Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opintopolku.fi – elinikäisen oppimisen tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opintopolku.fi – elinikäisen oppimisen tukena"— Esityksen transkriptio:

1 Opintopolku.fi – elinikäisen oppimisen tukena
Joensuu syksy 2012 Opetushallitus

2 Oppijan verkkopalvelun tavoitetila
Oppijan palvelut

3 Opintopolku, Palvelu käsittää aikuiskoulutuksen tarjontatiedot
eOpetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiseen asteen haku ja haku muihin peruskoulun jälkeisiin koulutuksiin ”Kansallinen opintosuoritusten muisti” Aikuiskoulutuksen tarjontatiedot Asiakaspalvelu-ratkaisu Korkeakouluhaku Opintopolku, Kaikille palveluille yhteinen palveluportaali Palvelu tarjoaa kanavan lukio- , ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Palvelu kokoaa kaikki palvelut yhteen palveluportaaliin Palvelu tarjoaa kanavan korkeakouluopintoihin. Perusteaineiston monipuolisempi käyttö ja hyödyntäminen

4 Haku- ja valintapalvelut taustaa

5 Opiskelijavalintojen uudistaminen 1/2
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä korkeakoulujen kanssa siitä, että korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen rakenteet on uudistettu 2015 loppuun mennessä nopeuttamaan korkeakoulutukseen pääsyä Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantamiseksi mahdollistetaan ensimmäisessä vaiheessa heidän valintansa omassa kiintiössään, jonka käyttöönotosta ja suuruudesta päättää korkeakoulu Toisessa vaiheessa hakujärjestelmä uudistetaan siten, että yhteishaussa valitaan mahdollisesti vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia

6 Opiskelijavalintojen uudistaminen 2/2
Muiden hakijoiden valitsemiseksi otetaan käyttöön erillisiä haku- ja valintaväyliä siten, että mahdollisuus joustavaan alan vaihtoon turvataan Uudistetaan korkeakoulujen koulutusvastuuta ja tutkintoja koskeva säätely siten, että korkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämistavoissa vahvistetaan Uudet säädökset tulevat voimaan vuoden 2014 alusta lukien Opintojen etenemistä ja opiskelumotivaatiota edistetään siten, että opintojen yksityiskohtaisempi suuntautuminen tapahtuu vasta opintojen myöhemmässä vaiheessa

7 Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 (lain käsittely kesken)
Mahdollisuus valita ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat omana ryhmänään (kiintiöinti) => mahdollisuus vaikuttaa eri kiintiöstä valittavien määrään Ensimmäisessä vaiheessa kiintiöinti korkeakoulujen päätettävissä, toisessa vaiheessa kaikki yhteishaun aloituspaikat mahdollisesti varataan ensikertalaisille Ensimmäistä kertaa hakeva on henkilö, joka ei ole suorittanut aikaisemmin Suomen korkeakoulujärjestelmässä korkeakoulututkintoa tai vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa Vasta vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa vastaanotettu paikka vaikuttaa siihen, missä kiintiössä hakija tulee hakemaan/valituksi Aiemmat tutkintotiedot ja opiskeluoikeustiedot rekistereistä/tietovarannosta

8 Lainsäädännön tuomat muutokset
Yleinen hakukelpoisuus (amk-sektori) Hakukohteiden määrät Kiintiöt (ensimmäistä kk-paikkaa hakevien suosiminen) Ensimmäinen (2014) ja toinen vaihe (2015) Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen toisesta vaiheesta seminaari ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietovarantomuutokset Ensimmäistä kertaa hakeva on henkilö, joka ei ole suorittanut aikaisemmin Suomen korkeakoulujärjestelmässä korkeakoulututkintoa tai vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa Vasta vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa vastaanotettu paikka vaikuttaa siihen, missä kiintiössä hakija tulee hakemaan/valituksi

9 Kuka voi hakea – yleinen hakukelpoisuus (amk-lain yhdenmukaistaminen yo-lakiin)
Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (jatkossa amkiin ei siis voi hakea lukion päättötodistuksella) Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin

10 Palvelut Tukipalvelut Ydinpalvelut

11 Tukipalvelut Käyttäjä hallinta Organisaatiotietojen hallinta
Koodistopalvelut

12 Käyttäjähallinta OPH myöntää korkeakoulujen pääkäyttäjille oikeudet
Korkeakoulun pääkäyttäjä myöntää oikeudet korkeakoulun virkailijoille Kaikkien virkailijoiden pitää tunnistautua (esim. Haka) Henkilötunnus ja nimi –yhdistelmä tarkistetaan VRK:sta Yksilöinnin myötä henkilölle annetaan kansallinen oppijanumero eli OID-koodi

