Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Piirikuvernööritiimin koulutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Piirikuvernööritiimin koulutus"— Esityksen transkriptio:

1 Piirikuvernööritiimin koulutus

2 Tervetuloa tiimiin Sinulla on tiimin nimi ja numero
Sinulla on piirin tiimin univormu Oletko valmis liittymään tiimiin? Tarkistetaan ensin sinun tietosi ja taitosi

3 Ennen kuin aloitat Tämä on itsenäinen opiskeluohjelma, jonka tarkoitus on valmistella sinua koetta varten Voit aloittaa ja lopettaa niin usein kun haluat oman aikataulusi mukaisesti

4 Ennen kuin aloitat Tulosta kopiot aiheeseen liittyvistä julkaisuista, Piirin mallisäännöt & ohjesääntö (LA4)

5 Koulutuksen tavoitteet
Tunnistaa 2. varapiirikuvernöörin viran edut Tunnistaa piirikuvernööritiimin vastuut Avustaa piirikuvernööriä Tuntea 2. varapiirikuvernöörin vastuut Tuntea muut koulutusresurssit

6 Koulutuksen osat 2. varapiirikuvernöörin lisääminen Muutoksen edut
Piirikuvernööritiimi Kunkin tiimin jäsenen vastuut Muut koulutusresurssit

7 Toisen varapiirikuvernöörin viran perustaminen

8 Piirikuvernööritiimi
Viran lisääminen hyväksyttiin Kansainvälisen lionsklubien järjestön maaliskuun 2007 hallituksen kokouksessa Piirikuvernööri 1. varapiirikuvernööri 2. varapiirikuvernööri

9 Piirin mallisääntöä & ohjesääntöjä muutettiin - 27. kesäkuuta 2008
Luku IV Piirivirkailijoiden/hallituksen vastuut Luku IV, kohta 2. 1.varapiirikuvernööri Luku IV, kohta varapiirikuvernööri

10 2. varapiirikuvernöörin vaatimukset
Olla hyvässä asemassa oleva aktiivinen jäsen Klubi tai suurin osan klubin jäsenistä yksittäis- tai osapiirissä kannattaa ehdokasta Palvellut klubipresidenttinä ja klubin hallituksessa kaksi vuotta ja lohkon tai alueen puheenjohtajana tai hallituksen sihteerinä tai rahastonhoitajana (mitään näistä viroista ei ole hoidettu samanaikaisesti) Kyseiset virat hoidettu koko kauden tai suurimman osan kautta

11 Toisen varapiirikuvernöörin viran perustamisen edut

12 Miksi lisätä 2. piirikuvernöörin virka
TIIMI, jossa piirikuvernööri ja kaksi varapiirikuvernööriä tekevät yhteistyötä harmonian ja jaetun vastuun ilmapiirissä ja näin saavutetaan menestys, tavoitteet ja kasvu.

13 Piirikuvernööritiimit
DG 1. VDG 2. VDG Delegointi Kommunikointi Kokemuksen jakaminen Ottaa vastaan vastuu Tiimin kolme jäsentä jakaa velvollisuudet delegoimalla joitakin piirikuvernöörin velvollisuuksista. Kommunikoimalla tiimin jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia ja hyötyä tiimin yhteisestä kokemuksesta ja asiantuntemuksesta.

14 2. piirikuvernöörin viran edut
Piirikuvernöörin työtaakkaa kevennetään Tiimityö johtaa parempiin tuloksiin Parantunut jatkuvuus vuodesta toiseen Tehtävässä oppimista tapahtuu kahden vuoden aikana Jos piirikuvernöörin virka avautuu, se voidaan täyttää välittömästi

15 Piirikuvernööritiimi

16 Piirikuvernööritiimi
1. varapiirikuvernööri 2. varapiirikuvernööri Piirin johtotiimin lisäksi tiimiin kuuluvat alueiden ja lohkojen puheenjohtajat

17 Piirikuvernöörin tiimityö
Tiimin jäsenillä on kullakin yhden vuoden virkakausi, joten piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit ovat viestijoukkueen jäseniä. Joka vuosi yksi piirikuvernööri johtaa piiriä ja muut tiimin jäsenet avustavat sen vuoden tavoitteiden saavuttamisessa. Joka vuoden 1. heinäkuuta viestikapula siirtyy joukkueen seuraavalle jäsenelle. Lionjohtajina me olemme kaikki samassa tiimissä.

