Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FT, projektipäällikkö Mika Niemelä, THL

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FT, projektipäällikkö Mika Niemelä, THL"— Esityksen transkriptio:

1 FT, projektipäällikkö Mika Niemelä, THL
Toimiva lapsi & perhe työ: kehittämisen, tutkimuksen ja arjen työn vuoropuhelua FT, projektipäällikkö Mika Niemelä, THL Mika Niemelä, FT, projektipäällikkö, THL

2 Esityksen nimi / Tekijä
Arjen työ Esityksen nimi / Tekijä

3 Esityksen nimi / Tekijä
Lasten tilanteeseen reagoiminen Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelu, huostaanotot Lastenpsykiatria, laitosjaksot Puututaan kun ongelmat ovat isoja lähetteet tutkimus-jaksot Aletaan nähdä vaikeuksia - Ongelmat puheeksi Lasta suojaavat tekijät Vanhempaa ja/tai perhettä kohdanneet vaikeudet Esityksen nimi / Tekijä

4 Esityksen nimi / Tekijä
Tutkimus Esityksen nimi / Tekijä

5 Syöpäpotilaiden lasten lukumäärä
3 909 lapsen vanhemmalla (6.6%) diagnostisoitiin syöpä seuranta-aikana (ad 21+ vuotta) 2.7 % :lla isä 4 %:lla äiti Alle 18 vuotiailla 4.5 % :lla syöpädiagnoosin saanut vanhempi Esityksen nimi / Tekijä

6 Syöpäpotilaiden lapset psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
Niemelä et al IJC Esityksen nimi / Tekijä

7 Esityksen nimi / Tekijä
Isän syöpä, kun lapsi alle 7 vuotta: Poikien osastohoitoa, tyttöjen avohoitoa Isän syöpä, kun lapsi kouluikäinen: Tyttöjen avohoitoa Isän syöpä, kun lapsi vuotias: Poikien osastohoitoa Äidin syöpä: Tyttöjen avohoitoa nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa Esityksen nimi / Tekijä

8 Työkyvyttömyyseläkkeellä marraskuussa 2004 olevien osuudet (%)
(Rajavaara Saarikallio-Torp / Kela 2010)

9 Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevat sairaudet (%)
Sijoitettujen lasten äidit (n=1 719) Sijoitettujen lasten isät (n=990) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 81 60 Joista Psykoottiset häiriöt 45,3 29,6 Persoonallisuushäiriöt 16,6 24,8 Masennus 16,8 16,2 Pelkotilat & ahdistuneisuus 3,7 4,5 Kehitysvammaisuus ja häiriöt 13,0 16,1 Alkoholi & lääkkeet 4,2 7,9 Muut 0,4 0,8 Yhteensä 100 Hermoston sairaudet 5 9 Vammat, myrkytykset 2 8 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet 4 Muu / Ei tietoa 11 (Rajavaara Saarikallio-Torp / Kela 2010)

10 Ylisukupolvisuus- vanhemman ongelmat lasten vaikeudet
Vanhemman mielenterveys- ja päihdeongelma -riski lasten omalle diagnoosille 40-60% Toimeentulon ongelmat, työttömyys - 90%:lla sijoitettujen lasten vanhemmista toimeentulotuen asiakkuus Vanhemman rikollisuus, vankeus - arviolta lasta elää tilanteessa, jossa vanhempi on vankilassa Perhesuhteiden muutokset - Esityksen nimi / Tekijä

11 Ylisukupolvisuus Vanhempia kohdan- neet ongelmat
Vanhemman mt- ja päihdepalvelut Toimeen- tulotuen palvelut Lasten suojelu Nuoriso työ Työvoimapalvelut Vanhempia kohdan- neet ongelmat Perheiden kotipalvelut Perusth- palvelut Perhe neuvola Koulu Neuvolan ja koulun th-palvelut Päivä hoito

12 Pärjäävyys, resilience
Hyvä kehitys vaikka on olemassa kehitystä vaarantava tekijä / olosuhde Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta (Luthar 2007, Rutter 2010) Ei ole yksilön ominaisuus!

