Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajatuksia työelämään tutustumistoiminnan TET kehittämisestä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajatuksia työelämään tutustumistoiminnan TET kehittämisestä"— Esityksen transkriptio:

1 Ajatuksia työelämään tutustumistoiminnan TET kehittämisestä

2 TET ja OPS Opetussuunnitelmat uudistuvat 2015
Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu. Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Opetussuunnitelman perusteet 2010, Ohjauksen järjestäminen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2015

3 Tilanne nyt Tampereella
Tet-toimikunta ohjeet, kehittäminen, tietojen vaihto Oppilaat alakoulut opettajasta riippuvat suunnitelmat 7-luokat 1 päivä koululla 8.-luokat 2-3 päivää itse haetussa työpaikassa 9.-luokat 2 vkoa koulun hankkimassa tai itse hankitussa Lisäopetus henkilökohtaiset suunnitelmat Jopo 30 päivää Opettajat OPE-TET 2-5 päivää Koulutukset Veso-koulutukset Yhteistyössä YES-kummit TAT

4 Plussat ja miinukset + toimii lähes samalla tavalla joka koulussa
+ kaikki oppilaat osallistuvat + on mainittu opetussuunnitelmassa - painottuu päättöluokalle - rajoittunut työpaikkatarjonta - opettajat eivät mukana - kaikkia muotoja ei käytetä - opetuksen ja työelämän yhdistäminen

5 Tavoitteet Lisätä oppilaan työelämätietoisuutta ja -taitoisuutta
Auttaa uravalinnan suunnittelussa Auttaa opintojen suunnittelussa Saada konkreettisia kokemuksia työn tekemisestä Opetuksen ja oppimisen konkretisointi …. Koulun ja työelämän on tuettava oppilasta niin, että hän löytää oman(t) uinuvan(t) lahjakkuutensa ja kiinnostuksensa

6 Prosessi Jatkumo peruskoulun ajan Ikäkaudelle sopivasti
Uusi rakentuu ennen opitun ja koetun päälle Siirtyvät taidot jatko-opintoihin Siirtyvät taidot työelämään

7 Minä

8 Ideoita TET- jaksot jaetaan tasaisemmin ja tavoitteel- lisemmin esim.
6. lk 1 päivä koulun ammateissa 7. lk 2 päivää tutussa paikassa (huoltaja) 8. lk 4 päivää itse haetussa työpaikassa ja/tai ammatillisessa koulutuksessa (2+2) 9. lk 5 päivää uravalinnan kannalta merkittävässä työpaikassa tai koulutuksessa Tavoitteet 1. Miksi työtä tehdään (hyöty) 2. Mitä ja miten huoltaja tekee (koti mukaan) 3. Työnhaku ja pelisäännöt työpaikalla 4. Koulutuksen ja työn yhdistäminen

9 Malleja muualta Lapinlahti Oulu Vaasa Muualla
Lapinlahden Matin ja Liisan koulun oppilailla on jo kuudennesta luokasta alkaen ollut mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja niihin johtavaan koulutukseen oman TET-jaksonsa Oulu Oulussa kehitettiin luokkien 6–9 työpaikkavierailuja eri oppiaineiden yhteistyönä. Vaasa Variskan koulun valinnaisainekursseilla on käytetty TEKNOKAS-toiminnan oppimateriaalia. Muualla Vanhempainillat ja opettajien Veso-koulutus yrityksiin ja ammatillisiin oppilaitoksiin Kummiyritystoiminta Painotusluokilla suunnattuja tet-jaksoja

10 Haasteita Haasteena ei olekaan oppia pelkästään
sitä, mitä tarvitsee tietää. Pitää myös osata unohtaa ne asiat, joita ei enää tarvitse. On suljettava pois mielestä myös sellaisia tapoja, käytäntöjä ja oletuksia, jotka joskus ovat toimineet, ja jopa ehkä johtaneet menestykseen. Tällä raivataan tilaa uusille, uusiin olosuhteisiin aiempia paremmin sopiville metodeille ja tiedoille.

11 Mikä olisi meidän malli 2015
Joka lisäisi oppilaitten motivaatiota ja sitoutumista koulutukseen ja työelämään auttaisi oppilaita ymmärtämään koulutuksen ja työelämän yhteyden palvelisi oppilaita heidän tulevaisuudessaan palvelisi työelämän tarpeita antaisi ajantasaista tietoa työelämästä mahdollistaisi monenlaisen TET-toiminnan etenisi prosessina ja suunnitelmallisesti Tämä vaatisi….

12 Koulun ja työelämän on tuettava oppilasta niin, että hän löytää oman(t) uinuvan(t) lahjakkuutensa ja kiinnostuksensa

13 “Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka kulkevat edellä ja saavat jotain aikaan, ja niihin, jotka kulkevat jäljessä ja arvostelevat.” Lucius Seneca


Lataa ppt "Ajatuksia työelämään tutustumistoiminnan TET kehittämisestä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google