Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry"— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

2 JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT
Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy huoltajat vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy Varajoukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy rahastonhoitaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy joukkueen sis. tilintarkastajat vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy TOIMIHENKILÖT OVAT SEURAN EDUSTAJIA JOUKKUEISSA! Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteuttamisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja talous-suunnitelmien puitteissa. Joukkueiden on toimitettava lista toimihenkilöistä mennessä seuran toimistoon. Lisäksi joukkueilla voi olla muita erilaisia ryhmiä mm. varainhankinta-ryhmä, toimitsijaryhmä jne. Seura pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä vanhempainkokouksen nimeämää toimihenkilöä.

3 JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT
Toimihenkilöiden velvollisuudet Seura edellyttää, että joukkueen toimihenkilöt ovat seuran jäseniä. Toimihenkilöiden tulee hoitaa toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet ) Joukkueen toimihenkilöt valitaan kaudeksi kerrallaan.

4 JOUKKUEENJOHTAJAT Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat/ohjaajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueenjohtajan tehtäviä mm: laativat yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja myöhemmin hyväksyttynä seuralle vastaavat yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta vastaavat joukkueen varojen käytöstä (joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan laskut) ja varainhankinnasta, jota valvovat seura ja seuran tilintarkastajat. Hyväksymättömiä laskuja ei laiteta maksuun. vastaavat tiedottamisesta siten, että kaikki toimihenkilöt, pelaajat ja vanhemmat saavat kaikki tarvitsemansa tiedotteet ajoissa

5 JOUKKUEENJOHTAJAT Tehtäviä jatkuu….
huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki pelaajat ja toimihenkilöt ovat asianmukaisesti vakuutettuja. Lisenssit maksettava mennessä toimivat matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla järjestävät matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki jne.) läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa huolehtivat seuran antamista tehtävistä toimivat yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa huolehtii että toimistolla on ajantasaiset tiedot joukkueista ja ilmoittaa heti joukkueessa tapahtuvista muutoksista (näin varmistetaan mm kausimaksujen oikeellisuus) vanhempainkokouksien järjestäminen toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa

6 RAHASTONHOITAJAT Rahastonhoitajan tehtävät
Valvovat omalta osaltaan joukkueen talouden hoitoa ja huolehtivat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen sisäisistä saamisista. Rahastonhoitajan tulee ilmoittaa seuran toimistolle sekä joukkueenjohtajalle, jos pelaajan kk-maksuja on rästissä 2 kk:n ajalta. ASIAAN TULEE PUUTTUA VÄLITTÖMÄSTI. Toimittavat hallussaan olevat kuitit aina kuukauden 5.päivään mennessä toimistoon. Puuttuvista tositteista ovat vastuussa tilinkäyttöoikeuden omaavat henkilöt henkilökohtaisesti. Joukkueen sisäiset tilintarkastajat (=kuitintarkastajat) Suorittavat joukkueen tositteiden tarkastuksen puolivuosittain eli varmistavat sen, että rahankäyttö vastaa todellisia kuluja.

7 TOIMIHENKILÖIDEN OIKEUDET
Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja: valmentajille seura-asu kausittain seuran varustesopimuksen mukaisesti. mahdollisiin kulukorvauksiin (sopimus) Joukkueet vakuuttavat SJL:N jääkiekkolisenssillä kaikki valmentajat ja ohjaajat, sekä joukkueenjohtajat ja huoltajat Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, kausittaisen suunnitelman mukaisesti Muihin mahdollisiin etuihin, joista mainitaan kunkin henkilökohtaisessa sopimuksessa tai sovitaan erikseen aina kausittain.

8 TALOUS Joukkueiden taloudenhoito
Joukkueen taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä seuran antamia ohjeita ja määräyksiä. Joukkueet tekevät toimintakaudelle 1.5. – 30.4 talousarvion, joka laaditaan seuran tilikartan mukaisesti ja hyväksytään vanhempainkokouksessa. Talousarvion laadinnassa on pyrittävä mahdollisimman tarkasti huomioimaan kaikki kauden tulot ja menot. Talousarviota on syytä tarkastaa useamman kerran kauden aikana. Talousarvio toimitetaan toimistoon 15.5.mennessä. Jokaisen joukkueen on kausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintakauden menot eivät voi olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo. Joukkueen varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja, joka hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki laskut, sekä joukkueen sisäiset tilintarkastajat (=kuitintarkastajat). Kokonaisvastuu on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla. Toimintakauden kaikki maksut tulee olla hoidettu mennessä. Sarjailmoittautumisen perusteena on talousarvion loppuun saattaminen.

