Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suoraveloitusten migraatio Ratkaisuehdotus 2.3.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suoraveloitusten migraatio Ratkaisuehdotus 2.3.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Suoraveloitusten migraatio Ratkaisuehdotus 2.3.2011

2 Agenda >Tausta >Toimintamalli laskuttajan kannalta >Yleisen toimintamallin kuvat >Testauksen tulokset >Kuluttajaviraston kanta >Suurimmat ongelmat ja riskit >Jatkotoimenpiteet ja aikataulu 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 2

3 Suoraveloituksen korvaaminen Tausta ja tavoite >Kansalliset suoraveloitusratkaisut päättyvät SEPA regulaation voimaantullessa vuoden 2013 aikana - Suoraveloituksia on n. 5 % kaikista konekielisistä maksutapahtumista  60.000 laskuttajaa, 6 milj. valtakirjaa, 3 milj. asiakasta >Pankeissa on selvitetty mahdollisia vaihtoehtoisia palveluita >Tavoitteena on konvertoida suoraveloitukset e-laskuun perustuviin palveluihin siten, että muutos on kaikkien osapuolien kannalta mahdollisimman vaivaton - Maksajat (palvelun taso, vaivaton siirtyminen) - Laskuttajat (kustannukset, suoraveloitusten konvertointi) - Pankit (maksajan ja laskuttajan automaatioasteen säilyttäminen) 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 3

4 Uuden palvelun tavoitteet Maksajan kannalta > Palvelun taso vähintään nykyisen suomalaisen suoraveloituspalvelun tasoinen > Mahdollisuus lisäpalveluihin > Vaivaton siirtyminen uuteen palveluun Laskuttajan kannalta > Siirtyminen uuteen palveluun teknisen konversion kautta > Ei manuaalista suoraveloitusten lopettamista ja uusien sopimusten tekemistä yksittäin asiakkaiden kanssa > Laskutusprosessi yksinkertaistuu > Mahdollisuus kustannussäästöihin  Maksupalveluiden käyttäjien kannalta vaivaton ja kokonaistaloudellisesti kustannusvaikutuksiltaan edullisin vaihtoehto Pankin kannalta > Laskuttajien sitoutuminen e-laskuun perustuviin palveluihin hyvä > Yhteistyössä tehtävä suoraveloitukselle vaihtoehtoinen maksamistapa 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 4

5 Yleisesittely >Pankki ottaa käyttöön e-laskun rinnalle samaan tekniikkaan perustuvan Suoramaksupalvelun. >Suoramaksussa laskun tiedot toimitetaan maksajalle ja laskukopio e-laskuna pankille. Pankki hoitaa laskun maksatuksen automaattisesti laskun kopion tietojen perusteella. >Siirtyessään kotimaisesta palvelusta uuteen palveluun laskuttaja tekee suoraveloitusvaltakirjojen pohjalta vastaanottoehdotukset (RP-sanomat) >Vastanottoehdotusten ja pankissa olevien suoraveloitusvaltakirjojen pohjalta pankki muodostaa vastaanottoilmoitukset (RI-sanoma) -Vastaanottoilmoituksella on tieto käyttääkö maksaja e-lasku- vai suoramaksupalvelua 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 5

6 Muutokset aiemmin esiteltyyn >Ratkaisu on täsmentynyt edellisestä esittelykerrasta ja suurimmat juridiset haasteet ja vastaanottoehdotusten ja valtakirjojen kohdistuksen kysymykset on saatu ratkaistua >Päämuutokset aiempaan esittelyyn verrattuna -Ehdotus muutoksesta -kirje lähetetään asiakkaalle pankkien ja laskuttajien yhteisenä kirjeenä. Kirjeessä kerrotaan vaihtoehtoiset toimintatavat. Kirje toimii juridisen sopimuksen pohjana (hiljainen hyväksyntä) -Verkkopankkiasiakkaille laitetaan muutos hyväksyttäväksi verkkopankkiin -Konttoriasiakkaat muutetaan Suoramaksuun 2 kk:n kuluttua, jos eivät ole vastustaneet muutosta -Muutoksesta kieltäytyneiden suoraveloitus lopetetaan ja asiakkaalle lähetetään jatkossa paperilasku -Pankkikohtaisesti ratkaistaan yllä olevista sopiva toimintamalli niille asiakkaille, joissa tilillä on useita omistajia ja joille ei erilaisista pankkiteknisistä ratkaisuista johtuen voida sopia yhteistä mallia. -Suoramaksuasiakkaille lähetetään lopuksi info –kirje tehdystä muutoksesta 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 6

