Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOULUTUSTAKUU Ohjausryhmäkokous 23.10.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOULUTUSTAKUU Ohjausryhmäkokous 23.10.2012."— Esityksen transkriptio:

1 KOULUTUSTAKUU Ohjausryhmäkokous

2 Vaasan alueen tavoitteet (hankesopimuksesta)
( ) Hankkeelle myönnetty jatkoaika saakka

3 OPEDA (OPH:n rahoittama EU-hanke) Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen Peruskoulun lopettaneiden tukeminen jatko-opintoihin Vaasan seudulla hankkeella haetaan ratkaisua koulutustakuuseen , joka on osa yhteiskuntatakuuta ( ) Suunnitteluhanke ja yhteistyöhanke Turun ammatti-instituutin kanssa, joka hallinnoi hanketta Vaasan verkosto: Vakk, VAO, YA ja perusaste Hankkeen wiki-sivusto:

4 OHJAUSYHTEISTYÖ palvelutarpeen arviointi
Palvelutarjonta perusopetuksesta Toisen asteen koulutukseen OHJAUSYHTEISTYÖ palvelutarpeen arviointi Oppilaanohjaus Oppilashuoltopalvelut Työelämän tutustuminen (tet) Koti-koulu –yhteistyö Nivelvaiheen ohjaus ja saattaen vaihto Perusopetuksen lisäopetus (10.lk) Koulutuspaikkaa vailla olevien ohjaus  Etsivä nuorisotyö Jatkosijoittumisen seuranta Koulutustiedotus Ammatinvalinnan valmennus Vanhempainillat Yhteishaku Lukio Ammattiopisto Joustava haku 2.asteelle tutustumiset/ 8 ja 9 lk Kotitalousopetus,valmentava ja valmistava koulutus Amm. peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Koulutuskokeilut/ täsmäpäivät Suora haku Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Vauhti) Koulutukseen ohjaavien tahojen konsultaatio Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Ammatinvalinnan konsultaatio Ei valita opiskelijaksi  hakeutuminen Ei hae opiskelu-paikkaa, eikä tiedä, mitä tekee Ohjaus- ja neuvontapalveluun (Etsivä nuorisotyö) Vapaisiin opiskelupaikkoihin Täydennyshakuun, syksyn lisähakuun Nuorten työpajoille (yli 17 v) Kansan-/kansalaisopistoihin Työharjoitteluun (yli 17v) Oppisopimuskoulutukseen Ammatinvalintaohjaukseen Keskeyttämisen harkitsevan opiskelijan ohjaus VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖ

5 Peruskoulusta ammatilliseen Nivelvaiheen toimintamalli
Tavoite: Eri toimijat osaavat ohjata nuoria entistä paremmin nivelvaiheessa löytämään toisen asteen koulutuspaikka Lisätä yhteistyötä ja tietoutta koulutusasteiden välillä Nivelvaiheen verkostotyö eri toimijoiden välillä kehittyy Menetelmät: Tapahtumia sekä kirjallista ja suullista informaatiota nuorille, huoltajille ja eri alan ammattilaisille (mm. opet, opot, kuraattorit, erityisopet, terv.hoitajat, etsivä nuoriso-työntekijät, mm-koordinaattori) Tiedonsiirtoa (mm.tiedonsiirto-lomakkeet, saattaen vaihto) Verkostoyhteistyötä (mm. opo-päivät)