13 Työn teoreettista taustaa
Ekologinen, transaktionaalinen näkemys lapsen kehityksestä ja kehityksen häiriintymisestä Kehitysympäristöt: koti, päivähoito, koulu, vapaa-ajan ympäristöt & ystävät Osallistuvat kehitykseen, Ongelmien ehkäisyyn ja tarvittaessa korjaavaan toimintaan Arkipäiväisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen merkitys

14 Esityksen nimi / Tekijä
Kehitysympäristöt (Solantaus 2002) Päivähoito Koti Koulu Lapsi Harras- tukset Esityksen nimi / Tekijä

15 Kehitysympäristöjen suojaavat tekijät
Päivähoito Suojaavat tekijät Koti Suojaavat tekijät Koulu Suojaavat tekijät Lapsi Harras- tukset Suojaavat tekijät Esityksen nimi / Tekijä

16 Universaali lasten hyvinvoinnin tukeminen
Opettaja: koulun/ pvähoidon arki Vanhemmat: kodin arki Koti Suojaavat tekijät Koulu/Pvä-hoito Suojaavat tekijät Lapsi Tavoitteena hyvä yhteistyö kehitysympäristöjen välillä ja ”oman tontin hoitaminen” suojaavien tekijöiden suhteen Esityksen nimi / Tekijä

17 Esityksen nimi / Tekijä
Lasten tilanteeseen reagoiminen Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelu, huostaanotot Lastenpsykiatria, laitosjaksot Puututaan kun ongelmat ovat isoja lähetteet tutkimus-jaksot Aletaan nähdä vaikeuksia - Ongelmat puheeksi Lasta suojaavat tekijät Vanhempaa ja/tai perhettä kohdanneet vaikeudet Esityksen nimi / Tekijä

18 Esityksen nimi / Tekijä
Lasten hyvinvoinnin tukeminen Vanhempaa ja/tai perhettä kohdanneet vaikeudet Lasta suojaavat tekijät Aletaan nähdä vaikeuksia Puututaan, kun ongelmat ovat isoja Korjaavat toimenpiteet Esityksen nimi / Tekijä

19 Kehittäminen (ja tutkiminen)
Esityksen nimi / Tekijä

20 Esityksen nimi / Tekijä
Toimiva lapsi & perhe Työ alkanut vuonna 2001 Stakesissa Vanhemman mielenterveyden ongelmat ja lasten ongelmien ehkäisy ja lasten kehityksen tukeminen Alkuvaiheen jälkeen mukaan kaikki sairaanhoitopiirit Lapsikeskeisiä työmenetelmiä aikuispsykiatrian arkeen Tutkimuksen toteuttaminen menetelmien soveltuvuudesta, turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta Työn laajeneminen somaattisiin sairauksiin, lastensuojeluun, perusterveydenhuoltoon (pilotti), kouluterveydenhuoltoon Esityksen nimi / Tekijä

21 Esityksen nimi / Tekijä
Tutkimukset Tl&p Trial: mielialahäiriöstä kärsivät vanhemmat ja heidän lapset Struggle for life: Vanhemman vakava fyysinen sairaus ja lasten psyykkinen hyvinvointi Lapset puheeksi –verkostot suojaksi: Lastensuojelun asiakkuudessa olevat perheet Esityksen nimi / Tekijä

22 Esityksen nimi / Tekijä
Menetelmäperhe Lapset puheeksi Keskustelu: kaksi tapaamista vanhempien kanssa; varhaiskasvatuksessa, koulussa, aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Neuvonpito, toiminnallinen verkostotyö, eri toimijoiden sitouttaminen lapsen kehityksen ja perheen tueksi Perheinterventio 6-8 tapaamista vanhempien kanssa Vertti toiminta Vanhempi ryhmät Esityksen nimi / Tekijä

