Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HITSAUSMERKIT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HITSAUSMERKIT."— Esityksen transkriptio:

1 HITSAUSMERKIT

2 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta ry)
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta ry) vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen sekä talotekniikan eurooppalaisesta (SFS-EN ja SFS-EN ISO) ) ja kansainvälisestä (ISO ja SFS-ISO) sekä kansallisesta standardisoinnista (SFS). SFS ry Suomessa standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS:n verkkosivujen lisäksi SFS:n oppilaitosportaali on hyvä tietolähde standardien hakemiseen. Sieltä löytyy myös muuta opintoja tukevaa, standardeja koskevaa materiaalia. Useat oppilaitokset ovat solmineet online-sopimuksen SFS:n kanssa, jolloin standardeja on saatavilla internet-yhteyden kautta. Kysy online-käytöstä oppilaitoksesi kirjastosta. 03/2011

3 Luentomateriaalia hitsausstandardeista
Metsta ry on laatinut tämän oppimateriaalin tukemaan hitsauksen opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Tarkoituksena on antaa opiskelijoille lisätietoa alan standardeista ja opettaa hyödyntämään niitä. Kalvosarjassa on esitelty aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Kalvosarjan tueksi on julkaistu seuraavat oppilaitoskäsikirjat hitsauksesta: SFS-Käsikirja Kone-, tuotanto ja materiaalitekniikka. Hitsien perusteet ja hitsien tarkastus SFS-Käsikirja Kone-, tuotanto ja materiaalitekniikka. Hitsaajan standardit SFS-Käsikirja on suunnattu pääasiassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hitsausta ja koneenrakentamista käsitteleville kursseille luentomateriaaliksi ja harjoitustöiden taustamateriaaliksi. SFS-Käsikirja sisältää hitsaajan ammattitutkinnon ja kansainvälisen IW-tutkinon (International Welder) suorittamiseen tarvittavat hitsausstandardit. Kone- ja metalliteollisuuden standardisoinnista löytyy lisätietoa kalvosarjasta "johdatus kone-, tuotanto- ja metallitekniikan standardisointiin.ppt". Tämä materiaali on päivitetty viimeksi Varmista tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus voimassaolevista standardeista. © Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys ry, 2011 Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kielletty. 03/2011

4 SISÄLLYSLUETTELO Hitstausmerkin tarkoitus Hitsausmerkki
Hitsausmerkki voi sisältää seuraavia tietoja Hitsausmerkki_Merkintäviiva Nuolen puolella VAI vastapuolella? Hitsausmerkki_Viitenuoli Hitsausmerkki_Haarukka Hitsausmerkki_Perusmerkki ja lisämerkit Perusmerkit, tavallisimmat Lisämerkit Lisämerkkien sovellusesimerkkejä Lisämerkinnät 03/2011

5 Hitsausmerkin tarkoitus
Hitsausmerkin avulla suunnittelija ilmoittaa miten hitsaus tulee suorittaa SFS-EN 22553 Hitsausliitokset ja juotokset. Merkinnät piirustuksiin 03/2011

6 Hitsausmerkki Hitsausmerkki standardin SFS-EN mukaan koostuu aina merkintäviivasta viitenuolesta perusmerkistä haarukasta 03/2011

7 Hitsausmerkki voi sisältää seuraavia tietoja
Railomuoto Hitsin poikkileikkaus Hitsautumissyvyys Jos hitsi on jatkuva Osahitsien etäisyydet Ympärihitsaus Millä puolella hitsi sijaitsee Jos vaaditaan läpihitsautumista Hitsin pinta Osahitsien lukumäärä Vuorohitsaus Asennushitsaus Hitsausohje (1) Hitsausprosessi (SFS-EN ISO 4063) (2) Hitsiluokka (esim. SFS-EN ISO 5817 ja SFS-EN ISO 10042) (3) Hitsausasento (SFS-EN ISO 6947) (4) Lisäaine (1,2,3,4) kuvaa hitsausmerkin haarukassa ilmoitettavien tietojen järjestys, jotka erotetaan kauttaviivalla. 03/2011

8 Hitsausmerkki_Merkintäviiva
Merkintäviiva muodostuu kahdesta yhdensuuntaisesta viivasta, ehyt viiva ja katkoviiva. Katkoviivan voi jättää pois, kun hitsi on symmetrinen. Yleensä katkoviiva piirretään ehyen viivan alle. Jos katkoviiva piirretään ehyen viivan yläpuolelle, tehdään se kaikkialla koko piirustuksessa. Oleellista on esiintyykö hitsausmerkki ehyellä vai katkoviivalla 03/2011