13 Organisaatiotiedot Perustiedot haetaan Patentti- ja Rekisterihallituksen YTJ-palvelusta Korkeakoulut ylläpitävät omat tietonsa ajan tasalla Korkeakoulu päättää, kuinka monta organisaation tasoa se päivittää Selvitetään mahdollisuus kopioida organisaation tietoja nykyisestä järjestelmästä Yhteystietojen lisäksi päivitetään organisaation kuvailevat tiedot

14

15 Haku- ja valintapalvelu virkailijan ja hakijan kannalta opintopolkupalvelussa

16 Yhteishaut ja erillishaut
Yhteishauissa yhteinen aikataulu sekä amk-sektorilla, että yliopistoissa Hakukohteita hakijan valittavissa kuusi; järjestys mieluisuusjärjestykseen Yhteishakujen muodostamisvastuu OPH Yksi yhteinen hakulomake, ylläpitovastuu OPH Hakukohdekohtaiset lisä- ja täydentävät kysymykset Erillishakujen hakulomakkeen ylläpito ja muodostamisvastuu korkeakouluilla Kiintiöihin vaikuttavat tiedot kysytään hakijalta

17

18 Tarjonta, haku- ja valintapalvelu
VIRKAILIJA

19 Käyttöliittymä ja palvelut
Palvelussa kaksi käyttöliittymää. Liittymät: hakijalle Virkailijalle Käyttöliittymä ja palvelut Yhden käyttöliittymän kautta on mahdollista hoitaa kaikki haku- ja valintajärjestelmiin ja prosessiin liittyvät asiat. Tarjoaa kaikki keskeiset palvelut Muokkautuu omien tiedontarpeiden mukaan

20 Virkailijan sähköinen työpöytä
Profilointi: käyttäjälle esitetään käyttöoikeuksien mukaiset työkalut Haun ja erilaisten sisältöhakemistojen kautta käyttäjä löytää työpöydän laajan sisällön käyttörajoitusten puitteissa. Kun virkailijalle luodaan käyttäjätunnus, syntyy hänelle samalla roolinmukainen virkailijan sähköinen työpöytä oppijan verkkopalveluihin. Työpöydän aloitusnäkymä käyttäjäroolin mukainen, näkyvissä roolin mukaiset: Tiedotteet ja ohjeet Sovellukset Sisältölinkit ja syötteet Tukipalvelut Työryhmät

21 Koulutus- ja opetustarjonnan hallinta 1/2
Oppilaat opiskelemassa Tarjontaan tallennettavia tietoja käytetään valtakunnalliseen koulutustiedotukseen oppijoille ja viranomaisille, hakujen ja valintojen toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä tilastointiin Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut tallentavat koululutustarjontatietonsa järjestelmään Osa tarjontatiedoista tulee koodistosta, joita virkailijat eivät voi muuttaa (mm. tutkinnot, tutkintonimikkeet, koulutusalat) Tarjontatiedot ovat määrämuotoisia, määrämittaisia ja rakenteisia, jotta oppija voi vertailla hakemaansa koulutusta helposti Virkailijan näkökulmasta koulutus- ja opetustarjonnan hallinta työtehtävänä ei muutu. Se mitä tietoja palveluun tulee, muuttuu – täydentyy uusien vaatimusten mukaisesti (tiedon haku ja vertailtavuus)

22 Koulutus- ja opetustarjonnan hallinta 2/2
Oppilaat opiskelemassa Virkailija pystyy ylläpitämään vain niitä tarjontatietoja joiden käsittelemiseen hänellä on oikeus. Tiedot voi päivittää käyttöliittymän näytöllä tai siirtää omista järjestelmistä Koulutustarjontatietoja voi kopioida aikaisemmilta vuosilta Virkailijoilla on mahdollisuus halutessaan tuottaa myös vapaamuotoisempaa kuvaustekstiä tarjoamastaan koulutuksesta ja oppilaitoksestaan Virkailija voi esikatsella ja halutessaan tulostaa oman koulutustarjontansa Virkailijan näkökulmasta koulutus- ja opetustarjonnan hallinta työtehtävänä ei muutu. Se mitä tietoja palveluun tulee, muuttuu – täydentyy uusien vaatimusten mukaisesti (tiedon haku ja vertailtavuus)

23 Hakulomakkeen hallinta
Virkailija voi muodostaa hakulomakkeelle lisäkysymyksiä.

24 Hakulomakkeen hallinta
Hakukohdekohtaisesti voidaan kysyä arvosanatietoja esim. lukion päättötodistuksesta

25 Mitä tietoja hakijalta halutaan lomakkeella kysyttävän?

26 Hakijan tukena palvelussa
Tarjontatiedot Koulutukset ja valintaperusteet Sisällöntuotannon tuottamat palvelut tietoa tutkinnoista, opiskelusta ja hakeutumisesta eri asteilla (OPH) koulutusalojen, ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen kuvaukset (OPH) Ammattikatalogin lyhyet ammatinkuvaukset (TEM) korkeakoulujen ja yksiköiden kuvaukset (KK:t) Korkeakoulututkintojen kuvaukset (KK:t) Korkeakoulujen koulutusalojen kuvaukset (KK:t) Hankitut sisällöt (yhteistyötahot) Artikkelit, kuvakertomukset, videot

