Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuuden perusteet Liiketalouden perustutkinnossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuuden perusteet Liiketalouden perustutkinnossa"— Esityksen transkriptio:

1 Työturvallisuuden perusteet Liiketalouden perustutkinnossa
Liiketalous ja kauppa

2 Diasarjan tekijät: Härmänmaan ammatti-instituutti Kauppa ja hallinto Pirjo Penttilä Helena Porola Terhi Varpuluoma

3 TYÖTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN
Perehdyttäminen ja työnopastus Auttaa työntekijän sopeutumista, sitoutumista ja työtehtävistä suoriutumista varmistaa turvallisten ja oikeiden työtapojen omaksumisen Tarpeellista erityisesti uudelle työntekijälle ja työssäoppijalle työtehtävien, työpaikan tai sen toiminnan muuttuessa Keskeiset perehdyttämisalueet työpaikka työtoverit ja asiakkaat työtehtävät ja niihin kohdistuvat odotukset oma vastuu työyhteisössä

4 Työturvallisuuden varmistaminen
Työnopastus Oikeat työasennot ja liikkeet Kalusteiden ja työvälineiden säätelymahdollisuus Keskeisiä työsuojelullisia oppimisalueita asiakastilanteen hallitseminen työtehtävä ja –tapa paloturvallisuus Työssäoppijan perehdyttäminen Oppilaitoksessa top:n vastaava opettaja informoi ja valmentaa opiskelijaa top-jaksolle Työturvallisuuden varmistaminen

5 Työturvallisuuden varmistaminen
Työpaikalla top:n ohjaaja perehdyttää työssäoppijan työyhteisöön perehdyttämisen perusaiheet työpaikan toiminta-ajatus, liikeidea, asiakkaat tilat ja henkilöstö työ työympäristö lähimmät työtoverit asiakaspalvelu työn sisältö, vaiheet ja periaatteet laitteiden ja koneiden sijainti, käyttö, ylläpito ja toiminta häiriötilanteissa työn laadun arviointi ja kehittäminen Työturvallisuuden varmistaminen

6 Työturvallisuuden varmistaminen
työturvallisuus säännökset ja työntekijän velvoitteet työpaikan siisteys ja työturvallisuus mahdolliset suojaimet ja niiden käyttö varovaisuus omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen vaaroista ja epäkohdista ilmoittaminen palohälytysjärjestelmä, alkusammuttimet suojeluohjeet ja toiminta uhkaavissa asiakastilanteissa, onnettomuus- ja ensiapua vaativissa tilanteissa muu tärkeä informaatio työasu ja siisteys ruokailu tauotus poissaolosta ilmoittaminen liikkuminen ja kulunvalvonta käyttäytyminen ja tupakointi Työturvallisuuden varmistaminen

7 Työturvallisuuden varmistaminen
perehdyttämisen merkitys vähentää epävarmuutta ja virheitä ehkäisee työtapaturmia motivoi työsuorituksissa, lisää sisäistä yrittäjyyttä vähentää psyykkistä kuormittumista Työturvallisuuden varmistaminen

8 Toimiston ja kaupan työympäristö
Miten työ edistää terveyttäsi? Sinulla on säännölliset aikarytmit ja elämäntavat. Työn ja yksityiselämän myötä elämänsisältö ja mielekkyys vahvistuvat. Saat positiivisia onnistumiskokemuksia ja palautetta. Hankit uusia taitoja ja tietoja. Koet myönteiseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen. Työterveyshuolto on toimiva. Sinulla on mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Mahdollistat työstä saadun fyysisen aktiviteetin. Osallistut työpaikan terveyden edistämishankkeisiin (esim. TYHY-toiminta).

9 Toimiston työympäristö
Toimistojen ergonomia Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet on määritelty uudessa työturvallisuuslaissa ( 24 §). Koska tehtävät ja ihmiset ovat erilaisia, kovin tarkkoja yleisiä ohjeita ei voida antaa. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen (minimit yhdelle henkilölle m2, useammille 8 m2/henkilö) esteettömät kulkureitit työpisteeseen ja työpisteessä työtehtävien kannalta on riittävästi pöytätilaa, jos näppäimistön kummallakin puolella voi olla iso arkistomappi avoimena riittävä tila työtuolille ja sen liikkeille (vähintään 1 m2) mahdollisuus vaihdella työasentoa asianmukainen paikka tietokoneelle ja tarvittaville lisälaitteille työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein laitteiden ja ympäristön melutaso ei häiritse työtä riittävä, häikäisemätön yleisvalaistus ja työhön soveltuva työpistevalaistus Toimiston työympäristö

10 Toimiston työympäristö
Työasentokuormituksen ehkäiseminen vältä pään työntymistä eteenpäin pidä keho mahdollisimman lähellä keskiasentoa pidä hartiat alhaalla ja rentoina vaihtele työasentoa tuntemustesi mukaan suunnittele työ vaihtelevaksi, jolloin istuminen, seisominen ja puoli-istuva asento ja liikkuminen vuorottelevat tauota työsi Toimiston työympäristö

11 Toimiston työympäristö
Seistenkin voit työskennellä Istuminen kuormittaa alaselkää enemmän kuin seisominen. Sen takia on terveellisempää, jos työpäivän kuluessa voisi vaihdella työasentoja: työskennellä vuoroin istuen, vuoroin seisten ja vuoroin puoli-istuvassa asennossa. Työasennon muuntelu lisää vireystilaa, parantaa verenkiertoa ja vilkastuttaa selän välilevyjen aineenvaihduntaa. Toimiston työympäristö Kuvat: Martela

12 Toimiston työympäristö
Hyvän näyttöpäätetyöpisteen ominaisuuksia Kun näyttö, näppäimistö, hiiri ja lähdeaineisto ovat ensisijaiset työvälineet, ne sijoitetaan työtasolle siten, että voidaan työskennellä suoraan eteen alaviistoon katsellen, kädet ovat lähellä vartaloa eikä vartalo ole kiertyneenä.  Toimiston työympäristö Kuva: Työterveyslaitos Kuvan mahakolopöydässä pöytätaso on pehmeä ja kallistettavissa sekä sähköisesti nostettavissa ja laskettavissa istuma- ja seisomakorkeuteen. Kaapeleille on johtokouru.

