Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristöosaamispalvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristöosaamispalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristöosaamispalvelut
Vaaralliset jätteet hallitusti -tietoisku Katri Närhi Ympäristöosaamispalvelut Johanna Krabbe

2 Sisältö 22.5.2012 Mitä ovat vaaralliset jätteet?
Vaarallisten jätteiden lajittelu Keräys ja kuljetus Käsittely ja hyödyntäminen Kemikaalit

3

4 Mitkä ovat vaarallisia jätteitä?

5 Vaarallinen jäte ”Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle.” ”Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmiselle että ympäristölle.”

6 Vaarallisen jätteen ominaisuuksia
räjähtävyys hapettavuus syttyvyys ärsyttävyys haitallisuus terveydelle myrkyllisyys syöpää aiheuttava syövyttävyys tartuntavaarallisuus lisääntymiselle vaarallinen perimää vaurioittava myrkyllisten kaasujen vapautuminen vaarallisuus ympäristölle

7 Eli Vaarallisia jätteitä ei saa missään nimessä sekoittaa muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa.

8 Vaarallista jätettä ovat
lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet elohopeakuume- ja elohopeamittarit loisteputket ja –lamput, energiansäästölamput akut, paristot asbesti käytetyt maalausvälineet, hartsit, kitit, tasoitteet liimat ja eristysmassat lämmönsiirtonesteet, kuten ammoniakki ja CFC öljynsuodattimet, trasselit, rasvat, vahat voiteluöljyt, öljysäiliön puhdistusjätteet öljynerottimien jäte laitteet, jotka sisältävät vaarallisiksi jätteiksi luokiteltuja aineita aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee, kyljessä kemikaalien turvallisuusmerkintä) palosammuttimien halonit Voimakkaat pesu- ja puhdistusaineet

9 rakennustyömaalla

10 Asbesti Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää hienopölyä ja ohuita asbestikuituja. Hengityksen mukana asbestikuidut kulkeutuvat keuhkoihin ja kerääntyvät sinne. Altistumisen seurauksena voi aiheutua keuhkosyöpää, mesotelioomaa (keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää), asbestoosia ja keuhkopussin sairauksia.

11 Elohopea yhdisteineen luokiteltu ongelmajätteeksi
ympäristömyrkky, jonka pitoisuudet kerääntyvät ravintoketjujen huipulle (nisäkkäissä, kaloissa ja linnuissa). Metallinen elohopea vaikuttaa keuhkoihin, munuaisiin ja aivoihin. Orgaaniset yhdisteet hermostoon.

12 Kivihiilipiki Käytetty veden ja kosteuden eristeenä
Käyttökohteita ovat olleet muun muassa kellarikerrosten lattiarakenteet, muuratut seinät ja välipohjat, tiilisaumat, uima-allasrakenteet sekä pihojen kansirakenteet. Kivihiilipien poistamisen yhteydessä vapautuu ilmaan epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä. Ongelmallisimpia näistä ovat polysykliset aromaattiset hiilivety-yhdisteet (PAH), jotka on luokiteltu syöpävaarallisiksi.

13 PCB*- yhdisteet Käytetty rakentamisessa lakoissa, liimoissa ja elementtitalojen saumausaineissa sekä lämpölasi-ikkunoiden tiivistysmassassa. PCB-yhdisteet ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä.  *Polyklooratut bifenyylit

14 Lyijy rikastuu luonnossa ihmisessä haittaa hemoglobiinin muodostusta
vaikuttaa keskushermostoon, maksaan ja munuaisiin sekä voi sitoutua luustoon.

15 Tyypillisimpiä kodin vaarallisia jätteitä
Ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet Jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet Bensiini Ruosteenirrotusaine Painekyllästetty puu

16 HUOM! Jos öljyä vuotaa pihalle tai autotallin lattialle, ripottele vuodon päälle sahanpurua, vanhaa jauhoa, kissanhiekkaa tai muuta imetysainetta, joka imee öljyn itseensä. Lakaise jäte astiaan ja toimita ongelmajätekeräykseen.

