Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain"— Esityksen transkriptio:

1

2 Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain
Partnerit.veronumero.fi/finvoice Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy partnerit.veronumero.fi

3 Suomen Tilaajavastuu Oy, taustaa
Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Veronumero.fi- ja Tilaajavastuu.fi-palvelut. Tilaajavastuu.fi Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Luotettavia Kumppaneita n , Raportit ja Ilmoita käyttäjiä n , Valvoja käyttäjiä: n. 6200) Veronumero.fi Tarjottavilla ratkaisuilla tiedonantovelvollisuutensa pystyy yrityksen koosta tai toimialasta huolimatta hoitamaan niin rakennuttaja, päätoteuttaja, tilaaja kuin urakoitsijakin. Yli 50 partnerin verkosto tarjoaa asiakkaille kokonaiskattavat ratkaisut. Omistajat antavat mahdollisuuksia Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.

4 Urakkaketju Rakennuttaja (tilaaja) Päätoteuttaja(tilaaja)
Aliurakoitsija (tilaaja) Aliurakoitsija (tilaaja) Työntekijät Työntekijät Urakoitsija Urakoitsija Työntekijät Työntekijät

5 Työmaarekisteri, taustaa
Henkilökortit Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumeroiden tarkastus rekisteristä työmaalle perehdytettäessä Ulkomaalaisen lähetetyn työntekijän ilmoittautuminen Työturvallisuuslaki ja veronumerolaki Kaikilta työntekijöiltä edellytetään veronumerolla varustetut kuvalliset henkilökortit työmailla Urakka- ja henkilötiedot Kulkulupalista Työturvallisuuslaki Päätoteuttajan velvollisuus ylläpitää työmaan henkilölistaa Tieto ketkä ovat työmaalla tällä hetkellä Verotusmenettelylaki / Urakkatietojen raportointi Tilaajien velvollisuus raportoida työmaakohtaiset urakkahinnat ja urakkalaskut Koskettaa käännetyn ALV alaista työtä Kuukausittaisessa tapahtuvassa raportoinnissa ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus Verotusmenettelylaki / Työntekijätietojen raportointi Kuukausitason työmaakohtainen raportointi Verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä Päätoteuttajan velvollisuus

6 Tietojen kerääminen ja ilmoitukset
Raportointi edellyttää yhteistyötä (työturvallisuuslaki, verotusmenettelylaki) Alla tiivistetty kaavio työmaan velvoitteista (työn tilaaja, rakennuttaja ei näy kuvasta) Päätoteuttaja Työnte-kijä Tilaajien suorittamat urakkamaksut aliurakoitsijoille kuukausitasolla Talous-hallinto Työnte-kijä Työnte-kijä Aliurakoit-sija Työmaan johto Verohallinto Pääaliurakoitsija Työnte-kijä Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien työntekijöiden veronumerot . Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. Työnte-kijä Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla työskennelleet työntekijät.

7 Urakkailmoitusten raportointi Verohallinnolle koko ketjusta

8 Veronumero.fi palvelukokonaisuus velvoitteiden hoitamiseen
VALTTI älykortit Ilmoita (maksuton) Työturvallisuus- ja veronumerolaki Veronumerolaki Henkilöt ja työnantajat Auktorisoidut henkilökortit Työmaarekisteri Työmaa-avain Vahti – Työmaan henkilölista Verotusmenettelylaki Työmaat, Urakkahinnat, laskut sekä kulkutiedot Työmaan kulkupalista Työturvallisuuslaki

9 Työmaa-avain, yhteisen rakennustyömaan tunniste
Työmaa-avain - Veronumero.fi Työmaa-avain, yhteisen rakennustyömaan tunniste

10 Yhteinen rakennustyömaa = Työmaa-avain
Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisen työmaan muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta, vaikka vain yksi työnantaja aloittaisi työt ja vasta myöhemmin tulisi seuraavat työnantajat työmaalle.