18 Piirikuvernöörin tiimityö
Esimerkki: Klubivierailujen vastuun jakaminen 1. VDG vierailee klubeissa, mitkä sponsoroivat uutta klubia tai jotka ovat pyytäneet johtajakoulutusta 2. VDG vierailee klubeissa, joissa on ongelmia jäsenten säilyttämisen kanssa Piirikuvernööri vierailee muissa klubeissa

19 Piirikuvernöörin tiimityö
Piirikuvernööri, joka delegoi osan tehtävistään tiimin muille jäsenille, saa lisää aikaa hoitaa piiriä, seurata tavoitteiden saavuttamista ja tarjota johtoa ja motivaatiota piirin lioneille.

20 Piirikuvernööritiimi
Tehokas tiimi on ryhmä ihmisiä, jotka pystyvät saavuttamaan enemmän tekemällä töitä yhdessä kuin erikseen

21 Piirikuvernööritiimi
Napauta tästä aiheeseen liittyviä julkaisuja, Piirin mallisäännöt & ohjesääntö (LA4)

22 Kunkin tiimin jäsenen vastuut

23 Piirikuvernööri Edustaa järjestöä omassa piirissä
Korkein hallintovirkailija omassa piirissä, joka valvoo ensimmäistä ja toista varapiirikuvernööriä, alueiden ja lohkojen puheenjohtajia, hallituksen sihteeri-rahastonhoitajaa ja muita hallituksen jäseniä

24 Piirikuvernööri Hallinnoi ja edistää jäsenkasvua ja uusien klubien perustamista Hallinnoi ja edistää johtajakoulutusta klubien ja piirin tasoilla

25 Piirikuvernööri Edistää harmoniaa perustetuissa lionsklubeissa
Tiedottaa Kansainvälisen lionsklubien järjestön säätiöstä ja kaikista järjestön palveluaktiviteeteista

26 Piirikuvernööri Johtaa, kun hän on läsnä, hallituksen kokouksissa, vuosikokouksessa ja muissa kokouksissa. Valvoo ja johtaa piirihallituksen virkailijoita ja piirin toimikuntien jäseniä niin kuin on mainittu piirin ohjesäännössä Raportoi LCI:hin kaikki tunnetut järjestön nimen ja logon rikkomukset

27 Piirikuvernööri Varmistaa, että piirikuvernööri tai joku muu piirivirkailija vierailee jokaisessa piirin klubissa kerran vuodessa, jotta edistetään klubin tehokasta hoitoa ja lähettää vierailuraportti kansainväliseen päämajaan jokaisesta vierailusta Jakaa uusimman eritellyn selvityksen piirin kaikista kuiteista ja menoista piirikokouksessa tai vuosikokouksessa

28 Piirikuvernööri Antaa välittömästi kauden loputtua kaikki piirin tilitiedot ja asiakirjat viran seuraavalle haltijalle Suorittaa muita tehtäviä ja toimia siten kuin kansainvälisen hallituksen jäsenet vaativat Piirikuvernöörin käsikirjassa mainituilla tavoilla ja muilla ohjeilla

29 Varapiirikuvernöörin jaetut tehtävät
Järjestön tarkoituksen edistäminen Suorittaa piirikuvernöörin antamia hallintotehtäviä Suorittaa muita tehtäviä ja toimia kuten kansainvälisen hallituksen jäsenet ovat päättäneet Osallistua piirihallituksen kokouksiin ja johtaa kokouksia, kun DG on estynyt