13 Toimiston työympäristö
Näytöt Lyhyen kuvaputkinäytön sijoittaminen pöytätilaan on helpompaa. Virkistystaajuus mielellään suurempi kuin 80 herziä, jolloin värähtely ei ole häiritsevää. Näytön etäisyys niin, että pienikin teksti näkyy vaivatta. Litteiden näyttöjen resoluution on parempi kuin kuvaputkinäytöissä, eikä näyttö värise. Näytön reunat mahdollisimman kapeat ja vaaleat. Näytön korkeus ja kallistus säädettävissä. Toimiston työympäristö

14 Toimiston työympäristö
Kannettava tietokone on hyvä työväline, jos liikkuu paljon tai tekee etätyötä. Tällöin on tärkeää vaihtaa usein asentoja ja pitää taukoja. Lain mukaan jatkuvassa työssä pitää voida käyttää erillistä näppäimistöä ja kuvaruutua. Hankkimalla telakointiasema kannettavalle saadaan erillisen näppäimistön, hiiren ja näytön käyttö helpoksi. Toimiston työympäristö Kuva: Martela

15 Toimiston työympäristö
Näppäimistö ja hiiri Näppäintuntumassa ja näppäinten asettelussa ei saa olla mitään sellaista piirrettä, joka rasittaa päivittäin käsi-, hartia- ja niskaseutua. Hiiren tulisi olla mahdollisimman lähellä näppäimistöä. Kapea näppäimistö mahdollistaa hiiren käytön optimaalisella työskentelyalueella. Opettele käyttämään hiirtä molemmilla käsillä. Hiirityöskentelyä helpottaa näppäimistön eteen asetettavaan rannetukeen integroitu ohjain, RollerMouse. Toimiston työympäristö Kuva: Työterveyslaitos

16 Toimiston työympäristö
Ranne- ja käsituet Sijoita työvälineet toimivaan järjestykseen työasentoa tukevaksi. Apuvälineillä voidaan parantaa työasentoa ja vähentää staattista kuormitusta. Monissa näppäimistömalleissa on valmiina rannetuki. Tuolin säädettävät käsinojat toimivat tukena työtilanteissa. Kuva: Halwest Toimiston työympäristö Kuva: Martela

17 Toimiston työympäristö
Kyynär-, ranne- ja hiirituet Yhdistetty GEL-hiirikyynärtuki mahdollistaa ergonomisen työasennon ja hiiren esteettömän käytön. Toimiston työympäristö Kuvat: Materex Finland Mahakolopöydässä kyynär-, ranne- ja hiirikäden tuet tuovat helpotusta päätetyöskentelyyn. Käsien kulmat ovat oikeaoppiset ja hiirikäsi on tuettu rasituksen välttämiseksi. Kuva: Salli Systems

18 Toimiston työympäristö
Kannettavan tietokoneen ergonominen työpiste ohjaa käyttäjänsä oikealle katseluetäisyydelle, pitää kyynärvarret ja ranteet suorina ja tuettuina. Kannettavalla Laptop ergoyksikköllä pystyy säätämään kannettavan tietokoneen näytön korkeuden haluamalleen tasolle ja käyttämään yksikköä konseptitelineenä. Mininäppäimistön avulla kädet pysyvät lähellä vartaloa. Toimiston työympäristö Kuvat: Halwest

19 Toimiston työympäristö
Aineistotelineet Aineistotelineen avulla saadaan niskan asento ja katseen suunta paremmaksi. Telineen sijainti, koko ja tukevuus riippuvat sillä pidettävästä aineistosta ja miten sitä käsitellään. Aineistoteline voi olla aivan kuvaruudun vieressä oikealla tai vasemmalla puolella, kuvaruudun ja näppäimistön välissä tai näppäimistön vieressä. Aineistoa voi joskus käsitellä jopa pöydän reunalla näppäimistön edessä. Toimiston työympäristö Kuva: Työterveyslaitos

20 Toimiston työympäristö
Työtuolit Tuolin on sovittava istujan mittoihin. Tuoli pitää antaa tukea erilaisissa työasennoisssa. Tuolia on helppo säätää. Tuolin korkeuden säätövara on oltava riittävä. Säätörajat standardin mukaisessa toimistotuolissa ovat cm. Selkänojassa tulee olla riittävä korkeussäätö ja kaltevuussäätö, jotta riittävä tuki saadaan lanne-ristiselän alueelle. Tarvittava selkänojan koko ja muoto riippuvat paljon työn laadusta ja tarvittavasta tuesta. Korkeahko selkänojalla varustettu istuin sopii mm. moniin näyttöpäätetöihin. Toimiston työympäristö Kuva: Työterveyslaitos

21 Toimiston työympäristö
Tuolissa tulee olla riittävä istuinpinnan syvyyden säätö (38-44 cm). Liian lyhyen istuinosan etureuna voi painaa reittä, liian pitkän puolestaan polvitaivetta. Istuinpinnan kaltevuuden säädöt mahdollistavat asentojen vaihtamisen. Käsinojat vähentävät hartiaseudun kuormittumista, jos niitä voi säätää korkeus- ja leveyssuunnassa työasentoa tukevaksi. Tuolin pehmuste on sopiva. Tuolin pyörät antavat sujuvuutta työskentelyyn. Korkeaselkänojainen keinumekanismilla varustettu työtuoli sopii töihin, joissa istutaan pitkiä aikoja paikallaan. Korkea selkätuki helpottaa staattista lihastyötä. Toimiston työympäristö Kuva: Martela