11 Missä Työmaa-avainta käytetään?
Työmaan yksilöinnissä Urakoitsijan rekisteröityessä yhteiselle rakennustyömaalle maksuttomalla ILMOITA-palvelulla Laskun tunnistetietona Finvoice, TEAPPSXML Partnereiden järjestelmissä työmaan tunnisteena

12 Työmaa-avain, rakenne Työmaa-avain koostuu neljästä lohkosta, joista viimeinen sisältää tarkastusmerkin. Lohkot eritellään toisistaa ‘-‘ -merkillä Työmaa-avaimen lohkoissa käytetään vain seuraavia merkkejä : '0' -'9', 'A' - 'Z’ Työmaa-avaimessa on korkeintaan 35 merkkiä. Merkkijonon pituuteen lasketaan mukaan myös erottimena käytetyt ’-’ -merkit.

13 Työmaa-avain, rakenne Työmaa-avaimen tarkistusnumeron laskeminen
ISO 7064 Mod 37,36 tarkistus Tarkistusmerkkinä on '0' -'9', 'A' - 'Z’ Tarkistusmerkkiä laskettaessa lohkojen erotinmerkit ja varsinainen tarkistusmerkki poistetaan merkkijonosta Esimerkkejä Työmaa-avaimista: TA-FI M TA-FI G TA-FI TA-FI F-T TA-FI L-H

14 Työmaarekisteri ja Urakkaketju
Työmaarekisteri - Veronumero.fi Työmaarekisteri ja Urakkaketju

15 Urakkaketjun haasteet
Haasteena tietojen kerääminen koko urakkaketjussa Ilmoitusmenettelyssä edellytetään työmaakohtaisia raportteja Omat sopimuskumppanit (jokainen tilaaja) Työmaalla työskentelevät työntekijät (päätoteuttaja) Jokainen urakoitsija on tiedonantovelvollinen omasta yrityksestään ja työntekijöistä päätoteuttajalle Tarve Tietovarasto yhteisen rakennustyömaan massiivisen tietomäärän hallintaan

16 Ratkaisuna yhteinen Työmaarekisteri
Työmaarekisterin on yhteisen rakennustyömaan tietovarasto. Jokaiselle työmaalle annetaan oma tunniste Työmaa-avain. Rekisteriin kerätään urakoitsijoiden tiedot, joita täydennetään kulku-, lasku- ja urakkasummatiedoilla Jokainen yhteisen rakennustyömaan urakoitsija rekisteröityy ennen työmaalle saapumista

17 Tietojen kerääminen Työmaarekisteriin Verohallinnolle tehtävään ilmoitusmenettelyyn
Työmaarekisteriin kerätään tietoja raportointia varten Työmaa-avaimella. Sopimus-summat Kulun-seuranta Laskut Verohallinto

18 Työmaarekisteri, rajapinnat
Kulkuri-rajapinta (leimatiedot työmaalta) Kirjaudu (www) Työmaarekisteri (www) Luo Työmaa-avain Perusta työmaa Sähköinen työmaakyltti (www) Työmaalista Työmaarekisteri-rajapinta Työmaakyltin tiedot (julkinen api, tulossa) Työmaan perustiedot Lopeta työmaa Eräajolista Leimatiedot Ilmoita-palvelu Työmaailmoitus Työnantajatiedot Työntekijätiedot Tarkastaja-rajapinta Työmaailmoitus Erämies-rajapinta (taloushallinnon eräajot) Korttivarasto ja Sulkulistat (jatkossa erikoistyöluvat)

19 Työmaarekisteri, Erämies
Erämies, sopimussummien ja laskutietojen siirto Siirretyt laskut summataan yhteen Verohallinnon urakkailmoitukseen Samalla tavalla summataan yhteen tilaaja-toimittajakohtaiset urakkasummat Tietoja täydennetään Työmaarekisterin muilla tiedoilla

