Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorisotakuu -kiertue eväitä jatkotyölle Jakelu: TEM, OKM, STM, VM (kuntaosasto), ELY-keskukset, Kuntaliitto, TE-toimistot, NYT- kiertueen tapahtumien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorisotakuu -kiertue eväitä jatkotyölle Jakelu: TEM, OKM, STM, VM (kuntaosasto), ELY-keskukset, Kuntaliitto, TE-toimistot, NYT- kiertueen tapahtumien."— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisotakuu -kiertue eväitä jatkotyölle Jakelu: TEM, OKM, STM, VM (kuntaosasto), ELY-keskukset, Kuntaliitto, TE-toimistot, NYT- kiertueen tapahtumien osallistujat4.12.2012

2 Nuorisotakuu -kiertue 2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 2 •Nuorisotakuuta ja sen tavoitteita on tehty tunnetuksi 15 eri paikkakunnalla syys - lokakuussa 2012 järjestetyllä kiertueella. •Tilaisuuksissa mukana olivat myös työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson sekä urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen valtiosihteeri Jarmo Lindén. •Tilaisuuksien tavoitteena oli, että jokaisella kiertuepaikkakunnalla pohditaan, miten kunnissa ja alueella vahvistetaan yhteistyötä ja nuorisotakuun toteutumista

3 Nuorisotakuu kiertue 2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 3 Työnantajat: •Työnantajat ilmaisivat kiinnostuksensa nuorisotakuun toteuttamiseen. •Moni työnantaja kertoi haluavansa palkata nuoria töihin toivoen samalla, että nuorten työnhakutaitoja ja työelämävalmiuksia parannettaisiin; Työnantajien halukkuus palkata nuoria tuli esiin myös syksyllä tehdyssä Nuorisoharava-kyselyssä, jonka tulokset Nuorisotakuu -nettisivulla •Työnantajat halusivat lisää tietoja palkkatuen käytöstä/Sanssi-kortista ja oppisopimuskoulutuksesta •Sekä oppilaitosten edustajat että työnantajat olivat huolissaan työelämän ja koulutuksen kohtaanto-ongelmasta ja toivoivat työvaltaisten opetusmenetelmien, työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kehittämistä. Nuoret: •Nuoret toivoivat enemmän yksilöllisiä malleja, ohjausta sekä tukea ja kannustusta opiskeluun ja työelämään siirtymiseen sekä työhön, mutta ei holhousta. Kolmas sektori: •Oli innokkaasti mukana, hyviä aloitteita.

4 Nuorisotakuun organisoinnista alueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 4 ELY-keskusten kautta yhtenäistetään kuntiin ja paikallistasolle menevää informaatio-ohjausta: •Nuorisotoimen koordinointia hoidetaan 6 ELY-keskuksen alueelta •Kaikki ELY-keskukset ovat kokoamassa ko. alueen kattavaa elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden koordinointiin. Näiden ryhmien tavoitteena on edistää ohjauspalvelujen saatavuutta ja laatua ko. alueella. •Nuorisotakuun paikallisesta viestinnästä vastaavat TE-toimistot. •Tietoa nuorisotakuusta tarvitaan.  Nuorisotakuusta tulee ohje eri toimijoille vuoden 2013 alussa

5 Nuorisotakuutyön organisoinnista kunnissa Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 5 •Nuorisotakuu perustuu viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöhön, jossa nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuutensa tekijöitä. •Nuorisolain 7a § edellyttää kuntiin erillistä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustamista: verkosto toimii jo yli 90-prosenttisesti kaikissa kunnissa. •Tahtotila on, että em. ryhmän työhön otetaan mukaan laissa mainittujen tahojen lisäksi nuorten, työnantajien ja luottamushenkilöiden edustajia, jolloin verkosto aidosti voi toimia nuorisotakuun tavoitteiden mukaisesti. •Nuorisotakuu -kiertueen tilaisuuksissa kaivattiin tukea ja ohjausta kunnissa tehtävään monialaiseen työhön ja erityisesti nuorisolain 7a§:n mukaisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen työskentelyyn sekä laajemmin nuorten yhteiskuntatakuun edistämiseen.  Verkostojen työn tueksi ollaan laatimassa uutta opasta, joka julkaistaan tammikuussa Nuori2013 -tapahtuman yhteydessä. Aiemmin työskentelyn taustaa, tavoitteita yms. on kuvattu kirjassa ”Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö” (toim. Kimmo Aaltonen, 2011).

6 Ehdotuksia nuorisotakuun työstämiseen kunnissa Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 6 •Tarkoituksenmukaista on, että verkosto vastaa kunnan nuorisotakuu- toimenpideohjelman suunnittelusta sekä poliittisia päättäjiä varten tarvittavan tiedon keräämisestä. Verkoston tulee tehdä yhteistyötä kunnan muiden, lasten ja nuorten asioista vastaavien yhteistyöryhmien ja verkostojen kanssa. •Uusia, vuoden 2013 alussa aloittavia kunnanvaltuutettuja on perehdytettävä nuorten tilanteeseen ja nuorisotakuu-ajatteluun. •Kunnat voivat hyödyntää Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n työstämää Nuorisotakuun valmiustestiä kuntapäättäjille - valmiustesti löytyy osoitteesta www.nuorisotakuu.fi. www.nuorisotakuu.fi  Monissa kunnissa on tehty paljon hyvää työtä nuorisotakuun toteuttamiseksi. Hyviä käytäntöjä on koottu ja kootaan jatkuvasti lisää Nuorisotakuu – nettisivuille.

7 Tiedon levittäminen kampanjamateriaalin avulla Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 7 •Nuorisotakuusta on tehty ns. ministeri-video, jossa kaikki kiertueella kiertäneet ministerit kertovat nuorisotakuusta. Kahden ja puolen minuutin video on saatavilla www.nuorisotakuu.fi www.nuorisotakuu.fi •Videota toivotaan levitettäväksi yläasteille, toisen asteen oppilaitoksiin, järjestöihin jne esitettäväksi eri tilaisuuksissa ja kokouksissa http://vimeo.com/48583079http://vimeo.com/48583079 •Nuorisotakuukortteja voi tilata Ely-keskusten kautta levitettäväksi oppilaitoksiin, TE-toimistoihin jne.

8 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 8 •Nuorten yhteiskuntatakuu –raportissa 15.3.2012 esitetyt toimet etenevät viranomaispuolella koulutuspaikkakohdennusten, lainsäädäntöuudistusten, ohjeistusten ja budjetin kautta. •Työmarkkinajärjestöjen 18.10.2012 luovuttamien esityksien jatkotyö etenee, mukana mm. oppisopimuskoulutusmallien kehittäminen (esitys löytyy osoitteesta www.nuorisotakuu.fi).www.nuorisotakuu.fi •Työmarkkinajärjestöt valmistelevat myös toimialakohtaisia suosituksia nuorten työllistämiseksi. •Sanssi-kampanja nuorille ja työnantajille toteutetaan alkuvuonna 2013. •Nuorisotakuusta tulee ohje eri toimijoille vuoden 2013 alussa. Nuorisotakuuseen 2013 valmistautuminen

9 Lisätietoja Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö www.nuorisotakuu.fi 9 www.nuorisotakuu.fi, www.ungdomsgaranti.fi www.youthguarantee.fi Kysymyksiä: www.facebook.com/koulutusneuvonta


Lataa ppt "Nuorisotakuu -kiertue eväitä jatkotyölle Jakelu: TEM, OKM, STM, VM (kuntaosasto), ELY-keskukset, Kuntaliitto, TE-toimistot, NYT- kiertueen tapahtumien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google