23 Tl&p:n strategia On tunnistettava kohta, jota koskettamalla saadaan koko palvelujärjestelmä liikahtamaan On oltava yksinkertainen työväline, joka saa muutoksen aikaan / vie työtä kohti päämäärää Konkreettinen työskentely aloitetaan mahdollisimman pian - ellei heti

24 Lapsikeskeistä palvelurakennetta toteuttaneet organisaatiot mm.
Imatra Kittilä Kolari Sodankylä Raahen seutukunta Oulun yliopisto sairaala Keski-Pohjanmaan shp:n psykiatria Muurolan sairaala A-klinikka säätiö Nuorten ystävät Esityksen nimi / Tekijä

25 Esityksen nimi / Tekijä
Millainen olisi maailma, jossa lapsen hyvinvointiin paneuduttaisiin ennen kuin ongelmia tai huolia ilmenee? Esityksen nimi / Tekijä

26 Millainen olisi maailma, jossa kysyttäisiin…
Aikuisten terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa: Onko sinulla lapsia? Haluaisitko puhua heistä? Tällä tilanteella voi olla vaikutusta lasten hyvinvointiin, mutta me tiedämme, miten vanhemmat ja muut läheiset voivat heitä tukea… Päivähoidossa ja koulussa : Onko perheessä jotain huolta tai paineita, jotka verottavat vanhemman voimia? Päiväkodin/ Koulun olisi hyvä tietää näistä voidakseen ymmärtää lasta ja tukea häntä tarvittaessa… Esityksen nimi / Tekijä

27 Ee työn toimintarakenne
Vanhemman mt- ja päihdepalvelut Toimeentulotuen palvelut Lastensuojelu Lapset Puheeksi keskustelu Nuorisotyö Vanhempia kohdanneet ongelmat Työvoimapalvelut Perheiden kotipalvelut Lapset Puheeksi keskustelu Perusth- palvelut Perheneuvola Koulu Neuvolan ja koulun th-palvelut Päivä hoito

28 Toimintayksikkö Edistävä ja ehkäisevä työ Vanhemman mt-ja päihdepalvelut kaikki potilasvanhemmat Toimeentulotuen palvelut kaikki asiakasvanhemmat Työvoimapalvelut Perusth-palvelut kaikki potilasvanhemmat, joilla vakava sairaus Koulu kaikkien kanssa tai indikoidusti Päivähoito Neuvolan ja koulun th-palvelut asiakaslapsella tai vanhemmalla merkittäviä vaikeuksia Perheneuvola asiakaslapsella tai vanhemmalla merkittäviä vaikeuksia, ”sisarukset puheeksi” Lastensuojelu Perheiden kotipalvelut Nuorisotyö Indikoidusti? Kolmas sektori + seurakunnat Neuvonpidot

29 Esityksen nimi / Tekijä
Esityksen nimi / Tekijä

30 Kerätään työskentelypalaute n. 40 perheeltä
1. lukukausi: tulevaa kouluttajaa 4 koulutuspäivää / kouluttaja 2 asiakasperhettä / kouluttaja 2. lukukausi: kouluttajaparit kouluttavat min n.10 hengen ryhmät (10kp x10 ryhmää=100 tt yksiköihin) 2 koulutuspäivää / ryhmäläinen 2 asiakasperhettä / ryhmäläinen Kerätään työskentelypalaute n. 100 perheeltä Esityksen nimi / Tekijä

31 Esityksen nimi / Tekijä
Politiikka ja johtaminen Arjen työ Tutkiminen ja kehittäminen Esityksen nimi / Tekijä

32 Esityksen nimi / Tekijä
Kyky selviytyä ei ole vain joidenkin lasten erityinen ominaisuus, vaan vaikeuksista selviytymisen kokemus synnyttää pärjäävyyttä. Esityksen nimi / Tekijä


Lataa ppt "FT, projektipäällikkö Mika Niemelä, THL"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google