22 Toimiston työympäristö
Polvituoli, jolla istuttaessa selkä säilyttää välilevyjä tasaisesti kuormittavan S-muodon. Tavalliseen istumiseen verrattuna kuormitus tuntuu enemmän jaloissa. Kuva: Työterveyslaitos Satulatuoli antaa vaihtelua työasentoihin. Tuoli avaa lantiokulmaa ja kuormittaa siten selkää tasaisemmin. Kuvat: Salli Systems

23 Toimiston työympäristö
Työpöydät Työtilan koko sekä kone- ja kalustesijoittelu auttavat työtoiminnan sujumista. Työpisteessä ollessaan pystyy katsetta nostamalla hallitsemaan koko työtilan. Turvallisuustekijät ovat kunnossa (esim. salassa pidettävä materiaali ei ole heti näkösällä). Kaapelit ja johdot ovat kaapelikourussa tai muuten pois tieltä, mutta kuitenkin tarvittaessa helposti irrotettavina. Huoltotoimet ja siivoaminen on helppoa. Käyttökelpoisimmat pöydät ovat L- tai loivan U-kirjaimen muotoisia. Kalusteiden jalkoja työpisteen puolella on vain sen verran, että pyörähtely työpisteessä sujuu helposti. Toimiston työympäristö

24 Toimiston työympäristö
Taukoliikunta Aktiiviset venytysliikkeet rentouttavat lihaksia ja parantavat verenkiertoa. Rentoutumiseen riittää, kun toistat kunkin liikkeen 5 kertaa. Taukoliikunta katkaisee sopivasti työrytmiä ja virkistää oloa. Toimiston työympäristö Kuva: Työterveyslaitos, Jouni Lehtelä

25 Toimiston työympäristö
Nykyään pyritään tilatehokkuuteen. Avoin tila jaetaan erityyppisten töiden asettamien vaatimusten mukaan. Tilassa voi olla erillishuoneita yksityisyyttä vaativiin töihin, väliseinät ovat helposti muunneltavia elementtiratkaisuja. Niillä voi eristää esim. neuvottelutilan tai hiljaisuutta vaativan ryhmätyötilan. Toimiston työympäristö Kuva: Martela

26 Toimiston työympäristö
Monitilatoimistoon kalustetaan erilaisia työpistekokonaisuuksia. Kalusteet ovat keventyneet, koska laitteiden koko on pienentynyt. Esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja litteät näytöt perinteisissä pöytäkoneissa mahdollistavat kapeammat pöydät. Toimiston työympäristö Kuva: Martela

27 Toimiston työympäristö
Työpöydän helppo korkeuden säädettävyys mahdollistaa ns. pistäytymistyöpisteiden käytön. Työntekijöillä ei ole vakinaista työpöytää, vaan käyttöön otetaan vapaana oleva työpiste. Työtuoliratkaisu sallii erilaiset istuma-asennot. Toimiston työympäristö Kuva: Martela

28 Toimiston työympäristö
Melu Toimistotyössä taustamelun voimakkuus ei saisi ylittää 50-55 dB. Puhelimessa kuuleminen vaikeutuu yli 65 dB:n melussa. Keskittymistä vaativassa toimistotyössä melutason pitäisi jäädä 45 dB:iin tai mieluiten sen alle. Tavoitetasona voidaan pitää dB toimistohuoneessa työskenneltäessä. Melun vähentäminen Hankitaan hiljaisia koneita ja laitteita. Eristyksenä voidaan käyttää väliseiniä, ja vaimennusmateriaalia. Keskittymistä vaativaan työhön erilliset työtilat. Toimiston työympäristö

29 Toimiston työympäristö
Valaistus Tarkasta, että huoneen yleis- ja kohdevalaistus on riittävä ei synny häikäisyä eikä häiritseviä heijastumia näytön takana ei ole valoisia ikkuna- tai seinäpintoja, sillä suuri kontrastiero rasittaa silmiä. Valaistusohjearvoja Työskentelyalueen valaistusohjearvoja toimistossa eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaan: Tekninen piirustus 750 luksia CAD-asemalla työskentely 500 ” Päätetyöskentely, lukeminen 500 ” Neuvottelu-, kokoushuoneet 500 ” Kopiointi ” Vastaanotto ” Arkisto ” Toimiston työympäristö

30 Toimiston työympäristö
Sisäilmasto Työtilojen sisäilman laatuun vaikuttavat lämpöolot, kosteus, veto ja työilman epäpuhtaudet sekä ilmastointi. Toimistotyössä ihmisen lämmöntuotanto on vähäinen, mikä asettaa suuret vaatimukset lämpöoloille. Työhuoneen ilman lämpötilalle ja kosteudelle ei aseteta raja-arvoja työturvallisuuslaissa. Toimiston työympäristö Toimistojen lämpöohjearvosuosituksia: Lämpötila kevyessä istumatyössä +21-25oC muussa kevyessä työssä +19-23oC Kosteus 30-45 %

31 Toimiston työympäristö
Työilman epäpuhtaudet ovat riippuvaisia huonetilan koosta ja sisustuksesta, ilmanvaihdosta ja päästölähteistä. Hyvä sisäilma ehkäisee: limakalvojen, silmien ja ihon ärsytystä ja kuivuutta päänsärkyä ja väsymystä yskää Näitä haittoja estetään tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla, oikeilla materiaalivalinnoilla, puhdistuksella ja siivouksella sekä huoltamalla laitteet säännöllisesti. Toimistojen sisäilman laatua voidaan parantaa myös erilaisten ilmanpuhdistimien avulla. Toimiston työympäristö Kuva: Halwest