9 Nuolen puolella VAI vastapuolella?
Nuolen puoli: Tässä tapauksessa hitsausmerkki piirretään ehyelle viivalle, mikä merkitsee, että hitsi hitsataan nuolen osoittamalla puolella. Vastapuoli: Tässä tapauksessa hitsausmerkki piirretään katkoviivalle, mikä merkitsee, että hitsi hitsataan vastapuolella, eli nuolen vastapuolella. 03/2011

10 Hitsausmerkki_Viitenuoli
Viitenuoli kytketään jompaankumpaan ehyeen merkintäviivan päähän. Viitenuoli ja merkintäviiva ovat yleensä toisiinsa nähden 45° kulmassa. Hitsattavan kappaleen muodosta riippuen voidaan myös käyttää muita astelukuja. Viitenuolen kärki osoittaa kumpaa puolta liitosta viistetään, esim. puoli V-railo. Muissa tapauksissa viitenuolen asennolla tai suunnalla ei ole merkitystä. 03/2011

11 Hitsausmerkki_Haarukka
Haarukassa esitetään (1) Hitsausprosessi (SFS-EN ISO 4063) Sekä mahdollisia lisätietoja (2) Hitsiluokka (esim. SFS-EN ISO 5817 ja SFS-EN ISO 10042) (3) Hitsausasento (SFS-EN ISO 6947) (4) Lisäaine Numerot kuvaavat haarukassa ilmoitettavien tietojen järjestystä Tiedot erotetaan kauttaviivalla toisistaan Haarukassa voidaan myös viitata erityisohjeisiin, kuten hitsausohjeeseen. 03/2011

12 Hitsausmerkki_Perusmerkki ja lisämerkit
Hitsausmerkit piirretään merkintäviivan yhteyteen. Merkki voi olla pelkkänä perusmerkkinä tai se voi sisältää lisämerkkejä. Hitsausmerkki voi koostua myös useasta perusmerkistä. Perusmerkki kuvaa yleensä railoa tai liitoksen poikkileikkausta. Standardi SFS-EN sisältää 20 eri perusmerkkiä hitsausliitoksille ja juotoksille. 03/2011

13 Perusmerkit, tavallisimmat 1/2
03/2011

14 Perusmerkit, tavallisimmat 2/2
03/2011

15 Lisämerkit Lisämerkkien avulla voidaan kuvata hitsin pinnan tai juuren puolta. Kun lisämerkki puuttuu tarkoittaa se, ettei hitsin pinnoille ole asetettu vaatimuksia. 03/2011

16 Lisämerkkien sovellusesimerkkejä 1/2
03/2011

17 Lisämerkkien sovellusesimerkkejä 2/2
03/2011

18 Lisämerkinnät 1/5 Viitenuolen ja merkintäviivan yhtymäkohtaan piirretään…. Kehähitsit: YMPYRÄTUNNUS, kun hitsataan kappaleen ympäri. Putkien päittäishitsauksessa ei anneta ympyrätunnusta. Asennushitsit: LIPPUTUNNUS, kun hitsaus tehdään asennuspaikalla. 03/2011

19 Lisämerkinnät 2/5 Pienahitsin mitat: Päittäishitsin mitat:
Pienahitsin mitat voidaan ilmoittaa joko a-mittana tai z-mittana. Näin ollen kirjain a tai z on aina ilmoitettava merkinnässä. Päittäishitsin mitat: Päittäishitseille ilmoitetaan hitsautumissyvyys. Jos mitat perusmerkin vasemmalta puolelta puuttuvat, on hitsi läpihitsattu. 03/2011

20 Lisämerkinnät 3/5 Hitsin pituus ilmoitetaan perusmerkin oikealla puolella. Ellei mittoja ilmoiteta, hitsi on jatkuva päästä päähän. Katkohitsaus Katkohitsauksessa voidaan ilmoittaa osahitsien lukumäärä, mutta se ei ole pakollista. Osahitsien välinen etäisyys on ilmoitettava suluissa. Vuorohitsauksessa hitsausmerkkiä täydennetään kirjaimella Z, joka ylittää merkintäviivan. 03/2011

21 Lisämerkinnät 4/5 Kaksipuolinen hitsi: Symmetrinen hitsi
Kun hitsataan molemmilta puolilta on hitsausmerkissä merkit merkintäviivan molemmilla puolilla. Toinen merkki on ehyellä viivalla ja toinen merkki on katkoviivalla. Symmetrinen hitsi Kun hitsi on samanlainen molemmilla puolilla jätetään katkoviiva pois. 03/2011

22 Lisämerkinnät 5/5 Yhdistetty hitsausmerkki:
Kun liitosmuoto vaatii erilaisia hitsausmerkkejä, voidaan hitsausmerkintää täydentää lisämerkintäviivoilla. Merkintä, joka on lähimpänä viitenuolen kärkeä hitsataan ensin. 03/2011


Lataa ppt "HITSAUSMERKIT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google