Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen"— Esityksen transkriptio:

1 Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen
Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III Kuopio

2 Elinikäinen ohjaus: lähtökohtia
Kysyntä Kehkeytyvä aikuisuus: ammatinvalinta pitkittynyt ja monimuotoistunut, uuden ammatin etsimisen tarve lisääntynyt Työelämän siirtymät lisääntyneet ja monipuolistuneet Ohjauspalveluiden toimijoiden runsaus Palveluja hallinnoidaan eri tahoilta Palvelujen monet rahoituslähteet Tarjonta

3 Alueelliset ELO-ryhmät
ELY -keskusten vastuulla on saada aikaan alueelliset elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmät (alueelliset ELOt) , joissa ovat edustettuina esimerkiksi seuraavat tahot: ELY -keskukset, TE -toimistot, aluehallintovirastot, oppilaitokset, kunnat ja muut mahdolliset tahot. Alueellisten ELO -ryhmien tavoitteena on edistää ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua alueella. Tavoitteen saavuttamista tukemaan ELY -keskukset laativat yhdessä alueellisten ohjaus- ja yhteistyöryhmien kanssa toimintasuunnitelmat, jossa tulee ottaa kantaa mm. seuraaviin asioihin: eri toimijoiden roolit ohjauksen kentällä, ohjaukseen liittyvän verkoston luominen ja sen toiminta, ohjausosaaminen ja sen kehittäminen verkostossa, monikanavaisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen osallistuminen.

4 Keskeiset haasteet aluetasolla
(LAITURI-projektin tilannekatsaus helmikuu 2013, kaikki ELY-alueet) Elinikäisen ohjauksen rajaus / kattavuudesta huolehtiminen Ohjaustoimijoiden ja -organisaatioiden erilaisten tulokulmien yhteensovittaminen: yhteiset asiakkaat, prosessinäkökulma Ohjauksellisen toimintatavan kirkastaminen ja alueen ohjauspalvelukokonaisuuden hahmottaminen Osaamisen kehittäminen monihallinnollisesti toteutettuna Alueen olemassa olevan ohjausasiantuntemuksen näkeminen verkoston tasolla, ei yksittäisten toimijoiden ja organisaatioiden tasolla

5 (Kysely VOKES marraskuu 2013)
ELO-ryhmien toiminnan haasteita (Kysely VOKES marraskuu 2013) Eri ohjaustoimijoiden tehtävien hahmottaminen Yhteistyön painopisteiden valitseminen ELO-ryhmän toiminnan määrittäminen suhteessa muihin verkostoihin

6 Spangar, Arnkil, Vuorinen 2008, muk.
Ohjauksen voimavarojen hajanaisuus Koordinoitumisen käynnistyminen Ohjaus alueellisena kokonaisvoimavarana, ”yhteiset asiakkaat” Yleistilanne Ohjausvoimavarat hajallaan Ei tunneta toisia Tahtotila puuttuu/ heikko Uuden yhteistyön tarve tunnistettu Alustavaa verkottumista ja tutustumista Palvelujen kartoituksia Keskinäinen tunnettuus Työnjako, tarpeet ja yhteistyönäkymät kartoitettu Yhteistyön taso ja muodot vakiinnutettu Ohjauksen määrittely ja ”konsepti” Ei yhteistä peruspäämäärää eikä konseptia Yhteisten suunnitelmien tarve tunnistettu, työ käynnistetty Ohjaustyöllä yhdistävä konsepti Alueelliset toiminta-mallit Ei yhteisiä ohjaustyön toimintamalleja tai strategioita Yhteisten suunnitelmien tarve tunnistettu, työ käynnistetty Yhdessä laaditut ohjaustyön strategiat Foorumit, työryhmät Ei yhteisiä foorumeita / ei nähdä mielekkäinä Yhteistyöfoorumien tarve tunnistettu Työskentely vakiintunutta ja kehittyvää Vaikuttavuus ja tehokkuus Kokonaisuuden synergiat heikkoja Parantunutta vaikuttavuutta yhteistyön kehittyessä Vaikuttavuus kokonai- suuden hallinnan myötä Spangar, Arnkil, Vuorinen 2008, muk.

7 Verkoston yhteinen oppimisprosessi
Kehitetään paitsi rakenteita, menettelyjä ja palveluja, myös yhteistä toimintakulttuuria, verkostoidentiteettiä, luottamusta Millaisia voisivat olla verkostoyhteistyötä lujittavat (oppimis)kokemukset ELO-verkostossa?

8 Konsultaatiot alueellisille ELO – ryhmille/ LAITURI
Tavoitteena alueellisten yhteistyö- ja kehittäjäverkostojen syntyminen ELY-alueille TNO-koordinaatiotehtävää varten Tuki alueellisten ELO-ryhmien käynnistymiseen Yhteistyötä tähän mennessä kahdeksan ELO-ryhmän kanssa eri ELY-keskusalueilla Teemoina mm. alueverkoston tavoite, kokoaminen ja fokusointi organisaatioiden ajankohtainen tilanne ohjauksen kehittämistyössä asiakkaan ääni toiminnan organisoituminen

9 Vertaisfoorumit, nuorisotakuu/ LAITURI
Tuetaan alueellisia ELO-ryhmiä nuorisotakuun toteutuksessa Tuetaan monialaista yhteistyötä ja alueellista TNO-palvelujen koordinointia Kootaan ELY-alueilla syntyviä / olemassa olevia ohjauksellisia käytäntöjä, levitetään hyviä käytäntöjä 1. foorumi 11/2013 yhteistyössä Keski-Suomen ELY -keskuksen kanssa. Mukana Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen asiantuntijoita nuorisotakuusta ja ELO –toiminnasta. Teemana: Tutustuminen eri alueiden ohjauksen hyviin käytäntöihin erityisesti nuorisotakuun toteutuksessa. 2. foorumi 2/2014 Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen ELY- keskusten kanssa. Teemana: Työnantajanäkökulma nuorten työllistämisen tukemiseen

10 TNO- toimintamallin kehittämistyö / LAITURI
Asiantuntijaryhmätyöskentely elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittämiseen, mukana: TEM, Pohjois-Savon ELY, Pirkanmaan ELY Jyväskylän yliopisto KTL Salmia Koordinaatti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Määrälliset ja laadulliset kartoitukset alueellisesta ELO-toiminnasta (yhteistyössä VOKES, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti) Yhteisen tietokannan toteutus alueellisista toimintatavoista ELO-toiminnassa Hyödyntäminen alueellisessa kehittämis- ja itsearviointityössä sekä laatu- ja strategiatyössä Lisäksi… ELY-TNO-vastaavien seminaarit (yhteistyössä Salmian kanssa) Tukea alueellisen ohjausverkoston koordinointiin ja toiminnan kehittämiseen, pidetään yllä hyvien käytänteiden jakamista ELO-ryhmien kesken

11 Kiitos! Antti Laitinen, LAITURI-projekti p


Lataa ppt "Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google