Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KILTA 2011 ‒ 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 23.6.2014 Teija Ripattila.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KILTA 2011 ‒ 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 23.6.2014 Teija Ripattila."— Esityksen transkriptio:

1 KILTA 2011 ‒ 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 23.6.2014 Teija Ripattila

2 Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! •Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? •Miten saada heidät hakemaan opiskelemaan ammattiopistoihin? •Miten saada heidät viihtymään ammattioppilaitoksissa? ERIKOISTUMINEN, HUIPPUOSAAMINEN, KORKEA KOULUTUKSEN LAATU

3 Mitä jos eri tavalla toimiminen tulee ensin ja vasta sitten voi ajatella eri tavalla? KILTA Tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja kilpailukykyä edistämällä opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista sekä heidän valmiuksiaan kouluttaa huippuosaajia. Kohderyhmä:Ammatilliset opettajat, erityisopettajat sekä työpaikkaohjaajat sekä välillisesti Ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten henkilökunta, erityisesti rehtorit. Ammatillisen koulutuksen suunnittelijat, kehittäjät ja hallinnoijat. Yritykset ja muu työelämä Nuoret

4 KILTA Opettajien ja työpaikkaohjaajien työtä tuetaan Kehittämällä huippuvalmennusjärjestelmää Levittämällä sen hyviä käytäntöjä Laatimalla konkreettisia malleja ja työkaluja Välittämällä viimeisintä tutkimustietoa ja kansainvälistä benchmarkkaustietoa Vahvistamalla laajapohjaisten verkostojen toimintaa ja osaamista ja vertaisarviointia ”Lupa toimia eri tavalla” Anssi Tuulenmäki

5 Huippuvalmennustoimikunta Puheenjohtaja Asiamies Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto ry SihteeriHuippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila, Skills Finland ry JäsenetOpetusneuvos, Hanna Autere, Opetushallitus Toiminnanjohtaja Tuomas Eerola, Hämeen ammattikorkeakoulu / Skills Trainers´Academy Asiantuntija Marja-Terttu Tanttinen, Teknologiateollisuus ry Toiminnanjohtaja, Saija Sippola, SAKU ry Erityisasiantuntija, Inkeri Toikka, Opetusalan ammattiliitto OAJ ry Oppisopimuspäällikkö, Pentti Paananen, Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto Koulutuspäällikkö Jorma Noponen, AMKE ry Ammatillinen koulutus, tulosaluejohtaja Hannu Immonen, WSI, tekninen delegaatti, Turun ammatti-instituutti Lehtori Tapio Kattainen, ES, tekninen delegaatti, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – ATK-instituutti Lehtori Matti Kauppinen, Abilympic-koordinaattori, Ammattiopisto Luovi Asiantuntijajäsenet Toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi, Skills Finland ry Projektisihteeri Sinikka Nieminen, Skills Finland ry

6 Mitä tehdään? 1.Valmennetaan ja kehitetään valmennusjärjestelmää •Valmennettavien määrä perusvalmennuksessa min 10 – 12/laji •Valmennus yhteistyössä yritysten kanssa •Valmennussuunnitelmat, raportointi •Tutkintojen suorittaminen, näyttötutkinnot (ECVET-kokeilu) •Testataan huippuvalmennuksen tutkinnon osaa •Luodaan valmennuksen laatujärjestelmä •Valmennuksen integrointi: WSC, EuroSkills, Abilympics, huippuosaajat Learning by Doing

7 Anna systemaattisesti sattumalle tilaisuus auttaa. Mitä tehdään ? 2.Lisätään mukana olevien yritysten määrää ja vahvistetaan sitoutumista •Kysely yrityksille •Yhteistyö OKM:n huippuosaajien oppisopimusverkoston kanssa •Yhteistyö teknologiateollisuuden kanssa (kone- ja metallituoteteollisuuden vetovoimahanke) •”Tuotekortit” yritysten käyttöön

