Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JHT-POLKU Organisaatio ja tehtäväkuvaukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JHT-POLKU Organisaatio ja tehtäväkuvaukset"— Esityksen transkriptio:

1 JHT-POLKU Organisaatio ja tehtäväkuvaukset
JHT KALAJOKI Koulu Jäähalli JHT-POLKU Organisaatio ja tehtäväkuvaukset Koti

2 Sisällys kaudella 2012-2013 JHT-POLKU: Organisaatio ja tehtäväkuvaukset
JHT Kalajoki ry Toimintaperiaatteet Johtokunta Organisaatio Valmennusvastaava/päällikkö Edustusjoukkueen johtoryhmä Toimihenkilöiden rooli Joukkueen toimihenkilöt Valmentajan / ohjaajan rooli Valmentajan / ohjaajan tehtävät Joukkueenjohtajan tehtävät Huoltajan tehtävät Rahastonhoitajan tehtävät Yhdyshenkilön tehtävät Pelaajan rooli Vanhemman rooli

3 JHT Kalajoki ry JHT on jääkiekon erikoisseura, jonka tavoitteena on tarjota kaikenikäisille jääkiekon harrastajille kokonaisvaltainen mahdollisuus toteuttaa itseään joko pelaajana tai muuna osallistujana. JHT:n pyrkimyksenä on luoda toimintaympäristö, joka ei ainoastaan rohkaise jäseniänsä urheiluun ja terveisiin elämäntapoihin, vaan tarjoaa myös kasvavan itsetunnon kautta vankan pohjan kouluttautua ja kehittää itseään muillakin elämänaloilla sekä yksilönä että osana joukkuetta. Saavuttaakseen pyrkimyksenä JHT luo ja ylläpitää fyysiset mahdollisuudet jääkiekon harrastamiseen Kalajoella ja sen lähiympäristössä. Seura ja sen eri toimihenkilöt kehittävät itse itseään ja omia toimintatapojaan em. tavoitteiden saavuttamiseksi.

4 Toimintaperiaatteet Toimintaperiaatteet, jotka perustuvat seuran arvoihin, määrittelevät miten toimimme ja ajattelemme: jääkiekko on lasta ja nuorta varten tavoitteenamme on hauska, monipuolinen ja laadukas toiminta arvostamme avoimuutta, yhteistyötä ja rehellisyyttä kunnioitamme ja myöskin huomioimme yksilöllisyyttä kannustus ja myönteinen ilmapiiri antavat eniten eläminen on jatkuvaa oppimista Seura tukee ja kannustaa jäseniään myös muiden urheilulajien ja liikunnan harrastamisessa. Kokonaisuudessaan toimintamme tähtää siihen, että jääurheilu antaa lapselle ja nuorelle hyviä eväitä elämässä pärjäämistä varten.

5 Johtokunta JHT Kalajoki ry:n vuosikokouksessa valitaan johtokunta, joka toimii aina kauden kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja tiedotusvastaavan sekä nimeää tarvittaessa myös muita vastuuhenkilöitä ja määrittelee kukin vastuualueen. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa. Seuran puheenjohtaja kutsuu johtokunnan kokouksen koolle ja toimii kokouksessa puheenjohtajana. Kokous kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin (7vrk) Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Johtokunnassa ei käsitellä joukkueiden urheilullisia asioita muuten kuin valmennuspäällikön toimesta (valmennuspäällikön vartti). Johtokunta vahvistaa toimihenkilöiden valinnat.

6 Organisaatio Seuran yleisessä kokouksessa valitaan vuosittain johtokunta. Kaudelle valittuun johtokuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja Jukka Malinen 1. varapuheenjohtaja Risto Apuli 2. varapuheenjohtaja Timo Priuska Sihteeri / Tiedotusvastaava Päivi Priuska Juniorijaoston puheenjohtaja Pasi Rajala Rahastonhoitaja Valtteri Airas Kioskivastaava Virpi Penttilä Kiekkokouluvastaavat Teijo Murtovaara ja Rainer Bäckman Pelaajasiirtoasiat Timo Seikkula Edustusjoukkue Pertti Saukko

7 Valmennusvastaava/päällikkö
Vastaa juniorivalmennuksen päälinjauksista yhdessä juniorijaoston puheenjohtajan ja vastuuvalmentajien kanssa. Toimii linkkinä johtokunnan ja joukkueiden välillä. Kouluttaa itseään sekä hankkii tietoa juniorivalmennuksesta ja jakaa tietoa valmentajille. Valmennuspäällikkö toimii valmentajien ja ohjaajien esimiehenä. Huolehtii ajoissa seuraavan kauden valmentajat hyvissä ajoin. Tekee yhteistyötä muiden lajien, koulujen ja liiton kanssa. Raportoi urheilutoimesta johtokunnalle. Kehittää ja koordinoi valmennusta seuran sisällä eri ikäluokissa. Osallistuu säännöllisesti johtokunnan kokouksiin (valmennuspäällikönvartti). Seuran urheilutoiminnan katsaus.

