Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Minä. Ikuinen mysteeri? Psykologiassa keskeisin kiinnostuksen kohde

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Minä. Ikuinen mysteeri? Psykologiassa keskeisin kiinnostuksen kohde"— Esityksen transkriptio:

1 Minä. Ikuinen mysteeri? Psykologiassa keskeisin kiinnostuksen kohde
Edellytyksenä toiset ihmiset Minä kehittyy läpi elämän Raija Erkkilä, 2006

2 Minä: psyyken perusrakenne ja prosessi
Psyyke: maailma meissä itsessämme Eli mieli eli kokemusmaailma Ajatukset, tunteet, toiveet, odotukset Ihminen toimii aikomustensa mukaisesti (sisäinen maailma ohjaa) Prosessi: Minän tehtävänä on ylläpitää eheää minäkokemusta Suuntautuu itsen ulkopuolelle Saada hallintaan ne ajatukset ja tunteet, joita ympäristö ja elimistö herättävät hallita konflikteja Vauvalla ”eroahdistus” Aikuisella esim. tupakasta luopuminen Raija Erkkilä, 2006

3 Mitä on minuus? Minuus eli minäkokemus:
psyykkisistä mielikuvista muodostetut kokemukset Oman ruumiin havaittu kokemus = Kehominuus sosiaalisista vuorovaikutuksesta sisäistetyt mielikuvat = sosiaalinen minuus Minuuden tuottaminen: pyrkimys ylläpitää eheää minuutta Minuutta ylläpidetään aktiivisesti suojaamalla sitä ristiriidoilta, esim. vierailta aatteilta Raija Erkkilä, 2006

4 Kehominuuden kokemus Käteni on minua silloin, kun se tottelee minua odottamallani tavalla. Kun se ei tottele minua, minulla voi olla mahdollisuus käsittää, että se ei tottele, koska en ole harjaantunut kyseiseen suoritukseen. Tiedän, että harjoittelemalla voin saada sen tottelemaan ja että se on minun potentiaalisessa hallinnassani. Voi olla, että ymmärrän käteni olevan vammautuneen. Tiedän, että vamma tulee paranemaan, tai tiedän, että niin ei tule käymään. Tai tiedän, että sitä ei voi tietää. Silloinkin käsi on osa minuuttani, tosin tuskallinen, kenties menetetty osa minuuttani. Silloin, kun menetys on käsitetty riittävässä laajuudessaan, kun sen suhteen on tehty tarvittava surutyö, menetetty osa on myöskin osa minuuttani. Raija Erkkilä, 2006

5 Kehominuuden kokemus On myöskin mahdollista, että en suostu hyväksymään sitä, että käteni ei tottele. Kun lapsi opettelee käden taitoja, vaikkapa pianonsoittoa, niin epäonnistuminen saattaa tuntua sietämättömältä – etenkin harjoitteleminen kotona ja epäonnistuminen perheen jäsenten edessä. Hän ei halua olla missään tekemisissä sen käden kanssa, joka ei osaa soittaa pianoa, enkä pianon kanssa, jota hän ei hallitse eikä opettajan kanssa, jolle hänen on paljastettava osaamattomuutensa. Hän ei hyväksy pianonsoittoa osaksi minuuttaan, jolta hän odottaa samoja kykyjä, joita aikuiset näyttävät omistaneen jo syntymästään saakka. Hän rajaa maailmastaan pois pianonsoiton ja tuntee siinä maailmassa minuutensa paremmin toimivaksi ja vähemmän uhatuksi. Tarvitessa hän taistelee tuon suojatumman minuutensa puolesta. Hän saattaa käyttää passiivista uhmaa tai kiukuttelee raivoisasti, kun häntä patistellaan soittamaan. Raija Erkkilä, 2006

6 Kolme perusmahdollisuutta suojella minuutta
Tuhoaminen, hyökkääminen ja eristäminen (= torjunta, mitätöiminen, kieltäminen) Takertuminen johonkin Psyykkisen työn käyttäminen Raija Erkkilä, 2006

7 Identiteetti Psykoanalyyttisessä/-dynaamisessa lähestymistavassa identiteetti on pyrkimystä samuuteen itsensä kanssa. Se on yksilöllisyyden ja minuuden suhteellinen pysyvä kokemistapa (Vuorinen 1998) ”Olen olemukseltani sama ihminen kotona ja koulussa” Identiteettiä voidaan määritellä erilaisten roolien näkökulmasta korostaen identiteetin sisältöä: sukupuoli-identiteetti, kulttuuri-identiteetti, ammatti-identiteetti, jne. Kysymyksessä samaistuminen joihinkin ryhmiin ja rooleihin Raija Erkkilä, 2006

8 Itsetunto Itsetunto = luottamus omiin kykyihinsä ja siihen, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä Hyvä itsetunto, positiiviset käsitykset itsestä ovat voitolla Huono itsetunto, negatiiviset käsitykset itsestä ovat voitolla Raija Erkkilä, 2006

9 Minäkuva ja minäkäsitys
Se, minkä tiedämme ja uskomme itsestämme Reaaliminäkäsitys Millainen minä olen? Ihanneminäkäsitys Millainen minä haluaisin olla? Normatiivinen minäkäsitys: Millaisena oletan muiden ihmisten minua pitävän? Raija Erkkilä, 2006


Lataa ppt "Minä. Ikuinen mysteeri? Psykologiassa keskeisin kiinnostuksen kohde"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google