Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsen ja nuoren ihmisoikeudet ja osallisuus Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön juhlaseminaari Maria Kaisa Aula 04.09.2013 www.lapsiasia.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsen ja nuoren ihmisoikeudet ja osallisuus Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön juhlaseminaari Maria Kaisa Aula 04.09.2013 www.lapsiasia.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Lapsen ja nuoren ihmisoikeudet ja osallisuus Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön juhlaseminaari Maria Kaisa Aula

2 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991
Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo ”Riittävä osuus yhteisistä voimavaroista” Provision Osallistuminen Participation

3 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1989)
Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat kaikille alle 18-vuotiaille Lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehitykseen - omaan yksilölliseen tahtiinsa ja täysimääräisiin mahdollisuuksiinsa Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä kaikista häntä koskevista asioista ja aikuisen tulee ottaa se huomioon Lapsen paras tulee asettaa etusijalle kaikissa lapsia koskevissa toimissa Lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja virkistykseen

4 Erilaisia lapsia ja nuoria - samat oikeudet
Tytöt <- > pojat Lapset ja nuoret Lastensuojelun asiakkaat Sairaalassa olevat lapset Kehitysvammaiset lapset Liikuntavammaiset Kuulo- ja näkövammaiset Vankilassa olevien vanhempien lapset Yksin tulevat alaikäiset turvapaikanhakijat Rikoksia tehneet lapset Kristityt Islaminuskoiset Uskonnottomat Saamelaiset Romanit Viittomakieliset Ruotsinkieliset Maahanmuuttajat Vilkkaat lapset Rauhalliset lapset

5 Vammaisen lapsen palvelut ja tuki art 23
Vammaisen lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon, kuntoutukseen ja tukeen, joka edistää hänen itseluottamustaan ja osallistumistaan

6 Lasten osallistumisen eri näkökulmia
Lapsena, oppilaana, kuntoutettavana… Yksittäisen lapsen kohtaaminen niin, että hän tulee kuulluksi : aika ja vuorovaikutustaidot Kokemusasiantuntijana Lasten ja nuorten kokemusten kerääminen ja hyödyntäminen palvelun kehittämisessä keskustelut, käyttäjäkyselyt, kuvallinen ilmaisu, sadutus, vertaisryhmät Kansalaisena Nuorisovaltuustot, lasten parlamentit ja oppilaskunnat lasten ja nuorten mielipiteen kokoajina sekä vuorovaikutuksen foorumeina lasten ja päättäjien kesken

7 Missä lasten pitäisi saada osallistua?
Kotona Koulussa Harrastuksissa, liikunta ja kulttuuripalveluissa Kuntoutuksessa ja vammaispalveluissa Lastensuojelussa ja sijaishuollossa Terveydenhuollossa Kun lasten asioita suunnitellaan Paikallisesti, maakunnassa, kansallisesti Kun hänen asioitaan käsitellään oikeudessa tai hallinnossa Maahanmuutossa ja turvapaikanhaussa

8 Vanhempien ensisijainen kasvatusvastuu
”Lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä” Vanhemmilla on yhteinen ja ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Vanhempien tulee toimia lapsen edun mukaisesti ja selvittää lapsen mielipiteet tehdessään päätöksiä Lasten ja aikuisten molemminpuolinen kunnioitus ja lapsen ihmisarvo: arvovaltaa – ei väkivaltaa Vanhemmilla on oikeus saada tukea tehtäväänsä

9 Tuki lapsen omaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen
Vanhemmat ovat usein vammaisen lapsen tärkeitä viestinviejiä mutta vanhemmankin pitää antaa lapselle tilaa kertoa omista asioistaan Myös vammaisen lapsen ja nuoren omat kokemukset tarvitaan mukaan palveluiden kehittämiseen (mm. sairaalat, koulut) Laitosten valvonnassa kuultava lapsia ja nuoria itseään Eri tavoin kommunikoivat lapset tarvitsevat tukea mielipiteen ilmaisuun ammattilaisten opittava vuorovaikutukseen

