Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatukriteerit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatukriteerit"— Esityksen transkriptio:

1 Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatukriteerit

2 Taustaa Diabeteksen hoidon lähtökohtana on päivittäinen omahoito, mutta hoidonohjaus on olennainen osa diabeteksen kokonaisvaltaista hoitoa. Omahoitoon motivoitumiseen tarvitaan jatkuvaa hoidonohjausta sekä ammattihenkilöiden kannustusta ja tukea.

3 Diabeetikon hoidonohjauksen perusteita
Yksilöllisyys Diabeetikon tarpeiden, kykyjen ja tunteiden huomiointi Tasavertaisuus ohjaajan ja ohjattavan kesken Vastuun antaminen ohjattavalle itselleen Ohjauksen moniammatillisuus / tiimityö Koko tiimillä yhteiset diabeteksen hoidon ja hoidonohjauksen tavoitteet ja toimintatavat

4 Laatukriteerit Suomen DESG ry:n laatukriteerityöryhmä on jakanut hoidonohjauksen laatukriteerit seuraavasti: 1) diabeetikkoon 2) ohjausprosessiin 3) organisaatioon liittyviin laatukriteereihin

5 Diabeetikkoon liittyvät hoidonohjauksen laatukriteerit
Hoidonohjauksen tarve eri osa-alueilla arvioidaan yhdessä diabeetikon kanssa. Hoidon ja ohjauksen tavoitteet asetetaan yhdessä diabeetikon kanssa. Diabeetikon tarpeista lähtevää eri osa-alueiden hoidonohjausta on saatavilla. Hoitotyytyväisyyskysely tai vastaava on käytössä ja sen tuloksia hyödynnetään hoidonohjauksen kehittämisessä.

6 Ohjausprosessiin liittyvät hoidonohjauksen laatukriteerit
Hoitoyksikössä on sovittu diabeteksen hoitokäytännöistä ja hoidonohjauksen järjestämisestä. Hoidonohjaus toteutuu sovitun hoitokäytännön tai hoitoketjun mukaisesti. Diabeetikolla on yhdessä ammattihenkilöiden kanssa laadittu kirjallinen ohjaussuunnitelma tai ohjaussopimus. Hoidonohjaukseen osallistuvien tavoitteet ja taustafilosofia ovat yhtenäiset.

7 Organisaatioon liittyvät hoidonohjauksen laatukriteerit
Diabetestyötä tekevät henkilöt määritelty, työnjako ja hoidonohjauksen koordinoija sovittu, yhteystiedot kartoitettu ja nähtävillä.

8 Yhteenveto Suomen DESG ry:n laatukriteerityöryhmän ehdotusta diabeetikon hoidonohjauksen laatukriteereiksi voi hyödyntää vuosittaiseen seurantaan tai tiettynä ajankohtana tehtävään selvitykseen. Hoitoyksiköt voivat käyttää ehdotusta sellaisenaan tai valita kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivia indikaattoreita hoidonohjauksen arviointiin ja kehittämiseen.

9 Lähde: Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatukriteerit Suomen DESG ry:n laatukriteerityöryhmä. Partanen T-M, Dhawan L, Halonen A, Keinänen-Kiukaanniemi S, Lyytikäinen A, Marttila J, Poskiparta M & Tulokas S. DEHKO-raportti 2003:3.


Lataa ppt "Diabeetikoiden hoidonohjauksen laatukriteerit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google