32 Toimiston työympäristö
Toimiston tapaturmat Kiire, heikko valaistus ja huonot jalkineet lisäävät tapaturmariskiä. Vaaratilanteita aiheuttavat myös kalusteiden päälle nouseminen, tikkaiden käyttö ja varomaton kurkottelu. Huolehdi, että työpaikalla on hyvä järjestys ja siisteys lattiapinnat eivät ole liukkaita, epätasaisia ja rikkinäisiä sähköjohdot, kaapelit ja pistorasiat ovat ehjiä johdot eivät haittaa liikkumista ilmoitat välittömästi viallisista koneista, johdoista ja kalusteista. Viallisia sähkölaitteita ei saa käyttää. käytät suojaimia tarvittaessa. Toimiston työympäristö

33 Kaupan työympäristö Kaupan työympäristö
Hyvin suunnitellun työympäristön tärkeitä kohteita ovat työtilan toimivuus, järjestys ja siisteys sekä kalusteiden rakenteet, ominaisuudet ja säädöt. Hyvän työympäristön tulisi olla tarkoituksen-mukainen, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Järjestys ja siisteys Hyvä järjestys työpaikoilla ehkäisee tapaturmia ja materiaalivahinkoja parantaa tavarankulun sujuvuutta antaa hyvän kuvan yrityksestä parantaa asiakastyytyväisyyttä Kaupan työympäristö

34 Huolehdi: Kaupan työympäristö
tarpeelliset työvälineet ja asiapaperit sekä tavarat sovituille paikoille roskat ja muut jätteet niille varatuille paikoille turhat, käytöstä poistetut tavarat, koneet ja laitteet pois nurkista kulkuväylät ja hätäpoistumistiet vapaina sähkökaapeleille ja alkusammutuskalustolle vapaa reitti lainatut takaisin paikalleen havaitut puutteet raportoitava välittömästi Kaupan työympäristö

35 Turvallisuus ja sujuvuus
kulkuväylät ja käytävät riittävän leveät lattiapinnat eivät ole liukkaita tarpeettomia kynnyksiä vältetään eritasot erotetaan selvästi esim. valaisemalla jalankulku- ja tavaraliikenne erotetaan selvästi Kaupan alan tapaturmat liukastumiset, putoamiset ja kompastumiset putoavien esineiden aiheuttamat vammat tapaturmat koneita ja laitteita käytettäessä nostot väärässä asennossa Kaupan työympäristö

36 Ilmanvaihto ja lämpöolot
Ilmastoinnilla hallitaan huoneilman puhtaus, lämpötila, kosteus ja ilman liike. Kaupan alalla ilmastoinnin ja lämpöolojen kannalta ongelmallisinta on ovien sulkemisen ja avoinna pitämisen aiheuttama veto myymälä- ja varastotiloissa sekä sisä- ja ulkolämpötilaerot. Vetoa voidaan estää ylipaineistamalla myymälä- ja varastotilat ulkoilmaan nähden sekä järjestämällä lämpöpuhallus tai lämmitettävä tuulikaappi kulkuaukkoihin. Kaupan työympäristö

37 Kaupan työympäristö Lämpötilasuositukset erilaisissa töissä:
Kevyt istumatyö 21-25 oC kassatyö, toimistotyö Kevyt työ 19-23 oC pientavarahyllytys ja –keräily Keskiraskas työ 17-21 oC varastotyö, myyjän työ Raskas työ 12-17 oC raskaiden taakkojen nostot käsin Kaupan työympäristö

38 Kaupan työympäristö Kemikaaleille altistuminen
voimakkaiden pesuaineiden käsittely liuottimia sisältävien tussien, maalien ja liimojen käsittely, esim. somistus hedelmien, vihannesten ym. elintarvikkeiden ja kukkien käsittely varastoissa ja myynnissä olevat vaaralliset kemikaalit maalien sekoittaminen ja ohenteet Altistumiselta voit suojautua ilmanvaihdollisilla keinoilla käyttämällä suojavaatetusta ja –käsineitä hankkimalla riittävät tiedot aineista, käsittelyohjeista ja pakkausmerkinnöistä Kaupan työympäristö

39 Kassatyöskentelyn ergonomia
Kassatyössä tarvittavien asiakaspalvelu- ja kassajärjestelmän hallintataitojen sekä maksutapahtumien osaamisen lisäksi kassamyyjän hyvään ammattitaitoon kuuluu myös kassatyöskentelyn ergonomian hallinta. Työtuolin säätäminen Jännityksen vähentäminen niska- ja hartiaseudun alueella Istu lähellä kassapöytää Tarkista, että kassapöydän taso jää kyynärpäiden alapuolelle ja jalat mahtuvat hyvin kassapöydän alle. Huolehdi, että kyynärpäät ovat lähellä vartaloa Kaupan työympäristö

40 Kaupan työympäristö Jalkojen verenkierron turvaaminen
Aseta jalkasi tukevasti lattialle tai jalkatuelle ja katso, ettei tuolin etureuna paina reisiä. Säädä selkätuki tukemaan lantion yläosaa ja lannenotkoa. Istu tuolin perällä. Kaupan työympäristö Kuva: Työturvallisuuskeskus

