Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Klubijohtosuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Klubijohtosuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Klubijohtosuunnitelma
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Klubijohtosuunnitelma PETS Valkeakosken Päivölässä Tulevan kuvernöörin kirje

2 Rotari-ikä >85 vuotta
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Klubimme tänään Rotari-ikä >85 vuotta 53 veljeä, joista 40 % edelleen UPM- tai Säterilähtöistä 37 jäsentä alle rotaryiän 85 vuotta 51 % UPM- tai Säterilähtöisiä 16 uutta jäsentä , joista 25 % UPM- tai Säterilähtöistä

3 Klubimme tänään Hallitus 12 Palveluväylät 9 Komiteat 12
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Klubimme tänään 46 kokousta, 3 klubineuvottelua, hallitus 1/kk PTS laaditaan Piirikonferenssi ja PETS 5 toveruustapahtumaa Läsnäolo > 80 Hallitus 12 Suunnitelma Presidentti Palveluväylät 9 Esitelmät yritystoiminnasta ja eri ammateista Yrittäjä- ja yritysvierailut Tuki Valkeakosken työllistämis-, koulutus-ja kehitysprojekteihin Luokitteiden määritykset Varapresidentti Tuleva presidentti Ammattipalvelu Edellinen presidentti 5-7 esitelmää talouskriisistä ja uusien työpaikkojen synnystä V-koskella Tuki Valkeakosken työllistämis- koulutus- ja kehitysprojekteihin Yhteiskuntapalvelu 1. sihteeri 2. sihteeri PHF 22->23 PolioPlus 30 € /v 3 vuotta Nuorisoa rohkaistaan nuorisovaihtoon GSE- ehdokas? Mahdolliset RI:n projektit? Kansainvälinen plu 1. klubimestari 2. klubimestari Tiedotus sähköpostilla; kotisivun ylläpito Esillä asunto-messuilla Piirikonferenssi-tiedotus Rahastonhoitaja Komiteat 12 IT- vastaava Julkaisu- ja tiedotus- Info paikkaus- ja poissaolosäännöistä Läsnäoloon kannustaminen Jäsenmäärä 56-> 57 Luokitekartan ylläpito Nuorisovaihtoasiamies Stipendiasiamies Jäsenyys- ja läsnäolo- Rotarysäätiöasiamies Rotarytietous- Tietoiskut ja- kilpailut Uusien jäsenten koulutus Tiedotussihteeri Toveruus- ja juhla Luokite-esitelmät, vierailevat esitelmöitsijät Lampaansyöjäiset, vuosi-juhla, vitjanvaihtajaiset, teatteri , matka Albergan vierailu Tohkassa Uusien tilaisuuksien ideointia

4 Tiekarttamme uuteen malliin
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Tiekarttamme uuteen malliin Rotaryvuoden toimihenkilöt valittiin uuden komitearakenteen mukaisesti; suuri osa komiteoiden jäsenistä nimetään keväällä Istuva ja tuleva klubihallitus päättivät 8.1., että klubijohtosuunnitelma otetaan käyttöön Klubijohtosuunnitelmasta keskusteltiin klubineuvottelussa Siellä käynnistettiin myös pitkän aikavälin tavoitteiden (3 vuotta) suunnittelu Suunnitelma, klubin sääntöihin tarvittavat muutokset ja toimi- henkilöstön muutokset esiteltiin viikkokokouksessa 19.2. Vuoden toimihenkilöt perehtyvät tehtäviinsä opaskirjojen ( avulla ja PETSissä Klubille ja komiteoille asetetaan pitkän tähtäimen tavoitteet klubi- neuvottelussa 11.5.; keskustellaan toimenpiteistä (= vuositavoitteet) Klubikomiteat toimittavat vuositavoitteensa tulevalle presidentille ja hän klubin tavoitteet apulaiskuvernöörille viimeistään 1.7. Vuosisuunnitelmat ja -talousarvio käsitellään klubineuvottelussa ja hyväksytään vuosikokouksessa 3.9. Tällöin hyväksytään myös sääntömuutokset ja tarvittavat toimihenkilömuutokset.

