Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt sektor R&D Expenditure by Sector Lähde:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt sektor R&D Expenditure by Sector Lähde:"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt sektor R&D Expenditure by Sector Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta Källa: Statistikcentralen, Forskning- och utvecklingsverksamhet Source: Statistics Finland, Research and development Research.fi €, milj. *) Arvio / Beräknad / Estimate

2 Lähde / Källa / Source: OECD Research.fi % BKT:sta / % av BNP / % of GDP Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menojen osuus BKT:sta eräissä maissa FoU-utgifternas andel av BNP i olika länder R&D Expenditure in Proportion to GDP in Some Countries

3 Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta Källa: Statistikcentralen, Forskning- och utvecklingsverksamhet Source: Statistics Finland, Research and development Research.fi €, milj. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot Utgifter för forskningsverksamhet inom högskolesektorn Research Expenditure in the Higher Education Sector

4 Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Källa: Statistikcentralen, Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten Source: Statistics Finland, Government R&D funding in the state budget Research.fi Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2014 Finansiering av forskning och utveckling i statsbudgeten 2014 R&D Funding in the State Budget 2014

5 €, milj. Lähde: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Research.fi Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteiset tutkimusmenot ja kokonaistutkimusmenot vuonna 2014

6 Budgetfinansierade forskningsutgifter och totala forskningsutgifter för de statliga forskningsinstituten 2014 €, milj. Källa: Statistikcentralen, Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten Research.fi

7 €, milj. Source: Statistics Finland, Government R&D funding in the state budget Research.fi Budget funds for R&D and total R&D funds for State Research Institutes in 2014


Lataa ppt "Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt sektor R&D Expenditure by Sector Lähde:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google