Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Punk hankkeen syksyn 2010 – kevään 2011 toiminta 8.9.2010 Pirkko Mäkelä-Pusa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Punk hankkeen syksyn 2010 – kevään 2011 toiminta 8.9.2010 Pirkko Mäkelä-Pusa."— Esityksen transkriptio:

1 Punk hankkeen syksyn 2010 – kevään 2011 toiminta 8.9.2010 Pirkko Mäkelä-Pusa

2 Hankkeen tilanne •Hankkeessa aloittanut 83 työpaikkaa ( tavoite 73) yrityksiä 64 ja muita organisaatioita ( säätiöt, yhdistykset jne.). •Syksyn 2010 aikana voidaan ottaa vielä joitain alle 50 tt työpaikkoja mukaan hankkeeseen. •Hankkeessa siirrytään kevään aikana enemmän tiedottamaan ja kouluttamaan hankkeen tuloksista •alkusyksystä järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa koulutusta työterveyshuolloille tuotteistamisesta ja talousviestinnästä.

3

4 1. Varhaisen reagoinnin käytännöt -Työpaikan työkyvyntuki – malliin pohjautuva nettiopas www.tyokyvyntuki.fi syksyn 2010 käytettävissä hankkeessa mukana olevien työpaikkojen työkyvyn tuki mallin tekemiseen, siten että työterveyshuoltotyöstä mallin tekemisestä voi ns. työterveyshuollon jalkautumisena laskuttaa hanketta max. 8 h työpanos ( Esr-periaatteet). www.tyokyvyntuki.fi -Nettiopas on maksuton ja jatkossa käytössä vapaasti. -Kaikkein pienimpien alle (20 tt) työpaikkojen osalta kerätään kokemuksia, miten toimintasuunnitelmaan kirjataan työkyvyntuki. -työkykyasioiden puheeksiottokoulutus – hanke järjestää yhden koulutuksen keväällä 2011 -kuntoutuspalveluohjaus (esite) -aloite työterveyshuollolta tai henkilöltä itseltä – esimies tietoinen alusta asti -työuraohjaus – pääasiassa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittely ja uudelleen suuntautumis-mahdollisuuksien ohjausta

5 2. Oman hyvinvoinnin lähteille -varhaiskuntoutus työssä jaksamisen tueksi -5 pv + seurantapäivä, Kuntoutussäätiö toteuttaa 4 hankkeen aikana ja Kiipulan kuntoutuskeskus 3 kurssia -syksyn 2010 aikana 2 kurssia ( elokuussa alkava Kiipula ja lokakuussa alkava Avire-kuntoutus, Kuntoutussäätiö ) -kevään 2011 aikana 2 kurssia ( tammikuussa alkava Kiipula ja maaliskuussa alkava Avire-kuntoutus ) -jokaisesta kurssista tehdään oma esite, jota toimitetaan työterveyshuolloille jaettavaksi asiakkaille -työterveyshuolto lähettäjänä – vrt. kuntoutusraha Kela -tiedot kuntoutuskursseista myös www.kuntoutussaatio.fi/punkwww.kuntoutussaatio.fi/punk

6 3-4. Välineitä työhyvinvointityöhön •Työyhteisökyselyjä toteutettu 7 työpaikassa – jatkotyö ollut eri työpaikoilla erilainen. Työyhteisökysymysten käsittelystä ja työkyvyn tuesta tehdään opas esimiehille. Työyhteisökysely voidaan sopia vielä kahdelle työpaikalle, jos on halukkuutta. •Osaamiskartoitus on pilottivaiheessa ja siitä tehdään myös opas, joka valmistuu syksyllä 2010. •Hankkeen kehittämistyöstä työhyvinvointivälineiden osalta ( työyhteisökysymysten käsittely, osaamiskartoitus ja henkilöstötunnusluvut ) järjestetään koulutustilaisuudet puolipv Kuntoutussäätiöllä, Hämeenlinnassa ja Tampereella maaliskuussa 2011. Tarkoitettu sekä työpaikoille että tth:lle.

7 5. Kumppanuusmalli työpaikan ja tth yhteistyöhön 1.Kysely •Toteutetaan Wepropol – kysely hankkeen työterveyshuoltojen asiakasyrityksissä ja mahdollisesti yrittäjäjärjestöjen kanssa sovittaville ryhmille. •Raportoidaan eri kokoisten yritysten odotukset erikseen. 2.Kehittämistyö •Suunnitellaan yhteistoiminnallisesti eri kokoisten työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kesken ( osallistavan suunnittelun menetelmiä käyttäen) toimintasuunnitelma. Arvioidaan yhteistyön sujumista ja muutoksia kehittämispalavereissa. Toimintasuunnitelmamallin suositukset tehdään yksinyrittäjälle, mikroyritykselle, pienyritykselle ja pk-yritykselle. 3.Verkkopalveluiden soveltuvuuden kokeilu •Kokeillaan mahdollisesti muutaman työterveyshuollon kanssa soveltuvin osin räätälöityinä.

8 5. Selvitys pien- ja mikrotyöpaikkojen sekä yksinyrittäjien kuntoutustarpeesta •kyselyjä toteutetaan sähköisenä kyselynä hankkeen aikana eri vaiheissa •ensimmäinen kysely marraskuussa 2009, jossa myös kartoitetaan osaamisen kehittämistarpeita •kyselyn toteuttaa Innokuntoutus •ennen kyselyjä sovitaan työpaikan kanssa, että kysely voidaan toteuttaa

9 HANKEMUUTOS 12.6.2009 - 31.12.2010 •Esimiesten hyvinvointikoulutus – Voimavaroja esimiestyöhön 2 koulutusta syksyn 2010 aikana. •Työterveyshuoltoammattilaisten jalkautuminen työpaikoille Työpaikoilla, joilla kuormittava tilanne, epävarmuutta tms. hanke kustantaa ohjausta max. 8 h/työpaikka. Jalkautumiseen käytettävää työaikaa voi käyttää myös työkyvyntuki-mallin tekemiseen. Huom. työajan seuranta !

10 Yhteistyökoulutus TTL:n kanssa •Työterveyspäivillä 26-27.10.2010 ständi Työkyvyntuki – nettioppaasta •Yhteistyökoulutus Synergoksen kanssa Tre – syksy 2010 •Yhteistyö TTL:n kanssa 2.12.2010 Lahdessa 9.12.2010 Helsingissä 18.1.2010 Oulu 27.1.2010 Kuopio 3.2.2010 Turku

11  Ohje osaamiskartan laadintaan pk-työpaikoilla (2010) Opas esimiehille työyhteisökysymyksiin (2011)  Ohje henkilöstötunnuslukujen tuottamiseksi pk-työpaikoille (2011)  Työkyvyn tuen polut – opas työpaikoille (2011)  Arviointiraportti yksinyrittäjien ja mikroyritysten kuntoutus- tarpeista (2011)  Raportti kumppanuusmalleista (2011)  Loppuraportti ja kansanomainen loppuraportti (2012) Hankkeessa tuotettavat julkaisut


Lataa ppt "Punk hankkeen syksyn 2010 – kevään 2011 toiminta 8.9.2010 Pirkko Mäkelä-Pusa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google