Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjallisuus osana suomen kielen oppimista Pedagoginen tietoisku

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjallisuus osana suomen kielen oppimista Pedagoginen tietoisku"— Esityksen transkriptio:

1 Kirjallisuus osana suomen kielen oppimista Pedagoginen tietoisku
S2-opettajien koulutuspäivä Tieteiden talo, Helsinki Katriina Rapatti

2 Tavoitteet (POPS 2004) Oppilas oppii
lukemaan itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä. kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjallisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina sekä käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä. kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan. Vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomalaisessa kulttuurissa--

3 Keskeiset sisällöt (POPS 2004)
Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan: henkilökohtainen elämä, ystävät, koulutoverit, vaatetus tapakulttuuri, arjen perinne ja elämänmuoto Rakenteet ja kielitieto ”yllään” – ja ”päässään” –rakenteet nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen mitkä tahansa keskeiset kielen rakenteet oikeinkirjoitus (tuotemerkit yhdyssanoissa)

4 Keskeiset sisällöt (POPS 2004)
Lukeminen ja kirjoittaminen sujuva ja ymmärtävä lukutaito, lukutaidon strategioita kuten ennakointi ja päättely kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus Ikäkauden ja kielitaidon mukaiset kaunokirjalliset otteet

5 Keskeiset sisällöt (POPS 2004)
Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot puheviestinnän strategiat kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet kuten puhelinkäyttäytyminen omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen

6 Keskeiset sisällöt (POPS 2004)
Kielenopiskelutaidot sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana

7 Novelli Jarkko Martikainen: Merkityt
Teoksessa Jarkko Martikainen, Pitkät piikit ja muita kertomuksia. Like 2005. Kohderyhmä: noin 6–9 lk, toinen aste, aikuiskoulutus Hyvä eriytettävä novelli: sopii alkeet osaaville, mutta tekstissä ja kielessä riittää eriteltävää taitavillekin

8 Sujuvuus Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen Ääneen lukeminen Pareittain lukeminen Musiikki Parhaat sanat Keskustelu Virittäytyminen Ennakointi Merkitysten selvittäminen Sisältö-kysymykset Parhaat lauseet Sanelu-kirjoitukset Eri tekstilajit: kirje, päiväkirja, ruokalista, mandala, kaavio, sukupuu Otsikoinnit

9 Tarkkuus Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen Virkkeiden verbit Aistisymbolit Tarkkuusharjoi-tukset Piirteiden poimiminen virkkeistä Kuorossa ääneen eri variaatioin Laput järjestykseen Tulkinta ja päättely Analysointi Rakenneosien erottaminen Oikeinkirjoitus Runo novellin sanoista Oikeinkirjoitus-vinkit Välimerkit

10 Kompleksisuus Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen Uutinen novellin pohjalta Virkkeitä novellin sanoista Suullisen tekstilajin harjoittelu Eläytyminen novellin henkilöksi tai esineeksi ”Kuuma tuoli” Tiivistäminen eläytymällä Laajempi konteksti Tekstin aukot Tekstin sävy Novellin alku tai loppu kirjoittamisen lähtökohtana Muu tekstilaji Retki ja taidenäyttely

11 Sujuvuus Sanasto Kielitieto Sanojen selittäminen pareittain
Synonyymilistat Sanalistat Novellista esimerkit Persoonamuotoiset verbit Verbien taivuttaminen Kirjakielen ja puhekielen erot

12 Tarkkuus Sanasto Kielitieto Monimerkityksiset sanat
Sanojen etsiminen tietyllä periaatteella Sanojen vertailu Nimetään pää- ja sivulauseet Lauseet lausekkeiksi Aikamuodot, sijapäätteet, perustelut Lauseita yhdistävät sanat, adverbit

13 Kompleksisuus Sanasto Kielitieto Sanojen johtaminen
Sanakartat novellin aihepiirin sanoista Kielikuvat, kuvailevat verbit ja yllättävät sanavalinnat Konstruktioiden tunnistaminen ”Novellin X kielioppi”

14 Ehdotus parhaaksi virkkeeksi
”Tytöt tuoksuivat Lancomen Miracle-hajuvedeltä.” Muita?


Lataa ppt "Kirjallisuus osana suomen kielen oppimista Pedagoginen tietoisku"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google