9 TALOUS Joukkueiden tilit
Seura avaa jokaiselle joukkueelle oman tilin, johon annetaan käyttöoikeus kahdelle joukkueen anomalle henkilölle, yleensä joukkueenjohtajalle ja varajoukkueenjohtajalle tai rahastonhoitajalle. Joukkueella ei saa olla muita tilejä. Rahaliikenne Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa pankkitilien kautta (pankkikortti). Käteiskassaa joukkueilla ei voi olla. Joukkueen kirjanpidon on oltava joukkueen valitsemien kuitintarkastajien tarkastama ja hyväksymä. Joukkueiden kuitintarkastajien tulee tehdä välitilintarkastus ennen vuodenvaihdetta. Varsinaisen tilintarkastuksen tekevät seuran vuosikokouksessa valitsemat tilintarkastajat. Kaikki joukkueen käytössä olevat rahat ja omaisuus ovat seuran omaisuutta. Joukkueille yhden kauden toimintaan kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia. Ns. piikkejä ja vastaavia ei saa eikä voi olla, rahat eivät siirry pelaajan mukana joukkueesta toiseen.

10 TALOUS Rahaliikenne jatkuu…
Jos lopettavalle joukkueelle jää kauden päätteeksi rahaa, niin summa jaetaan seurassa jatkavien pelaajien pääluvun mukaan ja siirretään siinä suhteessa niille joukkueille, joihin pelaajat siirtyvät. Pelaajan siirtyessä seurasta toiseen tai lopettaessa, eivät rahat missään tapauksessa siirry pelaajan mukana. Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia missään muodossa pelaajille, heidän vanhemmilleen tai muille ulkopuoliselle henkilölle. Ainoana poikkeuksena joukkue voi maksaa vanhempainkokouksen päätöksellä (pöytäkirja liitettävä kirjanpitoon) maksaa joukkueen toimihenkilöille korvauksia (puhelinkulut, matkakulut). Joukkue ei saa maksaa omalta tililtään Juniori Jokipojat ry:n omille toimihenkilöille maksettavia palkka- tai palkkioluonteisia korvauksia eikä myöskään erotuomarikorvauksia suoraan erotuomarille itselleen. Valmentajien palkkiot maksetaan ainoastaan toimiston kautta ja todellisia kuluja vastaan. Matkalaskut tulee olla asianmukaisesti täytetty ja joukkueenjohtajan allekirjoituksella hyväksytty.

11 KAUSIMAKSU JA MUUT MAKSUT
Joukkueet maksavat seuralle kausimaksua kuukausittain. Maksun suuruus määräytyy joukkueen toiminnan laajuuden mukaan Kausimaksu sisältää: jäävuoromaksut erotuomaripalkkiot valmentajapalkkiot valmentajakoulutusten osallistumismaksut aluejoukkuetapahtumat / leiritykset (1/2) Suomen Jääkiekkoliiton järjestämät koulutukset Jokipoikien runkosarjan kotipeleihin oikeuttava lisenssikortti jokaiselle pelaajalle Juniori Jokipoikien toimihenkilöille lisenssikortti (oikeuttaa sisäänpääsyyn runkosarjan kotipeleihin) oikeus Juniori Jokipojat ry:n seurana neuvottelemiin alennuksiin. joukkueelle toimistopalvelut ja -aineisto kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut

12 KAUSIMAKSU JA MUUT MAKSUT
Kausimaksu sisältää jatkuu…: joukkueelle valmennuspalvelut ja -materiaalit (valmennus- /junioripäällikkö) toimihenkilökoulutukset maalivahtien varusteet osittain (patjat, kilpi- ja räpyläkäsineen, rintapanssarin ja luistimet) maalivahtivalmennus maalivahtiharjoitusvuorot seuran jäsenmaksu (10 euroa) Joukkuekohtaisista toimintakauden kuukausimaksujen suuruudesta päättää joukkueiden vanhempainkokous.

13 VARAINHANKINTA Varainhankinnassa joukkueet voivat tehdä ENINTÄÄN kauden mittaisia sopimuksia, jotka eivät saa olla ristiriitaisia seuran tekemien mainossopimusten kanssa. Joukkueen tulee ilmoittaa seuralle tekemistään mainossopimuksista. Joukkueet laskuttavat itse sopimukset ja toimistolle kopio laskuista. Kaikki varainhankinta tapahtuu seuran nimissä ja seura vastaa niistä. Verolliseksi luokiteltu varainhankinta ei ole sallittua. Talkootyössä kiinnitettävä huomiota seuraaviin: Talkootyöstä ei makseta työntekijälle korvausta eikä siitä anneta muutakaan etua, maksettava korvaus jakautuu koko joukkueen hyväksi eikä sitä jyvitetä mitenkään. Työn suorittajat eivät voi ”korvamerkitä” hankkimiaan varoja omaan käyttöönsä. Henkilökohtaisen talkootyön määrän perusteella ei voi siis myöntää alennuksia tai vapautuksia esim. harjoitusmaksuista. Työskentely samalle työn teettäjälle ei saa muodostua säännölliseksi tai jatkuvaksi.