17 Tyypillisimpiä kodin vaarallisia jätteitä
Liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni (myös kynsilakanpoistoaine) ja liuotinpitoiset pesuaineet Lasinpesunesteet Maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet (myös kynsilakka)

18 Tyypillisimpiä kodin vaarallisia jätteitä
Uudenvuodentinat (sis lyijy) Emäksiset pesuaineet Voimakkaat hapot Torjunta-aineet, kasvinsuojeluaineet, käyttämättömät lannoitteet Kaasua sisältävät tai sisältäneet paineastiat

19

20

21 Vaarallista jätettä EI ole
Hehkulamppu, sulake Värikasetit ja mustepatruunat Kasetit, videonauhat CD/DVD levyt Paistorasvat Tyhjät vaarallista jätettä sisältäneet pakkaukset

22 ”Pieni, mutta vaarallinen”

23 Vaarallisten jätteiden kerääminen

24 Jätteiden lajittelussa muistettavaa
Vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erikseen muusta jätteestä. Lääkejätteet apteekkiin Räjähteet poliisille Sähkölaitteet (SER) sekä akut ja paristot omiin keräysjärjestelmiin Asbestijäte on erityiskäsittelyä vaativaa jätettä, joka pitää paketoida erikseen.

25 Ohjeita vaarallisten jätteiden käsittelyyn
Säilytä vaaralliset jätteet mieluiten alkuperäispakkauksissa Huolehdi, että pakkaukset ovat tiiviitä ja säilyvät ehjinä kuljetuksessa. Pakkaa loistelamput yhteen isoon laatikkoon, ei yksitellen.

26 Ohjeita vaarallisten jätteiden käsittelyyn
Älä yhdistä erilaisia vaarallisia jätteitä keskenään, äläkä sekoita niitä koskaan muihin jätteisiin. Jokaisen astian ja pakkauksen päälle on merkittävä, mitä se sisältää. Jos sisällöstä ei ole tietoa, merkitään teksti ”Tuntematonta jätettä”.

27 Ohjeita vaarallisten jätteiden käsittelyyn
Lajittelemattomasta ja tuntemattomasta jätteestä laskutetaan korkeimman hintaluokan mukaan. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa ja siirtoa varten laadittava siirtoasiakirja, jota säilytettävä 3 vuotta.

28 RISKIT Altistuminen vaarallisille kemikaaleille tapahtuu hengityksen, ihon ja limakalvojen kautta. Yleensä ensimmäisenä likaantuvat kädet, jolloin haitallinen aine saattaa imeytyä suoraan ihon läpi elimistöön tai joutua käsien kautta suuhun ja sitä kautta myös elimistöön. Hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen tapahtuu työskenneltäessä tilassa jossa on avonaisia, vaarallisia kemikaaleja sisältäviä astioita tai siirrettäessä jätettä pienemmistä astioista kuljetusastiaan. Siispä ole selvillä mitä ainetta käsittelet !! - käytä suojaimia !!

29 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet
Nykyinen vastuunjako säilytetään pääpiirteissään: kunnan vastuulla kotitalousjätteet ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteet sekä asumisen ja maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet nykyiseen tapaan. Kunnan vastuulle lisätään yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun ja koulutuksen yhdyskuntajätteet.

30 Keräys ja kuljetus (kotitaloudet)
Alueellisia vaarallisten jätteiden keräyspisteitä on reilut 400, (miehitettyjä vastaanottopaikkoja). Keräysväline: kontit Tunnusväri: punainen (yleisimmin) Lisäksi monilla paikkakunnilla kiertäviä keräysautoja Jätteet kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) keräyspisteistä käsittelyyn.

