Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maire Mäki Johtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maire Mäki Johtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto"— Esityksen transkriptio:

1 Maire Mäki Johtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 22.1.2013
Nuorisotakuu Maire Mäki Johtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

2 Yhteiskuntatakuu 2013 -määritelmä
Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

3 Nuorisotakuun painopisteet ja rahoitus
Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty: Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi): 1. Koulutus-takuu (24 M€/vuosi) 2. Työllisyys-takuu (28 M€/vuosi) 3. Etsivä nuorisotyö ja työpaja-toiminta (8 M€/vuosi) 4. Nuorten aikuisten osaamis-ohjelma (27-52 M€/ vuosi, voimassa ) Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

4 Takuun osa-alueet ja kohderyhmät
Koskee kaikkia alle 25- vuotiaita, joilla ei ole työtä tai koulutusta. Uutta: koskee myös vuotiaita vastavalmistuneita. 3 kk:n aikana on laadittava työllistymissuunnitelma (tai sitä korvaava suunnitelma), aktiivinen palvelujen tarjonta. Koulutustakuu: Otetaan kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2013, jolloin yhteishaun tietojärjestelmä on uudistettu (OKM). Nuorten aikuisten osaamisohjelma: Uudet aloituspaikat; Kouluttamattomat alle 30- vuotiaat (OKM). Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

5 Pohjois-Pohjanmaan tilanteesta
Pohjois-Pohjanmaan osuus Suomen nuorista työttömistä 11 %. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli n Nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 14,9 %. Alle 25- vuotiaiden työttömyysaste oli 31,4 % (1-6/2012). Aktivointiaste alle 25 -vuotiailla oli 38,55 % ja vuotiailla 39,2 % (1 nelj. 2012, ka.). Työttömien nuorten virta yli 3 kk:n työttömyyteen oli 25,5 % (1 nelj. 2012, ka.). Vastavalmistuneiden vuotiaiden virta yli 3 kk:n työttömyyteen oli 34,5 % (1 nelj. 2012, ka.). Vastavalmistuneet työttömät –vuotiaat 309 (1-9/2012, ka. kk) Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevat työttömät työnhakijat: – v. 770 ja vuotiaat 680 (1-3/2012 kuukausikeskiarvo) Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

6 TE-toimiston toiminta ja nuorisotakuu
Palveluprosessi; selkeys ja resurssointi. Suunnitelma laaditaan ensimmäisen haastattelun yhteydessä kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Alkukartoitus (ammattitaito, osaaminen, koulutus, työkokemus ym.) Koko palveluvalikoima käyttöön (työnvälitys, valmennukset, palkkatuettu työ, starttiraha, ammatinvalinnanohjaus, uraohjaus, kokeilut, koulutus…) Yhteistyön tiivistäminen nuorille palveluja tuottavien toimijoiden kanssa (sosiaali- ja terveystoimet, nuoriso- ja opetustoimet, etsivä nuorisotyö, työpajat, KELAn kuntoutusasiantuntijat, seudulliset yrityspalvelut…) Palvelujen ja toimenpiteiden tuloksellisuuden tehokas seuranta. Usein toistuva yhteydenpito. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

7 Opetusviranomaiset ja nuorisotakuu
Koulutustakuu; päävastuu (OKM) Perusopetuksen päättäneiden nuorten siirtyminen toisen asteen koulutukseen (aloituspaikkojen riittävyys, koulutuksen suorittaminen määräajassa); Koko ikäluokalle vähintään toisen asteen tutkinto Koulutuksen järjestäjät: Opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin ohjaus opintojen päättövaiheessa; koulutus- ja ammatinvalintojen tukeminen nivelvaiheissa, tuleva Opintopolku- palvelu (syksy 2013); koulutustiedon haku ja käyttö TE- toimiston ja oppilaitosten yhteistyö: tieto valmistuvien määristä ja ammattialoista, valmistumisajankohdista Yhteistyöverkostot Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

8 Nuorten työpajat TE-toimisto voi ohjata nuoren työpajalle työkokeiluun ja/ tai palkkatyöhön. Ammatillista koulutusta vailla olevien nuoren työpajatoimintaa ei toteuteta palkkatuetussa työssä. Työpaja voi toimia myös työhönvalmentaja- palvelun ja työvoimakoulutuksen tarjoajana sekä nuoren tuen arvioijana ja oppisopimuspolun alkuna. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista 65 prosenttia järjestää nuorten työpajatoimintaa. Nuorten määrä pajatoiminnassa on kasvanut paljon viime vuosina ja vakinaisen henkilökunnan määrä on yli viisinkertaistunut vuoteen 2001 verrattuna. Tilanpuute ja liian vähäinen henkilökunta ovat tärkeimmät syyt siihen, ettei kaikkia halukkaita pystytä ottamaan työpajalle. Työpajatoimintaa tulee laajentaa edelleen ja työpajoja resursoida niin, että kaikki työpajapalveluja tarvitsevat nuoret pääsevät mukaan toimintaan. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

9 Etsivä nuorisotyö: ”Tuen tarpeessa olevan nuoren tavoittaminen ja auttaminen sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille” Laajenee koko maahan. Vuonna 2011 Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla oli valtionavulla tuettua etsivää nuorisotyötä 77 prosentissa kunnista. Etsivää nuorisotyötä tekevien ja heidän tavoittamien nuorten määrä on kasvanut, koska valtio on lisännyt merkittävästi panostusta etsivään nuorisotyöhön. Kainuussa etsivä nuorisotyöntekijä tavoittaa 40 prosenttia ja Pohjois- Pohjanmaalla neljäsosan nuorista sosiaalisten verkostojen kautta, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nuoren vanhemmat, kaverit tai nuori itse ottavat yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Etsivän nuorisotyön tuleekin tavoittaa mahdollisimman paljon kaikkien palvelujen ulkopuolella olevia nuoria. Etsivää nuorisotyötä tulee kehittää kunnissa monialaisena yhteistyönä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

10 Monialainen yhteistyö kunnissa
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (Nuorisolaki); opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimi sekä työhallinto ja poliisihallinto Verkoston tehtävät: Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinolosuhteista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus; Suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi; Edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

11 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viimeisimmän peruspalvelujen arviointiraportin mukaan yli puolet Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista on perustanut nuorten ohjaus- ja palveluverkoston. Osassa kuntia verkosto on valmisteilla. Nuorisolain säätämä velvoite nuorten ohjaus- ja palveluverkoston olemassaolosta ei kuitenkaan toteudu kaikissa kunnissa, ja myös verkostojen kokoonpanoissa on puutteita. Edustusta puuttuu mm. terveystoimen, poliisitoimen ja myös työhallinnon osalta. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on perustettava niihin kuntiin, joissa sitä ei vielä ole ja kuntien on täydennettävä jo perustettuja nuorten ohjaus- ja palveluverkostoja niin, että kaikki laissa säädetyt toimialat ovat edustettuina. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

12 Seuranta Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25- vuotiailla (max %)
Virta yli 3 kk työttömyyteen vuotiailla vastavalmistuneilla (max %) Alle 25- vuotiaiden työttömyysaste Nuorten aktivointiaste Työttömät työnhakijat 15 – 24 – v. ja 25 – 29- v. Nuorille ennen 3 kk: n aikana tehty työllistymissuunnitelma Toimenpiteissä olevien nuorten lukumäärät Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

13 Kiitos!


Lataa ppt "Maire Mäki Johtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google