20 Työmaarekisteri, Erämies
Kenttä Selite Verohallinnon raporttiin siirtyvä tieto ja kenttätunnus Pakollnen TY 0 – e-lasku 1 – paperilasku tai vastaava 2 – ulkomaalainen lasku 3 – urakkahintailmoitus 4 – urakan maksusuoritus (ei laskua) 5 – ennakkomaksu (ei laskua) Kyllä TA Työmaa-avain kokonaisuudessaan erotinmerkeillä ’-’ ja tarkistusmerkillä varustettuna VSURAKKA, kenttä 250 OMT Ostajan maatunnus, ISO ALFA2. VSURAKKA, kenttä 152 OT Ostajan y-tunnus tai ulkomaalaisen yrityksen vastaava tunniste. VSURAKKA, kenttä 010 MMT Myyjän maatunnus, ISO ALFA2. VSURAKKA, kenttä 304 MT Myyjän y-tunnus tai ulkomaalaisen yrityksen vastaava tunniste. VSURAKKA, kenttä 301 tai 302 SUM Laskun loppusumma tai koontilaskun rivin summa tai sopimuksen veroton summa. VSURAKKA, kenttä 403 tai 406 ALP Laskun tai koontilaskun rivin ALV %. Käytetään ensisijaisesti jos arvonlisäverotonta summaa ei ole eritelty. Vain laskutiedoissa (0,1,2). Jos veroton loppusumma tiedetään, niin voidaan jättää ilmoittamatta. RTU Rivitunniste koontilaskuissa, rajapinnan käyttäjä huomioi ja asettaa tämän. Rivinumeron on oltava uniikki laskun sisällä. Ei / Kyllä jos samalta koontilaskulta toimitetaan useampi rivi PVM Laskun tai sopimuksen päivämäärä. Päivämäärä vaikuttaa valuuttakonversioon. Päivämäärä ilmoitetaan ISO 8601 standardin mukaan muodossa ’VVVV-KK-PP’ NO Myyjän laskun numero, mikäli kyseessä on laskutieto Vain laskutiedoissa (0,1,2)

21 Työmaarekisteri, Erämies
Kenttä Selite Verohallinnon raporttiin siirtyvä tieto ja kenttätunnus Pakollnen VNO Laskun viitenumero mikäli kyseessä on laskutieto. Ei tarvitse toimittaa laskuista joissa ei ole viitenumeroa. Vain laskutiedoissa (0,1,2) TAL Toimeksiannon laji (voidaan ilmoittaa sekä urakkahinnan tai ostolaskun yhteydessä) 1 = Urakointi 2 = Työvoiman vuokraus 3 = Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö Tarvitaan ainostaan kun TY-kentän arvo on 3-urakkahintailmoitus. VSURAKKA, kenttä 400 Vain urakkasummissa (3) SNO Sopimusnumero/tunniste, mikäli tiedossa VAL Laskussa tais sopimuksessa käytetty valuutta Finvoice sanomakuvauksen mukaisena (esim. EUR, ISO-4217 mukaan). Konversio tehdään laskun päivämäärän kurssin mukaan euroiksi ennen raportointia Verohallinnolle. Sopimuksissa sopimuksen alkupäiv Kyllä KAL Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen. Sallitut arvot: 1 = kyllä 2 = ei. VSURAKKA, kenttä 402 UAP Urakan alkupäivämäärä VSURAKKA, kenttä 407 ULP Urakan loppupäivämäärä VSURAKKA, kenttä 408

22 Työmaarekisteri, Erämies
Esimerkki laskujen siirtämiseen vaadittavasta tietorivistä: 1;TA-FI M;FI; ;FI; ;100;1; ;12;10221;1;EUR Esimerkki sopimussumman ilmoittamiseen vaadittavista tiedoista (otsikko + tietorivi): TY;TA;OMT;OT;MMT;MT;SUM;ALV;SALV;PVM;TAL;KAL;VAL;UAP;ULP 3;TA-FI M;FI; ;FI; ;100;24;124; ;1;1;EUR; ;