27 Tarjonta, haku- ja valintapalvelu
HAKIJA

28 Koulutustarjonnan esimerkki
Ennen hakua hakija voi selata koulutustarjontaa, vertailla koulutuksia ja viedä niitä muistilistalle odottamaan hakemista

29 Muistilista Muistilistalle voi lisätä haluamansa määrän hakukohteita. Hakulomakkeelle hakukohteita voi siirtää vain haun salliman määrän. Muistilista näytetään myös hakemuksen yläreunassa ja sen voi klikata auki/kiinni Muistilistan tiedot ryhmittyvät hakujen mukaisesti, Korkeakoulujen yhteishaku, ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku, erillishaut.

30 Hakulomake –palvelu Haku lähtee liikkeelle joko tiedon hausta tai suoraan hakulomakkeen täyttämisestä Älykäs hakulomake Tunnistautuneen hakijan rekisteristä löytyvät henkilötiedot (lähde: VRK) sekä tutkinto- ja arvosanatiedot (lähde: TOR) siirtyvät hakemukselle. Koulutuskoriin aiemmin tallennetut hakukohteet voi siirtää muistilistalta hakemukselle tunnistautunut hakija voi tehdä muutoksia hakulomakkeelle hakuaikana Lisäkysymykset esitetään loogisen kokonaisuuden yhteydessä Hakukohdekohtaisia Kaikki hakijat yksilöitävä Virkailijatoiminto, jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta Hakuajan puitteissa hakija voi tehdä poistamisia, muutoksia mieluisuusjärjestykseen, hakutoiveisiin. hakijan palveluita: etsi koulutuksia eri hakuehdoilla, vertaile koulutuksia, tallenna muistilistalle, siirrä muistilistalta hakulomakkeelle täytä hakemus

31 Korkeakoulujen yhteishaun hakulomake rautalankamalli
Hakulomakkeella kysytään kiintiöön vaikuttavat asiat hakijalta. Samoin pohjakoulutustiedot. Mikäli pohjakoulutustiedot eivät riitä hakukohteeseen, ilmoitetaan siitä hakijalle, mutta hakemista hakukohteeseen ei estetä.

32 Hakulomake, rautalankamalli, pohjakoulutus
Hakijalle huomautetaan, mikäli pohjakoulutustiedot eivät ole riittävät ko. hakukohteeseen.

33

34 Alustavia näyttöjä hakulomakkeesta
Hakutoiveita voi poistaa, lisätä ja muokata hakuajan puitteissa hakulomakkeella.

35

36 Kaikki vaiheet on loppuun suoritettu Valmis –tilassa
Kaikki vaiheet on loppuun suoritettu Valmis –tilassa! Lisätietoihin voi antaa kertoa esimerkiksi työkokemustietonsa ja esikatselussa tarkastaa vielä hakulomakkeensa.

37 Hakeminen Rekisteröitymättä palveluun
Rekisteröitymällä Opintopolku –palveluun Tunnistautumalla Pankkitunnukset OID-koodi (kansallinen oppijanumero) Tunnistautuminen tuo mahdollisuuksia esim. hakemuksen seuranta, koulutusten vertailu, muistilistalta siirto suoraan hakemukselle… Oppijanumeroa käytetään hakija / oppilaan yksilöintiin Kaikki suomalaiset ja ulkomaiset hakijat ja oppijat jotka opiskelevat suomalaisissa oppilaitoksissa saavat oman Oppijanumeron Oppijanumeron käyttöönotto edistää oppijoiden liikkuvuutta, mikä on yksi SADe-hankkeen keskeisistä tavoitteista Oppijanumeroa voi käyttää jatkossa opetustoimen henkilöhallinnan kaikessa yksilöinnissä

38 Valinta- ja sijoittelupalvelu

39 Valintaperusteet palvelussa
Korkeakoulut vastaavat valintaperusteistaan jatkossakin Tarjontapalvelun kautta hakijalle näytettävät hakukohdekohtaiset valintaperusteet Valintamenettely Hakulomakkeen kysymykset Valintalaskentaa ja sijoittelua varten valintaperusteet mallinnetaan palveluun