14 VARAINHANKINTA Mainosmyynti
Mainosmyynti Mainosmyynti on sallittua peliasuun, kypärään, juniorijulkaisuun sekä turnausten käsiohjelmiin. Muu varainhankinta Seuran omissa tilaisuuksissa (peleissä tai turnauksissa) keksien, karkkien yms. tavaroiden myyminen on sallittua. Myyjäiset, urheilukilpailut, tanssi- ja huvitilaisuudet, tavarankeräys ja muu niihin verrattava toiminta sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitettu tarjoilu- ja myyntitoiminta on sallittua, koska tästä saatua tuloa ei pidetä elinkeinotulona. Kaikesta muusta varainhankinnasta, jota ei ole edellä mainittu, tulee olla yhteydessä joko seuran toimistoon tai seuran talousvastaavaan. Kausijulkaisuilmoitusten myynti tapahtuu joukkueelle jaettujen materiaalien pohjalta. Joukkue saa itselleen myymänsä mainostulot. Seuralle maksetaan kausijulkaisusta joukkueen osuus, jonka hallitus vahvistaa.

15 MUUTA HUOMIOITAVAA Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Heillä on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat ja laativat itselleen pelisäännöt, SJL:n, alueen ja seuran antamien raamien pohjalta. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan osan joukkueen toimihenkilöistä, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja toivottavasti mahdollisimman moni vanhemmista osallistuu seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja sitä kautta myös meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Joukkueet velvoitetaan pitämään vähintään kaksi kokousta kauden aikana (syys- /kevät). Kaikista vanhempainkokouksista on tehtävä muistio ja ne tulee toimittaa aina kaikille vanhemmille sekä seuran toimistoon. Tavoitteena on, että joukkueiden vanhempainkokoukset kutsuisivat seuran edustajia (valmennus-/junioripäällikkö, NuoriSuomi –vastaava, puheenjohtaja jne. ) ainakin kerran kaudessa kertomaan seuran yhteisistä asioista ja vastaamaan vanhempien kysymyksiin. Seuran edustajat ovat käytettävissä aina tarvittaessa.

16 HALLITUS URHEILUTOIMI 4+1 hallituksen jäsentä TALOUS/HALLINTO
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ JUNIORIPÄÄLLIKKÖ TAITOVALMENTAJA TOIMINNANJOHTAJA TOIMISTOSIHTEERI

17 TALOUS/HALLINTO Seuran budjetointí ja talous Markkinointi-, mainos-, sponsori- ja yhteistyösopimukset Seurayhteistyö Suhdetoiminta: SJL, edustus, julkinen hallinto, yritykset, kuluttajat Myyntitoiminta: kahvio, fanituotteet yms. Toimistopalvelut: seura, joukkueet, edustus Strategia URHEILUTOIMI Valmennus Laji- ja kilpailutoiminta Koulutus: valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat Luistelukoulu Yhteistyö SLJ:n kanssa: Pohjola leirit, maajoukkuepelaajat Taitovalmentaja Rekrytointi: pelaajat, valmentajat, ohjaajat, huoltajat Drop-out seuranta

18 Juniori Jokipojat RY vuosikello -Kaudenpäättäjäiset
-Nuorimman joukkueen perustaminen -Jojo ja rahastonhoitajien palaverit, vanhemmat/nuoremmat -Hallituksen kokous -Sport-ja talouskokoukset -Joukkueiden budjetit tulevalle kaudelle sarjailmomaksut (3A) SJL Ärjyleirit E-ja D-juniorit Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu -Hallituksen kokous -Sport-ja talouskokoukset Lomat Juniori Jokipojat RY vuosikello -Ärjy / Pässipäivä -Hallituksen kokous/tilinpäätös -Sport -ja talouskokoukset -Pelipassit -Sarjailmomaksut ( 2A ) SJL -Ärjyleiri ilmoittautuminen alkaa -Vuosikokous -Hallituksen kokous -Sarjat alkaa -Luistelu/ kiekkokoulu ilmoittautumiset -Hallituksen kokous -Sport-ja talouskokoukset -Jojo ja rahastonhoitajien palaverit -Joukkuekuvaukset -Sport-ja talouskokoukset -Kausijulkaisu

19 KIITOS!


Lataa ppt "Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google