23 Verkkolaskujen poiminta ”Rakennustyön verkkolaskuosoitteella”
Asiakkaan taloushallinnon järjestelmä Asiakaskohtainen ”rakennustyön” verkkolaskuosoite Verkkolasku Skannauspalvelu Oma PL numero Urakoitsijan oma sähköinen laskutusosoite, jokainen vastaanotettu lasku Välitetään aina asiakkaan osoitteeseen saakka. Ulkomaalainen lasku Rakennustyön verkkolaskuosoite välittää AINA kaikki vastaanotetut laskut asiakkaan omaan osoitteeseen. Jokaisesta laskusta tarkastetaan Työmaa-avain, jos se löytyy, niin lasku välitetään Työmaarekisteriin. Toimii myös standardimuotoisilla paperisilla laskuilla jos mukana on Työmaa-avain. Myös ulkomaalaiset laskut voidaan raportoida, mikäli niistä löytyy Työmaa-avain. Verohallinto Urakkailmoitus Työmaarekisteri

24 Työmaarekisteri, Kulkuri
Kulkuleimatietojen kerääminen ja jakaminen työmaittain Leimatiedot voidaan antaa seuraavin rajauksin Tapahtumaleima: pvm,aika,[in/out] Päiväleima: pvm,tunnit Kuukausileima: kk,tunnit Kaikkia leimoja voi olla rinnakkain Työmaarekisteri ei tulkitse leimoja Uikopuoliset järjestelmät voivat hyödyntää työmaan leimatietoja lataamalla ne Työmaarekisteristä Lisätietoja: partnerit.veronumero.fi

25 Työmaarekisteri, Kulkuri
Esimerkki leimatiedosta: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <StampRequest xmlns=" <Stamp eventType="IN" siteKey=" B" deviceIdentifier="LAITE_X"> <Person taxNumber=" "> <Card valttiUID="DEADBEEFBABE" valttiBID=" " /> <Employer identifier=" " countryCode="FI" type="1" /> </Person> <Time stampTime=" T01:23:45+03:00" month="102014" day=" " hours="12.50" /> <ExtraInfo>Lorem ipsum dolor sit amet...</ExtraInfo> </Stamp> </StampRequest>

26 rakennustyömaan tiedot, Työmaarekisteri
Yhteinen rakennustyömaa - Veronumero.fi rakennustyömaan tiedot, Työmaarekisteri

27 Työmaarekisteri - vaiheet
TILAAJA/RAKENNUTTAJA (esim. talonyhtiö) luo yhteisen rakennustyömaan Rakennuspalveluja toimittavilla ilmoittamisvelvollisuus päätoteuttajalle koskien omia työntekijöitään Päätoteuttajan pidettävä lain määrittelemät tiedot sisältävää luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä Rakentamispalvelua tilaavan tilaajan on ilmoitettava alihankkijan tiedot ja alihankkijalle maksetut maksut Verohallinnolle Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaarekisteri ja Työmaa-avain Ilmoita-palvelu ja VALTTI Partnerit ja Työmaarekisteri

28 Työmaarekisterin prosessi
1) Urakoitsijoiden tiedot Ilmoita-palvelu KAIKKI URAKOITSIJAT,PÄÄTOTEUTTTAJA ja RAKENNNUTTAJA Työnantajan perustietojen ilmoittaminen Työntekijätietojen ilmoittaminen Veronumerojen tarkastaminen VALTTI-henkilökorttien tilaus 2) Työmaan perustaminen Työmaarekisteri PÄÄTOTEUTTAJA tai RAKENNUTTAJA Perustaa työmaan Työmaalle yhteinen tunniste Työmaa-avain 3) Sopimus ja rekisteröinti Rekisteröituminen työmaalle Työmaa-avaimelle (Ilmoita -palvelu) KAIKKI URAKOITSIJAT Rekisteröinti maksuttomasta Ilmoita-palvelusta Työnantajan rekisteröityminen työmaalle Työmaa-avaimella Ilmoittautumisen yhteydessä määritellään sopimussuhde 4) Perehdytys VAHTI / partnerin järjestelmä PÄÄTOTEUTTAJA Perehdytyksessä Työmaarekisteristä tarvittavat tiedot Pääsynvalvonta partnereiden ratkaisuilla Työajanseuranta partnereiden järjestelmillä 5) Ilmoitusmenettely Työmaarekisteri Taloushallinto Partnerin järjestelmä PÄÄTOTEUTTAJA ja TILAAJAT Raportointi Verohallinnolle Urakkailmoitukset Työntekijäilmoitukset