41 Kaupan työympäristö Työskentely kassalla Rasitusvammojen ehkäiseminen
Säädä hihnan nopeus, käsiskannerin äänimerkin voimakkuus ja näytön kontrasti itsellesi sopivaksi. Käytä kassahihnan toimintoa, niin ettet joudu turhaan kurkottelemaan ja nostelemaan. Vältä työskentelyä kumartuneena tai kiertyneenä. Etsi hintakoodi pöydän pinnalla. Liu’uta ja saata tuote kevyellä liikkeellä. Säilytä ranteen keskiasento ja vältä voimakkaita taivutuksia. Laske käsi alas jokaisen työvaiheen välillä. Kaupan työympäristö

42 Kaupan työympäristö Kassatyö seisten Työjalkineet
Alaselkä ja hartiat kuormittuvat vähemmän seisten kuin istuen. Käsillä kurkottelu vähenee. Istahda kuitenkin aika ajoin. Käytä molempia käsiä painavia tuotteita nostaessasi. Suuret ja painavat tuotteet skannataan ostoskärryssä. Työjalkineet Työjalkineet ovat tärkeät erityisesti seisoen tehtävässä työssä. Hyvän työjalkineen keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat: riittävän tilavat tukevat jalkaa joustavat ja myötäilevät eivät hierrä eivätkä hankaa pitävä ja joustava pohja, joka ei ole märällä pinnalla liukas varvassuoja lisää turvallisuutta Kaupan työympäristö

43 Kaupan työympäristö Nostot ja siirrot myymälässä
Käytä apuvälineitä: pumppu- ja tasokärryjä, nosto-, pinoamis- ja siirtovaunuja. Suunnittele aina, mistä nostat ja mihin siirrät. Arvioi ensin, jaksatko itse vai tarvitsetko apua. Käytä parityöskentelyä, kun korkeuserot ovat suuret. Nostaessasi tavaroita hartiatason yläpuolelta käytä tikasjakkaraa. Jos nostat korkealta, laske tavara ensin rinnalle ja jousta samalla polvia. Kaupan työympäristö Kuva: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus

44 Kuvat: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus
Käytä jakkaraa apuna tai selkää säästävää toispolviseisontaa, kun täytät matalia hyllyjä Kaupan työympäristö Kuvat: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus

45 Kuva: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus
Nostaessasi siirry mahdollisimman lähelle tavaraa, koukista polvia, kallista vartaloa eteenpäin ja ota kunnon ote. Myös käyntiasennossa nostaminen on turvallista. Vältä vartalon kiertoa noston aikana. Kaupan työympäristö Kuva: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus

46 Kuvat: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus
Raskaan työn vastaliikkeet Ojenna kumarassa työskentelyn jälkeen selkääsi, jotta selän rakenteet palautuvat rasituksesta. Istuen ja kyykyssä työskennellessä venytä reiden takaosan lihaksia ja alaselkää nostamalla jalkoja jakkaralle ja kallistamalla ylävarta-loa. Eteenpäin kumar-tuneen työasennon kireät rintalihakset venyvät, kun viet käden taakse yläviistoon tukea vasten. Kaupan työympäristö Kuvat: Ergonomia kassamyyjän työssä, Työturvallisuuskeskus

47 Kaupan työympäristö Kylmätyöskentely
Palvelualojen kylmätyötä tehdään ulkona esim. varastoissa. Vetoon altistuu kassa- ja kioskityön lisäksi muissakin palvelualojen työtehtävissä. Kylmätyöksi luetaan 10–15 asteen ja sitä matalimmissa lämpötiloissa työskentely. Kylmyys kuormittaa elimistöä, siksi työ koetaan raskaammaksi kuin vastaava työ lämpimässä. Lämpötilan muutokset tuntuvat herkimmin kasvoilla, otsassa, korvien alapuolella ja kaulassa. Herkästi reagoivat myös rinta, alavatsa, ristiselkä, ranteet ja sormet. Kylmänsietokykyä heikentävät univaje, väsymys, neste- ja energiavaje. Hyvä fyysinen kunto, tarkoituksenmukainen syöminen, alkoholin ja tupakoinnin vähentäminen osaltaan parantavat kylmänsietokykyä. Kaupan työympäristö

48 Kaupan työympäristö Kylmän torjunta
Kylmää voidaan torjua lyhentämällä altistumisaikaa, vähentämällä ihmisen lämmönluovutusta tai lämmit- tämällä työpiste. Teknisiä kylmän torjuntatoimenpiteitä ovat mm. ilmastointiratkaisut, tuulikaapit. Työjärjestelyllisiä toimenpiteitä ovat mm. työkierto, työn riittävä tauotus, kuivan ja lämpimän taukotilan järjestäminen. Toimiva kylmänsuojavaatetus koostuu useista vaatekerroksista: ihoa kuivana pitävistä alusvaatteista, lämmittävästä välivaatetuksesta ja suojaavasta päällysvaatteesta. Pää, kädet ja jalat on suojattava asianmukaisesti. Vaatteiden hankinnassa tulee ottaa huomioon työliikkeiden ja työasentojen, kuten kurkottelun ja kumartelun, istumisen tai nojaamisen asettamat vaatimukset. Kaupan työympäristö

49 Kaupan työympäristö Pukeudu tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa esim. vetoinen kassapiste, kylmävarasto, kylmäkaapin ja pakastimen täyttö. Kuva: Kylmätyö palvelualoilla, Työturvallisuuskeskus

50 Kaupan työympäristö Kaupan työntekijän hygieniakoulutus ja omavalvonta
Hyvä hygienia on ruoan myymisen perusasia. Kaikilta helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä edellytetään elintarvikehygienian osaamistestin suorittamista. Osaamistestiä ei vaadita pakattuja elintarvikkeita kuljettavilta ja käsitteleviltä tai pelkästään kassalla työskenteleviltä henkilöiltä. Yleisiä ohjeita: Pese kädet. Älä yski ruokaan päin, sillä mikrobit leviävät pisaratartuntana. Pidä välineet ja työpinnat puhtaana. Vältä raaka-aineiden tarpeetonta käsittelyä. Älä päästä pakastebroilerin sulamisnestettä leviämään muihin elintarvikkeisiin. Seuraa lämpötiloja. Kaupan työympäristö

