Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
Yhteenvetoa kehittämistyöstä PESO-jaoston kokoukseen Vs. ylilääkäri Reima Santala

2 Lasten mielenterveystyön kehittäminen: JOHTORYHMÄ
Marja-Leena Remes (pj), Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Leena Repokari, vastaava ylilääkäri, HYKS-Lastenpsykiatria Riitta Kiviniemi, Lasten terapiapalvelujen ylilääkäri Reima Santala, va. ylilääkäri alkaen uusi ylilääkäri Anitta Rauvala aloittaa Ilkka Pakarinen (sihteeri), johtava terapeutti Helena Heimo, johtava terapeutti Marjatta Jaakkola, johtava terapeutti Tuula Maijala, perheneuvoja, henkilöstön edustaja Reima Santala, lastenpsykiatrian erikoislääkäri (Merja Kyllönen, tiedottaja) Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

3 Lasten mielenterveystyön kehittäminen: SISÄLTÖTYÖRYHMÄT syksystä 2010
1. Lastenpsykiatrisen avohoidon sisältötyöryhmä (Riitta Kiviniemi), Leena Repokari, Tuija Kotavuopio, Leila Lommi, Marja-Liisa Hurskainen, Reima Santala, (Sannamaria Turunen) 2. Perheneuvolan sisältötyöryhmä Ilkka Pakarinen, Tuula Maijala, Kaija Särkiniemi, Eila Saarinen, Benita Söderström, Kirsi Kosonen, Reima Santala Vauvaperhetyön sisältötyöryhmä Reima Santala, Anna-Maija Martelin, Anna-Leena Saarimaa, Tuija Fontell, Marja Sutela Lastenpsykologien sisältötyöryhmä Marjatta Jaakkola, Kaisa Mannermaa, Elisabeth Dahl, Ira Kalmari, Reima Santala Lastenpsykologien sisältötyöryhmä aloitti syksyllä 2011 Poistuneet (suluissa), uudet jäsenet kursiivilla, nykyiset pj:t alleviivattuina. Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

4 Lasten mielenterveystyön kehittäminen: TYÖPAJAT 2011
Työpaja ”Miten uusi malli parantaa palveluja?” Mukana yhteistyökumppaneiden edustajia varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, terveydenhoidosta, lastensuojelusta, vammaispalveluista ja erikoissairaanhoidosta Työpaja ”Lasten mielenterveystyön työnjakoa” Palvelujatkumon eri toimijoiden roolit ja rajapinnat keskeisissä toiminnoissa Sisältötyöryhmissä työpajamateriaalin jatkojalostusta Työpaja ”Espoon perheneuvolan asiakasprosessi” Työpajan aiheena oli hahmottaa ja kehittää perheneuvolan uutta asiakasprosessia ensi vuodeksi (2012) Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

5 Lasten mielenterveystyön kehittäminen: SISÄLTÖTYÖRYHMÄT
Kokoontumiset syyskuun työpajan jälkeen: Lastenpsykiatrisen avohoidon sisältötyöryhmä 10. ja ja sekä Perheneuvolan sisältötyöryhmä ja 3. ja sekä Vauvaperhetyön sisältötyöryhmä 11. ja sekä Lastenpsykologien sisältötyöryhmä ja Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

6 Lasten mielenterveystyön kehittäminen: SISÄLTÖTYÖRYHMÄT
TEHTÄVÄT SISÄLTÖTYÖRYHMILLE: Syyskuisen työpajatyöskentelyn pohjalta Määritellä kunkin tulevaisuuden yksikön asiakassegmentti ja kirkastaa perustehtävää Selkiyttää yksiköiden välisiä rajapintoja konkreettisia ehdotuksia ja toimintamalleja Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

7 Kevään 2012 työpajat 17.2. ja sisältöinä rajapinnat, verkostot, konsultaatio, menetelmät Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

8 Palveluja käyttävät lapsiperheet - palvelujen volyymit
TUEN TARVE TUNNISTETTU, PERUSTASON TUKITOIMET OIKEUS PALVELUUN VAHVA TUEN TARVE, AIEMPI TUKI RIITTÄMÄTÖN LYHYTAIKAINEN/ MÄÄRÄAIKAINEN TAI PITKÄAIKAINEN SAIRAALA- TAI LAITOSHOIDON TARVE Kaikki vuotiaat ja heidän perheensä 0-6 v lasta 7-12 v lasta 0-12 v lasta 30 % 0-12 -vuotiaista, = lasta 15 % 0-12 -vuotiaista, = lasta n. 1-2 % 0-12 -vuotiaista, = lasta Lapsiperheiden perhetyö Terveydenhoitajan / lääkärin lisäkäynnit Perheneuvolan, lastenpsykologin ja terapiatyöntekijöiden konsultaatiot Integroidut ja erityisryhmät sekä ryhmäavustajan tukemat ryhmät (908 lasta) Maahanmuuttajien valmistava opetus Erityisopetus (2848 lasta) Koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut Varhaiskasvatus ja avoin varhaiskasvatus ( lasta) Perusopetus ( lasta) Terveysasematoiminta Äitiys- ja lastenneuvola Maahanmuuttajapalvelut Perhevalmennus Sähköiset palvelut Seurakunnat Järjestöt ja yhdistykset Lastenpsykiatrinen osastohoito tai intensiivinen avohoito Erityisen vaikeahoitoisten lasten ja nuorten osastot Vaativa lastenneurologia Kehitysvammaisten laitoshoito Vaikeavammaisten lasten kotihoito Lasten sijaishuolto (sis. intensiivihoito & päihde- äidit) HAL-poliklinikka Lastentautien osastohoito Lastenpsykologipalvelut (626 asiakasta) Toimintaterapia ( Puheterapia ( Perheneuvolapalvelut (1179 asiakasta) Vammaispalvelut Lastensuojelun avopalvelut Psykoterapia Lastenpsykiatria (perustaso ja esh) ( Lastenneurologia Lastentaudit