31 Ympäristölupamääräyksiä
§ Kaikki toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa säännöllisin väliajoin vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Jätteet on toimitettava ensisijaisesti hyödynnettäväksi. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 43, 45 §, JL 6, 15 §) § Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Erottimien toiminnasta on huolehdittava kaikissa olosuhteissa. Erottimiin kertyneet öljyiset lietteet ovat vaarallista jätettä ja ne tulee toimittaa käsittelyluvan omaavalle vastaanottajalle. (YSL 45 §)

32 Keräys ja kuljetus (yritykset)
Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on pääosin maksullista. Ne tulee toimittaa laitosmaiseen käsittelyyn käyttäen tarvittavat luvat omaavaa kuljetusyritystä. Myös kuntien jätelaitokset ottavat vastaan pieniä määriä yritysten vaarallisia jätteitä. Teollisuusparistot ja –akut voi pääsääntöisesti palauttaa ostopaikkaan.

33 Keräys ja kuljetus (yritykset)
Myös kuntien jätelaitokset ottavat vastaan pieniä määriä yritysten vaarallisia jätteitä: Korkeintaan 800 kiloa kutakin vaarallista jätettä Korkeintaan 50 kg öljyistä jätettä Lyijyakkuja rajoituksetta

34 Kirjanpito ( §) Jätekirjanpitovelvolliset (118 § 1 mom.) – toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä tai vähintään 100 t/v muuta jätettä tai joka ympäristöluvanvaraista. – jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely – jätteen kuljettajat ja välittäjät – ammattimainen jätteen keräys (100 §) Tiedot kirjanpitoon (119 §) – uutena vaatimuksena ominaisjätemäärä (jätteen tuottajat) – säilytysaika 6 vuotta

35 Selvilläolovelvollisuus
Vaarallisesta jätteestä pitää olla selvillä: Vaarallisen jätteen tuottajan Vaarallisen jätteen vastaanottajan, myös keräyspisteessä Vaarallisen jätteen kuljettajan Vaarallisen jätteen hyödyntäjän ja käsittelijän Yrityksen johdon tulee olla selvillä yrityksessä käytössä olevista aineista ja niiden vaarallisuudesta. Velvollisuus kouluttaa henkilökunta ja järjestää asianmukaiset suojaimet. Ongelmajätteistä pitää vähintään tietää seuraavaa: Laji, ongelmajätteen määrä (kiloja, litroja), laatu ja alkuperä.

36 Varastointi Pääsääntönä on, että varastoidaan vaarallisia jätteitä vähintäänkin yhtä huolellisesti kuin raaka-aineita, joista ne ovat syntyneet. § Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan ja muista jätteistä lukittavassa ja katetussa varastotilassa. (YSL 43, 45 §, JL 6 §, JA 6 §) Jäteastioista pitää käydä ilmi, mitä jätettä sisältää ja kuka on haltija. Jos jätteessä on vaaraominaisuuksia on ne (tai varastointipaikka) merkittävä myös: vaaraa osoittavin merkein vaaraa aiheuttavan aineen tai aineiden nimet R ja S lausekkeet

37 Vastuu säilyy Vaarallinen ei periaatteessa ole koskaan ilman omistajaa. Jos esimerkiksi yritys tekee konkurssin ja sille jää vaarallista jätettä, on kiinteistön omistaja viime kädessä velvollinen toimittamaan ongelmajätteet asianmukaiseen keräykseen. Jätteen siirtyessä luvan omaavalle kerääjälle siirtyy myös vastuu ja selvilläolovelvollisuus. Jätteen haltija on velvollinen antamaan seuraavan vaiheen tekijälle kaikki tämän tarvitsemat tiedot. Jos jäte menee muualle kuin luvan omaavalle kerääjälle, ei vastuu siirry vaan se pysyy jätteen haltijalla.

