Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhuspsykiatrinen näkökulma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhuspsykiatrinen näkökulma"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhuspsykiatrinen näkökulma
Liika on aina liikaa Vanhuspsykiatrinen näkökulma Tampere Pirjo Juhela

2 Mikä on sitten liiallista ikääntyville (yli 65-v)?
Blow et al. (2001) : - miehet yli 12 annosta viikossa - naiset yli 9 annosta viikossa - enintään 4 annosta/vrk Yhdysvaltalainen NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), (1996): Alkoholinkäyttöohjeet terveille ikääntyneille: - korkeintaan 7 annosta viikossa, - Mutta huom! vain 2 annosta kerralla

3 Kuinka paljon alkoholiongelmia esiintyy?
Amerikkalaisissa väestötutkimuksissa n. 10 – 15% yli 60-v. oli ongelmajuojia n. 1- 4%:lla heistä on alkoholiriippuvuus Suomalaisessa Kansanterveyslaitoksen tekemässä 65-79-vuotiaiden elintapojen seurantatutkimuksessa (vv , postikysely, vastausprosentti n. 80) miehistä 16% käytti yli 8 annosta/viikko naisista 6% käytti yli 5 annosta/viikko

4 Onko ikääntyneen alkoholiongelma vaikea tunnistaa?
Curtis et al: Johns Hopkinsin tutkimus (1989) Arvioitiin kuinka hyvin lääkärit tunnistivat alkoho- lismin ikääntyneillä (yli 65-vuotiailla) Tulos: 37% tunnistettiin alkoholismi, 16% aloitettiin alkoholismiin interventio Oslin et al: ei-julkaistu Philadelphialainen tutkimus (2002) Seulottiin ikääntyneitä alkoholin riskikäyttäjiä perusterveydenhuollossa. Tulos: Riskikäyttäjistä 1% sai hoitoa juomisongelmaansa Holroyd et al (1997): 8.6%:lla vanhuspsykiatrisen poliklinikan potilaista alkoholiriippuvuus

5 Mutta näyttäytyykö ongelma sitten jossain muualla?
Tutkimuksia amerikkalaisista hoitokodeista: lyhytaikaishoidossa olevista 50%:lla oli aikaisempi alkoholismidiagnoosi, ja heistä 18%:lla oli edelleen aktiivi ongelma (amerikkalaisia veteraaneja) tavallisessa hoitokodissa 30%:lla oli aikaisempi alkoholismidiagnoosi, 10%:lla edelleen aktiivi ongelma * Entä Suomessa?? onko alkoholiongelmaisia palvelutaloissa?, kotihoidossa? terveyskeskusten vuodeosastoilla? muissa vanhusten laitoksissa??

6 Miten alkoholiongelmat näyttäytyvät Peijaksen sairaalan vanhuspsykiatrisessa yksikössä?
- yleistyneet viime parina vuotena (voimakkaasti?) - osastolla lähes jatkuvasti 1-3 plasta joilla pitkittynyt delirium tremens tai aivo-org. syndrooma pitkäaikaisen alkoholin käytön pohjalta (aik. 0-2 potilasta/vuosi) - poliklinikalle tulee 1-4 lähettettä/kk, joissa muiden psyykkisten oireiden lisäksi tuodaan esille myös runsas alkoholinkäyttö (aik. vain muutama vuodessa) * Paikallinen A-klinikka hoitaa ilm. yli 65-v. hyvin vähan

7 Alkoholiongelmien erityispiirteet ikääntyessä
1. alkoholinsieto heikkenee iän myötä, vierotus vaikeutuu, yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa 2. alkoholin aiheuttamat sairaudet ja komplikaatiot lisääntyy (erityisesti vauriot sekä keskushermostossa että perifeerisessä hermostossa, metaboliset sairaudet, maksavauriot ja muut ruuansulatuselinten vaurioi jne) 3. kaatumis- ym. muut loukkaantumiset, onnettomuudet lisääntyvtät, (uhriksi joutumisen riski kasvaa?) 4. kuolleisuus nousee

8

9 Alkoholiongelmien erityispiirteet ikääntyessä jatkuu
5. riski joutua varhain laitokseen 6. riski myöhäisalkoholisoitumiseen 7. alkoholiongelmat muuttuvat kulttuurin muuttuessa (nk. kohorttimuutokset) * Mutta huom. kohtuukäyttö voi olla myös hyödyllistä ikääntyneen terveydelle!

10 Psykiatrinen komorbiditeetti
eli alkoholiongelma ja psykiatrinen sairaus - itsemurha-alttius - masennus - ahdistuneisuushäiriöt - mielialanaaltoiluhäiriö (tuurijuoppous) - paranoidiset oireet - persoonallisuushäiriöt

11 Alkoholinkäyttö Suomessa ajanjaksona 1985-2003 ikäryhmittäin
Miehet vähintään 8 annosta/viikkoa, naiset vähintään 5 annosta/viikkko Sulander et al, Suomen Lääkärilehti 30-32/2005 vsk 60

12 Alkoholinkäyttö Suomessa 65-79-vuotiailla ammatin ja siviilisäädyn mukaan
Sulander et al, Suomen Lääkärilehti 30-32/2005 vsk 60

13 * Alkoholiongelma ja ikääntyminen – erilaiset ongelmaryhmät
- Riskikäyttäjät – alkoholi aiheuttamassa terveysongelmia alkoholinkäyttö lisääntymässä, muut huolissaan - Myöhään alkoholisoituneet, vielä melko hyväkuntoisia, *melko yleistä naisilla? *eivät ole kuuluneet nk. ryyppykulttuuriin) * - Pitkä alkoholiriippuvuus, mutta vielä aika hyväkuntoisia - Pitkä alkoholiriippuvuus, fyysinen kunto rapistumassa / rapistunut - Vaikeasti alkoholin takia vammautuneet, jatkuvan hoivan tarpeessa

14 Mitä hoitoja sitten on kokeiltu?
mini-interventio – lyhyitä tietoiskoja, seurantaa puhelimitse psykososiaaliset interventiot – tutkimusta, tietoa vähän, varsinaiset alkoholisteille suunnatut hoitojärjestelmät hoitavat iäkkäitä vähän muutamissa tutkimuksissa iäkkäät hyötyvät hoidosta ainakin yhtä paljon kuin nuoremmat, elleivät enemmänkin (tutkimukset eivät tue että olisi merkitystä sillä milloin alkoholiongelma on alkanut) Yhdessä amerikkalaisessa veteraanitutkimuksessa hoito-ohjelma joka oli suunnattu pelkästään iäkkäille takasi n. 2-3 kertaa useammin raittiuden vuodeksi verrattuna hoito-ohjelmaan jossa oli kaiken- ikäisiä ryhmässä


Lataa ppt "Vanhuspsykiatrinen näkökulma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google