8 Mitä tehdään? 3. Valmennuksen integrointi oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien toimintaan •Excellence in Skills II – opintomatka rehtoreille 3. – 9.10.2011, kumppanina UKSkills •Uusi opetusmenetelmä – malli oppilaitoskilpailuille •Valmennus perusopetukseen, tutkinnon sisälle •Yhteistyö oppisverkoston kanssa •Levitetään hyviä käytäntöjä - Kilpailijasta valmentajaksi/opettajaksi – esimerkkejä urapoluista - Lajikohtaiset tuotekortit valmennuksen hyödyistä ja hyödyntämisestä - Mallit ja hyvät käytännöt valmennuksen hyödyntämisestä oppilaitosten laatujärjestelmien ja imagon parantamisessa - Toimintamalli opettajien työelämäosaamisen edistämiseksi kansainvälisen työelämäjakson avulla - Abilympic-valmentajien päiväkirjat Syty ja sytytä

9 Mitä tehdään? 4. Vahvistetaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja •Huippuvalmennuspäivät - lajipäälliköt, valmentajat, ekspertit, työpaikkaohjaajat, oppisopimuskouluttajat •Opettajien kansainväliset työelämäjaksot •Huippuvalmennusyksikkö – oppisopimuskoulutuksen järjestäjä - yhteistyö Haasta prosessi.

10 Inspiroi visio Huippuosaajien oppisopimusverkosto Tavoitteena Edistää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välistä yhteistyötä Luoda malli oppilaitosten ja yritysten välille huippuosaajien kouluttamiseksi oppisopimuskoulutuksella Luoda malli valmennusyksikön ja oppisopimuskoulutuksen väliselle yhteistyölle Kehittää malleja ja käytäntöjä nuorten ohjaamiseksi huippuosaajan opintopoluille Toimia tutorina muille oppisopimuskoulutuksen järjestäjille 5 yksikköä eri puolilta maata, kytkentä valmennusyksiköihin: - Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä - Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

11 Kehitettävät uudet tuotteet: Tuote 1. Kilpailijasta valmentajaksi / opettajaksi jatkaneiden urapolkuja ja menestystarinoita. Tuote 2. Jokaisesta valmennuksessa mukana olevasta alasta tuotekortti, jonka avulla tehdään tunnetuksi valmennuksen hyviä käytäntöjä ja siitä saatavia hyötyjä. Kysely yrityksille. Mukaan myös opettajien työelämäjaksoilla kerättyjä parhaita ulkomaisia käytäntöjä. Tuote 3. Malleja ja hyviä käytäntöjä siitä, miten huippuvalmennusta on hyödynnetty oppilaitosten laatujärjestelmien ja imagon parantamisessa. Tuote 4. Hankkeen vaikuttavuusselvitys Tuote 5. Uusi opetusmenetelmämalli ”oppilaitoskilpailulle”, jonka tavoitteena hyödyntää valmennusta ja kilpailuja normaalissa opetuksessa. Malli luodaan 2 pilotin pohjalta. Tuote 6. Tuotetaan toimintamalli opettajien työelämäosaamisen edistämiseksi kv-työelämäjaksojen avulla. Tuote 7. Opetusmateriaaliksi ammatilliseen erityisopetukseen Abilympics-valmentajien päiväkirjoja.

12 KILTA:n tavoitteet tarkemmin: Projektiin mukaan tulevien yritysten lukumäärä henkilöstömäärän mukaan: HenkilöstömääräYrityksiä, kpl alle 5 henkilöä11 5-9 henkilöä19 10-19 henkilöä25 20-49 henkilöä19 50-99 henkilöä11 100-249 henkilöä11 250-499 henkilöä5 500 henkilöä tai yli5 Yhteensä106

13 Mitä tehtiin v. 2011? -Lajikohtaiset kartoitukset, lajipäällikkökysely ja henkilökohtaiset haastattelut -Mietittiin yrityskysely yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa, tarkoituksena tehdä lajikohtaiset kortit yrityksille -arvioitiin valmennuksen toteutumista ja koottiin palaute kv-kilpailuista -Huippuvalmennusyksikköhaku v. 2012-2013, sopimuksiin lajikohtaiset tehtävät