38 Vaarallisten jätteiden lajittelu

39 Kyllästetty puu Hanki vain tarvitsemasi määrä puuta ja tarvitsemaasi laatua Ota selvää käytetystä kyllästysaineesta ja tiedä, miten sillä käsiteltyä puuta saa työstää ja käyttää Käytöstä poistettu kyllästetty puu kuuluu ongelmajätekeräykseen Rakennus- ja remonttityömaalla kyllästetty puu kannattaa lajitella ja kerätä vaihtolavalle Pientoimittajien kyllästetyn puun vastaanottopisteet löytyy osoitteesta

40 Paristojen ja akkujen palautus http://www. youtube. com/watch
Kuluttaja voi palauttaa käytetyt kannettavat paristot ja akut maksutta kaikkiin paristoja ja akkuja myyviin kauppoihin ja kioskeihin. Kaupoissa ja kioskeissa oleviin keräyslaatikoihin saa palauttaa ainoastaan sellaisia suljettuja, käytettyjä kuivaparistoja ja -akkuja, joita voidaan kantaa käsin. Ajoneuvoakut ja teollisuusakut voi palauttaa samaan liikkeeseen, mistä ne on ostettu.

41 Paristojen ja akkujen palautus
Paristot ja akut, joissa on havaittavissa vuotoja, pakataan muovipusseihin. Akkujen ja paristojen palauttamiseen liittyy vuotoriskejä. Vuotavista akuista ja paristoista saattaa joutua vaarallisia aineita iholle tai aineet voivat vahingoittaa kierrätyslaatikkoa. Litiumakkujen ja -paristojen navat piilotetaan teippaamalla. Oikosulusta aiheutuvan palonvaaran voi ehkäistä teippaamalla litiumakkujen ja -paristojen navat piiloon. Litiumakut ja -paristot tunnistaa merkinnästä Li -alkuisesta merkinnästä. Vain sellaiset akut ja paristot palautetaan, joiden varaus on käytetty loppuun. Jos varausta on jäljellä, voi paristo joutua oikosulkuun ja lämmetä. Keräyslaatikoihin palautetaan vain tuotteita, jotka niihin kuuluvat. Kannettavien paristojen ja akkujen keräyslaatikkoon ei saa palauttaa esim. ajoneuvon akkuja, lamppuja tai roskia.

42 Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)
SER:a ovat kaikki sähköllä toimivat laitteet kuten: tietokoneet, tulostimet ja kopiokoneet faksit ja puhelimet televisiot, näytöt ja datatykit kylmälaitteet kahvinkeittimet ja kahviautomaatit tuulettimet ja jäähdytyslaitteet valaisimet Useat laitteet tallentavat tietoja, joten ne kannattaa käsitellä ja tuhota tietoturvallisuusvaatimusten mukaisesti. SER luokitellaan ongelmajätteeksi, koska se voi sisältää vaarallisia aineita. Tuottajavastuu: valmistaja tai maahantuoja velvollinen järjestämään keräyksen ja käsittelyn kuluttajilta

43 MERKINNÄT Jätepakkauksissa tulee vähintään olla jätteen nimi ja
jätteen haltijan nimi Keräilyastioissa on hyvä olla jätteen vaaraominaisuuksista kertovat merkinnät. Tällöin myös jätteenkäsittelijän työturvallisuudesta on huolehdittu Mikäli kysymyksessä VAK:n alainen jäte on merkittävä myös aineryhmän mukainen varoitusmerkki sekä aineen YK-numero

44 käytetyt voiteluöljyt vahvasti emäksiset tai happamat pesuaineet
Ryhmään kuuluvat esim. liuotinpesuaineet, bensiini, kevyt polttoöljy, asetoni, tinneri, tärpätit, ohentimet > palavat nesteet tai niiden johdannaiset Ei saa sekoittaa käytetyt voiteluöljyt vahvasti emäksiset tai happamat pesuaineet jäähdytysnesteet halogeenipitoiset liuottimet (klooripit.) (vesi ?) Ei saa sisältää kiinteitä tai pastamaisia aineita esim. kiinteää maalia Kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin (UN 1993, 3 lk/31c)) Muista, että liuotinjäte on palava neste (tupakointi, kova kuumuus, avotuli kielletty) Lähde: L&T