9 LASTENPSYKOLOGIEN YHTEISTYÖTAHOT
Mielenterveys ja päihdepalvelut LP Terveyskeskus Päivähoito Koulupsykologit Neuvola Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö Lastenpsykologit Puheterapeutit Toiminta-terapeutit Perheneuvola Terapeuttinen vauvaperhetyö Lapsiperheiden perhetyö Lastensuojelu Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

10 PERHENEUVOLAN YHTEISTYÖTAHOT
Päivähoito Oppilashuolto Kouluterveydenhuolto Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö Perheneuvola Lastenpsykologit Terveyskeskus Vauvaperhetyö Neuvola Lastensuojelu Lapsiperheiden perhetyö Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

11 LASTENPSYKIATRINEN AVOHOITOYKSIKKÖ
ELPY HYKS- Lastenpsykiatria Terveyskeskus Päivähoito Oppilashuolto Kouluterveydenhuolto Aikuispsykiatria Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö Neuvola Perheneuvola Lastensuojelu Lastenpsykologit Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

12 KESKEISET ASIAKASRYHMÄT
LASTENPSYKOLOGITOIMINTA (Odottavat perheet) Neuvolaikäiset lapset ja heidän perheensä TERAPEUTTINEN VAUVAPERHETYÖ Odottavat perheet Perheet, joissa vauvaikäinen lapsi (alle 1v) PERHENEUVOLA Perheet, joissa alle 13-vuotias lapsi LASTENPSYKIATRINEN AVOHOITOYKSIKKÖ Alle 13-vuotiaat psyykkisesti häiriintyneet lapset HYKS-LASTENPSYKIATRIA Alle 13-vuotiaat vaikeasti häiriintyneet lapset Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

13 LASTENPSYKOLOGITOIMINTA
YDINTEHTÄVÄT Lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijuus Osana Lasten kuntoutuspalveluja, yhteistyössä puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö Tavoitteena asiakkaan hyvinvoinnin lisääntyminen sekä ongelmien kasautumisen ja syrjäytymisen ehkäisy RAJAPINTOJA Neuvonta ja ohjaus ei riitä Tarvitaan työpari Tarvitaan hoidollista työtä Mahdollisuus konsultoida lastenpsykiatria Vanhempien ongelmat (parisuhde, mielenterveys, päihteet) Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

14 PERHENEUVOLA PERUSTEHTÄVÄ
Perheneuvolan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja perheiden myönteistä kehitystä Järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa RAJAPINTOJA Taaperoikäiset Kriisien hoito (perhekriisit) Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

15 PERHENEUVOLA RAJAPINTOJA
Yhteistyö lastensuojelun kanssa (esimerkiksi kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö) Yhteistyö lastenpsykologien kanssa Yhteistyö oppilashuollon kanssa Yhteistyö aikuispsykiatrian kanssa Yhteistyö perheasiain neuvottelukeskuksen (PANK) kanssa Yhteistyö Espoon lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön kanssa Lastenpsykiatrin konsultaatiot Lähetekäytännöt Psykoterapiatarpeen arviot Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

16 PERHENEUVOLAN VAUVAPERHETYÖ
PERUSTEHTÄVÄ Vauvaperhetyö on tarkoitettu lastaan odottaville vanhemmille ja alle 1-vuotiaiden vauvojen perheille, jotka tarvitsevat terapeuttista apua vanhemmaksi kasvamiseen ja vuorovaikutukseen vauvan kanssa RAJAPINTOJA Erikoissairaanhoito – vauvaperhetyö – lastenpsykologitoiminta Neuvolat Yhteistyö muun perheneuvolatyön kanssa perheneuvolatiimi - vauvaperhetiimi Perheneuvolan vauvaperhetyö ja lapsiperheiden perhetyö Aikuisten mielenterveyspalvelut Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

17 LASTENPSYKIATRINEN AVOHOITOYKSIKKÖ
PERUSTEHTÄVÄ Lastenpsykiatrinen arviointi ja hoito sekä konsultaatiotuki perustasolle RAJAPINTOJA Uhmakkuushäiriöissä riittävän vahva hoidollinen interventio riittävän varhain Riittävä tuki lapsen arkiympäristöön Ryhmätoiminnat vanhemmuuden tukemiseen Joustavat konsultaatiokäytännöt Hyvä yhteistyö lastensuojelun kanssa Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala

18 LASTENPSYKIATRINEN AVOHOITOYKSIKKÖ 1.5.2012 alkaen
HUONETILASUUNNITELMA LAADITTU Kamreerintie 7 (V ja VI kerros) Työhuoneet 25 työntekijälle Neljä tiimi/perhehuonetta Kaksi isoa huonetilaa verkostotapaamisiin Peili-ikkunallinen huonepari ja videointilaitteet Leikkiterapiahuone Erityistyistyöntekijöiden tilat (NP, PT, ST, TT) Lapsille sopivat odotustilat Lasten terapiapalveluiden va ylilääkäri Reima Santala


Lataa ppt "LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google