Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennesuunnittelijan näkemyksiä rakenteellisen turvallisuuden kehittämiseksi Seppo Suuriniemi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennesuunnittelijan näkemyksiä rakenteellisen turvallisuuden kehittämiseksi Seppo Suuriniemi."— Esityksen transkriptio:

1 Rakennesuunnittelijan näkemyksiä rakenteellisen turvallisuuden kehittämiseksi
Seppo Suuriniemi

2 Rakennushankkeen käynnistys- ja organisointivaihe.
Rakentamisen säännöstön mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä on päävastuullinen sekä rakentamisvaiheeseen että rakennuksen käyttöaikaan liittyvissä asioissa. Kertarakennuttaja ja rakennuksen omistava ”maallikko” ei todennäköisesti tunne säännöstöä.

3 Rakennesuunnitelmien tarkastus ei kuulu rakennusvalvonnan tehtäviin.
Luoko nykyinen tilanne esim. kohteen kokonaistoimittajalle (suunnittelu + rakentaminen) rakentamisvaiheessa tilaisuuden tinkiä säännösten edellyttämästä varmuustasosta kilpailuasemansa parantamiseksi, jos hanketta rakennuttajan nimissä ei hoida ammattilainen? Rakennusvalvonnan tulisi olla näissä hankkeissa erityisen tarkkaavainen ja edellyttää hankkeelle esim. ammattimaista projektin hoitajaa ja suunnitelmien ulkopuolista tarkastajaa.

4 Kuka vastaa kokonaisuudesta?
Sisältääkö kokonaistoimitus myös runkoa täydentävien rakenteiden ja perustusten suunnittelun ja rakentamisen. Jos ei, kuka tekee nämä suunnitelmat ja kenellä on kokonaisvastuu rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta? Tutkiiko joku perustuksen alapuolisen maaperän ja määrittelee sen kantokyvyn ja routasuojaustarpeen? Vastaavalle työnjohtajalle eivät yleensä kuulu rakennusten ja rakenteiden suunnittelutehtävät. Vastaava työnjohtaja ei ole myöskään rakentamistyön valvoja vaan tähän tehtävään tulisi nimetä joku muu henkilö.

5 Rakennusvalvonta voi määrätä suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen ja työn suorituksen asiantuntijavalvonnan erityisesti kohteisiin, joissa voi olla paikalla suuri määrä ihmisiä. Jatkossa myös kohteisiin, joissa rakennusvalvonta huomaa alla esille tuotuja puutteita kohteen toteutuksessa.

6 Rakennustekniikka 2/13 ; Gunnar Åström:
RIL:n ohje tulossa. Tarkastettavia rakennuksia voivat olla periaatteessa tavanomaiset rakennukset tai rakennustyypit, jos niiden rakenteissa on yleisesti todettu olevan vakavia rakenteellisia vaaroja tai puutteita rakennuksen suunnitteluun, toteutukseen tai ylläpitoon liittyy tekijöitä, jotka nostavat niiden riskitason normaalia korkeammalle. Samassa lehdessä myös artikkeli, jossa ympäristöministeriön asettaman työryhmän laatiman ohjeen valmistumistavoite on => viranomaisohje tulossa

7 Rakenteiden suunnittelussa ilmenneitä heikkouksia

8 Yleistä Suunnittelu on usein jaettu osiin ja kokonaisuuden hallinta jää hataraksi. Osa rakenteista jää suunnittelematta. Esim. Perustukset ja kokonaisjäykistys

9 Päätyseinään kohdistuva kuorma
Kokonaisjäykistys Esim. naulalevyristikkokatto ja kantavat seinät Päätyseinään kohdistuva kuorma Tuuli esim: 0,6 kN/m2 x 5 m x 20 m = 60 kN (6 tonnia) Pystyrakenteiden vinous: 1/150 x 20 m x 20 m x 1,3 kN/m2 = 3,5 kN (350 kg) => kuorma rakennuksen mitoista riippuen 50 … 100 kN eli 5 … 10 tonnia

10 Kolminivelkehä Hoitaa hallin poikittaisjäykistyksen mutta ei pituussuuntaista jäykistystä.

11 Teräsrakenteet Heikkouksia Hitsausten koot puuttuvat suunnitelmista.
Rakennuksen pituussuuntainen kokonaisjäykistys puutteellinen Puuttuu puristettujen sauvojen nurjahdustukia

