitteet ennalta määritetty Formaali koulutus Kurssitoiminta, seminaarit tms. Valmiiden mallien hyödyntäminen Osaamisen (”oman näkemyksen”) jalostaminen Osaamisen eteneminen

14

15


Lataa ppt "”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen” Valmentaja + Urheilija"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google