8 Edustusjoukkueen johtoryhmä
Puheenjohtajan lisäksi ryhmään kuuluu joukkueen markkinoinnista vastaava/manageri ja rahastonhoitaja. Nimeää joukkueen hankinnoista vastaavan/vastaavat henkilöt. Mainosmyynnin organisointi ja mainosmyynnistä vastaavan henkilön/henkilöiden nimeäminen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja allekirjoittavat pelaajasopimukset. Puheenjohtaja valvoo ja raportoi edustusjoukkueen taloudesta johtokunnalle. Edustusjoukkueen johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran kuukaudessa. Koolle kutsuminen voi tapahtua kenen tahansa johtoryhmän jäsenen toimesta. Johtoryhmä päättää joukkueen rakentamisesta kaudelle ja nimeää vastuuhenkilön pelaajakartoitukseen.

9 Joukkueen toimihenkilöt
TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA Valmentajat /ohjaajat: valmennuspäällikkö esittää valmentajat/ohjaajat kaudeksi B -junioreista alaspäin. Joukkueenjohtajat: Joukkue valitsee ja esittää (vanhempainkokous). Huoltajat, rahastonhoitaja, yhdyshenkilö: Joukkue valitsee ja esittää (vanhempainkokous). Muut (ei viralliset toimihenkilöt): Valitaan vanhempainkokouksessa. Virallinen toimihenkilö ei voi olla tilintarkastaja. Lopullisen tilitarkastuksen tekevät seuran tilintarkastajat.

10 Joukkueen toimihenkilöt
TOIMIHENKILÖN OIKEUDET Valmentajilla / ohjaajilla mahdollisuus kulukorvauksiin (erillisellä sopimuksella). Joukkue vakuuttaa kaikki valmentajat ja ohjaajat sekä joukkueenjohtajat ja huoltajat. Mahdollisuus sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, kausittaisten suunnitelmien mukaisesti. Muut mahdolliset edut, joista maininta on kunkin henkilökohtaisessa sopimuksessa, tai niistä sovitaan erikseen.

11 Joukkueen toimihenkilöt
TOIMIHENKILÖN VELVOLLISUUDET Viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia maksamaan seuran jäsenmaksun, sekä hoitamaan tehtävänsä seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti, ”Nuori Suomi-hengessä”. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassa Suomen lakeja ja asetuksia, sekä seuran ohjeita, sääntöjä ja SJL:n sääntöjä! Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran kutsumiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet, kokoukset jne.).

12 Toimihenkilöiden rooli
JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Juniorijoukkueissa vanhemmat valitsevat kokouksessa keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt, joista muodostuu joukkueen tukiryhmä. Tukiryhmään kuuluu 4-6 henkilöä. Nimistö esitetään johtokunnalle. Tukiryhmä toimii moottorina joukkueen varojen keruussa ja tehtävien jaossa (esim. talkoot ja toimitsijatehtävät). TOIMIHENKILÖT OVAT SAMALLA SEURAN EDUSTAJIA JOUKKUEESSA. Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Lisäksi joukkueella voi olla erilaisia ”ryhmiä” esim. talkoo-, toimitsija- ja markkinointiryhmä. Jäällä tapahtuvasta toiminnasta vastaa vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

13 Valmentajan / ohjaajan rooli
Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muita mielenkiinnon kohteita. Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia. Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia. Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa. Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni. Teen kaikkeni, että pelaajat saavat yhtäläisen huomion. Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa, hyvän pelin edistämiseksi. Koulutan itseäni valmentajana.

14 Valmentajan/ohjaajan tehtävät
Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta. Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen. Yksittäisten harjoitteiden etukäteissuunnittelu. Pelaajan kehityksen arviointi. Joukkueiden nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin. Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu (kausi- ja kuukausisuunnitelmat). Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa. Läsnäolovelvollisuus.

15 Valmentajan/ohjaajan tehtävät
Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Osallistumisvelvollisuus valmennuksen koulutustilaisuuksiin. Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran yhteiskuvaa nostavasti. Osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksiin. Perehtyy JHT-POLKUUN. Perehtyy NUORI SUOMI -materiaaliin. Kannustaa joukkuettaan positiiviseen oppimisen ilmapiiriin.

16 Joukkueenjohtajan tehtävät
Vastaa tiedottamisesta yhteistyössä joukkueen yhdyshenkilön kanssa, KAIKKI TIEDOTUSVASTUU. Toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Mahdollistaa vuosisuunnitelman toteuttamisen. Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa. Laatii taloussuunnitelman yhdessä rahastonhoitajan kanssa (joukkueen tilikausi ). Vastaa valmentajien kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisesta kauden aikana.