7 Suoraveloitus laskuttajan kannalta 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 7

8 LASKUTTAJA MAKSAJAN PANKKI Suoraveloituksen migraatiomalli laskuttajan kannalta © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 8 MAKSAJA 1. Laskuttaja lähettää pankkiin laskuttajailmoituksen. 5. Pankki tiedottaa suoramaksuasiakkaille uudesta palvelusta. 3. Laskuttaja vastaanottaa pankin lähettämän vastauksen maksajan uudesta palvelusta.): a)Paperilasku (hylätty RP-sanoma) b)E-lasku (RI vastaanottoilmoitus) c)Suoramaksu (RI vastaanottoilmoitus). Pankki lähettää vastauksen aikaisintaan 2 kk:den päästä RP-sanoman lähetyksestä pankkiin. 2. Laskuttaja informoi maksaja-asiakkaita laskutustapamuutoksesta (kirje laskuttajan ja pankkien nimissä) 2. Laskuttaja lähettää e-laskun vastaanottoehdotukset pankkiin 4. Laskuttaja ottaa käyttöön uuden laskutustavan pankin vastauksen mukaisesti tai sopii maksajan kanssa uudesta laskutustavasta. SAMANAIKAISESTI

9 LASKUTTAJA MAKSAJAN PANKKI Suoraveloituksen migraatiomalli –Laskuttaja ei tarjoa jatkossa suoramaksua © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 9 MAKSAJA 1. Laskuttaja lähettää pankkiin laskuttajailmoituksen. 3. Laskuttaja vastaanottaa pankin lähettämän vastauksen maksajan uudesta palvelusta. a)Paperilasku (hylätty RP-sanoma) b)E-lasku (RI vastaanottoilmoitus) c)Jos maksaja ei ole vastannut 2 kk kuluessa, pankki muodostaa hylätyn PR-sanoman 2. Laskuttaja informoi maksaja-asiakkaita laskutustapamuutoksesta (kirje laskuttajan nimissä) 2. Laskuttaja lähettää e-laskun vastaanottoehdotukset pankkiin 4. Laskuttaja ottaa käyttöön uuden laskutustavan pankin vastauksen mukaisesti tai sopii maksajan kanssa uudesta laskutustavasta. SAMANAIKAISESTI

10 >Suoramaksun tarjoaminen ei ole pakollista, mutta takaa nykyisen palvelutason säilymisen asiakkaille, jotka eivät käytä pankin sähköisiä palveluja -Yksistään E-laskupalvelulla ei tavoiteta samaa laskuttajan asiakaskuntaa kuin suoraveloituksella >Jos Suoramaksua ei tarjota niin todennäköisesti tästä seuraa haasteita maksujen keräämisessä -Suoraveloitukseen tottunut asiakas ei ymmärrä maksaa laskuja -Maksuviivästysten määrä kasvaa >Kuinka moni on harkinnut Suoramaksun tarjoamista? -Onko laskuttajalle tarpeellinen palvelu? 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 10

11 Suoraveloituskonversio - yleiskuvat 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 11

12 MAKSAJAN PANKKI 2.Päättely Suoraveloituksen konversiomalli verkkoasiakkailla © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 12 LASKUTTAJA MAKSAJA 1b Laskuttaja ehdottaa suoraveloituksen muutosta e-laskuun 3a. Maksajan toimenpide = sopimus Hyväksyntä = e-lasku/suoramaksu hylkäys = paperilasku vastaamattomuus = suoramaksu 4a Vastaanottoilmoitus - hyväksyneille - hylyille - vastaamattomille 3 Sopimus 3 Sopimus 1a. Pankit ja Laskuttaja kertoo kirjeellä muutoksesta laskutustapaan Verkkoasiakas- Tilillä 1 omistaja (tai mahdollisesti useampi pankkikohtaisesti) 2b. Ehdotus verkkopankkiin 5 ilmoitus muutoksesta suoramaksuasiakkaille