45 Musta jäteöljy = noellinen öljy, esim. moottoriöljy
Jäteöljyn joukkoon eivät kuulu trasselit eivätkä muut kiinteät aineet, vesi, jäähdytin-, jarru-, kytkinnesteet, polttoöljy, liuottimet jne. Laatuvaatimuksena on, että vesipitoisuus on alle 10% ja leimahduspiste yli 55 C. Eräkoko min. 400 l/vuosi, aina l (koskee yrityksiä). Erottele kirkkaat öljyt erilleen (pakataan niille merkittyihin kontteihin) Musta jäteöljy = noellinen öljy, esim. moottoriöljy Kirkas jäteöljy = noeton öljy, esim. hydrauliikkaöljy Älä yhdistä öljyjä jos on mahdollista, että ne sisältävät PCB-yhdisteitä (muuntaja-, kondensaattori- ja katkaisijaöljyt) Jo neljä litraa bensiiniä tuhannen litran jäteöljysäiliössä aiheuttaa sen, ettei jäteöljyä voida hyötykäyttää leimahduspisteen aleneman vuoksi Lähde: L&T

46 PCB-öljyä sisältävät kiinteät aineet
Kiinteät tai pastamaiset jätteet jotka sisältävät öljyä, esim. imetysaineet, öljyiset trasselit, hydrauliikka letkut,öljynsuodattimet, vaseliini, saastunut raskas polttoöljy EI SAA YHDISTÄÄ PCB-öljyä sisältävät kiinteät aineet Maali- ja liuotin rätit, liuottimet, maalit ei vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piirissä. pakkaus esim. 240 litran astioihin Lähde: L&T

47 Jarru-, kytkin ja jäähdytinnesteet sekä muut glykolipitoiset nesteet
Nestemäisessä muodossa Ei muita ongelmajätteitä esim. liuottimia, öljyä jne. Ei kiinteitä tai pastamaisia jätteitä => estävät pumppaamisen Ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin Lähde: L&T

48 Maalijätteiksi luokitellaan maalit, painovärit, maalisakat, kopio- ja kirjoitinkoneiden värikasetit, lakat, liimat sekä vahat. Myös em. aineilla ja liuottimilla saastuneet rätit lajitellaan tähän ryhmään. Ohenteet, liuottimet tms. maalauksessa käytettävät liuotteet eivät ole maalijätettä, vaan ne kuuluvat liuottimiin Paksut (pastamaiset) pesuaineet ja pulverit voidaan yhdistää tähän ryhmään Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piirissä (UN 3175, 4.1 lk/41 c) Lähde: L&T

49 PARISTOT Kaikki aerosolipullot ks. maalijätteet Lähde: L&T

50 Kaikki paristot, NiCd-akut (kännykät ja työkoneet)
Ei vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piirissä Lähde: L&T

51 kerätään akkulaatikkoon
Lyijy-happoakut kerätään akkulaatikkoon Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piirissä (UN 2794, 8lk/81c)) Lähde: L&T

52 Vaarallisen jätteen kirjanpito
Laki velvoittaa pitämään kirjaa vaarallisista jätteistä. Kirjanpidosta tulee ilmetä mitä jätteitä varastoon on tullut ja mitä jätteitä varastossa on sekä mitä jätteitä varastosta on viety pois. Varastosta pois toimitetuista jätteistä riittävä dokumentti on siirtoasiakirja. SIIRTOASIAKIRJA Siirtoasiakirja tarvitaan ongelmajätekuljetuksissa aina, riippumatta siitä, kuuluvatko ongelmajätteet vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin. Siirtoasiakirja on dokumentti ongelmajätteestä annetuista tiedoista sekä ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Ongelmajätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolme vuotta sen allekirjoituksesta.