51 Henkilöstöturvallisuus
Uhka- ja väkivaltatilanteet työssä Työväkivalta sanallinen loukkaaminen, uhkailu tai pahoinpitely esim. tavaroiden heitteleminen, solvaaminen, huutaminen, töniminen, potkiminen ja liikkumisen estäminen vakavat uhkatilanteet kuten ryöstöt, ryöstön yritykset, uhkaileminen aseella (terä- tai ampuma-ase, huumeruisku) väkivaltariskiä lisäävät asiakaspalvelutyö rahankäsittely, alkoholi tai muun halutun tai arvokkaan tavaran myynti tai varastointi työskentely yksin tai kohteessa, jossa henkilömäärä on pieni työskentely myöhään yöllä tai aikaisin aamulla työpaikan syrjäinen sijainti tai sijainti alueella, jossa tehdään paljon rikoksia Henkilöturvallisuus

52 Henkilöturvallisuus Hyvä turvallisuus edellyttää, että liikkeessä on
turvallisuudesta vastaava henkilö henkilökunnalle annettu turvallisuuskoulutus lukittavat kassat aikaviivelippaat tai putkiposti kassakaappi tallelokeroineen päiväkassan laskemiseen tarkoitetut erikoistilat rahojen kuljetus järjestetty turvalliseksi turvallisuusvaatimukset täyttävät ovet hyvä valaistus kaikilla ovilla toimiva hälytysjärjestelmä, jolla apua voidaan pyytää nopeasti pituusmitta asiakasovien yhteydessä valmius auttaa ryöstön uhriksi joutuneita jatkuvasti hyvä järjestys Henkilöturvallisuus

53 Henkilöturvallisuus Väkivaltatilanteiden tunnistaminen, ehkäisy ja
hallinta Tyypillisiä uhka- ja väkivaltatilanteita ovat palvelualoilla erimielisyydet ja näkemyserot, jotka liittyvät odotuksien, mielikuvien ja todellisuuden väliseen ristiriitaan asiakas vaikuttaa häiriintyneeltä tai hän on menettänyt todellisuudentajunsa (huumeiden käyttäjät) palvelutapahtumaan liittymätön rähinöinti, uhkailu tai väkivalta näpistys, varkaus, ryöstö Väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä lisää henkilön päihteiden käyttö, aikaisempi väkivaltaisuus ja mielenterveysongelmat. tietyt keskushermoston vaikuttavat fyysiset sairaudet erilaiset elämän kriisitilanteet Henkilöturvallisuus

54 Työväkivaltariskien hallinnan tärkeimmät osa-alueet
toimintaperiaatteet eli pelisäännöt väkivalta- ja uhkatilanteiden ehkäisyssä millaisia väkivalta- ja uhkatilanteita työpaikalla on ja kuinka usein varautuminen väkivaltaan: tekniset ja organisatoriset toimet sekä ohjeet ja koulutus tekniset turvalaitteet kestävät materiaalit ja rakenteet, suojaavat kalusteet, hätäpoistumisen mahdollisuus, hyvä näkyvyys ja valaistus, kulunvalvonta tv- ja videovalvonta, vartiointi lisäavun hälytysmahdollisuus Henkilöturvallisuus

55 Henkilöturvallisuus toimintatapojen opettelu tuki- ja jälkihoito
mietitään yhdessä toimintatavat ja laaditaan toimintaohjeet koulutus: hyvän ja turvallisen asiakaspalvelun periaatteet, työpaikan turvalaitteet ja niiden käyttö, väkivaltatilanteiden ennakointi tuki- ja jälkihoito traumaattisesta tilanteesta selviämiseksi vastaavien väkivaltatilanteiden ehkäisytoimien kehittämiseksi Henkilöturvallisuus

56 Toiminta uhka- ja väkivaltatilanteissa
Turvallisen asiakaspalvelun perustekijät ovat ammattitaitoinen ja laadukas asiakaspalvelu toimintakyvyn säilyttäminen uhkaavissakin tilanteissa Henkilöturvallisuus

57 Henkilöturvallisuus Yleisohjeita uhkaavaan asiakastilanteeseen:
Jätä toiselle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. Puhu selkeästi ja lyhyesti. Myötäile. Pidä kätesi näkyvillä. Vältä tuijottamista. Älä loukkaa uhkaajan itsetuntoa. Älä naura, äläkä käytä huumoria. Säilytä tyyni olemus. Esitä vain yleisiä vaatimuksia.(Ei: ”Lopeta heti tupakointi!”, vaan: ”Täällä ei saa tupakoida!”) Pyri saamaan uhkaava henkilö istumaan. Jos seisotte, seiso vähän sivussa. Jos kävelette, kävele vähän perässä. Älä käännä selkääsi uhkaajalle. Vältä äkkinäisiä liikkeitä. Kerro, mitä teet ja varmista, että se sopii. Henkilöturvallisuus

58 Henkilöturvallisuus Näpistys-ja varkaus
Ryhdy toimiin vasta kun olet varma, että tavara tai raha on epäillyn hallussa. Pyydä epäiltyä luovuttamaan anastettu omaisuus takaisin. Pyydä epäiltyä näyttämään kassinsa, taskujensa tai muun kätköpaikan sisältö. Älä tunnustele hänen vaatteitaan. Pyri selvittämään henkilöllisyys. Ilmoita aina poliisille. Sinulla on oikeus ottaa verekseltään tavattu varas ja estää häntä poistumasta paikalta ennen poliisin tuloa. Poliisin hätänumero on Henkilöturvallisuus

