Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

92 KILOA PAINAVAA ASIAA … J UHLAKIRJAN JULKISTAMINEN 24.4.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "92 KILOA PAINAVAA ASIAA … J UHLAKIRJAN JULKISTAMINEN 24.4.2013."— Esityksen transkriptio:

1

2 92 KILOA PAINAVAA ASIAA …

3 J UHLAKIRJAN JULKISTAMINEN 24.4.2013

4 Henkilöt, jotka ovat suorittaneet vuoden 1979 kasvatusalan tutkinnonuudistuksen jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkinnon Kajaanin tutkintovaatimusten mukaan ja jotka ovat sittemmin väitelleet tohtoriksi joltain alalta, jostain yliopistosta. K IRJOITTAJIKSI KUTSUTUT

5 Kustantaja: OY/Ktdk

6 A •Opettajankoulutus tyrskyissä ja tyvenessä B •Opettajat työssä ja toimessa C •Lapset ja nuoret mukana ja muutoksissa D •Kehittävällä tiellä yksin ja yhdessä E •Hyvinvointia etsimässä ja edistämässä T EOKSEN PÄÄTEEMAT

7 A •O PETTAJANKOULUTUS TYRSKYISSÄ JA TYVENESSÄ •Kainuun sivistyksen ahjo – Kajaanin opettajankoulutusyksikön 113-vuotinen taival •Opettajankoulutuksen haasteita Suomessa ja Ruotsissa – vertailevaa analyysia •Luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia ohjatusta harjoittelusta T EOKSEN ARTIKKELIT

8 B •O PETTAJAT TYÖSSÄ JA TOIMESSA •Opettaja työnsä tutkijana – Kajaanissa vuonna 2012 toteutetun kokeilun arviointia •Kyläkoulunopettajien näkökulmia opettajankoulutukseen •Perusopetuksen opettajat oppilasarvioinnin tekijöinä T EOKSEN ARTIKKELIT

9 C •L APSET JA NUORET MUKANA JA MUUTOKSISSA •Varhaiskasvatus suomalaisessa koulutus- järjestelmässä •Anna mun oppia ja osata! Oppimisen konteksti ja pedagogiikka uudistavan koulun avaimina •Miten maailman parasta voisi kehittää – Teknologiakasvatuksen näkökulma •Pohjois-Suomen nuoret kirkon nuorisotyön kohteena T EOKSEN ARTIKKELIT

10 D •K EHITTÄVÄLLÄ TIELLÄ YKSIN JA YHDESSÄ •Opetussuunnitelman toteutumisen mahdollisuudesta •Avainkumppanimalli sosiaalialan asiantuntijuutta rakentamassa •Teollisuuden rakennemuutos ja työntekijän asema tuotantoprosessissa T EOKSEN ARTIKKELIT

11 E •H YVINVOINTIA ETSIMÄSSÄ JA EDISTÄMÄSSÄ •Yksilön voimaantumisen perusta ja ydintekijät •Aivotutkimus lisäarvona ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisessä •Eteisvärinä – Yleisin sydänleikkauksen jälkeinen rytmihäiriö T EOKSEN ARTIKKELIT

12 KIRJOITTAJAT artikkeleiden mukaisessa järjestyksessä

13 PROFESSORI, DOSENTTI R EIJO H EIKKINEN KM 1987  KT 1995

14 P ROFESSORI, DOSENTTI J UHA T. H AKALA KM 1986  KT 1992

15 Y LIOPISTONLEHTORI J YRKI K OMULAINEN KM 1991  KT 2010

16 S IVISTYSTOIMEN - JOHTAJA M IKKO S AARI KM 1998  KT 2009

17 J OHTAVA ERITYIS - OPETTAJA E IJA H EIKKINEN KM 1993  KT 2008

18 L UOKANOPETTAJA R ISTO K ILPELÄINEN KM 1987  KT 2010

19 P ROFESSORI, DOSENTTI PÄIVI ATJONEN KM 1983  KT 1993

20 SIVISTYSJOHTAJA TAINA PELTONEN KM 1994  KT 2003

21 Y LIOPISTONOPETTAJA M AARIKA P IISPANEN KM 2001  KT 2008

22 D OSENTTI E SA -M ATTI J ÄRVINEN KM 1991  KT 2002

23 LEHTORI R EETTA L EPPÄLÄ KM 1986  KT 2007

24 OPETUSNEUVOS ARJA - SISKO HOLAPPA KM 1984  KT 2007

25 LEHTORI ANNE - LEENA JUNTUNEN KM 1993  KT 2010

26 TUTKIJATOHTORI MARKKU SIPPOLA KM 1996  YTT 2009

27 K EHITTÄMISKONSULTTI, TOIMITUSJOHTAJA JUHA SIITONEN KM 1984  KT 1999

28 Y LIOPETTAJA, DOSENTTI JYRKI SUOMALA KM 1983  KT 1999

29 K LIININEN OPETTAJA, ERIKOISLÄÄKÄRI JARI HALONEN KM 2008  LT 2012

30 Kustantaja: OY/Ktdk

31 Tänä iltana: Täytä tilauslomake ja ota lähtiessäsi kirja. Lasku (25 €) tulee antamaasi osoitteeseen. Tämän illan jälkeen: vain Granumin virtuaalisesta kirjakaupasta: http://granum.uta.fi/granum/ (25 €) K IRJAN OSTAMINEN Kustantaja: OY/Ktdk

32


Lataa ppt "92 KILOA PAINAVAA ASIAA … J UHLAKIRJAN JULKISTAMINEN 24.4.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google