12 Puristettujen sauvojen nurjahdustuenta puuttuu (alapaarre, seinän sisäpaarre)

13 Työskentelyreitti hitsaukseen on liian ahdas

14 Järvenpään hallin kehä:
Erikokoisten sauvojen liitokset myötäneet

15 Puurakenteet Heikkouksia
Hallien kattotason jäykistäviä rakenteita tarvitaan hallin molemmissa suunnissa, jos naulalevyristikot tukeutuvat seiniin. Hallin pituussuunnassa, jos kattopalkit tai –ristikot tukeutuvat mastopilareihin. Myös kaarihalleissa. Meneekö kattotason jäykistyssuunnitelma myös ristikkosuunnittelijalle? Saako rakennesuunnittelija ristikkosuunnitelmat? Seinien tason suuntaisten jäykisteiden tarve on määritettävä tapauskohtaisesti.

16 Naulalevyristikkokaton yläpaarretason jäykistys rakennuksen pituussuunnassa

17 Liimapuukaarihallin pituussuuntainen jäykistys: Tampereen Messu- ja urheilukeskus

18 Perustukset Heikkouksia
Perustuksista tulee esittää laskelmat ja suunnitelmat, jotka perustuvat rungon mitoituslaskelmien mukaisiin voimasuureisiin. Perustuksilla tulee yleensä olla myös routasuojaus, jotta ne eivät liiku roudan vaikutuksesta. Kolminivelkehien (teräsristikot ja liimapuukaaret) perustusten mitoitus. 

19 Kolminivelkehien (teräsristikot ja liimapuukaaret) perustuksille tulee esittää myös liukumis- ja kaatumisvarmuustarkastelut sekä huomioida pystykuorman epäkeskisyys.  

20 Rakentamistyötä tekevän, ohjaavan ja valvovan aktiivisuus

21 Yleistä Lue tarkasti kaikki työtäsi koskevat toimitetut suunnitelmat
Jos esim. joitakin seuraavia suunnitelmia puuttuu, pyydä niitä (kirjallisesti)  perustussuunnitelmat peruspulttitietoineen teräsrakenteiden yksiselitteiset hitsausmerkinnät naulaliitosten naulakoot ja -määrät rakennuksen pituussuuntaisen jäykistämisen hoitavat rakenteet naulalevyristikkopiirustukset Varmista, että hitsaus sulaa kiinni kumpaankin yhdistettävään pintaan.

22 Esimerkki ristikkokuvassa olevista sauvojen nurjahdustuentaohjeista (Lähde KPM-Engineering OY:n ristikkokuva)

23 (Lähde KPM-Engineering Oy:n ristikkokuva)

24 Olemassa olevien kohteiden tarkastustarpeita

25 Yleistä Suomessa on kehitteillä tarkastusohjeistoja valmiiden rakennusten turvallisuuden varmistamiseksi (RIL ja Ympäristöministeriö). Onko halleissa rakenteita niiden kokonaisjäykistyksen varmistamiseksi (erityisesti kattotaso)? Ovatko puristetut sauvat tuettu nurjahtamisen estämiseksi? Onko perustuksista suunnitelmat ja laskelmat. Onko perustukset routaeristetty?

26 Mitä punaisempi diagonaali, sitä todennäköisemmin tarvitaan nurjahdustuenta

27

28 Ratsastusmaneeseissa käytetään suolaa lattian pölyämisen estämiseksi, mikä lisää teräsrakenteiden ruostumisriskiä. Tarkkaile ruostumistasoa.

29 Esiintyykö liimapuupalkeissa halkeilua?

30 Alin pultti toiminut pystytukena aiheuttaen palkin halkeamisen

31 Tiedottaminen Jos havaitset yllä mainittuja puutteita tai vaurioita, ilmoita paikkakunnan rakennusvalvontaan.

32 Lisätietoa RIL 248-2013: NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu
Rakennusonnettomuuksien tutkintaselostukset löytyvät sivulta: onnettomuudet/tutkintaselostukset vuosittain

33


Lataa ppt "Rakennesuunnittelijan näkemyksiä rakenteellisen turvallisuuden kehittämiseksi Seppo Suuriniemi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google