6 Vaasan kaupungin koulutustakuu
Kaikille perusopetuksen päättäville tarjotaan aloituspaikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, perusopetuksen lisäopetuksesta tai nuorten työpajoilta YHTEISHAKU Jälkiohjaus Vaasan kaupungin koulutustakuu Syksy Kevät Tiedonsiirtolomake Nuorten työpajat YHTEISHAUN TULOKSET 14.6. Ammattistartti, 10 lk ja valmistavat Kesä Kesäpäivystys Saattaen vaihto –palaveri 22.8. Palaveri 15.6. ? hlöä ilman paikkaa Peruskoulun opp.ohjaajat, II-asteen opp.ohjaajat, Etsivä nuorisotyö, MMT-koordinaattori, TÄYDENNYS- JA LISÄHAKU Koulutustakuu Vantaalla Vantaan kaupunki on sitoutunut toteuttamaan koulutustakuuta. Tavoitteena on, että jokainen vantaalainen nuori löytää peruskoulun jälkeen mielekkään opiskelupaikan tai muun kiinnekohdan elämäänsä. Koulutustakuulla varmistetaan peruskoulun päättävien nuorten koulutukseen pääseminen. Koulutustakuun toteuttamiseen osallistuvat sivistystoimi, nuorisopalvelut sekä sosiaali- ja terveystoimi. Koulutustakuun varmistamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Vantaalla on kehitetty monipuolisesti erilaisia tukitoimia. Ilman koulutuspaikkaa jääneiden tukeminen Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä tarjoaa tukea ja ohjausta ilman koulutuspaikkaa jääneille tai opinnot keskeyttäneille nuorille. Ohjaus- ja tukikeskus Kipinän yhteydessä toimivat myös Etsivän nuorisotyön projektityöntekijät. Eteenpäin Opintiellä peruskoulu päätökseen, mEnOliPPU-hanke tarjoaa mahdollisuuden vuotiaille vantaalaisille nuorille suorittaa keskeneräiset peruskouluopinnot päätökseen. Peruskoulun päättäneiden vuotiaiden nuorten tukena toimii myös moniammatillinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Työryhmä etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuehdotuksia koulutukseen tai työllistymiseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Kesävalmennus, leiri (4pv) Nuorten tiedotus- ja neuvonta: Reimari Nuorten ohjaus ja neuvonta: Etsivä nuorisotyö TE-toimisto: Koulutus- ja ammatti-tietopalvelu

7 Yhteishaku 2012 Vaasa

8 Yhteishaku 2012 Vaasa

9 Yhteishaku 2012 Vaasa

10 Saattaen vaihto –palaveri 22.8.2012
Lähettävä koulu pysyy paikalla Vastaanottava koulu kiertää Livi Jokaisesta Koulusta Opo Kuraattori Erityisope Vähäkyrö Variska Jokaisesta Koulusta Opo Kuraattori Erityisope Hopa2 Isokyrö Vöyrinkaup. Laihia Hietalahti Oppilas- listat luokittain Hopa4 Oppilas- listat, mihin koulun oppilas on hakenut Tekniikka Mustasaari Merenkurkku Lukio Etsivä nuorisotyö Mmt-koordinaattori

11 ”OLO” ”TULO” ”LÄHTÖ” OPISKELIJAPROSESSI Sisäinen yhteistyö
- Hakijamäärät - Opiskelijapaikat täynnä - Koulutustakuu toteutuu - Alhainen keskeytys% Opiskelijatyytyväisyys + Opiskelijahyvinvointi - Läpäisy% ja aika - Työllistymis% - Jatko-opiskelu% ”TULO” Koulutustarjonta Opiskelijavalinta Lähtötason kartoitus Tuen suunnittelu Ryhmäytyminen Koulun ja kodin yhteistyö Saattaen vaihto ”OLO” Opetusjärjestelyt Lukujärjestykset Oppimisympäristöt Opetusmenetelmät OPS-työ Valinnaisuudet ja opintopolut Asuntola (YA:ssa) ”LÄHTÖ” Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt Todistukset Koulut Koti Työelämä Jatko- opinnot Sisäinen yhteistyö I-nivel-vaihe II-nivel-vaihe H O P S O H J A U S Osaamisen tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi SITOUTUMINEN OPPIMINEN OSAAMINEN

12 Opiskelijaohjauksen verkosto
RYHMÄNOHJAAJAT OPETTAJAT ERITYISOPETTAJAT OPISKELIJA OPISKELIJAHUOLTO Kuraattori Opinto-ohjaaja Terveydenhoitaja JOHTO Yksikönjohtaja Koulutuspäällikkö TUKIHENKILÖSTÖ Opintosihteeri

13 Kodin ja koulun yhteistyö
Ennen tuloa AMIS-infot Teemapäivät Peruskoulun 9 lk:n vanhemmat/opiskelijat Olo Vanhempainilta syksy 2011, jossa toteutettiin kysely: Kyselylomake_vanhempainiltaan_tulokset_grafiikat.pdf Vanhempainvartit : Koulutus syksy 2011 ja 2012 osallistujat_vanhempainvarttikoulutukseen.pdf ja OPEDA_osallistujalista__Ryhmänohjaajakoulutus.pdf Pilotti: Vanhempainvarttiraportti Vanhempainneuvoston järjestämät tilaisuudet Avoimet ovet/teemapäivät Helmi-viestintäjärjestelmän käyttö Lähtö Päättäjäiset Suunnitelmissa

