Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvatuksen keinot Pedagogisia näkökulmia rasisminvastaiseen työhön

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvatuksen keinot Pedagogisia näkökulmia rasisminvastaiseen työhön"— Esityksen transkriptio:

1 Kasvatuksen keinot Pedagogisia näkökulmia rasisminvastaiseen työhön
Saara Launio Rauhankasvatusinstituutti ry

2 Missä mennään? Koventunut asenneilmapiiri mediassa ja politiikassa
Näkyy myös nuorten keskuudessa: 10% nuorista luokittelee itsensä rasistiksi (Souto, 2011) Syrjintätutkimusten mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista kokee vuosittain tulleensa syrjityksi (Euroopan komissio 2008). -> vaatii kasvattajilta herkkyyttä ja rohkeutta

3 Koulun kasvatustehtävä
Koulu sosiaalistajana: itsetunto ja sosiaaliset taidot Lapset eivät välttämättä luonnostaan käyttäydy hyväksyvästi ja kunnioittavasti Oppilashuolto ja yksilöohjaus tietenkin olennaisessa roolissa, mutta normaalin ryhmäopetuksen piirissä on myös valtava, usein hyödyntämätön potentiaali näiden teemojen käsittelyyn

4 Haasteita Asennekasvatus vain vahvistaa vastakkainasettelua (indoktrinaation pelko) Positiiviset ennakkoluulot ja eksotismi Tiukat oppiainekohtaiset OPS-tavoitteet -> opettajat kokevat että eivät ehdi käsitellä ”ylimääräisiä” asioita Asenteisiin vaikuttaminen on vaikeaa ja työlästä Ihmisyyden kysymykset haastavat opettajaa tutkimaan omia asenteitaan ja luopumaan oikeassa olemisesta

5 Kasvatuksen arvopohja
”… tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja” (aihekokonaisuudet, OPS 2010) ”Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus kunnioittaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.” (arvopohja, OPS 2004)

6 Globaalikasvatuksella pyritään…
… avaamaan ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille … herättämään heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa … vaikuttamaan tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. (Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus, 2002)

7 Globaalikasvatuksen kenttä
Ihmisoikeus-kasvatus Monikulttuurinen / kulttuurien välinen kasvatus Kasvatus rauhaan ja konfliktien ehkäisyyn Kasvatus kestävään kehitykseen Kehitys-kasvatus

8 Maailmankoulu Globaalikasvatuksen tukipalvelu opettajille
Tarjoaa materiaaleja ja koulutusta Yhdistää koulujen ja opettajien tarpeita ja toisaalta kansalaisjärjestökentän toimijoiden osaamista Toimii yhteistyössä kuntien kanssa Laaja verkkomateriaalipankki ks.

9 Opettajien tarpeisiin vastaaminen
Rasisminvastaista työtä voi integroida monenlaisiin oppiainetavoitteisiin Kansalaisjärjestöt tuottavat sisällöllisesti ja menetelmällisesti laadukasta globaalikasvatuksen opetusmateriaalia, koulutuksia ja kouluvierailuja (esim. Maailmankoulu-hanke) Historian opettajat tiedustelivat meiltä ennakkoluuloja ja rasismia käsittelevää materiaalia liittyen toiseen maailmansotaan:

10 Rasisminvastainen opetusmateriaali
Kaksiosainen rasismin- ja antisemitismin vastainen materiaali Suunnattu yläkouluille ja toiselle asteelle erityisesti historian ja katsomusaineiden opetuksen tueksi Tuotettu yhteistyössä OECD:n, Helsingin yliopiston ja Anne Frank Housen kanssa Materiaalista on julkaistu versiot 14 maassa

11 Tarinalähtöisyys Voiko kasvatuksen keinoin vaikuttaa asenteisiin?
Eräs keino mahdollistaa yksilöllistämistä ja toisen asemaan asettumista ovat tarinat Kirjoitettu / kuultu tarina (sadut, omaelämäkerrat, esitykset) Kokemusasiantuntijat (elämäntarina) Koettu tarina (esim. draamamenetelmät ja taidekasvatus)

12 Rauhankoulu Toiminut jo vuodesta 1998
Draamallisia toimintapäiviä koululuokille Draamatarinoiden avulla voidaan käsitellä mm. pakolaisuutta sekä yhdenvertaisuuteen tai globaaliin vastuuseen liittyviä aiheita itse kokien Ratkaisukeskeisyys

13 Dialogisuus Kun kyse on asenteista ja identiteetistä, on olennaista että oppilaat saavat itse pohtia ja tulevat myös kuulluksi Vaatii opettajalta uskallusta tulla haastetuksi ja antautua keskustelulle, kun oikeaa tai väärää vastausta ei ole Opettaja on dialogin asiantuntija, joka voi omalla toiminnallaan opettaa oppilaille kunnioittavaa ja toisista kiinnostunutta vuorovaikutuksen tapaa

14 Lopuksi Rasisminvastainen kasvatus lähtee aina oppilaan oman identiteetin vahvistamisesta ja kuuntelemisesta Dialogiin antautuminen tarjoaa myös oppilaille mahdollisuuden ajatella toisin Draamamenetelmät ja tarinat tuovat teemoja lähelle oppilasta Asenteisiin voi vaikuttaa!

15 KIITOS! www.rauhankasvatus.fi www.maailmankoulu.fi www.rauhankoulu.fi info@rauhankasvatus.fi


Lataa ppt "Kasvatuksen keinot Pedagogisia näkökulmia rasisminvastaiseen työhön"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google