Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen
Anna-Mari Viinikkala, Lapin liitto

2 Ensimmäisen tason valvonta Suomessa
Varmennetaan kunkin tuensaajan ilmoittamien menojen laillisuus ja asianmukaisuus - jokainen maksatushakemus tarkastetaan (100 % varmennus) - paikanpäällä tapahtuva varmennus Suomessa ns. hajautettu tarkastuskäytäntö - valvontatoiminnan suorittaa hankkeen esittämä tilintarkastaja (JHTT, KHT tai HTM) - jokainen projektipartneri kilpailuttaa tilintarkastajan tai voi olla myös partnereiden yhteinen tilintarkastaja - tilintarkastaja ja projektipartneri hakevat hyväksyntää (sertifikaattia) yhdessä työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) - sertifikaattia voi hakea vasta kun hanke on hyväksytty ohjelmaan - TEM hyväksyy valvojan (tilintarkastajan) erikseen jokaiselle projektille - TEM järjestää koulutusta valvojille - tarkastuskulut ovat hyväksyttäviä kuluja suomalaisille partnereille - kulut kirjataan ostopalveluihin - ohjeet ja sertifiointilomake ladattavissa ja

3 Tarkastajan sertifiointimenettely
Projekti partneri Kilpailutettu tilintark. TEM Pää Partneri Tilintarkastajan kilpailutus Sertifiointihakemus partneri ja tilintark. hakee yhdessä Sertifioinnin hyväksyminen Sertifiointi- päätös Tieto sertifiointi- päätöksestä Tieto sertifiointi- päätöksestä Sertifiointia haettaessa pitää hanke olla hyväksytty

4 Tuen maksaminen Maksatushakemukset samanaikaisesti Interreg’n EU-tuesta ja kansallisesta vastinrahoituksesta Koko projektin johtava tuensaaja (Lead Partner) kokoaa kaikkien osallistujien tiedot EU –tuen maksatusta varten Suomen valtion vastinrahoituspäätöksen saanut partneri hakee Suomen valtion vastinrahoituksen maksatusta tuen myöntäneeltä organisaatiolta Jos useita suomalaisia partnereita, yksi partnereista hakee rahoituksen kaikille Kansallinen vastinrahoitus maksetaan koordinoivalle partnerille, joka välittää tuen mahdollisille muille kumppaneille Suomen kansallisen vastinrahoituksen maksatukseen liitettävä enemmän liitteitä kuin EU- maksatushakemukseen (esim. sertifiointitodistus, tarkastussuunnitelma, tarkistuslista, pääkirja)

5 Projekti partneri Tilin- tarkastaja Kansall. rahoittaja Suomal.
koordinoiva hakija Johtava tuensaaja EU Kansall. rahoittaja EU- hallinto- viranomainen EU- maksu- viranomainen Tulos-, kustannus- ja rahoitus- raportti Kansallinen- tarkastus First level control Raportin ja maksataus- hakemuksen tarkastus Maksatus- päätös Avustuksen maksu Tieto EU rahoittajalle Varmennus- raportti Maksatus- hakemus kansallinen rahoitus Maksatus- hakemus EU-rahoitus Varmennus- raportti Raportin ja maksatus- hakemuksen tarkastus Maksatus- päätös Varmennus- raportin kopio TEM:lle Avustuksen vastaanotto Avustuksen vastaanotto ja jako partnereille Lopullinen tarkastus Avustuksen maksu Avustuksen vastaanotto ja jako partnereille Avustuksen vastaanotto

6 Kansallinen tarkastus Suomessa
Toimittakaa tarkastusta koskevat ohjeet ja mallit sertifioidulle valvojalle Kansallisen valvonnan tarkastussuunnitelma Tarkastuslista kansalliselle valvojalle Kansallisen valvojan todistus TEM:n ohje ensimmäisen tason valvonnasta Johtavan tuensaajan valvoja tarkastaa myös koko projektin yhteenvedon ja EU-maksatushakemuksen Yhteiset mallit ruotsalaisten kanssa Voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi Valvojalle toimitettava myös hankkeen Rahoitushakemus ja projektisuunnitelma Rahoituspäätökset Yhteistyösopimus

