Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PRESIDENTTIEN VALMENNUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PRESIDENTTIEN VALMENNUS"— Esityksen transkriptio:

1 PRESIDENTTIEN VALMENNUS
Seppo Haario

2 VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN KAUTEEN
Toimintasuunnitelma Olisi hyvä esittää kauden viimeisen kokouksen aikana Tehtävän jako, hallitus, toimikunnat Tärkeimmät tapahtumat ja päivämäärät, perustana piirin tapahtumat klubin aktiviteetit klubin kokoukset seuraavan kauden talousarvio Seppo Haario

3 TOIMINTASUUNNITELMA (ESIMERKKI)
Seppo Haario

4 KLUBIN JOHTAMINEN Hallitus valmistelee kokouksessaan asiat ja ne esitellään klubikokoukselle. Hallitus kokoontuu tarvittaessa vähintään viikkoa ennen klubikokousta käsittelemään tarvittavia asioita. Toimikunnat toimivat hallituksen apuna ja valmistelevat tarvittaessa erilaisia tapahtumia. Klubikokous tekee päätökset. Tiedottaminen kaikista tapahtumista ajoissa. Seppo Haario

5 Ei häiritsevää keskustelua Kiitoksen ja kannustuksen antaminen
KOKOUKSEN JOHTAMINEN Pysyttävä asiassa Ei häiritsevää keskustelua Kiitoksen ja kannustuksen antaminen Hyvä kokouksen valmistelu takaa sujuvan kokouksen Seppo Haario

6 KOKOUKSET Presidentti on kokousten puheenjohtaja Hallituksen kokoukset
asioiden valmistelu, klubikokouksen esityslista jokaisen tuotava mielipiteensä esille, päätöksen jälkeen yksimielisyys kokouspöytäkirja heti kokouksen jälkeen Klubikokous klubikokoukselle esitellään käsiteltävät asiat ja hallituksen esitys kokousesitelmät kokouspöytäkirja heti kokouksen jälkeen kaikille sähköpostina Seppo Haario

7 audiovisuaaliset edellytykset edustavuus
KOKOUSPAIKKA kulkuyhteydet ruokailu audiovisuaaliset edellytykset edustavuus Seppo Haario

8 alias-osoitteet mielellään koko hallitukselle
JÄSENREKISTERI tiedot ajan tasalla palkitsemiset aktiviteetit alias-osoitteet mielellään koko hallitukselle presidentin hallittava jäsenrekisteri kuukausi-ilmoitukset Seppo Haario

9 YHTEISTYÖ Yhteistyö muiden klubien kanssa
Muiden klubien kanssa pyritään yhteistyöhön. Yhteistyömuotoja voivat olla yhteiset aktiviteetit, tutustumis- ja esitelmätilaisuudet, juhlat, pilkkikilpailut yms. Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa Koulut Asukasyhdistykset Muut yhdistykset jne. Seppo Haario

10 YHTEISET AKTIVITEETIT
Piirin aktiviteetit Piirillä saattaa olla toimikausiksi määritettyjä aktiviteetteja. Piirin aktiviteetti voi olla esimerkiksi oman piirin vanhusten avustaminen tai piirin oma lehti. Kansainväliset ja kansalliset aktiviteetit Kansainväliset ja kansalliset aktiviteetit määritellään erikseen yhdelle tai useammalle toimikaudelle. Kansainvälisistä aktiviteeteista voidaan mainita Sight First kampanjat, Ratnapurun silmäsairaala ja Sri Lankan kummilapset. Kansallisista aktiviteeteista voidaan mainita Punainen sulka, auditointi ja Nenä-päivä. Seppo Haario