29 Rakennuttaja tai päätoteuttaja perustaa työmaan (Työmaa-avain)
Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin kerätään tietoja automaattista raportointia varten, kohdennus Työmaa-avaimella Rakennuttaja tai päätoteuttaja perustaa työmaan (Työmaa-avain)

30 Urakoitsijan rekisteröinti työmaalle
Urakoitsijat rekisteröityvät työmaalle maksuttomasta Ilmoita-palvelusta Työmaa-avaimella Urakoitsijan rekisteröinti työmaalle tapahtuu maksuttomasta Ilmoita-palvelusta.

31 Tietojen kerääminen Työmaarekisteriin Verohallinnolle tehtävään ilmoitusmenettelyyn
Työmaarekisteriin kerätään tietoja raportointia varten Työmaa-avaimella. Sopimus-summat Kulun-seuranta Laskut Verohallinto

32 Työmaarekisteri ja Vahti palvelun esittely
Työmaarekisteri - Veronumero.fi Työmaarekisteri ja Vahti palvelun esittely

33 Työmaa-avain Työmaan perustiedot

34 Työmaa-avain Yhteiselle rakennustyömaalle rekisteröityneet yritykset.
Urakkaketjut auki koko työmaalta

35 TYÖTURVALLISUUSLAKI Työmaarekisterin lisäosa VAHTI, Työmaan henkilölista.

36 VEROTUSMENETTELYLAKI VEROTUSMENETTELYLAKI
Sopimuskohtaiset urakkasummat työmaittain

37 VEROTUSMENETTELYLAKI
Sopimuskohtaiset laskutustiedot työmaittain.

38 VEROTUSMENETTELYLAKI
Sopimuskohtaiset laskutustiedot työmaittain.

39 VEROTUSMENETTELYLAKI
Kuukausittaiset urakka- ja työntekijäilmoitukset

40 KATSO-tunniste Kuukausi-ilmoitukset lähetetään sähköisesti Verohallinnolle Katso-tunnisteilla

41 Mitä eri roolissa toimivien urakoitsijoiden tulee tehdä
Työmaarekisteri - Veronumero.fi Mitä eri roolissa toimivien urakoitsijoiden tulee tehdä

42 Urakoitsijan muistilista (myös tilaajan, päätoteuttajan ja rakennuttajan)
Lain velvoitteet Hoidettu Veronumerot rakennusalan veronumerorekisteriin Kuvalliset veronumerolla varustetut henkilökortit Työnantaja- ja työntekijätietojen ilmoittaminen päätoteuttajalle Veronumero.fi -palvelut velvoitteiden hoitamiseen Hoidettu Kuvalliset Valtti -henkilökortit Työnantaja- ja työntekijätiedot maksuttomaan Ilmoita palveluun Rekisteröidy työmaalle Työmaa-avaimella Ilmoita-palvelusta

43 Tilaaja urakoitsijan muistilista (myös päätoteuttajan ja rakennuttajan)
Varmistettava asia Hoidettu Veronumerot rakennusalan veronumerorekisteriin Kuvalliset veronumerolla varustetut henkilökortit Työnantaja- ja työntekijätietojen ilmoittaminen päätoteuttajalle Työmaakohtainen urakkaraportointi Veronumero.fi -palvelut velvoitteiden hoitamiseen Hoidettu Kuvalliset Valtti -henkilökortit Työnantaja- ja työntekijätiedot maksuttomaan Ilmoita-palveluun Rekisteröidy työmaalle Työmaa-avaimella Ilmoita –palvelusta Omien urakoitsijoiden ohjaaminen Ilmoita –palveluun Urakkaraportointi Työmaarekisteristä

