Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tunnetko Terveysportin lääketietokannat?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tunnetko Terveysportin lääketietokannat?"— Esityksen transkriptio:

1 Tunnetko Terveysportin lääketietokannat?
Marja Forsell Tunnetko Terveysportin lääketietokannat?

2 Mikä on Terveysportti ? Verkkopohjainen www-palvelu terveydenhuollon ammattilaisille Vuonna 2012 yli 55 miljoonaa avattua artikkelia Palvelussa yli 300 eri tietokantaa Käyttäjinä kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset sekä valtaosa apteekeista

3 Terveysportin eniten käytettyjä
Lääketietokannat Lääkärin tietokannat ICD-10 Sfinx-Pharao Sanakirjat ja termit

4 Duodecim lääketietokanta
kaupan olevat lääkkeet hinta- ja pakkaustietoineen, Kelan korvaustiedot, valmisteyhteenvedot SV-korvattavat kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet perustiedot n. 500 erityislupavalmisteesta kasvisrohdosvalmisteet noin 500 apteekkimyynnissä olevaa vitamiini- ja ravintolisävalmistetta potilasohjeita, riskinhallintadokumentteja

5 SFINX Yli 16 000 interaktiota
Voi poiketa valmisteyhteenvedosta, koska perustuu uusimpaan tutkimustietoon Myös ravintoaineita, luontaistuotteita Ei kerro: agonisti-antagonisti –yhteisvaikutuksista (esim. beetasalpaaja + formoteroli) farmakodynaamisista yhteisvaikutuksista (esim. buprenorfiini + morfiini; kaksi bentsodiatsepiinia tai bentsodiatsepiini + hydroksitsiini jne.)

6 PHARAO Farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia
Keskeinen kokonaislääkityksen arvioinnissa Noin haitta-analyysiä 9 keskeisen lääkehoidon haittavaikutuksen osalta: Antikolinerginen vaikutus QT-ajan pidentyminen Sedaatio Ortostaattinen hypotensio Munuaistoksisuus Kouristuskynnyksen alentuminen Verenvuotoriski Suoliston motiliteetin väheneminen (ummetus) Serotonerginen vaikutus

7 Raskaus ja imetystietokanta (Grav-Lactbase)
Tiedot noin lääkkeen ja vitamiinin käytöstä raskauden ja imetyksen aikana Voi poiketa valmisteyhteenvedon ohjeista; perustuu uusimpaan kirjallisuuteen

8 Luontaistuotetietokanta (Herbalbase)
Tietoa yli 200 luontaistuotteen mm. tehosta, turvallisuudesta ja vaikutuksesta raskauteen. Esimerkkiaineita: melatoniini, glukosamiini, pakurikääpä, punariisi, kreatiini ja arginiini.

9 Munuaistietokanta (Renbase)
Tiedot lääkkeen annoksen muuttamisen tarpeesta lievässä, keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa sekä dialyysipotilaalla Yli lääkettä (myös erityislupavalmisteita)

10 Munuaisvaurio ja lääkkeiden kinetiikka
Glomerulusvaurio (diabetes) Glomerulaarinen filtraatio laskee Tubulusvaurio (lääkkeet) Aktiivinen tubuluseritys laskee Nefronien määrän väheneminen Insuliinin ja glukagonin puhdistuma vähenee Lääkkeiden pitoisuus veressä suurenee Haittavaikutusten vaara kasvaa Munuaispuhdistuma ↓ -merkittävää aina kun munuaispuhdistuma on yli 30% kokonaispuhdistumasta

11 Lääkkeen kinetiikka voi muuttua vajaatoiminnassa, vaikka munuaispuhdistuman osuus olisi pieni
ureemiset toksiinit ja lisääntynyt sytokiini-aktiivisuus estävät maksametaboliaa; erittyminen sappeen voi saturoitua lääkkeen jakautuminen muuttuu; S-proteiinien vähetessä vapaan lääkeaineen osuus muuttuu; transportterien aktiivisuus vähenee esim. bupropioni munuaispuhdistuma <1% kokonaispuhdistumasta Munuaisten vajaatoiminta lisää bupropionialtistusta 130%

12 Metaboliittien merkitys
Aihiolääkkeet Kanta-aine inaktiivinen, farmakologinen vaikutus metaboliiteista; esim. kodeiini Kanta-aine ja metaboliitti molemmat aktiivisia Esim. risperidoni, oksikodoni Jopa glukuronidimetaboliitit voivat olla aktiivisia Esim. midatsolaami, morfiini Metaboliitit kumuloituvat usein munuaisten vajaatoiminnassa – aktiivisuus ja kinetiikka tärkeä tuntea ja tarvittaessa huomioida pitoisuusmittauksissa

13 Annoksen tarkistamisen merkitys
USA: 6 sairaalaa: potilasta, :lla GFR < 80 ml, 900 potilaan otos: 498 potentiaalista haittaa, 90 vakavaa – henkeä uhkaavaa haittavaikutusta: 91 % haittavaikutuksista olisi voitu estää annoksen tarkistuksella Ranska: The Three-City population-based study: 8071 yli 65v. henkilöä; 1191 joilla GFR< 60 ml/min Lievä – keskivaikea vajaatoiminta: sopimaton lääke/annos 52 %:lla; vaikea vajaatoiminta – 96 %:lla Norja: 5 sairaalaa: 808 potilasta – 201 joilla GFR < 60 ml/min; 62 %:lla lääkehaitta (sopimaton lääke/annos) Ruotsi, Karolinska: 154 yli 65-v. potilasta; 4 %:lla sairaalaan joutumisen syynä haittavaikutus, kolmasosalla taustalla munuaisten vajaatoiminta Yleisimpiä ongelmia: antitromboottiset lääkkeet, opioidit, tulehduskipulääkkeet, ACE:n estäjät, antibiootit, rytmihäiriölääkkeet

14

15 Munuaistoksinen lääke
Jo alentunut munuaisfunktio voi huonontua edelleen Tulee välttää kroonista munuaissairautta sairastavalla Lääkkeen valinnalla ongelma voidaan usein kiertää Tarkka munuaisfunktion/lääkeainepitoisuuden seuranta, jos turvallisempaa vaihtoehtoa ei ole Mm. aminoglykosidit, tulehduskipulääkkeet, kulta, osa bisfosfonaateista, useat immunosuppressiivit Voidaan listata Terveysportin munuaistietokannassa


Lataa ppt "Tunnetko Terveysportin lääketietokannat?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google