Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jarrut ilmastonmuutokselle! Ihmiskunnan megahaaste ja kuinka se selätetään?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jarrut ilmastonmuutokselle! Ihmiskunnan megahaaste ja kuinka se selätetään?"— Esityksen transkriptio:

1 Jarrut ilmastonmuutokselle! Ihmiskunnan megahaaste ja kuinka se selätetään?

2 Kasvihuoneilmiö ei ole ongelma, vaan sen voimistuminen  Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, joka mahdollistaa elämän maan päällä sellaisena kuin sen tunnemme.  Ongelma on se, että ihmisen toiminta, pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsien hävitys voimistaa kasvihuoneilmiötä vaarallisella tavalla.  Kasvihuonekaasut, joista merkittävimpiä ovat hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi sitovat lämpöä. Mitä enemmän näitä ilmakehässä on, sitä lämpimämmäksi olot käyvät.  Hiilidioksidin pitoisuus on ihmistoiminnan seurauksena korkeammalla kuin ehkä koskaan aiemmin 20 miljoonaan vuoteen.

3 Mitä se aiheuttaa?

4  merenpinnan on arvioitu nousevan 9-88 cm (7 – >m)  saarivaltiot ja alavat rannikot j ää v ä t meren pinnan alle, rankkasateet lis ää ntyv ä t  sadem ää r ä t v ä henev ä t entisist ää n kuivilla alueilla ja lis ää ntyv ä t jo nyky ää n tulvista k ä rsivill ä alueilla  vakavia ongelmia ruoantuotannolle & vedensaannille  ilmaston vaihtelevuus muuttuu, s ää tilojen ennustettavuus pienenee  ää ri-ilmi ö t, kuten tulvat, kuivuuskaudet ja py ö rremyrskyt yleistyv ä t  luonnon monimuotoisuus pienenee (nelj ä nnes maalla el ä vist ä kasvi- ja el ä inlajeista voi kuolla sukupuuttoon v. 2050 menness ä )  ymp ä rist ö pakolaisuus lis ää ntyy, trooppiset taudit levi ä v ä t

5 Vaikeasti ennustettavat megariskit  Ilmastonmuutos vaikuttaa moniin sellaisiin ilmiöihin, joilla puolestaan on vaikutusta ilmastonmuutokseen  palautemekanismit ilmaston lämpeneminen laukaisee ilmiön, joka puolestaan kiihdyttää ilmastonmuutosta.  hallitsematon, itseään ruokkiva kehä  Grönlannin ja Länsi-Antarktiksen sulaminen  suurten merivirtojen muuttuminen  laajamittainen hiilen tai metaanihydraattien vapautuminen ikiroudasta tai mannerjalustojen sedimenteistä

6 Pari astetta sinne tai tänne?  Maailman keskilämpötila on noussut n. 0,7 ºC  Tällä vuosisadalla ilmasto voi lämmetä vielä jopa 6 ºC tai yli.  Viime jääkauden aikaan maailman keskilämpötilan arvellaan olleen n. 5ºC nykyistä kylmempi.

7 Miten 0,7 º C näkyy jo?  Kulunut vuosikymmen oli lämpimin 500 vuoteen  jäätiköt vetäytyvät eli sulavat. –Grönlannin purkujäätikköjen vauhti kiihtynyt dramaattisesti vain muutaman vuoden sisällä.  ikirouta sulaa –Ikirouta sulaa nyt Ranskan ja Saksan kokoisella alueella ensimm ä ist ä kertaa j ää kauden j ä lkeen. Sulaminen on k ä ynnistynyt viimeisen nelj ä n vuoden aikana.  jokien ja järvien jääpeitekauden lyheneminen  kasvukausien piteneminen korkeilla ja keskileveysasteilla  kasvien ja eläinten levinneisyyden siirtyminen napoja kohti tai ylemmäs vuoristoissa  eräiden kasvi- ja eläinpopulaatioiden pieneneminen  puiden kukinnan, hyönteisten ilmestymisen ja lintujen muninnan aikaistuminen

8 v. 2002 Larsen B –niminen jäätikkö irtosi Etelänapamantereesta. Tämän 15 000 km2 laajuisen jäätikön pinta-ala on suurempi kuin kaiken sen jään, joka on irronnut Etelämantereen jäävuorista kahdenkymmenen viime vuoden aikana.

9 WHO: 160 000 uhria vuodessa

10 Yhden luksus on toisen kurjuus  Teollisuusmaat aiheuttaneet valta- osan päästöistä, mutta suurimpia kärsijöitä ovat köyhät kehitys-maat.  Teollisuusmailla suhteellisesti suurempi vastuu torjumisesta.

11

12 Keskilämpötilan nousu rajoitettava alle kahden asteen  Jo kaksi astetta aiheuttaa paljon haittaa ihmiselle ja ekosysteemeille napa-alueilta tropiikkiin, mutta lienee paras, mihin enää pystymme.  Auttaa torjumaan pahimpia uhkakuvia (voi esim. pelastaa Amazonin sademetsät).  Edellyttää maailman kasvihuonekaasupäästöjen puolittamista v.2050 mennessä. Samassa ajassa teollisuusmaiden päästöt alle viidennekseen.  Tänä päivänä 80 % ihmiskunnan käyttämästä energiasta on fossiilisia, mikä tekee haasteen mittavaksi.

13 Ilmastonmuutoksen ratkaisut

14 Ratkaisut on olemassa  Loppu energian tuhlaukselle!  Loppu metsien hävitykselle!  Uusiutuvan energian vallankumous! Keinot on, mutta riittääkö tahto?

15 Uusiutuvat energialähteet  vesivoima  bioenergia (puu, peltobiomassat, biokaasu, mets ä teollisuuden j ä teliemet jne.)  aurinkoenergia  tuulivoima  geoterminen energia + maal ä mp ö  vuorovesienergia, aaltoenergia

16 Rajat ei tule helposti vastaan  Uusiutuvan energian teoreettinen potentiaali ylittää nykyisen maailmanlaajuisen energiatarpeen 33-tuhatkertaisesti ja nykyisellä teknologialla hyödynnettävä potentiaalikin vähintään yli 17-kertaisesti.

17 Mikä sitten mättää?  Ihmiskunnan tämänhetkinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista  vaaditaan isoja muutoksia  valtioiden & yritysten oman edun tavoittelu  Uusiutuviin kohdistuvat ennakkoluulot  Julkisten rahavirtojen suuntautuminen edelleen fossiilisiin ja ydinvoimaan.

18 Mitä tarvitaan? Tarvitaan tahtoa, laajaa yhteistyötä päättäjien yritysmaailman ja rahoitusmaailman kesken, edelläkävijöitä ja ennen kaikkea…

19 KANSALAISTEN AKTIVOITUMISTA!


Lataa ppt "Jarrut ilmastonmuutokselle! Ihmiskunnan megahaaste ja kuinka se selätetään?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google