14 Mitä tehdään 2012? -EuroSkills-valmennuksen käynnistäminen, Huippuvalmennuksen tutkinnon osan testaaminen -Palautejärjestelmän suunnittelu, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin käynnistäminen -Huippuvalmennuspäivät helmi- ja syyskuussa (6.-7.9.2012) -8 opettajan ulkomaanjakso (valmennuksen integroiminen tutkintoihin) -tuote 1. Kilpailijasta valmentajaksi /opettajaksi aloitus -tuote 2. yrityskysely ja lajikohtaisten korttien kokoaminen (ensin pilotit) -tuote 3. kootaan hyviä käytäntöjä huippuvalmennuksen hyödyntämisestä oppilaitosten laatujärjestelmien ja imagon parantamisessa -tuote 7. kootaan Abilymbics-valmentajien päiväkirjat opetusmateriaaliksi -World Skills-valmennuksen käynnistäminen

15 Mitä tehdään 2013? -Huippuvalmennuspäivät helmi- ja syyskuussa -World Skills-valmennuksen jatkaminen, Huippuvalmennuksen tutkinnonosan testaaminen -tuote 5. EKAMOn ja JAOn kanssa oppilaitoskilpailut, mallinnus -toteutetaan 6 opettajan ulkomaan työelämäjaksot -tuote 6. tuotetaan toimintamalli opettajien työelämäosaamisen edistämiseksi kansainvälisen jakson avulla -tuote 1. Kilpailijasta valmentajaksi /opettajaksi valmis -tuote 2. loppujen lajikohtaisten korttien kokoaminen -tuote 4. hankkeen vaikuttavuusselvitys, erityisenä painopisteenä yritysyhteistyö - hankkeen levitysseminaari

16 Terveiset OPH:lta Tapaaminen Opetushallituksen Mikko Hytösen kanssa 12.12.2011 •yritysyhteistyön kasvattaminen ja vakiinnuttaminen on hankkeen yksi ydinasia. Yritykset tulee saada toimintaan mukaan. •valmennustoiminta tulisi saada oppilaitosten arkeen, esim selkeän opintokokonaisuuden kanssa. Jatkossa siihen ei ole erillistä rahoitus. • yhä useamman nuoren saaminen mukaan projektiin olisi tärkeää. Valmennusringit laajemmiksi. Ja esim nuorten valmennettavien ja työelämän yhteinen foorumi. Jokaisella mahdollisuus yrittää parhaansa.

17 2012-2013 sopimukset ja tuki -maksettava tuki v. 2012-2013 riippuu lajikohtaisista tehtävistä, niiden määrästä, laajuudesta -tuen maksun edellytys on, että kaikki tehtävät on tehty ja tavoitteisiin päästy (lajipäällikön tehtävän kuva ja lajikohtaiset tehtävät, valmentajien osallisuus lajikohtaisten tehtävien toteuttamiseksi) Yksilöllinen opintopolkumalli, joka tukee lahjakkuuksia

18 Lajikohtaisia tehtäviä •Yrityskyselyn tekeminen Skills Finland ry:n ohjeiden mukaisesti, min 5 yritystä / vuosi (kaikki alat) •Oppilaitoskilpailumallin suunnittelu, kokeilu ja mallintaminen (EKAMO, JAO, Suomen Liikemiesten kauppaopisto) •Yritysyhteistyön lisääminen ja vakiinnuttaminen, hyvien käytänteiden mallintaminen •Yhteistyö huippuvalmennusyksikön ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa (PKKY, Luksia, OSAO, Salpaus, Ylä-Savon ammattiopisto) •Valmennuksen integrointi osaksi perusopetusta ja sen mallintaminen (kaikki alat) •Opetusmateriaaliksi ammatilliseen erityisopetukseen Abilympics-valmentajien päiväkirjoja ”Taste of Competition”

19 Ja lopuksi eväitä arkityöhön Haasta prosessi Inspiroiva visio Tee toiminta mahdolliseksi Mallinna tie Rohkaise sydäntä Hit Mr eli kaverijohtamisen filosofia


Lataa ppt "KILTA 2011 ‒ 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 23.6.2014 Teija Ripattila."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google