Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Urheilua, liikuntaa ja yhdessäoloa hyvässä seurassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Urheilua, liikuntaa ja yhdessäoloa hyvässä seurassa"— Esityksen transkriptio:

1 Urheilua, liikuntaa ja yhdessäoloa hyvässä seurassa
Rekolan Urheilijat Urheilua, liikuntaa ja yhdessäoloa hyvässä seurassa

2 RU:n organisaatio Vuosikokous Johtokunta Vanhemmat
Valitsee johtokunnan ja päättää jäsenmaksun suuruuden Johtokunta Päättää valmentajasopimuksista ja toimintamaksuista Maksaa mm. valmentajien palkat, sarjamaksut, tuomarimaksut ja salivuoromaksut Kerää joukkueilta em. kulujen kattamiseksi tarvittavat jäsen- ja toimintamaksut Tekee kaupungille salivuoro- ja avustushakemukset Sopii joukkueenjohtajien kanssa salivuorojen jaosta Vanhemmat Valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä tarpeen mukaan muista toiminnoista (buffan pidosta, otteluiden järjestelyistä, asusteiden hankinnoista, ...) vastaavia, jotka yhdessä muiden vanhempien kanssa järjestävät joukkueen toiminnan ja keräävät toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen tarvittavat varat

3 Tilojen varaus RU jakaa kauden alussa kaupungilta saamansa vuorot joukkueille. RU järjestää kauden alussa palaverin, johon jojot osallistuvat ja jossa vuorot jaetaan joukkueiden kesken. Jojot voivat tarvittaessa hakea lisävuoroja Webtimmin kautta. Webtimmissä on nähtävissä koulujen salien varaustilanne, joten vuoroja voi hakea ja perua jatkuvasti. HUOM! Käyttämättömät vuorot tulee perua väh. 24 h aikaisemmin, muutoin kaupunki laskuttaa ko. vuoron seuralta, vaikka vuoro olisi junioreiden vuoro.

4 Ottelut ja muut tapahtumat
Jojo valitsee yhdessä valmentajan kanssa sarja/sarjat, johon/joihin joukkue tai joukkueet osallistuvat, ja ilmoittaa joukkue tai joukkueet. Ilmoittautuminen tulee tehdä elo-syyskuun aikana (deadline vaihtelee vuosittain ja sarjoittain). Virallisissa otteluissa tulee pelaajilla olla lisenssit, joten jojon tulee huolehtia, että vanhemmat hankkivat lisenssit ajoissa. Ohjeet sarjoihin ilmoittautumiseen ja lisenssin hankkimiseen löytyvät Koripalloliiton nettisivuilta. Jojon (tai ottelujärjestäjän) tulee huolehtia, että kotiotteluissa on pöytäkirja, pelikello, pöytäkirjan pitäjä ja pelikellon käyttäjä ja ilmoittaa tulos ja tuomarit Koripalloliittoon (baskethotelliin) ja toimittaa pöytäkirja sarjavastaavalle. Baskethotellin käyttöohjeet ja sarjavastaavien yhteystiedot löytyvät Koripalloliiton nettisivuilta. Koripalloliiton järjestämien sarjojen lisäksi tai sijasta joukkue voi järjestää omia epävirallisia otteluita tai osallistua turnauksiin. Jojon vastuulla on huolehtia ko. otteluiden järjestämisestä ja turnauksiin ilmoittautumisista. Tapahtumat tulee suunnitella yhdessä valmentajan kanssa. Joukkue voi järjestää myös muita yhteisiä tapahtumia (leirejä, muita liikuntatapahtumia, kauden päättäjäisiä, talkoita, …).

5 Peliasut Jojon tulee huolehtia, että joukkueella on yhtenäiset, seuran linjan mukaiset peliasut. Mini- ja mikroikäisillä on käytettävissä seuran peliasut, jotka joukkueet palauttavat seuraavalle ikäluokalle lainattavaksi. Joukkueet voivat vapaasti tehdä muita yhteisiä hankintoja, kuten lämmittelyasuja, reppuja, laukkuja, yms. kunhan hankintoihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista. Joukkueet rahoittavat hankinnat vanhemmilta kerättävillä maksuilla ja/tai talkootöiden tuotoilla.

6 Talous Joukkueen vanhemmat valitsevat keskuudestaan rahastonhoitajan, jonka tehtävänä on huolehtia joukkueen jäsen- ja toimintamaksujen keräämisestä joukkueen omalle tilille ja maksaa kuukausittain joukkueen maksut seuran tilille. Joukkueella voi olla esim. omia maksuja, joilla katetaan esim. asustehankintoja tai turnaus- tai leirikuluja. Näiden maksujen suuruuden voi jojo päättää itsenäisesti tai vanhempien kanssa yhdessä. Maksujen tulee olla kohtuullisia ja vastata tosiasiallisia kuluja. Joukkueet voivat järjestää otteluihin buffan ym. talkootoimintaa, jonka tuotot joukkueet voivat käyttää joukkueen yhteisiin menoihin, kuten asustehankintoihin tai yhteisiin tapahtumiin. Talkootuottoja ei palauteta pelaajille, jos tuottoja jää joukkueen kassaan kauden päätteeksi tai jos pelaaja jättäytyy pois joukkueen toiminnasta. Rahastonhoitajan tulee huolehtia, että joukkueella on oma kirjanpito, josta käy ilmi kerätyt varat ja miten niitä on käytetty. Kirjanpito tulee voida esittää seuralle pyydettäessä. Mikäli vanhemmat eivät suoriudu maksuvelvoitteistaan kauden loppuun mennessä, tulee asia saattaa johtokunnan käsiteltäväksi.

7 Tiedotus Jojo kerää ja ylläpitää vanhempien ja pelaajien yhteystiedot ja järjestää joukkueen vanhemmille kauden aloitus- ja lopetuspalaverit. Jojo tiedottaa kauden aloitustilaisuudessa vanhemmille joukkueen toiminnasta alkavalla kaudella ja sopii käytännön järjestelyistä. Aloitustilaisuudessa on myös hyvä sopia joukkueen yhteisistä pelisäännöistä, jotka koskevat esim. harjoituksiin osallistumista ja poissaoloista ilmoittamista peleihin osallistumista ja poissaoloista ilmoittamista peluutusta sarjoihin ja turnauksiin osallistumista vanhempien osallistumista ja antamaa palautetta. Jojon tulee huolehtia, että myös vanhemmat, jotka eivät osallistu yhteisiin tilaisuuksiin, saavat yhtäläisesti tietoa joukkueen toiminnasta ja yhteisistä pelisäännöistä yms.

8 Palautteen kerääminen ja käsittely
Jojo voi kerätä vanhemmilta ja lapsilta/nuorilta palautetta seuran, joukkueen ja sen valmentajan toiminnasta ja ehdotuksia toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi käsitellä palautteen ja ehdotukset yhdessä valmentajan ja/tai joukkueen kanssa tiedottaa vanhemmille ja/tai lapsille/nuorille palautteen käsittelyn tuloksista. Mikäli vanhemmat haluavat antaa palautetta valmentajan toiminnasta, tulee palaute antaa joukkueenjohtajalle, joka puolestaan käsittelee sen valmentajan kanssa tai, tarvittaessa, siirtää asian johtokunnan käsiteltäväksi.

9 Lisätiedot Salivuorojen varaaminen ja peruminen: Harri Korpinen, puh Talous ja kirjanpito: Taina Raitanen puh Asusteet: Jari Kauramäki puh Muut asiat: Timo Karjunen puh


Lataa ppt "Urheilua, liikuntaa ja yhdessäoloa hyvässä seurassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google