59 Henkilöturvallisuus Ryöstö Tottele, äläkä vastusta.
Anna rahat ja niiden mukana väripanos tai merkityt setelit. Yritä pysyä rauhallisena, hengitä syvään. Tarkkaile ryöstäjää, pyri painamaan mieleesi ryöstäjän tuntomerkit ja puhetapa. Jos ryöstäjiä on useita, pyri saamaan hyvät tuntomerkit yhdestä ryöstäjästä mieluummin kuin epämääräiset tuntomerkit useammasta. Seuraa katseellasi mihin ryöstäjä poistuu. Täytä tunnistamislomake heti tapahtuman jälkeen Hälytä apua heti kun se on turvallista. Ota mahdollisten asiakastodistajien nimet ja yhteystiedot. Henkilöturvallisuus

60 Henkilöturvallisuus

61 Henkilöturvallisuus Yleinen toimintaohje asiakaspalvelijalle, joka
vastaanottaa pommiuhkauksen puhelimitse Älä keskeytä henkilöä, joka soittaa. Pyri säilyttämään rauhallisuutesi. Koeta ylläpitää keskustelua. Kysy: milloin pommi räjähtää? missä se on? minkä näköinen se on? Kysy uhkaajan nimeä. Pommiuhkaus ilmoitetaan aina poliisille. Kuvaile uhkaajan ääntä, kieltä ja puhelun taustaääniä. Henkilöturvallisuus

62 Henkilöturvallisuus Yksintyöskentely
Ilmeistä väkivallan tai tapaturman vaaraa pitää pienentää esim. opastuksella, henkilösuojaimilla, ennakkosuunnittelulla ja avunhälyttämislaitteilla. Kielletty alle 18-vuotiaalta työntekijältä, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara (A nuorten työntekijöiden suojelusta 508/1986). Riski suurimmillaan myöhäisinä vuorokaudenaikoina sekä työpaikan avaamis- ja sulkemisajankohtina. Henkilöturvallisuus

63 Henkinen hyvinvointi Henkistä kuormittumista aiheuttavat mm.
työntekijän toimintakyvyn ja työn vaatimusten välinen epäsuhta yhteistyövaikeudet työyhteisössä kiire ja jatkuva asiakasvirta tietokuormitus Henkilöturvallisuus

64 Henkilöturvallisuus Henkinen kuormittuminen vähenee kun:
perehdytys ja työopastus toteutetaan asianmukaisesti työnjako on oikeudenmukainen suhteessa ammattitaitoon, kokemukseen ja voimavaroihin vastuualueet ovat selkeät työtehtävät ovat riittävän monipuolisia, vaihtelevia ja muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden tauotus on riittävä vastuu on oikeassa suhteessa päätöksentekomahdollisuuksiin yksintyöskentelevällä on yhteydenpitojärjestelmä hätätilanteita varten työntekijät koulutetaan toimimaan oikein uhka- ja väkivaltatilanteissa Henkilöturvallisuus

65 Työn hallinta ja osaaminen
Työelämämuutokset edellyttävät työntekijältä jatkuvaa sopeutumista, uudistumista ja elinikäisen oppimisen kykyä. Muutoskyky ja oman osaamisen ylläpitäminen on myös merkittävä kilpailutekijä työnhaussa Kaupan alan keskeisimpiä muutoksia ovat lisääntyneet osa-aikaiset työsuhteet kiire (tauot vähentyneet kaikissa ammattiryhmissä) uhka- ja väkivaltatilanteet (erityisesti pienissä myymälöissä) Henkilöturvallisuus

66 nostaminen ja kantaminen myymälöissä ja varastoissa (erityisesti vastaavilla myyjillä)
niska-hartiaseudun oireet (myymälänhoitajilla, vähentyneet vastaavilla myyjillä) selkäoireet (vastaavilla myyjillä ja myymälänhoitajilla) käden ja ranteen oireet (kassoilla ja toimistohenkilökunnalla) silmäoireet (toimistohenkilökunnalla ja päivittäistavarakauppojen kassoilla) väsymyksen, ärsyyntymisen tuntemukset kaikissa ammattiryhmissä Henkilöturvallisuus

67 Toimistotyössä korostuu tiedonhallintataidot
Ohjelmistojen ominaisuudet ja tietoliikenneyhteydet kehittyvät sekä laitteiden suorituskyky lisääntyy. Työntekijältä vaaditaan yhä enemmän kykyä seuloa, käsitellä ja hallita laajoja tiedollisia asiakokonaisuuksia. Henkilöturvallisuus

68 Henkilöturvallisuus Työntekijä työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä
On tunnettava oman organisaation tavoitteet ja sen asiakkaiden tarpeet. Jokainen työntekijä vaikuttaa tavaroiden, palvelujen ja asiakaspalvelun laatuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Jokaisen työntekijän kokemus, osaaminen ja yhteistyötaidot on arvokas osa työyhteisön henkistä hyvinvointia. Oivallettava oman työn merkitys yrityksen kannattavuuteen ja sitä kautta myös oman työpaikan pysyvyyteen. Henkilöturvallisuus