13 MAKSAJAN PANKKI 2.Päättely Suoraveloituksen konversiomalli konttoriasiakkailla © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 13 LASKUTTAJA MAKSAJA 1b Laskuttaja ehdottaa suoraveloituksen muutosta e-laskuun 3b. Maksajan toimenpide = sopimus Vastausaika 2 kk Vastaamattomuus = Hyväksyntä= Suoramaksu Kieltäytyminen = paperilasku 4 Vastaanottoilmoitus tai suoraveloituksen lopettaminen 3 Sopimus 3 Sopimus 1a. Pankit ja Laskuttaja kertoo kirjeellä muutoksesta laskutustapaan Konttoriasiakas 5 ilmoitus muutoksesta suoramaksuasiakkaille

14 Työnjako konversiossa >Laskuttaja -Perusedellytys: Laskuttajalla on kyvykkyys e-laskuun ja laskuttajailmoitus on tehty pankeille -Vaihe 1a: Laskuttajan ja pankkien yhdessä allekirjoittaman tiedotuskirjeen lähettäminen maksajille kun laskuttaja haluaa aloittaa muutoksen -Vaihe 1b: Vastaanottoehdotusten (tekninen) lähettäminen pankille käsittelyä varten (samanaikainen 1a kanssa) >Pankit -Vaihe 1: Tietosisältö maksajan kirjeeseen (mallikirjepohja) -Vaihe 2: Päättely + ehdotuksen vieminen verkkopankkiin -Vaihe 3: Maksajan yhteydenoton perusteella suoraveloituksen poistoilmoitukset -Vaihe 4: Vastaanottoilmoituksen lähettäminen laskuttajalle -Vaihe 5: Maksajan tiedottaminen tehdystä muutoksesta >Maksaja -Saa kirjeen, jonka perusteella voi hyväksyä tai hylätä muutosehdotuksen -Vastausaikaa 2 kk, passiivisuus tulkitaan hiljaiseksi hyväksynnäksi -Verkkopankkiasiakas saa lisäksi hyväksymisehdotuksen verkkopankkiin 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 14

15 Migraation konseptitestaus >Projektissa tehdyssä riskianalyysissä todettiin, että laskuttajien vastaanottoehdotusten kohdistamiseen pankeissa oleviin valtakirjatietoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota >Kohdentamista testattiin loppuvuodesta pankkien ja laskuttajien yhteistesteillä. >Kun kohdentaminen tehdään maksajan tilin ja palvelutunnuksen perusteella, kohdentaminen saadaan tehtyä n. 95 % todennäköisyydellä. -Arkistointitunnuksen lisääminen materiaaliin voi lisätä e-laskuun siirtyvien asiakkaiden osuutta 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 15

16 Viranomaisten kannanotot >Uutta toimintamallia on esitelty helmikuussa Finanssivalvonnalle ja kuluttajavirastolle >Esille ei tullut esteitä konversiolle -Viranomaiset edellyttävät kattavaa tiedottamista -Maksajien sopimukselliseen asemaan laskuttajaan nähden ei saisi tulla muutoksia tässä yhteydessä -> esim. Suoramaksun maksajalle lähetettävän laskun toimitustapa ei saisi muuttua ilman eri sopimusta -Suoramaksun lasku lähetettävä maksajalle vähintään 2 viikkoa ennen eräpäivää 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 16

17 Suurimmat riskit ja ongelmat >Suurimpana yleisriskinä nähdään se, että tiedottamisen ja tiedotuskirjeiden viestiä ei saada läpi maksajissa, jolloin asiakaspalveluun kohdistuu haasteita >Konversiossa jääneet kohdistamattomat tapaukset ja niiden hallinta -Virhepalautteen käsittely >Aikaikkuna muutoksille on lyhyt >Muiden laskutukseen tehtävien muutosten vaikutus migraatiolle 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 17

18 Jatkotoimenpiteet >Suoraveloituksen päättymisen EndDate päivästä tehdään päätös tämän kevään aikana -Vuoden 2013 loppupuoli edelleen paras arvaus >Pankeissa tehdään kevään kuluessa päätös jatkosta ja aikataulusta >Viestintä ja migraation koordinointi aloitetaan päätöksenteon jälkeen >Laskuttajilta halutaan kommentit 16.3.2011 mennessä. 23.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 18


Lataa ppt "Suoraveloitusten migraatio Ratkaisuehdotus 2.3.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google