Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suvi Laine, 2005 Tietoa keskeytyksen taustalla olevista tekijöistä (lainattu OPH:n julkaisusta ”Keskeyttääkö vai ei?)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suvi Laine, 2005 Tietoa keskeytyksen taustalla olevista tekijöistä (lainattu OPH:n julkaisusta ”Keskeyttääkö vai ei?)"— Esityksen transkriptio:

1 Suvi Laine, 2005 Tietoa keskeytyksen taustalla olevista tekijöistä (lainattu OPH:n julkaisusta ”Keskeyttääkö vai ei?)

2 Suvi Laine, 2005 Alan valinnan epäonnistuminen ja motivaation puute •Johtuu usein siitä, ettei opiskelija pääse ensisijaisesti toivomalleen alalle •Opiskelija pelannut ”varman päälle” eli hakenut sinne minne on lähtöpisteiden kannalta helpoin päästä •Ammattitoive selkiytymätön •Henkilö ohjautunut ulkoapäin (esim. sosiaalinen paine) •Heikolla oppilaalla ei ole mistä valita

3 Suvi Laine, 2005 Heikko koulumenestys ja impulsiivinen käytös Syyt moninaisia: •Oppimisvaikeudet •Älyllinen taso •Mielenterveyden ongelmat •Sosiaalisten taitojen puuttuminen •Neuropsykologiset poikkeavuudet •Heikko minäkäsitys (usko omiin kykyihin puutteellinen)

4 Suvi Laine, 2005 Koulutusjärjestelmän ongelmat •Joustaako opetussuunnitelmat riittävästi? •Onko käytännön työn määrä kohtuullinen oppilaille? •Onko yksilöllisiä opetussuunnitelmia? •Onko koulutus rakennettu motivoivaksi? (esim. ammattikouluun hakeutuneille ensimmäinen vuosi pelkkää teoriaa ja yleisaineita) •Tiukka linjanveto: opiskelu ja yksityiselämä erotettu toisistaan ikäänkuin niillä ei olisi keskinäistä vaikutusta

5 Suvi Laine, 2005 Henkilöiden vuorovaikutukseen liittyvät tekijät •Kiusaaminen •Yhteenkuuluvaisuuden tunteen, ryhmäytymisen puuttuminen •Opiskelija-asuntoloiden ongelmat •Huonot henkilökemiat joidenkin opettajien kanssa

6 Suvi Laine, 2005 Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset rajoitteet •Opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, perhetilanteeseen tai muuhun ympäristöön liittyvät tekijät •Sairaalahoitoa vaativat mielenterveysongelmat •Päihteiden käyttö


Lataa ppt "Suvi Laine, 2005 Tietoa keskeytyksen taustalla olevista tekijöistä (lainattu OPH:n julkaisusta ”Keskeyttääkö vai ei?)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google