14 Kodin ja koulun yhteistyöprosessi

15 OPISKELIJA TUTUKSI Tärkeintä alussa on tavalla tai toisella tutustua uusiin opiskelijoihin yksilöinä sekä toisaalta ryhmän sitouttaminen Tiedonsiirrossa saatu tieto (Siirtolomake2012.doc/blankett) kuka ottaa vastaan ja kuka välittää edelleen, tiedon hyödyntäminen tuen ja ohjauksen toteutuksessa tietoa myös opoilta/kuraattoreilta ryhmänohjaajille Ryhmänohjaajan rooli erittäin tärkeä Alkukartoitukset (lomakkeet, testit mm. matikka ja luki) Alkuhaastattelut (lomakkeet) Ryhmäyttäminen (ohjeet) Kotiyhteistyön aloittaminen positiivisissa merkeissä (vanh.vartti/vanh.illat/yhteydenotot) Ro:n työkalupakkiin eri hankkeista aineistoa: 1, 2, 3, 4, 5

16 Ryhmänohjaajan tehtävät
OHJAA JA TUKEE OPISKELIJOIDEN OPINTOJEN ETENEMISTÄ Luo ja ylläpitää yhteyksiä Kartoittaa opiskeli-joiden tavoitteita ja seuraa opintojen sujumista Pyrkii tunnista-maan opiskeli-joiden tukitoimien tarpeen ja seuraa opintojen sujumista HAVAINNOI JA TUKEE RYHMÄNSÄ TYÖSKENTELYÄ Tukee ryhmä-hengen muodos-tumista Tukee opiskeli-joiden ryhmän vastuullisuuden kehittymistä ja motivoi työskentelyyn Pyrkii havaitse-maan ryhmän pulmia ja tarvitta-essa tarttu-maan niihin Ryhmänohjaaja on aikuinen, joka on oikeasti kiinnostunut

17 Koulutuksia 2011-2012 Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen -seminaari
Vanhempain-varttikoulutus 1.Vuoden ryhmänohjaajille koulutus ja osallistujat_vanhempainvarttikoulutukseen.pdf j Some-koulutukset Facebook, Blogit, Google docs, Wikispaces, Agenda opetuskäytössä 22.5. ja koulutukset OPEDA_osallistujalista__Some-koulutukset_ ja pdf Ryhmäytymis-koulutus Aloittaville ryhmänohjaajille OPEDA_osallistujalista__Ryhmäytymiskoulutus_ pdf OPEDA_osallistujalista__Ryhmänohjaajakoulutus.pdf Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen -seminaari Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen -seminaari_ _ohjelma.pdf OPEDA_osallistujalista__koulutus_Vaasa_ pdf

18 Tulevia koulutuksia syksy 2012
Perusasteen järjestämä koulutustilaisuus Perusasteen Erityisopiskelijoiden nivelvaiheen kehittäminen: marras/joulukuu MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA NIVELVAIHEOHJAUS Educode Oy koulutus Vaasassa Maksuton, OPH-hanke Kouluttajat : Matti Mäkelä ja Anu Parantainen (Opeda-hankkeen projektipäälliköt) Moniammatillinen yhteistyö ja nivelvaiheohjaus_Vaasa.pdf koulutustilaisuus YA:n järjestämä YA ja ruotsinkielinen perusasteen edustajat (Maria ja David) suunnittelevat yhteistä ruotsinkielistä koulutustapahtumaa marraskuu 2012

19 Syksyn toimintaa Syksyn koulutukset Loppuseminaari 4.12.2012
Nivelvaihelistojen päivitys ..\NIVELVAIHEEN_YHTEISTYÖLISTA2012.doc ..\Koonti2011_OKE-nivelvaihetyöryhmä.doc Nivelvaiheen seurantapk.doc Nivelvaiheen seuranta2aste.doc Nivelvaiheen seurantamuut.doc Mallien ja prosessien päivitykset ..\Etsivä nuorisotyön ohjauspolku.pdf ..\Erityistä tukea tarvitsevan -oppilaan koulupolku.pdf ..\MMT-oppilaan koulupolku_visio-ohjelmalla.pdf ..\Nivelvaiheen+toimintamalli_peruskoulu_ja_vao.doc Koulutuspolkujen päivitykset ..\Koulutuspolut_MMT_Vaasa.ppt Syksyn koulutukset Loppuseminaari Loppuraportti

20 Nuori tarvitsee aikuista tukemaan, kannustamaan elämässä,
koulunkäynnissä ja aikuiseksi kasvamisessa  Maija-Kaisa Saaristo


Lataa ppt "KOULUTUSTAKUU Ohjausryhmäkokous 23.10.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google