10 Lasten osallistumisen esteitä
aikuisten kiire ja vuorovaikutustaitojen puutteet perehtyminen lapselle ominaiseen ilmaisuun ja tapaan toimia ennakkokäsitykset lapsista ja heidän tietonsa laadusta – ”aikuinen tietää aina paremmin, mitä lapsi tarvitsee” tulee kysyä lapsilta myös suoraan arvon antamista lasten omalle tärkeysjärjestykselle epäily, että lapsen oikeuksien korostaminen murentaa aikuisten auktoriteettia tai siirtää valtaa ”vääriin käsiin kasvattajalla ja päättäjällä on vastuunsa tavoitteena ei ole ”vallansiirto” vaan parempi tieto päätösten perustaksi annetaan palautetta lapsille

11 Lasten mielestä hyvä koulu!
”Parempaa ruokaa voisi tulla. Perunoita voisi kypsentää paremmin” ”Oppilaille valitetaan että he eivät käy välitunnilla ulkona mutta siellä ei ole mitään tekemistä niin miksi sinne kukaan haluaisi mennä? ”Maalatkaa koulu pirteämmäksi eikä sellaiseksi kuin sairaala!!!” ”Oppiminen menee hyvin mutta urheilupalloja tarvitaan!” ”Voisi puuhata muiden luokkien kanssa että kaikki oppisi tuntemaan toisensa paremmin” ”Opettajat, ainakin suurin osa ovat kivoja ja tekee kaiken oppilaan hyväksi ja koulutalo on mahtava sekä uudet laitteistot”

12 Mitä osallistuminen tarkoittaa?
Lapsen kuuleminen Lapsen kuunteleminen Lapsen mielipiteen selvittäminen Lapselle tiedottaminen Lapsen ymmärtäminen Lapsen mielipiteen huomioon ottaminen Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus Molemminpuolinen oppiminen, kunnioitus ja arvostus

13 Ihmisoikeussopimukset uudistavat hyvän elämän kriteerejä
Lasten ja nuorten kokemuksen kuunteleminen uudistaa aikuisten käsityksiä ja auttaa palveluiden laadun parantamisessa Osallistuminen voimauttaa lapsia ja nuoria

14 Laatua ja vaikuttavuutta palveluihin?
Hyvä koulu Hyvä sairaala Hyvä lastensuojelu Hyvä sijaishuolto Hyvä kuntoutus Hyvä oppilashuolto Kenen arvioimana? Ammattilaisen Vanhemman Lapsen ja nuoren

15 Lasten ja nuorten kokemus haastaa ”professiot”
Lapsen ja nuoren kannalta Lapsi ja nuori kokonaisena, tavallisena ihmisenä iloineen ja suruineen ”Älä korosta erityisyyttäni” Lapsi ja nuori yksilönä: oletko kiinnostunut juuri minusta? Näe vahvuuteni! Ammattilaisen näkökulma lastensuojeluasiakas potilas oppilas kuntoutettava erityistä tukea tarvitseva

16 Lapsille ja nuorille hyvässä kunnassa Tuloksia kyselystä Suomen Lasten Parlamentin jäsenille ja nuorisovaltuutetuille 2012 kevät voi oppia, liikkua, harrastaa, leikkiä ja syödä hyvin elää turvallisesti tärkeät asiat ovat lähellä tai sujuvien liikenneyhteyksien päässä aikuisten asenne on kohdallaan: ystävällinen, lapsia ja nuoria arvostava sekä heidän mielipiteistään kiinnostunut

17 Kaikilla on oikeus haaveilla ”miksi isona alkaisin”
Kaikilla on oikeus haaveilla ”miksi isona alkaisin”? Uskallammeko antaa tilaa vammaisen nuoren omille unelmille? Maria Kaisa Aula

18 Usko jokaisen lapsen vahvuuksiin!
Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11 Teemana vammaisten lasten oikeudet Mitä voit tehdä omassa yksikössäsi, kunnassa, järjestössä? Lasten ja nuorten oma kokemus ja mielipiteet kuulumaan!


Lataa ppt "Lapsen ja nuoren ihmisoikeudet ja osallisuus Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön juhlaseminaari Maria Kaisa Aula 04.09.2013 www.lapsiasia.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google