Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuloskysely 2008 Metsäkone, turve, metsänparannus, maarakennus ja metsäenergia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuloskysely 2008 Metsäkone, turve, metsänparannus, maarakennus ja metsäenergia."— Esityksen transkriptio:

1 Tuloskysely 2008 Metsäkone, turve, metsänparannus, maarakennus ja metsäenergia

2 •Aineiston tiedot perustuvat maaliskuussa 2008 toteutettuun postikyselyyn •Tulokset koskevat vuoden 2007 toimintaa •Tiedot perustuvat yrittäjien ilmoituksiin tilinpäätöksistä vuodelta 2007 Taustatiedot

3 Vastaajayritysten kokonaisliikevaihdot: –metsäkoneala88,7 milj. € –turveala 5,8 milj. € –metsänparannusala 2,0 milj. € –maarakennusala36,4 milj. € –metsäenergia-ala 3,1 milj. € –Yhteensä 136,0 milj. € •Tuloskyselyyn vastanneet yritykset: 126 metsäkonealan yritystä 22 turvealan yritystä 21 metsänparannusalan yritystä 72 maarakennusalan yritystä 8 metsäenergia-alan yritystä 249 yritystä

4 •Palkkakorjaus: Määritettäessä vastaajayritysten taloudellisia tunnuslukuja tulokseen ja tulosprosenttiin tehtiin palkkakorjaus. Palkkakorjauksessa yrityksen omistajien oman työpanoksen arvo (työtunnit  19,41 €/h) vähennettiin yrityksen virallisen tuloslaskelman mukaisesta tuloksesta siltä osin kuin se ei jo sisältynyt siihen kuluina.

5 Tulokset Taustatietoa liikevaihtojakaumasta, liikevaihto €/vuosi: MetsäalaMaarakennus Muut Yläneljännes796 000 € 385 000 €186 000 € Mediaani418 000 € 120 000 € 86 000 € Alaneljännes190 000 € 70 000 € 49 000 €

6

7 •Positiiviseen (≥ 0 €) tulokseen yltäneiden yritysten osuus vastaajayrityksistä toimialoittain toimintavuonna 2007 (suluissa tilanne v. 2006): Metsäkoneala 65%(64%) Maarakennusala 61% (64%) Turveala 57%(68%) Metsänparannusala38% (20%)

8

9

10

11 Lisäkysymys 1

12 Lisäkysymys 2

13 Missä eniten parannettavaa omassa yrityksessänne ? Lisäkysymys 3

14 Kahden edellisen vuoden (-05 ja –06) leikkaus- pisteet. Kehitys on ollut huonompaan suuntaan. Harvennusten osuus liikevaihdosta ja tulos % (jokainen piste = yksi yritys) Vakio metsäalan lisäkysymys

15 •Harvennusosuus ja metsäkoneyrityksen tulos: –metsäkoneyrityksistä, joiden liikevaihdosta tuli vuonna 2007 alle 50 % harvennushakkuista, 76% ylsi posi- tiiviseen tulokseen –harvennuspainotteisista yrityksistä (harvennus- hakkuiden osuus liikevaihdosta yli 50 %) positiiviseen tulokseen ylsi 56% (52% 2006) –mediaanitulos-%: •harvennuksia alle 50 %5,0 % (3,8% v. 2006) •harvennuksia yli 50 %3,3 % (0,1% v. 2006) •kaikki4,3 % (2,5% v. 2006) Vakio metsäalan lisäkysymys


Lataa ppt "Tuloskysely 2008 Metsäkone, turve, metsänparannus, maarakennus ja metsäenergia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google