44 Päätoteuttajan muistilista
Varmistettava asia Hoidettu Veronumerot rakennusalan veronumerorekisteriin Kuvalliset veronumerolla varustetut henkilökortit Työnantaja- ja työntekijätietojen ilmoittaminen päätoteuttajalle Työmaakohtainen urakkaraportointi Työmaakohtainen henkilöraportointi Työmaan henkilölista Veronumero.fi -palvelut velvoitteiden hoitamiseen Hoidettu Kuvalliset Valtti -henkilökortit Työnantaja- ja työntekijätiedot maksuttomaan Ilmoita palveluun Perusta työmaa Työmaarekisteriin Omien urakoitsijoiden ohjaaminen Ilmoita –palveluun Työmaa-avaimen jakaminen toimittajaketjulle Urakkaraportointi Työmaarekisteristä Henkilöraportointi Työmaarekisteristä Työmaan henkilölista Vahti-palveluun

45 Partnerit ja yhteistyö
Partnerit - Veronumero.fi Partnerit ja yhteistyö

46 Partneriohjelma Suomen Tilaajavastuu Oy:n partneriohjelma on tarkoitettu rakennusalan ohjelmisto- ja palveluntarjoajille Partneriyritykset saavat käyttöönsä tekniset liitynnät Lisäksi tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää liiketoiminnassaan alan yhteisiä ratkaisuja, kuten: Valtti Työmaarekisteri Työmaa-avain Luotetava Kumppa -ohjelma

47 Partnereina mm. Basware Oyj Cramo Finland Oy Cushy Software Oy
Cybrix Oy East DataConst Oy Emergence Oy Enersense Oy EVRY Jydacom Oy FastROI Oy Fidera Oy Idesco Oy Infomaatti Oy Inoptics Oy Lemonsoft Oy LogiNets Oy Max Technologies Oy Megaflex Oy Miragel Oy Movenium Oy Oy Santa Margarita SA Oy Waremann Acrux Ab Pajadata Oy Phoniro Systems Oy PPCT Finland Oy Pre5ence Oy Project Business Oy Ramirent Finland Oy Scudo Solutions Oy SoftOne Oy Takamäki Yhtiöt Ky Talenom Oy Tamtron Solutions Oy Tarjova Oy Tolotech Oy Visma Software Oy

48 Yhteistyö Jälleenmyynti
Jälleenmyyntiyhteistyln edellytyksenä Työmaarekisterin, Työmaa-avaimen, VALTTI-kortin että Finvoice-laskumallin tuki ja toteutus. Edellytykset täyttyvät yritykset on pääsevät mukaan mukaan myös jälleenmyyntimalliin

49 Ensimmäiset pilotit NCC Rakennus Oy
”Työmaarekisteri, Työmaa-avain ja Valtti-kortit ovat tärkeä osa NCC:n ratkaisua tulevien velvoitteiden hoitamiseksi. Suomen Tilaajavastuu Oy:n Veronumero.fi-palvelut yhdessä partneriytyksen kanssa ratkaisevat velvoitteiden hoitamisen koko urakkaketjun ja kaikkien työmaiden osalta.” Työmaita: Santahamina, Senaatti, puolustusvoimat Muita työmaita, Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä Pasi Porento, Kehitysinsinööri Liiketoiminnan tuki ja kehitys NCC Rakennus Oy

50 Kiitos! www.veronumero.fi partnerit.veronumero.fi
Mika Huhtamäki puh Asiakaspalvelu (1,51€/min + pvm) partnerit.veronumero.fi


Lataa ppt "Esittelyssä Työmaarekisteri ja Työmaa-avain"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google