69 OIKEIN/VÄÄRIN -VÄITTÄMÄT
1 Perehdyttäminen on vuosittain toistuva valmennus kaikille työntekijöille. 2 Työnopastus on osa perehdyttämistä. 3 Työssäoppija huolehtii vain omasta turvallisuudestaan. 4 Työssäoppijan ei tarvitse ilmoittaa havaitsemistaan työturvallisuusvaaroista ja –epäkohdista työpaikkaohjaajalle tai muille työntekijöille. 5 Työtapaturmatilastoihin rekisteröidään vuosittain n. 500 väkivaltatyötapaturmaa. 6 Hyvä järjestys ja siisteys kauppaliikkeessä ja toimistossa lisää työturvallisuutta. 7 Väkivaltaisista asiakastilanteista ei kannata keskustella työyhteisössä jälkikäteen. 8 Vaarallisten asiakastilanteiden varalta tulee työpaikalla olla suunnitelma, yhteisesti sovitut pelisäännöt ja etukäteisharjoituksia. 9 Väkivaltaista asiakasta kuvaava tuntomerkkilomake täytetään muutaman tunnin kuluttua väkivaltaisesta tilanteesta. 10 Asiakaspalvelijaa aseella uhkaavalta asiakkaalta on ensin yritettävä saada ase pois vaikka väkivalloin. 11 Kaikki yksintyöskentely on kielletty alle 18-vuotiailta. 12 Merkonomin työ on muuttunut yhä enemmän tietotyöksi. 13 Jokainen on oman työnsä paras kehittäjä. 14 Omalla työpanoksella on merkitystä oman työpaikan pysyvyyteen. 15 Oikeakätisen on hyvä käyttää hiirtä vain oikealla kädellä.

70 OIKEIN/VÄÄRIN -VÄITTÄMÄT
16 Hyvässä näyttöpäätetyöpisteessä tulisi työskennellä suoraan alaviistoon katsellen ja kädet lähellä vartaloa. 17 Seisominen kuormittaa alaselkää vähemmän kuin istuminen 18 Työasennon muuntelu lisää selän staattista kuormitusta. 19 Toimistohuoneen melutaso pitäisi olla dB. 20 Näyttö on hyvä sijoittaa ikkunan eteen. 21 On hyvä pyytää asiakasta nostamaan suuret ja painavat tuotteet kassahihnalle. 22 Taukoliikunta vähentää työn staattista kuormitusta. 23 Jos nostat korkealta, laske tavara ensin rinnalle ja jousta samalla polvia. 24 Pyri nostamaan myös raskaat tavarat yksin. 25 Kylmyys ei kuormita elimistöä sen enempää kuin vastaava työ lämpimässä. 26 Tuettu työasento löytyy usein ilman apuvälineitä työpöytiä uudelleen järjestämällä ja sijoittamalla työvälineet toimivasti. 27 Tuolin säädettävät käsinojat ovat oivalliset, jos niitä pystyy käyttämään tukena työtilanteissa. 28 Huolehdi riittävästä, häikäisemättömästä yleisvalaistuksesta ja työhön soveltuvasta työpistevalaistuksesta näyttöpäätteellä työskennellessäsi. 29 Aineistoteline on aina pidettävä näppäimistön vieressä. 30 Hyvä sisäilma ehkäisee limakalvojen, silmien ja ihon ärsytystä ja kuivuutta.

71 TEHTÄVIÄ 1 Millä eri tavoin perehdyttäminen voidaan toteuttaa? 2 Kokoa yhteenveto perehdyttämisen hyödyistä. 3 Ota selville, mitä tarkoittavat kauppaliikkeen turvallisuutta varmentavat aikaviivelippaat ja putkiposti. 4 Mitä keinoja on kauppaliikkeen työturvallisuuden lisäämiseen? 5 Luetteloi väkivaltaista käyttäytymisen riskiä lisääviä seikkoja. 6 Mitä tarkoittaa ns. KAURIS-menetelmä? 7 Olet työssäoppijana kassatyöntekijänä syrjäisellä huoltoasemalla. On ilta ja huoltamolla ei ole ketään asiakasta eikä muita työntekijöitä. Mustaan pipoon kasvonsa peittänyt asiakas astuu sisään, tulee luoksesi, osoittaa sinua aseella ja käskee sinua heti antamaan hänelle kaikki rahat huoltamon kassasta. Miten toimit? 8 Miten toimit vastaanottaessasi pommiuhkausta puhelimitse? 9 Millaisessa työyhteisössä on mielestäsi viihtyisää ja kaikilla hyvä olla ja työskennellä? 10 Miten kuvaisit kaupan ja toimiston työn nykyistä sisältöä ja luonnetta? Miten se on muuttunut viimeisinä vuosikymmeninä? 11 Mitkä ominaisuudet ja taidot ovat tärkeitä merkonomin työssä? 12 Mitkä ovat kaupan ja hallinnon alan keskeisimpiä työelämämuutoksia? 13 Mitä säätöjä työtuolissasi tulisi olla? 14 Millainen työpöytä sopii tietokoneella työskentelyyn? 15 Miten helpotat istuessasi selän kuormitusta?

72 TEHTÄVIÄ 16 Millä apuvälineillä voit parantaa työasentoasi päätetyöskentelyssä? 17 Laadi taukoliikuntaohjelma päätetyöskentelyyn. 18 Miten vähennät melua keskittymistä vaativassa työssä? 19 Mitkä tekijät edistävät toimiston työturvallisuutta? 20 Miten edistät kaupan työympäristössä turvallisuutta ja työn sujuvuutta? 21 Miten ehkäiset rasitusvammoja työskennellessäsi kassalla? 22 Mitä ominaisuuksia on hyvillä työjalkineilla? 23 Miten nostat oikein? 24 Mitä apuvälineitä ja –keinoja voit käyttää nostamisessa? 25 Työskentelet päivittäin kaupan pakastehuoneessa. Miten pukeudut?


Lataa ppt "Työturvallisuuden perusteet Liiketalouden perustutkinnossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google