40 Valintavaihe Valintalaskenta (hakukohteen hakijat sijoitettu valintaperusteiden mukaisesti keskinäiseen järjestykseen valintatavoittain), sijoittelu (Sijoitteluun tuodaan listat hyväksyttävissä olevat - hylätyt / valintatapajonot) ja valinnan tulokset Kaikki hakijat ja hakemukset sekä valintojen tulokset tallennetaan palveluun (opiskelijavalintarekisteri) Yhteishaussa on mukana sijoittelu. Siihen kuuluville hakukohteille tulee aina antaa myös Hyväksyttävien määrä hakukohteelle Valintatapajonot hyväksyttävien määrineen ja tasapistetilannesääntöineen Varasijojen käsittelysäännöt Valintalaskenta: Esim. Koepisteiden ja yhteispisteiden mukaiset jonot Erilaiset hakijaryhmät voidaan joko järjestää omiin jonoihinsa tai käsitellä osana muita valintatapajonoja Lopputuloksena valintatapajonoja, joissa hakijat ovat joko ”hyväksyttävissä olevia” tai ”hylättyjä”. Jonot menevät sijoitteluun Jono muodostetaan vertailemalla virkailijan määrittämien tietojen arvoja

41 Sijoittelu Tuloksena varsinainen valintaesitys korkeakoululle (opiskelijaksi otettavat) ja hakijalle (tarjottava opiskelupaikka) Valintaesitys automaattisesti hakijalle Valintaesityksen hyväksyminen korkeakoulujen päätettävissä ennen sen lähettämistä

42 Paikan vastaanottamis- ja ilmoittautumispalvelu
Hyväksytty hakija voi ottaa paikan vastaan ja ilmoittautua sähköisesti Hakijan on mahdollista ottaa paikka vastaan ja ilmoittautua myös perinteisesti paperilla/paikan päällä Virkailija voi tehdä paikanvastaanoton ja läsnäoloilmoituksen hakijan puolesta

43 Jälkiohjaus Hakija saa jatkossakin jälkiohjauskirjeen, johon voidaan liittää tarkempaa koulutustiedotusta Mahdollista liittää tietoja alueen viranomaisista oppijan asuinalueen mukaisesti (TE-toimiston yhteystiedot, etsivän nuorisotyön yhteyshenkilöt) Lähettävät saavat paremman raportin ilman paikkaa jääneistä Etsivää nuorisotyötä ja yhteiskuntatakuuta varten Ns. pakkohausta uusi TEMin selvitys, jossa uusia toimenpidesuosituksia Mitä lähettävien raporttiin tarvittaisiin?

44 Yhteenveto Muutokset amk-haku

45 Mikä muuttuu amk:eissa?
Tarjontatietoja voi tuoda amk:n omasta järjestelmästä Valintaperusteiden päivitys Hakulomakkeella myös yliopistojen hakukohteita Hakulomakkeella kysyttäviä tietoja voi päivittää Jatkuva sijoittelu

46 Mikä ei muutu? Korkeakoulut päättävät ja vastaavat edelleen omista valintaperusteistaan Erilaiset valintayhteistyömuodot ovat mahdollisia ja jopa suotavia Korkeakoulut tallentavat itse tietonsa järjestelmään Koskee tarjontaa, valintaperusteiden mallintamista ja yliopistoissa valintojen tuloksia Korkeakoulut tekevät päätöksen opiskelijaksi otettavista henkilöistä OPH vastaa lähinnä pääkäyttäjien koulutuksesta ja tuesta

47 Mihin korkeakouluissa olisi hyvä varautua
Valintaperusteiden kannalta keskeisin uudistus on kiintiöiden käyttöönotto. Miten ne huomioidaan valinnoissa? Ensimmäisessä vaiheessa ei valtakunnallista yhtä toimintaohjetta Korkeakoulujen nykyisiin tietojärjestelmiin jouduttaneen tekemään muutostöitä vuoden 2013 aikana Koskee ainakin opintohallinnon järjestelmiä ja valintajärjestelmiä (yliopistot) OPH ajaa alas nykyiset järjestelmänsä vuoden 2014 aikana, eli niitä vasten rakennetut sovellukset eivät sellaisenaan toimi yhteen uuden kokonaisuuden kanssa Varautuminen normaalivuotta hieman suurempaan resurssitarpeeseen

48 Aikataululuonnos 2014 Tammikuu 2014 pääosin vieraskielisen koulutuksen hakukohteet Huhtikuu 2014 kevään yhteishaussa olevat hakukohteet. Syyskuu 2014 yhteishaku Kaikki hakuajat kestävät kolme viikkoa.

49 Mitä seuraavaksi Palveluiden määrittelyä ja toteutusta voi seurata ja Koulutukset alkavat keväällä ja jatkuvat syksyllä 2013 Lisätietoja: Arja Törmälä (ammatillinen ja lukiokoulutus ja muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Anita Johansson (korkeakoulutus) Anu Suurnäkki (aikuiskoulutus) Ulla Angervo (koulutustiedotus ja eOPS)


Lataa ppt "Opintopolku.fi – elinikäisen oppimisen tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google