5 Uusi komitearakenne Hallitus 7-11 Komiteat Alakomiteat Väylät
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Uusi komitearakenne Hallitus 7-11 Komiteat Alakomiteat Väylät Presidentti Yhteensä veljeä hallituksessa ja pysy-vissä komiteoissa Klubi- palvelu Ammatti- palvelu Yhteiskunta- palvelu Kansainvä-linen palvelu Varapresidentti Edellinen presidentti 1. sihteeri Hallinto 1+4-5 Raportoinnit Maksut Läsnäolokirjanpito Klubin talous Selosteet Toveruus Sisäinen tiedotus Ohjelmat Luokitteet Rotarytietous 2. sihteeri Rahastonhoitaja Klubimestari Ohjelma- ja toveruus- komitea 1+3-4 IT- vastaava Suhdetoiminta Suhdetoiminta 1+1 Tiedotus yleisölle rotarysta Tuleva presidentti Jäsenyys 1+2 Jäsenhuolto-suunnitelma Palveluprojektit Projektit 1+2-3 Projektien suun-nittelu ja toteutus Nuorisovaihto Rotarysäätiöasiamies Rotarysäätiö 1+1 Tuen ja osallistu-misen suunnittelu

6 Tavoitteemme vuosille 2010-2013?
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Tavoitteemme vuosille ? Millainen klubimme on tänään ja miten se toimii? Millaisia vahvuuksia ja millaisia kehittämiskohteita meillä on? Millaisia mahdollisuuksia meillä on? Mitä rajoituksia? Miten varmistamme jatkuvuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden klubimme johtamisessa ja toiminnoissa ja jokaisen osallistumisen? Millaisen haluamme klubimme olevan 3 vuoden päästä? Millaiset realistiset (mitattavat) tavoitteet asetamme klubimme jäsenistön kehittämiselle, klubipalvelullemme, koulutuksellisille, humanitaarisille ja ammatillisille palveluprojekteille ja osallistumiselle Rotarysäätiön tukemiseen ja ohjelmiin? Miten voimme suhdetoiminnalla tukea näiden tavoitteiden saavuttamista? Millä rahkeemme (= aika ja raha) kestävillä toimenpiteillä alkavana rotaryvuotena klubimme parhaiten kehittyy kohti 3 vuoden päässä olevia tavoitteita? Alkavan rotaryvuoden tavoitteet pohjaksi toimintasuunnitelmille.

7 Klubimme tänään Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhkat
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Klubimme tänään Vahvuudet Heikkoudet klubin ilmapiiri klubikokousten järjestelyt, ohjelmat ja johtaminen klubitiedottaminen klubin talous sosiaaliset tapahtumat palveluväylien ja komiteoiden toiminta ja hallintotehtäviin nimeäminen rotaryn, etenkin rotarysäätiön tuntemus ulospäin suuntautuvat aktiviteetit, nuoriso-vaihto ja GSE- vaihto uudet toimintamuodot uusien jäsenten vastaanotto ja perehdytys Mahdollisuudet Uhkat klubissa hyvää eri alojen asiantuntemusta klubijohtamisuudistus – lisää osallistujia monilla mahdollisuus antaa lisää aikaa; yhdessä tekemiseen halua pankkitilillä rahaa; jäsenmaksu kohtuullinen Rotarysäätiön apurahaohjelmat Valkeakoskella avun tarve kasvaa yhteistoiminta emoklubin (ja muiden klubien?) kanssa jäsenistö vanhenee; jäsenmäärä laskee byrokratian kasvun vaara monilla ei mahdollisuuksia antaa lisää aikaa rotarylle raha-avustusten kysyjiä riittää löytyykö resursseja paneutua säätiöasioihin? miten valita löytää meille sopivat kohteet?

8 Klubimme kehittämistavoitteet?
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Klubimme kehittämistavoitteet? Mielipidekyselyssä ja klubineuvotteluissa esille tulleita kehittämiskohteita: Klubin johtamiseen ja kehittämiseen tarvittavien toimihenkilöiden valintasysteemin pikainen löytäminen ja uusien henkilöiden koulutus Jäsenmäärän nosto ainakin tämän vuoden tavoitteen tasolle (57); lisää nuoria aktiivisia jäseniä; riittäisikö voimia aloittaa toimet heti? Tilaisuuksien tms. järjestäminen uusille jäsenille ja niille nykyisille jäsenille (perheineen), joille nykyiset eivät syystä tai toisesta sovi Palvelutarvekartoituksen teko paikkakunnalla yhdessä emoklubin kanssa ja mahdollinen projektin käynnistäminen Rotarysäätiön apurahaohjelmaan osallistuminen yhdessä emoklubin kanssa Tohkan henki, viikkokokousten jämäkkä mutta vapaa ilmapiiri ja korkeatasoiset esitelmät säilyttäen

