Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työryhmäohjelmointi IOO450. SMS (tekstiviesti) on lyhenne Short Message Service:sta. Se on GSM-normien perusteella standardi lyhyiden tekstiviestien (maks.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työryhmäohjelmointi IOO450. SMS (tekstiviesti) on lyhenne Short Message Service:sta. Se on GSM-normien perusteella standardi lyhyiden tekstiviestien (maks."— Esityksen transkriptio:

1 Työryhmäohjelmointi IOO450

2 SMS (tekstiviesti) on lyhenne Short Message Service:sta. Se on GSM-normien perusteella standardi lyhyiden tekstiviestien (maks. 160 merkkiä) lähettämisessä matkapuhelimille. SMS-on yleisesti hyväksytty langaton palvelu, joka mahdollistaa aakkosnumeerisen tiedon välityksen matkapuhelimien välillä sekä matkapuhelimen ja ulkoisten järjestelmien välillä kuten sähköposti. SMS-tekstiviestin välitys tapahtuu paketteina. Viesti talletetaan keskuksen SMSC:n (Short Message Service Center) ja välitetään eteenpäin pienellä viiveellä. Jos vastaanottajan puhelin on suljettu tai siihen ei saada yhteyttä viesti säilyy SMSC:ssä ja lähetetään kun vastaanottajan matkapuhelimeen saadaan yhteys.

3 SMS-viestin välityksen arkkitehtuuri SMSCSMS Center STPSignal Transfer Point HLRHome Location Register MSCMobile Switching Centre AIR IF.GSM, TDMA, CDMA … http://www.visualtron.com/

4 Tekstiviesti Outlookista matkapuhelimeen by WIS Corp. Outlook->Exchange Server->viestin muokkaus ja lähetys SMSC:lle->viestin lähetys vastaanottajan matkapuhelimeen. http://www.upsideweb.com/

5 Kuinka SMS-viesti lähetetään sanomakeskukselle sähköpostina. Sähköpostin käyttäjille on tarjolla erilaisia yhdyskäytäväpalveluja (SMS-Gateway). Näitä löytyy webistä. Palvelun tarjoaja yleensä perii jokaisesta lähetystä viestistä pienen korvauksen, mutta löytyy myös yhdyskäytäviä, joista voi maksutta lähettää rajoitetun määrän tekstiviestejä ! Tässä muutamia linkkejä ilmaisten tekstiviestien lähetykseen ;-) www.aircal.ch/SMS/ www.worldxs.net/sms.html Sanomakeskukseen on myös mahdollista liittyä kiinteän puhelinverkon välityksellä esim. Soneran viestikeskuksen numero on 0209801. Tällöin on kuitenkin lähetettävä viesti muokattava vastaanottavan viestikeskuksen ymmärtämään muotoon (EMI protokolla External Machine Interface).

6

7

8

9

10 Option Explicit Dim WithEvents myolapp As Outlook.Application Private Sub UserForm_Activate() my_Register_Read End Sub Private Sub cmdStart_Click() my_Register_Save frmSMS_Server.WindowState = 1 'minimize window Initialize_handler cmdStart.Enabled = False End Sub Private Sub cmdStop_Click() End End Sub Sub Initialize_handler() Set myolapp = CreateObject("Outlook.application") End Sub

11 Private Sub myolapp_Reminder(ByVal Item As Object) Dim strMsg As String If TypeName(Item) = "AppointmentItem" Then 'may be also TaskItem...etc strMsg = CStr(Item.Subject) & "|" & CStr(Item.Start) & "|" & CStr(Item.Location) & "|" & CStr(Item.Body) If Len(strMsg) > 152 Then strMsg = Left(strMsg, 152) 'Throw a way or make two SMS ;-) send (strMsg) txtSentMessages = txtSentMessages.Text & "*** Sent " & Now() & " ***" & vbCrLf & strMsg & vbCrLf & vbCrLf Item.ReminderSet = False 'SMS-sent, switch of this Reminder Item.Save End If End Sub

12 Private Sub send(strMsg As String) Dim objOutlk As Outlook.Application 'Outlook Dim objMail As MailItem 'Email item Set objOutlk = CreateObject("Outlook.Application") Set objMail = objOutlk.CreateItem(olMailItem) objMail.To = txtPhoneNum & "@" & txtGateway objMail.Subject = "Reminder" objMail.Body = strMsg objMail.send Set objMail = Nothing Set objOutlk = Nothing End Sub

13 Private Sub my_Register_Save() SaveSetting appname:="SMS_Server", section:="DefaultValues", _ Key:="Tel", setting:=txtPhoneNum SaveSetting appname:="SMS_Server", section:="DefaultValues", _ Key:="GW", setting:=txtGateway End Sub Private Sub my_Register_Read() txtPhoneNum = GetSetting(appname:="SMS_Server", _ section:="DefaultValues", Key:="Tel", Default:="0407693744") txtGateway = GetSetting(appname:="SMS_Server", _ section:="DefaultValues", Key:="GW", Default:="gwnokia.com") End Sub


Lataa ppt "Työryhmäohjelmointi IOO450. SMS (tekstiviesti) on lyhenne Short Message Service:sta. Se on GSM-normien perusteella standardi lyhyiden tekstiviestien (maks."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google