7 Tulos-, kustannus ja rahoitusraportti valvojalle 1/2
Väli- tai loppuraportti Malli Kustannus- ja rahoitusraportti kansalliselle tarkastajalle/tilintarkastajalle Malli sisältää 4 excel taulukkoa Allekirjoitettava taulukko Kustannus- ja rahoitusraportti kansalliselle tarkastajalle/tilintarkastajalle Kustannuserittely Rahoituksen yhteenveto Tilien täsmäytys Pääkirja ja tositteet

8 Tulos-, kustannus ja rahoitusraportti valvojalle 2/2
Projektihenkilöstön ajanseuranta Malli Palkkaerittely (osa-aikaiset) ja/tai työsopimus (100%) ja jokaisen projektityöntekijän toimenkuvaselvitys * Hankintoihin liittyvä dokumentointi Selvitys tilakustannusten muodostumisesta/laskemisesta * Selvitys julkisista suorarahoitteisista kustannuksista Selvitys talkootyöstä/omasta työstä Selvitys julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta * Aina ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä ja myöhemmin jos muutoksia

9 Maksatushakemus – Suomen valtion kansallinen rahoitus
Maksatushakemuslomake Yhteinen: Lapin liitto & Lapin ELY-keskus Malli (sisältää 3 excel taulukkoa) Maksatushakemus Suomen kansallinen vastinrahoitus Kustannukset Rahoitus Maksatushakemuksen liitteet Koko projektin viimeisin väliraportti tai loppuraportti Jokaisen suomalaisen projektipartnerin väliraportti maksatuskaudelta Kansallisen valvojan todistus jokaiselta suomalaiselta projektipartnerilta Kansallisen valvojan tarkastuslista jokaiselta suomalaiselta projektipartnerilta Pääkirjan ote Tilintarkastajan sertifiointitodistus kaikilta suomalaisilta partnereilta (ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä) Kirjanpitoaineiston säilytyspaikka (ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä) Kansallinen vastinrahoitus oltava maksettu ennen kuin EU-rahoitus voidaan maksaa

10 Suomen valtion kansallinen rahoitus 2010 alusta
Lääninhallitukset, TE-keskukset ja ympäristökeskukset lakkautetaan 2009 lopussa Valtion kansallista vastinrahoitusta välittävät viranomaiset Interreg IV A Pohjoinen ohjelmassa muuttuvat 2010 alussa Lapin liitto Perinteisten Lapin liiton hankkeiden lisäksi aikaisemmin lääninhallituksen rahoittamat hankkeet Alueiden kehitys Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen hankkeet ELY – Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Aikaisemmin TE-keskuksen ja ympäristökeskuksen rahoittamat hankkeet Yritysten ja toimintaympäristön kehittämisavustukset Ympäristötoimen hankkeet Maksatushakemukset myös vanhoista hankkeista uusille viranomaisille

11 Maksatushakemus – EU-rahoitus
Maksatushakemus ( sisältää 5 excel taulukkoa) Maksatushakemus EU (Suomi+Ruotsi) Kustannukset (Suomi+Ruotsi) Kustannukset (Norja) Rahoitus (Suomi+Ruotsi) Rahoitus (Norja) Väli- / loppuraportti Varmennusraportti/tilintarkastajan lausunto Malli (sama EU- ja kansalliselle vastinrahoitukselle) Originaali kopio tilintarkastajan todistuksesta EU- maksatushakemukseen Tositteet kansallisen vastinrahan maksujen suorituksista

12 Yhteystietoja: Anna-Mari Viinikkala 0400 762372
Leena Mantere Pirjo Mäenalanen


Lataa ppt "Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google