53 Siirtoasiakirja (121 §) Jätteen haltijan laadittava siirtoasiakirja, kun luovutetaan – vaarallista jätettä – sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä – rakennus- ja purkujätettä – pilaantunutta maa-ainesta. Jos jäte haetaan kotitaloudesta, kuljettaja huolehtii velvollisuuksista. Siirtoasiakirja mukana jätteen siirron aikana ja annetaan vastaanottajalle, joka kuittaa allekirjoituksellaan, säilytys kolme vuotta.

54 SIIRTOASIAKIRJA 1. JÄTTEEN TUOTTAJA 2. JÄTTEEN VASTAANOTTAJA
3. KULJETUSLIIKE 4. JÄTTEEN TUOTTAJAN TOIMIALA 5. ONGELMAJÄTTEEN NIMI Vaaraominaisuudet nimi VAK-kuljetusmuodossa Jätteen olomuoto Jätteen tunnusnumero Hyödyntämis- /käsittelymenetelmä 6. TURVAOHJEKORTTI (jos tarvitaan) 7. JÄTTEEN HALTIJAN VAKUUTUS 8. ALLEKIRJOITUKSET

55 Ongelmajätteen kuljettaminen
Ongelmajäte on valmis kuljetettavaksi, kun tiedetään, mitä ainetta tullaan kuljettamaan Tarvittavat asiakirjat ( siirtoasiakirja, turvaohjekortti on tehty ) on tarkistettu ja allekirjoitettu Käyttöturvallisuustiedotteet (ongelmajätevarastossa, missä jäte säilytetään on syytä olla kaikkien käsiteltävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet.) Kuljetusliike vastaa siitä, että ajoneuvo on säädösten mukainen ja kuljettajalla on tarvittavat tiedot ja taidot jätteen kuljettamiseen (ADR/VAK-ajolupa) Ongelmajätettä kuljettavan yrityksen on ilmoittauduttava alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon Ongelmajätettä keräävällä ja käsittelevällä yrityksellä on oltava ympäristölupa. Turvallisuusneuvonantaja on apuna kuljetuksia valmisteltaessa

56 Käsittely ja hyödyntäminen

57 Käsittely Vaaralliset jätteet käsitellään nykyaikaisilla tekniikoilla termisesti tai fysikaalis-kemiallisesti vaarattoman muotoon. Loppusijoituspaikalle päätyvät vain ne jätteet, joita ei voida hyödyntää. Käsittelyn päästöt pitää olla hallinnassa.

58 Hyödyntäminen Termisen käsittelyn polttolämpö otetaan talteen ja jalostetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Tavoitteena on turvallisuuden lisäksi vaarallisista jätteistä saatavien ainesten yhä kattavampi uusiokäyttö.

59 Kemikaalit lainsäädäntö ja turvallisuus

60 Kemikaalit Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että vaaralliset kemikaalit on merkitty asianmukaisesti ja työpaikalla on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaaliluettelo Työnantajan on laadittava luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja pidettävä se ajan tasalla. Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä. Lähde: Aluehallintovirasto

61 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH-asetus tuli voimaan kesäkuussa 2007.

62 REACH Asetuksen tavoitteena on ihmisten ja ympäristön turvallisuuden parantaminen. Asetus siirtää vastuuta kemikaalien turvallisesta käytöstä viranomaisilta teollisuudelle ja kemikaalien loppukäyttäjille. Valmistajien ja jatkokäyttäjien lisäksi asetus koskee myös kemikaaleja sisältävien raaka-aineiden jakelijoita.

