Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Auttaako neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Auttaako neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa?"— Esityksen transkriptio:

1 Auttaako neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa?
Päivi Hämäläinen, neuropsykologian dosentti Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

2 Mitä neuropsykologinen kuntoutus on?
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

3 Neuropsykologinen kuntoutus
Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta ja sen toteuttajana toimii neuropsykologi Neuropsykologinen kuntoutus tähtää kognitiivisten ja/tai käyttäytymisen säätelyn hankaluuksien ja niiden aiheuttaman haitan lieventämiseen Esim. muistamisen ja keskittymisen hankaluuksien ja uupumusoireiston kanssa pärjääminen Toimintojen harjaannuttaminen Vaihtoehtoisten toimintatapojen ja apuvälineiden käytön opettelu Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

4 Miksi neuropsykologista kuntoutusta MS-tautia sairastaville?
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

5 MS-tautiin liittyy kognitiivisia oireita
Kognitiivisia oireita (muistamisen, keskittymisen, tiedonkäsittelyn hankaluuksia) ilmenee reilulla puolella sairastavista ~ 40% ei kognitiivisia hankaluuksia ~ 40% lieviä/kohtalaisia kognitiivisia hankaluuksia ~ 20% laajempaa / vaikea-asteisempaa kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

6 Kognitiivisten oireiden luonteesta
Kognitiivinen häiriö yleisyys Muisti, uuden oppiminen 30 – 50 % Tiedon käsittely Tarkkaavaisuus, työmuisti 25 – 35 % Toiminnan ohjaus 20 – 30 % Hahmottaminen, sanasujuvuus 10 – 20 % Laaja-alainen kognitiivinen heikkeneminen noin 10 % Kognitiivinen uupuminen, käyttäytymisen säätelyn hankaluudet ? Yhdistetty useista lähteistä Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

7 Tavallisimmat hankaluudet
Kognitiivinen osa-alue Tyypillistä Muisti - työmuisti kapeutuu, ajatus ”katkeilee” - uuden oppiminen ja mieleen palauttaminen vaikeutuu Tarkkaavuus, tiedonkäsittely ja toiminnan ohjaus - tehtävistä suoriutuminen vaatii enemmän aikaa - keskittyminen on häiriöaltista - useampaan asiaan samanaikaisesti keskittyminen vaikeutuu - keskittymisen ylläpitäminen vaikeutuu - toimintojen suunnittelu, aloittaminen ja toimintatavan muuttaminen tuottaa vaikeuksia - ”pinna palaa” entistä herkemmin Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

8 Kognitiivisilla hankaluuksilla on monenlaisia vaikutuksia:
Omatoimisuus, osallistuminen, hoitajan kuormittuminen Työkyky ja uudelleenkoulutus Kognitiiviset häiriöt Sosiaaliset ja harrastus-aktiviteetit Kuntoutuksen tuloksellisuus Ajotaidot Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen 8

9 Kognitiivisten oireiden hoito
Sairauden kulkuun vaikuttavat lääkkeet saattavat hidastaa kognitiivisten oireiden ilmaantumista ja etenemistä Vaikuttavaa oireenmukaista lääkehoitoa ei ole  Lääkkeellisen hoidon mahdollisuudet rajalliset Neuropsykologisen kuntoutuksen hyödyistä on selkeää näyttöä aivovamma- ja aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa, mutta vaikutuksista MS-taudissa tiedetään paljon vähemmän! Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

10 Laaja katsaus maailmalla tehtyihin tutkimuksiin Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI. Tavoitteena arvioida neuropsykologisen/kognitiivisen kuntoutuksen vaikutuksia MS-taudissa

11 Ilmestyi loppuvuodesta 2011

12 Neuropsykologisen kuntoutuksen hyödyt
Kognitiivinen harjoittaminen kohentaa toistomuistia , työmuistia ja välitöntä näönvaraista muistia Suurin osa tutkimuksista (12/14) osoitti positiivisia vaikutuksia kuntoutuksesta LISÄKSI: Suomalaisen kokemuksen pohjalta yksilöllisesti räätälöidyllä neuropsykologisella kuntoutuksella voidaan edistää MS-tautia sairastavan selviytymistä kognitiivisten oireidensa kanssa  Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tarvitaan lisää näyttöä! Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

13 Suomalainen monikeskustutkimus Onko neuropsykologisesta kuntoutuksesta apua MS-tautia sairastaville? Anu Mäntynen, Eija Rosti-Otajärvi, Keijo Koivisto, Arja Lilja, Heini Huhtala, Päivi Hämäläinen

14 Tutkimuksen tarkoitus
Arvioida neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksia Kognitiiviseen toimintakykyyn Itsekoetut kognitiiviset ongelmat Kognitiivinen suoriutuminen Elämänlaatuun Mielialaan Uupumusoireisiin Arkielämään (Kuntoutujan kuntoutustavoitteiden toteutuminen) Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