17 Joukkueenjohtajan tehtävät
Vastaa joukkueen omatoimisesta, sekä seuran juniorien (arpajaiset, juniorijulkaisun, kioskimyynnin jne.) varainhankinnan suunnittelusta ja hankintatoimenpiteiden organisoinnista. Toimittaa tarvittaessa erotuomaripalkkiolaskut maksuunpanoa varten seuran kuittipostilaatikkoon. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla. Järjestää matkojen kuljetukset, majoitukset, ateriat, välipalat yhteistyössä valmentajan kanssa. Joukkueen kuripitovelvollisuus yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

18 Joukkueenjohtajan tehtävät
Ottelujärjestelyt (erotuomarit, toimitsijat ja jne.). Läsnäolovelvollisuus. Huolehtii seurasta annettavista tehtävistä. Toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajan kanssa. Jääkiekkoliitolle maksettujen lisenssien maksutositteiden säilytys ja tarkastus. Vastaa pelaajien vakuuttamisesta ohjeiden mukaisesti. Perehtyy JHT-POLKUUN. Perehtyy NUORI SUOMI -materiaaliin. Kannustaa positiivisen ympäristön luomisessa.

19 Huoltajan tehtävät Vastaa joukkueelle annetuista seuran varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta, sekä pitää varustekirjanpitoa joukkueen (=seuran) varusteista. Huolehtii pelipaidoista kauden päätteeksi. Vastaa joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta. Huolehtii luistimien teroittamisesta ja teroittamisesta sekä joukkueen varusteiden sopivuudesta. Toimii yhteistyössä seuran varustevastaavan ja joukkueen johdon kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä. Vastaa virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluista. Vastaa joukkueiden laitteiden ja työkalujen kunnosta (esim. teroituskone, työkalupakki jne.).

20 Huoltajan tehtävät Vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa.
Kuuluu joukkueen johtoryhmään (kurinpitovelvollisuus). Osallistumisvelvollisuus huoltajien yhteistilaisuuksiin. Läsnäolovelvollisuus tarvittaessa. Kannustaa omatoimisuuteen. Perehtyy JHT-POLKUUN. Perehtyy NUORI SUOMI -materiaaliin. Kannustaa positiivisen ympäristön luomisessa.

21 Rahastonhoitajan tehtävät
Vastaa joukkueen taloudenhoidosta. Joukkue toimittaa rahastonhoitajan henkilötiedot johtokunnalle, joka myöntää rahastonhoitajalle tilinkäyttöoikeuden joukkueen tiliin. Tiedottaa joukkuetta kuukausimaksujen keräystavasta. Sopii joukkueen lisenssimaksutavasta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Laatii yhdessä joukkueen tukiryhmän kanssa taloussuunnitelman kaudeksi (1.5 . – 30.4.). Tiedottaa joukkueen vanhempia taloussuunnitelman toteutumisesta (kaksi kertaa kaudessa). Seuraa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, jotta pelaajien maksut ovat kunnossa.

22 Rahastonhoitajan tehtävät
Toimittaa tiliotteesta kopion ja kuukausiseurantaraportin emoseuran tilitoimistolle kuukausittain. Huolehtii seurasta annettavista tehtävistä. Osallistuu rahastonhoitajien aloituspalaveriin. Tarvittaessa seuran sisäinen koulutus Kannustaa positiivisen ympäristön luomisessa. Perehtyy JHT-POLKUUN. Perehtyy NUORI SUOMI -materiaaliin. Rahastonhoitaja koulutetaan tarvittaessa myös seuran tilitoimiston toimesta.

23 Yhdyshenkilön tehtävät
Toimii yhteydenpitäjänä joukkueen sisällä. Toimii yhteistyössä joukkueen johdon, vanhempien, pelaajien ja seuran kanssa. Vastuuäiti huolehtii kioskivuorot. Hoitaa tiedottamisen joukkueessa. Osallistuu yhdyshenkilöiden palavereihin. Tutustuu JHT-POLKUUN. Perehtyy NUORI SUOMI -materiaaliin. Luo positiivista ympäristöä.

24 Pelaajan rooli Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan, en koska vanhemmat tai valmentajat haluavat. Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä. Käyttäydyn maltillisesti – hyvä käytös takaa hyvän ilmapiirin. Kunnioitan vastustajaani. Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja. Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä – vähintään yhtä tärkeää on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen. Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille. Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen.

25 Vanhemman rooli Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska HÄN haluaa sitä ja se on hänestä kivaa. Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla. Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen. Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista. En nöyrrytä lastani, enkä huuda hänelle kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti. Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville suorituksille sekä oman joukkueen että vastustajan. En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään. Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi.


Lataa ppt "JHT-POLKU Organisaatio ja tehtäväkuvaukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google