9 Johtamisen jatkuvuus ja uusiutuminen
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Johtamisen jatkuvuus ja uusiutuminen Hallitus Hallitus Hallitus Presidentti Jouni Huuskonen Presidentti Asser Laine Presidentti Varapresidentti Kari Aro Varapresidentti Varapresidentti Edellinen presidentti Risto Valta Edellinen presidentti Jouni Huuskonen Edellinen presidentti Asser Laine 1. sihteeri Teppo Kaura 1. sihteeri 1. sihteeri 2. sihteeri 2. sihteeri 2. sihteeri Rahastonhoitaja Turkka Heinelo Rahastonhoitaja Rahastonhoitaja Klubimestari Risto Rautiainen Klubimestari Klubimestari IT- vastaava Kari Aro IT- vastaava IT- vastaava Tuleva presidentti Asser Laine Tuleva presidentti Tuleva presidentti Pysyvissä komiteoissa lisäksi noin 10 jäsentä Pysyvissä komiteoissa lisäksi noin 10 jäsentä Pysyvissä komiteoissa lisäksi noin 10 jäsentä Palveluprojektit Timo Vuori Palveluprojektit Palveluprojektit Rotarysäätiöasiamies Turkka Heinelo Rotarysäätiöasiamies Rotarysäätiöasiamies Suhdetoiminta Petri Ahonen Suhdetoiminta Suhdetoiminta Hakusessa 2. sihteeri, komitea-jäseniä ja 2 +2 tilintarkastajaa Hallitukseen tarvitaan 6-8 uutta jäsentä ja komiteoihin 8-10

10 Visiomme ja tavoitteemme täsmennetään klubineuvotteluun 11.5
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Millainen on klubimme 3 vuoden kuluttua? Mitä teemme sen hyväksi ? Visiomme ja tavoitteemme täsmennetään klubineuvotteluun 11.5 Hallinto Jäsenistö Palveluprojektit Rotarysäätiö Suhdetoiminta Tähän visiolause, joka kuvaa klubiamme sellaisena kuin sen haluamme olevan vuonna 2013 Miten haluamme kehittää kokouksi-amme, yhteisiä tilaisuuksiamme jne? Tavoitteet jäsen-määrän ja jäsenistön kehittämiselle? Paljonko henkilö-tunteja ja rahaa per vuosi hyvän tekemi-seen paikkakunnalla tai muualla? Vuotuinen tuki säätiölle? Paljollako mukana isäntänä/sponsorina apurahaohjelmissa? Mitä varten ja missä määrin tiedotamme yleisölle rotarysta ja klubista? Millä toimenpiteillä visio 2013 saavutetaan? => tavoitteet vuodelle Mitä teemme rotaryvuonna ja millä resursseilla? => vuosisuunnitelma

11 Kuinka mittavia tavoitteita rahkeemme sallivat?
Valkeakoski –Tohkan Rotaryklubi Jouni Huuskonen Kuinka mittavia tavoitteita rahkeemme sallivat? PRESIDENTIN KUNNIAMAININNAN saa rotaryvuonna , kun klubi täyttää jäsenyystavoitteensa ja toteuttaa yhden toiminnon vähintäin kolmessa alla olevista alueista (yhteensä 3) Polion hävittäminen huomattava varainhankintakampanja paikkakunnalla klubina vähintään USD lahjoitus polion hävittämisponnisteluihin. Parantakaa rotaryn arvostusta ja julkista kuvaa esimerkiksi toteuttamalla paikkakunnalla merkittävä PR- kampanja julkaisemalla vähintäin yksi ”Inhimillisyyttä liikkeellä” ilmoitus lehdissä saamalla tiedotusvälineet kertomaan jostakin klubitapahtumasta tai projektista paikkakunnalla Lisätkää rotaryn palvelukykyä esimerkiksi suorittamalla paikkakunnalla tarvekartoitus ja suunnittelemalla projekti, johon osallistuu vähintäin puolet klubin jäsenistä sponsoroimalla yhtä kansalaistoimintaryhmää ja toteuttamalla sen kanssa yhteinen projekti toteuttamalla palveluprojekti ulkomaisen partnerin kanssa organisoijana tai sponsorina (vesi, terveydenhoito, nälkä, luku- ja kirjoitustaito) Kasvattakaa jäsenistöä ympäri maailmaa niin lukumääräisesti kuin laadullisesti esimerkiksi kehottamalla vähintään 20 % klubin jäsenistä tuomaan potentiaalisen jäsenehdokkaan klubikokoukseen Korostakaa rotaryn ainutlaatuista sitoutumista ammattipalveluun esimerkiksi tuomalla esiin voimakkaan sitoutumisemme korkeisiin eettisiin periaatteisiin tukemalla nuorten mentorointiohjelmaa (10 % klubin jäsenistä mukana) Johtamistaitojen mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö RI:ssä esimerkiksi suunnittelemalla johdon kehittämisohjelma, jonka vähintään 5 % klubin jäsenistä suorittaa


Lataa ppt "Klubijohtosuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google