Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto"— Esityksen transkriptio:

1 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto
Avoimen varhaiskasvatuksen suunnitelma

2 Sisällys Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL Organisaatio MLL Tampereen osaston toimintamuodot Tavoitetila ja toiminta-ajatus Arvot Avoin varhaiskasvatus osana MLL Tampereen osaston lapsi- ja perhetyötä MLL Tampereen osaston avoin varhaiskasvatus Avoimen varhaiskasvatuksensuunnitelma Lasten osallisuus Terveyskasvatus Ympäristökasvatus Kerhopäivään sisältyy MLL Tampereen osaston kerhoille ominaista Yhteistyö ja vanhempien osallisuus on meille tärkeää Näin tavoitat meidät

3 Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi.

4 MLL Organisaatio Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 566 paikallisyhdistyksestä. Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksissä on jäseniä yli MLL Tampereen osasto ry kuuluu jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja MLL Hämeen piiriin käyttäen äänioikeutta liittokokouksissa ja piirin kokouksissa. Jokainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys tai osasto, piiri ja keskustoimisto ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oma hallinto ja talous. MLL Tampereen osasto ry on perustettu 1921.

5 MLL Tampereen osaston toimintamuodot

6 Tavoitetila ja toiminta-ajatus
Olemme toiminnallisesti vahva, haasteisiin tarttuva ja uutta luova MLL:n yhdistys. MLL: n Tampereen osasto toimii aktiivisesti yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tukemalla arkea laadukkailla palveluilla. Osasto tunnistaa asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja on edelläkävijä uusien toimintojen kehittäjänä.

7 Arvot Ihmisläheisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus
Osallisuuden edistäminen MLL Tampereen osaston toimintaa kantavat keskeiset arvot voidaan tiivistää ihmisläheisyyteen, lapsen ja lapsuuden arvostukseen sekä osallisuuden edistämiseen. Näitä kaikkia leikkaa vielä neljäs arvo, ILO.

8 Avoin varhaiskasvatus osana MLL Tampereen osaston lapsi – ja perhetyötä
Avoin varhaiskasvatus on muun päivähoidon ohella toteutettua palvelua lapsiperheille. Avoin varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka yleisenä tavoitteena on tarjota kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen monipuolista toimintaa yhdessä muiden lasten ja vanhempien kanssa. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut lisäävät lasten ja perheiden hyvinvointia. Toiminnalla tuetaan vanhempia lasten kasvatustehtävässä. MLL Tampereen osaston kerhojen avoin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu perheiden, henkilöstön ja muiden toimijoiden tueksi ja tietopaketiksi ilmentämään kerhojen toiminnan tavoitteita ja sisältöjä.

9 MLL Tampereen osaston avoin varhaiskasvatus
Syksystä 2012 MLL Tampereen osasto on yksi Tampereen kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kerhopalveluja tuottava toimija. Laivapuiston perhetalon päiväkerhot täyttävät kerhotoiminnalle asetetut kelpoisuus- ja laatukriteerit. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhopalvelut ovat palvelusetelillä asiakkaalle maksuttomia.

10 Avoimen varhaiskasvatuksensuunnitelma
MLL Tampereen osaston strategiassa toiminnan painopisteitä ovat: Osallisuus Terveyskasvatus Ympäristökasvatus Kerhotoiminnassa painopisteitä ilmennetään monipuolisesti liikuntaa, musiikkia, sanataidetta ja kädentaitoja hyödyntäen Kerhotoiminnalle on laadittu erikseen liikunta - , musiikki - ja ympäristökasvatussuunnitelma

11 Lasten osallisuus Osallisuus toteutuu mm. :
Osallisuus on sitä, että lapsi voi vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Osallisuus on yhteisöllistä ja vastavuoroista ja vaatii aina kuuntelua. Osallisuus toteutuu mm. : Kysymme lasten toiveita siitä, mitä he haluavat kerhossa tehdä Sadutamme lapsia säännöllisesti Kirjaamme ylös lasten mielipiteitä ja ajatuksia Keräämme lapsilta palautetta säännöllisesti Keräämme lasten tuotoksia kerhovihkoihin

12 Terveyskasvatus Innostamme liikuntaan ja liikkumisen iloon.
Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan elin- ja elämäntavat, jotka vaikuttavat loppuelämän terveyteen ja hyvinvointiin. Innostamme liikuntaan ja liikkumisen iloon. Huolehdimme hyvästä perushoidosta, johon kuuluu muun muassa ulkoilu, puhtaus ja ravitsemus. Kiinnitämme huomiota kiusaamisen ehkäisyyn ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Ravinto on meille tärkeä ja käytämme soveltuvin osin Sapere – ravitsemuskasvatusmenetelmää, jossa lapsi tutustuu ruokaan eri aistiensa kautta. Hyödynnämme Nuoren Suomen Vauhtivarpaat –ohjelman materiaaleja.