63 REACH Velvoittaa yrityksiä arvioimaan uudella tavalla markkinoimiensa kemikaalien käytöstä aiheutuvat riskit ja antamaan ohjeet niiden turvallisesta käytöstä alkaen valvonta keskitetysti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes)

64 REACH Ensimmäinen REACH-rekisteröintien määräaika umpeutui Määräaika koski niitä kemikaalien valmistajia ja maahantuojia, jotka valmistavat tai tuovat kemikaaleja EU:n alueelle yli 1000 t / v.

65 CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. alkaen valvonta keskitetysti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla (Tukes)

66 CLP Kemikaalin varoitusetikettiin tulevat varoitusmerkit, vaaralausekkeet, turvalausekkeet ja osa seosten luokitussäännöistä muuttuvat olennaisesti uuden asetuksen myötä. Kaikille kemikaaleja markkinoille saattaville yrityksille tulee aineiden ja seosten luokitus- ja merkintävelvollisuus.

67

68 CLP vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (R- ja S-lausekkeet) muuttuvat uusiksi vaaralausekkeiksi (H-lauseke) ja turvalausekkeiksi (P-lauseke).

69

70 Kemikaalien tuotetiedot

71 Käyttöturvallisuustiedot
Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka kemikaalien myyjä on velvollinen toimittamaan. Käyttöturvallisuustiedotteesta selviää: kemikaalin ja sen valmistajan tai maahantuojan tiedot koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet terveydellistä vaaraa ja haittaa aiheuttavat tekijät turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet käsittely ja varastointi kemikaaleja koskevat määräykset ensiapuohjeet ohjeet tulipalon varalta ja päästöjen torjuminen ympäristövaarallisuus ja jätteiden käsittely Lähde: Aluehallintovirasto

72 Kemikaalien käsittely ja varastointi
Työnantajan on huolehdittava, että kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti. Työpaikalla ei saa käyttää sellaisia kemikaaleja, joista ei ole käyttöturvallisuustiedotetta ja varoitusmerkintöjä tai niitä vastaavia tietoja. Kemikaalit tulisi säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa, jotka on merkitty asianmukaisella tavalla käyttö- ja turvallisuusohjeineen. Jos pakkaus joudutaan vaihtamaan, uusi pakkaus on merkittävä samoin kuin alkuperäinenkin. Lähde: Aluehallintovirasto

73 Hitsauksesta

74 SANASTOA Käsittely Toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen. Kerääminen Jätteen kokoamista, lajittelua tai yhdistämistä jätteen siirtämiseksi jätettä hyödyntävään tai käsittelevään yritykseen tai kunnan tai muun yhteisön haltuun. Siirtoasiakirja Lakisääteinen asiakirja, jolla kirjataan tiedot ongelmajätteestä kuljetusta ja vastaanottajaa varten. Asiakirjalla osoitetaan myös ongelmajätteen asianmukainen luovuttaminen.

75 SANASTOA R- ja S-lausekkeet Kemikaalilakiin perustuvat, aineen vaaraa (R) ja turvallisuustoimenpiteitä vaaran estämiseksi (S) osoittavat standardilausekkeet. Turvallisuusneuvonantaja Toiminnanharjoittajan nimeämä, erityisen tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tehtävänä on selvittää keinoja vaarallisten aineiden kuljetusten suorittamiseksi mahdollisimman turvallisesti, antaa kuljetustoimintaa koskevia neuvoja sekä seurata säädösten noudattamista.

76 SANASTOA VAK (ADR) Vaarallisten aineiden tiekuljetusmääräykset.
YK-numero Ainekohtainen tunnusnumero vaarallisten aineiden kuljetusluokituksessa.(Kansainvälisissä kuljetuksissa UN) UN-merkintä Hyväksymismerkintä vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettävissä astioissa ja pakkauksissa. Merkintä osoittaa, että pakkaus on riippumattoman testauslaitoksen testaama ja virallisen tarkastuslaitoksen hyväksymä.

77 Lisätietoa: mm. toimialakohtaiset esitteet

78 Kiitos!


Lataa ppt "Ympäristöosaamispalvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google