15 Ryhmä, joka ei saanut kuntoutusta
Interventioryhmä (n=60) Satunnaistaminen (n=102) Kontrolliryhmä (n=42) Neuropsykologinen alkututkimus (n=58) Neuropsykologinen alkututkimus (n=41) Keskeyttäneet (n=2) Syyt: 1) Ei enää subjektiivisia keskittymisvaikeuksia (n = 1) 2) Kulkemisongelmat (n=1) Neuropsykologinen kuntoutusinterventio (n=57) Keskeyttäneet (n=1) Syy: 1) Vaikea elämäntilanne (n=1) Keskeyttäneet (n=1) 1) Epävarma dg (n = 1) Neuropsykologinen väli- ja loppututkimus (n=58) Neuropsykologinen väli- ja loppututkimus (n=40) 1) Motivaatio-ongelmat (n = 1) Mukana analyyseissa (n=58) Mukana analyyseissa (n=40) Poissuljetut (n=25) Poissulkusyyt: 1) Inkluusiokriteerit eivät täyttyneet(n=24) Seulontatutkimus (n=127) 1) Vaikea elämäntilanne (n = 1) Kuntoutusta saaneet Ryhmä, joka ei saanut kuntoutusta

16 Neuropsykologinen kuntoutus
Etukäteen suunnitellun käsikirjan ohjeistamana yksilöllisten tavoitteiden mukaan soveltaen: 1) Foramen Rehab –harjoitusohjelma tietokoneella muisti- ja tarkkaavuusharjoituksia 2) Vaihtoehtoisten toimintatapojen opetteleminen 3) Kotitehtävät 13 käyntikertaa, 60 min, kerran viikossa Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

17 Kuntoutuskäyntien sisältö
1) Henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet Kuntoutustavoitteiden saavuttamista edesauttavat keinot ja toimintatapamuutokset ja niiden vahvistaminen 2) Hankaluuksien ja vahvuuksien tunnistaminen ja huomioiminen arjessa Toimintapäiväkirjat, itsearviot, läheisten huomiot, tietoa MS-tautiin liittyvistä neuropsykologisista oireista 3) Korvaavat toimintatavat Vaihtoehtoiset ja uudet tavat tehdä asioita arjessa mm. oma jaksaminen huomioiden 4) Kognitiivinen harjoittaminen Tietokoneavusteiset harjoitteet, kynä-paperitehtävät, internet-sivustot Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

18 Kuntoutujien tavoitteita
Uupumuksen parempi hallinta Käyttäytymisen säätelyn, mielialan, sopeutumisen tukeminen Oiretiedostuksen kohentuminen, tarkkaavuuteen vaikuttavien tekijöiden parempi tunnistaminen ja hallinta Organisointikyvyn kohentuminen Tarkkaavuuden ongelmien lievittyminen Tarkkaavuuden harjoittaminen Muististrategioiden käytön tehostuminen Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

19 Demograafiset muuttujat tutkimuksen alussa
Tutkimukseen osallistuneet Demograafiset muuttujat tutkimuksen alussa Kuntoutusryhmä (n = 58) Kontrolliryhmä (n = 40) Ikä 43.5 (8.7) 44.1 (8.8) Sukupuoli Nainen / Mies 45 / 13 31 / 9 Aika MS-taudin dg:sta, vuotta 14.2 (7.8) 14.9 (8.5) Työtilanne: Työssä, opiskelee tai työtön Työkyvyttömyyseläkkeellä Muu 35 (60%) 21 (36%) 2 (4%) 19 (48%) 18 (45%) 3 (7%) Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

20 Kuntoutus lievitti kognitiivisia oireita
Kuntoutusryhmään kuuluneilla merkittävästi vähemmän koettuja kognitiivisia ongelmia kuntoutuksen päättyessä ja kolme kuukautta sen päättymisestä .. ja vielä vuoden kuluttuakin! Diasta poistettu tuloksia kuvaava kuva, koska tuloksia ei ole vielä julkaistu.

21 Kuntoutujat saavuttivat kuntoutukselle asettamansa tavoitteet hyvin!
Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Vaihteluväli 56.2 8.5 56.0 41.0 – 75.0 T = 50; tavoitteet saavutettu tavoitellulla tasolla

22 Tutkimuksesta käytäntöön
Kognitiiviset hankaluudet kannattaa ottaa puheeksi jo varhaisessa vaiheessa – kuntoutuksella voidaan auttaa niiden kanssa pärjäämistä! Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

23 Kenelle neuropsykologista kuntoutusta?
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

24 Kuntoutus paikallaan, kun:
Kognitiiviset tai käyttäytymisen säätelyn hankaluudet heikentävät arkista toimintakykyä Työssä selviytymistä Opiskeluissa edistymistä Arjen haasteista selviytymistä Itsellä motivaatio arvioida omia toimintoja uudelleen ja muuttaa toimintatapoja Neuropsykologista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilöllisenä ja ryhmämuotoisena avokuntoutuksena ja osana yksilöllistä moniammatillista kuntoutusjaksoa Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

25 Lopuksi Muisti ja tarkkaavaisuus EIVÄT heikenny tukikeinoja käyttämällä Tiedonkäsittelyä ja tarkkaavaisuutta voi tehostaa omilla positiivisilla toimintatavoilla Omien vahvuuksien ja omaan tarkkaavaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen mahdollistaa itselle parhaiten sopivien toimintatapojen löytämisen Tiedonkäsittelytoimintoja voi ylläpitää ja kehittää aivoja monipuolisesti ja aktiivisesti käyttämällä Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

26 KIITOS! www.kuntoutuskeskus.fi 3.4.2017
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen


Lataa ppt "Auttaako neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google