11 KLUBIN SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat
luetettavuus hyvä maine realistiset aktiviteetit ja tavoitteet hyvä yhteishenki klubin jäsenten monipuolinen tietotaito laaja sidosryhmäverkosto hyvä yhteistyö alueen koulujen kanssa kokemusta toiminnan organisoimisessa Heikkoudet passiiviset jäsenet pieni toimiva ydinryhmä pitkäjänteinen kierto luottamustehtävissä ollut vaikeaa avustettavia paljon, mutta taloudelliset mahdollisuudet pienet Mahdollisuudet klubin onnistuneiden aktiviteettien ja tunnettavuuden avulla saadaan uusia jäseniä uudet nuoret jäsenet ja heidän ideansa kokouksiin mielenkiintoa: lisää mielenkiintoisia esitelmiä ja vierailuita yhteistyö muiden klubien kanssa verkoston parempi hyödyntäminen Uhat ikääntyminen jäsenten pieni määrä ja vaihtuvuus ydinryhmän väsyminen kyllästyminen ihmisten kiireisyys ja muut järjestöt Seppo Haario

12 TYYTYVÄISYYSKYSELY Kansainvälisen Lions-järjestön laatimassa tyytyväisyyskyselyssä on on neljä osaa: Klubikokoukset (11 kysymystä) Jäsenet (9 kysymystä) Klubiaktiviteetit (13 kysymystä) ja henkilökohtainen tyytyväisyys (13 kysymystä) Klubikokoukset - 10. Luetaanko ja hyväksytäänkö edellisen kokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat? (Ei lueta, pöytäkirjat lähetään sähköpostina ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa) Klubiaktiviteetit - 1. Suunnitellaanko klubimme paikkakunnan palveluprojekteja vähintään neljännesvuosittain? (nykyään tehdään vuosisuunnitelmia) - 2. Suunnitellaanko klubimme varainkeräysprojekteja vähintään neljännesvuosittain? (nykyään tehdään vuosisuunnitelmia) - 13. Julkaiseeko klubi tiedotteita ja jaetaanko ne kaikille jäsenille? (viestintään käytetään sähköpostia) Seppo Haario

13 TYYTYVÄISYYSKYSELYT Seppo Haario

14 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , klubikokoukset OVATKO KOKOUKSET MIELENKIINTOISIA JA PIRTEITÄ? Seppo Haario

15 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , klubikokoukset ONKO KLUBIKOKOUKSISSA YSTÄVÄLLINEN ILMAPIIRI? Seppo Haario

16 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , klubikokoukset ANNETAANKO PUHUJIEN ESITYKSILLE RIITTÄVÄSTI AIKAA? Seppo Haario

17 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , klubiaktiviteetit TUKEEKO KLUBI MONINKERTAISPIIRIN (SUOMEN LIONS-LIITON) PROJEKTEJA? Seppo Haario

18 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , henkilökohtainen tyytyväisyys NAUTITKO SIITÄ, ETTÄ OLET LION? Seppo Haario

19 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , henkilökohtainen tyytyväisyys ANNETAANKO SINULLE TILAISUUS KEHITTÄÄ JOHTAMISTAITOJA? Seppo Haario

20 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , henkilökohtainen tyytyväisyys NAUTITKO KLUBIKOKOUKSISTA? Seppo Haario

21 LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen 4. 1. 2012 tulokset
LC Helsinki/Malminkartano Klubikokouksen tulokset Klubikysely , henkilökohtainen tyytyväisyys TUNTUUKO SINUSTA, ETTÄ OLET KLUBIN TÄRKEÄ OSA? Seppo Haario

22 KLUBIN JÄSENTEN VALMENNUS
Kummilla on erittäin tärkeä osuus uuden jäsenen valinnassa ja tukemisessa. Kummi selvittää uudelle jäsenehdokkaalle Lions-toiminnan perusajatuksen (me palvelemme) ja sen, minkälaisia tehtäviä tulee kaikille jäsenille klubitoiminnassa. Uuden jäsenen vastaanoton jälkeen on kummi hänen ensimmäinen neuvojansa ja tukijansa. Klubin jäsenet osallistuvat piirin järjestämiin valmennustilaisuuksiin. Valmennustilaisuuksia järjestetään uusille jäsenille, presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille sekä toimikuntien ja mahdollisten aktiviteettien vastuuhenkilöille. Klubin presidentti tiedottaa valmennustilaisuuksista. Valmennustilaisuuksista saa tietoa myös 107-B piirin kotisivuilta: Seppo Haario

