Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kättä päälle –haastekampanja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kättä päälle –haastekampanja"— Esityksen transkriptio:

1 Kättä päälle –haastekampanja
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuosi 2009 Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -hanke

2 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991
Suojelu Palvelut ja toimeentulo Osallistuminen Oikeus osallistua ja vaikuttaa art.12 Lapselle joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä on taattava oikeus vapaasti ilmaista ne kaikissa häntä koskevissa asioissa Lapselle on erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa

3 Mitä osallistumisella tarkoitetaan?
Perimmiltään se on vuorovaikutusta ja välittämistä Synnymme syliin Osallistumisen ulottuvuudet Itsensä ilmaiseminen ja sen tuki Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen Vaikuttaminen ja siihen liittyvän tiedon saaminen sekä prosessin ymmärtäminen (palaute) Perustuu kunnioitukseen ja arvostukseen On jatkuvaa toimintaa

4 KÄTTÄ PÄÄLLE TAVOITE: Kättä Päälle on kaikille avoin haastekampanja, joka lähtee liikkeelle mm. paikallisesti seurakuntien kautta. Aatteellisena tavoitteena on lapsiystävällisemmän Suomen ja kirkon rakentaminen Konkreettisena tavoitteena on tuhansia - jopa miljoona - lapsen lähtökohdasta tehtyä Kättä päälle –sopimusta; että kaikki lapset ja nuoret tulevat tänä vuonna nähdyiksi ja kuulluiksi

5 SISÄLTÖ: Tavoitteena on että, aikuinen näkee ja kuulee lapsen.
Menetelmänä on tehdä Kättä päälle -sopimus, jossa lapsi kertoo mistä asioista hän haluaisi aikuisen kanssa sopia Kättä päälle on tapa tavoittaa ennen kaikkea perheet ja olla näin tukemassa perheessä tapahtuvaa vuorovaikutusta niin lasten ja aikuisten välillä kuin aikuisten keskinäisiä suhteita. Ei ole toiveiden täyttämiskampanja vaan tavoitteena aikuisen ja lapsen todellinen kohtaaminen, pysähtyminen.

6 MILLAISEN VIESTIN YHTEISKUNTAMME TARVITSEE SUHTEESSA LAPSIIN?
Jokainen on loppuun asti yksilöllinen. Jokainen on oikeutettu tukeen voidakseen oppia arvostamaan ja rakastamaan itseään omine erityispiirteineen. Arvostamaan ja rakastamaan voi oppia vain olemalla arvostettu ja rakastettu. Hyvinvointia on toinen vierellä.

7 Ihminen syntyy toisen ihmisen syliin
Ihminen syntyy toisen ihmisen syliin. Ihmisessä asuu ikävä toisten luo, yhteyteen, siihen, että minut nähdään. Jos emme tietoisesti ole lastemme kanssa, jos meillä jatkuvasti on kiire – ja vielä kiire jonnekin muualle pois heidän luotaan, suljemme heitä yhteisön ulkopuolelle. Ihminen muistaa katseet. Mitä enemmän on rakastavia ja välittäviä katseita, sitä enemmän on toivoa, sillä toivo syntyy nähdyksi tulemisesta.Tarvitsemme lisää läheltä katsovia ihmisiä, joista osa voi olla kasvatuksen ja terapian ammattilaisia, mutta viime kädessä kyse on kaikista ihmisistä, sinusta ja minusta. Tahdon, että olet. Jokainen pieni ja suuri haluaa kuulla nuo sanat yhä uudestaan. Tahdon, että olet, sinä minun iloni. Tuon lauseen sijasta kuulemme yhä enemmän muita sanoja: sinä olet kilpailijani, este tielläni, taakka.

8 SINÄ OLET ILO: Eniten lapset tarvitsevat sitä, että tulevat nähdyiksi, kuulluiksi ja hyväksytyiksi omana itsenään. Silloin he ovat valmiit kuulemaan sitä, mitä aikuiset kertovat tämän yhteisön säännöistä ja tavoista. Kasvatuskulttuuri, jossa lapsi oppii tietämään, että hänestä on iloa niille, jotka ovat hänelle tärkeitä. Mitä jos opettelisimme puhumaan vähemmän siitä, millaisia uhrauksia lapsen saaminen ja kasvattaminen vaatii? Mitä jos puhuisimme enemmän siitä, että lapsi tuo mukanaan ilon? Entä siitä, että lapset ovat siunaus? Siinähän sinä olet, sinua olen odottanut, maailma on kauniimpi, kun sinä olet siinä.

9 KÄYTÄNTÖÄ: Kättä Päälle on suunniteltu sekä kasvatuksen ammattilaisen omaan työhön ja hänelle muuntautuvaksi välineeksi, sekä maksuttomasti kaikkien suomalaisten käytössä osoitteessa Kampanjassa lapsi saa tehdä oman sopimuksen aikuisen kanssa; äidin, isän, opettajan, lastenhoitajan, rehtorin, kummisedän, kerhon vetäjän tai nuoriso-ohjaajan. Sopimuksen sisältö on täysin vapaa; se voi olla tekemistä tai vain olemista. Tärkeintä on, että lasta kuunnellaan ja sopimuksen sisältö on lapsen oma. Sopimukset voivat olla myös aikuisten välisiä, lapsen hyvää elämää edistäviä. WWW-sivuilta löytyy erilaisia sopimuspohjia ja virikkeitä YK:n lapsen oikeuksien juhlavuoden viettoon. Sopimukset osallistuvat valtakunnalliseen kilpailuun kun ne kirjataan Raadin valitsema Suomen lapsiystävällisin sopimus palkitaan.

10 TAPAHTUMA esimerkkejä:
Lapsen oikeuksien päivänä julistetaan puhemies Niinistön ja arkkipiispa Paarman lapsen hyväksi tekemät päätökset ja teot Ministereiden KP -sopimukset julkaistaan tuomiokirkoissa tapahtuvissa Lapsen oikeus pyhään –tilaisuuksissa syksyllä 2009 Uskontojen yhteinen julkilausuma Lapsen oikeuksista julkaistaan marraskuussa Paikallisella tasolla mm: Turku: 21.9 haastaa koko alueen kasvatuksen toimijat Lapua: 8.11 jumalanpalveluksen yhteydessä KP-sopimukset julki. Mukana ministeri Risikko Vantaa: kello rukoushetki lasten puolesta. Espoo :haastaa FC hongan Hyrynsalmi: Koko kunta juhlii

11 Seurakuntien Lapsityön Keskus
LISÄTIETOJA: Hankekoordinaattori Kaisa Rantala Seurakuntien Lapsityön Keskus p


Lataa ppt "Kättä päälle –haastekampanja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google