13 Ympäristökasvatus Kerhojen toiminnassa ympäristökasvatukseen kuuluvat luonnon ympäristö, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö Kerhojen arjessa: Tutustumme lähiympäristöön ja seuraamme luonnon kulkua vuoden ympäri Huolehdimme omista tavaroistamme Huolehdimme toimintaympäristömme siisteydestä ja viihtyisyydestä Lajittelemme roskat ja jätteet Kierrätämme materiaalia Annamme siisteyslupauksen ”Minä lupaan ja vannon, kautta kiven ja kannon, että roskia maahan heitä en ja luontoa siten suojelen.” Tarkkailemme ja tutustumme lähiluontoon ja rakennettuun ympäristöön ja opimme arvostamaan sitä Emme kiusaa muita, opettelemme hyviä käytöstapoja Nautimme lähiruokaa

14 Kerhopäivään sisältyy
Ulkoilu Alkupiiri Pieni välipala Ohjattu toiminta Musiikkituokio Sadutus Loppupiirissä sadun kuunteleminen ja palautteen kerääminen Hyvä perustarpeista huolehtiminen Kerhojen teemat ja päiväohjelmat on luettavissa Laivapuiston perhetalon ilmoitustaululla. Eräänä päivänä: Ulkoilun jälkeen riisuuduttuamme siirryimme saliin. Istuimme tyynyille rinkiin. Alkulaulu sujui niin hyvin, että taputimme itsellemme. Laskimme, montako lasta ja aikuista on paikalla ja tutustuimme uuteen TET –harjoittelijaan. Apulainen kiinnitti kalenteriin oikean päivän. Luettelimme viikonpäivät: mato maanantai, tipu tiistai . Sujuipa hyvin - taputusten paikka. Keskustelimme säästä ja puhalsimme sääkalenterin nuolen pilvien kohdalle. ”Onko jollain vielä jotain sanottavaa?” Kipparit saivat vuorollaan kertoa, mitä haluavat. Anna haluaa näyttää kaikille uutta mekkoaan, Mikko kertoo, että tuli bussilla kerhoon, Millalla on oma joulukalenteri kotona… Kaikilla oli paljon asiaa, joten päätimme jatkaa jutustelua välipalalla. Vatsat kurnivat jo siihen malliin, että päätimme avata aarrearkun välipalan jälkeen. Lausuimme ruokalorun ja menemme välipalalle. ”Rauhassa mennään eikä juosta” muistaa yksi lapsista muistuttaa.

15 MLL Tampereen osaston kerhoille ominaista
Yli sukupolvien välinen toiminta Kerhokaveri – siili Ympäristökasvatus suunnitelmamme on palkittu lapsiasianvaltuutetun toimesta MLL järjestötoimijana on joustava ja kykenee reagoimaan erilaisiin nopeasti muuttuviin tarpeisiin Vapaaehtoistyö voimavarana

16 Yhteistyö ja vanhempien osallisuus on meille tärkeää
Tavat, joilla toteutamme kasvatuskumppanuutta: Kerhosopimuskeskustelut, jossa tutustumme lapseen ja perheeseen Kirjalliset kerhotiedotteet jokaisen lukukauden alkaessa Vanhempainvartit kaikille vanhemmille joka lukukausi Kirjallinen asiakaspalaute kerran vuodessa Kerhopäivän aikana käytävä keskustelu/kuulumisten vaihto Sähköinen yhteydenpito (Muistutamme esim. retkistä, ohjelmamuutoksista tai tapahtumista) Kerran kuukaudessa järjestettävät vanhempaintilaisuudet / lasten kerhotoiminnan esittelyt Kevät/joulujuhlat Muut MLL Tampereen osaston tapahtumat ja tilaisuudet, joihin perheillä on mahdollisuus osallistua halutessaan Kasvunkansiot, joihin keräämme lasten tuotoksia ja muistoja kerhoajalta

17 Näin tavoitat meidät MLL Tampereen osasto ry Tiiliruukinkatu Tampere Toimisto on avoinna arkisin ma - pe klo 9-15 Kaija Reiman-Salminen, Toiminnanjohtaja tai (03) Essi Pakarinen , Lapsi- ja perhetyön ohjaaja Riina Ruotsalainen , Perhetaloavustaja (03) Kipparit –kerhoissa toimii henkilökunnan lisäksi vapaaehtoinen kerhomummo tai –vaari ja avustaja/harjoittelija. Lisäksi kerhotoimintaan osallistuu vuosittain useita opiskelijoita.


Lataa ppt "Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google