23 TIETOLÄHTEET Hyvä tietolähde on vuosittain ilmestyvä Lions-vuosikirja. Tässä käsikirjassa viitataan usein Lions-vuosikirjaan. Lions-tietoutta on saatavissa internetistä runsaasti. Suomen Lions-liiton toiminnasta saa tietoa osoitteesta: Valitsemalla yläpalkista Jäsenkeskus, saa tietoa liiton jäsenille tarkoitetuista asioista. Valitsemalla vasemmalta palkista Tietoluola, saa mm. tietoa lomakkeista, ohjeista ja säännöistä. Piirikuvernöörin ja piirihallituksen tiedotteet B-piirin tapahtumista saa tietoa B-piirin sähköisestä tietotoimistosta sivulta: Siellä on luettavissa mm. piirikuvernöörin jäsenkirjeet ja sieltä selviää myös piirin alueiden, lohkojen ja klubien tärkeimmät tapahtumat. Seppo Haario

24 TIEDOTTAMINEN Sisäinen tiedottaminen
Klubin sisäinen tiedottaminen tapahtuu lähettämällä viestit sähköpostilla. Ulkoinen tiedottaminen Klubin kaikki tiedot pidetään ajan tasalla Suomen Lions-liiton jäsenrekisterissä. Sinne päivitetään myös kaikki klubin aktiviteetit. Klubia koskevat tärkeimmät tapahtumat päivitetään piirin kotisivuille. Näitä ovat esimerkiksi joulukuusien myynti ja lastentapahtuma. Piirihallitusta ja yhteistyökumppaneita tiedotetaan sähköpostilla ja tapaamisilla. Seppo Haario

25 KOTISIVUT Hyvä tietolähde Pidettävä ajan tasalla Klubin esittely
Tapahtumat menneet tapahtumat/uutiset Seppo Haario

26 KLUBIN PRESIDENTIN PALKITSEMISET
Klubin presidentti voi myöntää seuraavia Lions-ansiomerkkejä (sivu A.57) President´s Appreciation Award (G 168), Presidentin tunnustuspalkinto Club Officer`s Award treas (G 125T), Klubin rahastonhoitajan palkinto Club Officer`s Award secr (G 125S), Klubin sihteerin palkinto Club Officer`s Award tmk (G 125C2), Klubin toimikunnan puheenjohtajan palkinto Ansiomerkit annetaan yleensä kauden päättyessä. Merkit tilataan/haetaan Suomen Lions-liiton toimistosta ja maksetaan klubin varoista. Suomen Lions-liitosta voi myös ostaa Lions-aiheisia esineitä. Nämä selviävät sivulta: Seppo Haario

27 KLUBIN TEKEMÄT ESITYKSET
Klubi pystyy tekemään osasta sivuilla A.56 – A.57 olevista ansiomerkeistä esityksiä. Osan niistä myöntää piirikuvernööri ja osan hän voi laittaa puollettuna eteenpäin. Yleisimpiä piirikuvernöörin myöntämiä ovat: DG`s Appreciation Award (G171), Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto ja Achievement Award Star (G 22), Piirikuvernöörin ansiotähti Nämä piirikuvernöörin myöntämät ansiomerkit maksaa piiri. Seppo Haario

28 KLUBIN KÄSIKIRJA Klubin arvot (Suomen Lions-liitto: isänmaa ja maailma, luottamus, palveluhalu, talkootyö ja ihmisläheisyys). Klubin tehtävä Toimintaperiaate Toiminnan toteutus, toimintasuunnitelmat Aktiviteetit Yhteistyökumppanit Klubivirkailijoiden tehtävänkuvaukset Tiedottaminen Jäsenten valmennus Palkitsemiset /2012_02_01_LC_Malminkartano_Klubin_Käsikirja.pdf Seppo Haario


Lataa ppt "PRESIDENTTIEN VALMENNUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google