30 1. varapiirikuvernööri Avustaa piirikuvernööriä piirin klubien arvioimisessa Suorittaa klubivierailut piirikuvernöörin sijasta Tekee yhteistyötä piirin jäsen- ja laajennustoimikuntien kanssa Tekee yhteistyötä piirin johtajakoulutuksen kehittämistoimikunnan kanssa uusien koulutussuunnitelmien laatimiseksi ja toteuttamiseksi Tekee yhteistyötä piirikokouksen toimikunnan kanssa ja avustaa muiden piirin tapahtumien mainostamisessa 1.

31 1. varapiirikuvernööri Valvoo muita piirin toimikuntia piirikuvernöörin pyynnöstä Osallistuu seuraavan vuoden suunnitteluun, mukaan lukien piirin budjetin suunnitteluun Oppii tuntemaan piirikuvernöörin velvollisuudet siltä varalta, että piirikuvernöörin virka vapautuu, jolloin hän on valmis ottamaan virka hoidettavaksi välittömästi 1.

32 2. varapiirikuvernööri 2. Oppii tuntemaan piirin klubien tila
Suorittaa klubivierailut piirikuvernöörin sijasta Tekee yhteistyötä piirin jäsenten säilyttämistoimikunnan kanssa ja avustaa toimikuntaa klubien ja jäsenten menettämisen estämiseksi Avustaa piirikuvernööriä ja 1. varapiirikuvernööriä jokavuotisen piirikokouksen suunnittelussa ja toteuttamisessa 2.

33 2. varapiirikuvernööri Tekee yhteistyötä piirin LCIF-koordinaattorin kanssa ja avustaa vuoden tavoitteiden saavuttamisessa Tekee yhteistyötä piirin tietotekniikkatoimikunnan kanssa ja avustaa toimikuntaa LCI:n web-sivun ja internetin käytön lisäämiseksi klubeissa ja jäsenten keskuudessa Oppii tuntemaan piirikuvernöörin velvollisuudet siltä varalta, että piirikuvernöörin virka vapautuu, jolloin hän on valmis ottamaan virka hoidettavaksi välittömästi 2.

34 Piirikuvernööritiimin velvollisuudet
Napauta tätä avataksesi kyselyn Piirin mallisäännöistä & ohjesäännöstä TAI Jatka koulutusohjelmaa ja vastaa kyselyyn myöhemmin

35 Muut koulutusresurssit

36 Opiskele lisää - LCIF Osana LCIF:n kehityssuunnitelmaa, LCIF:n piirikoordinaattorit nimitetään ja koulutetaan moninkertaispiirin LCIF-koordinaattoreiden toimesta LCIF-koordinaattorit tekevät läheistä yhteistyötä piirikuvernöörin ja muiden piirin johtajien kanssa

37 Opiskele lisää - Jäsenten säilyttäminen
Piirin jäsenten säilyttämistoimikunta on avainresurssi, kun halutaan auttaa klubeja ylläpitämään terve ja aktiivinen klubi Toimikunta voi antaa koulutusta klubivirkailijoille säilyttämisohjelman resursseista Ja kertoa seuraava viesti: Jäsenten säilyttäminen on jokaisen vastuu

38 Säilyttämiseen liittyvät julkaisut
Piirin jäsenten säilyttämisjohtajan käsikirja Presidentin säilyttämiskampanja Sponsorointi Klubin arvosanat Jäsenten perehdyttäminen Mentoriohjelma Tunnustuksen antamisen taito

39 Opiskele lisää - Informaatioteknologia
Informaatioteknologian toimikunta on resurssi jäsenten ja virkailijoiden pitämiseksi ajantasalla piirille edullisella tavalla. tarjoaa koulutusta klubien jäsenille kasvattaakseen teknologian käyttöä kommunikaatiossa ja uutislehdissä avustaa klubin web-sivun luomisessa PR:n lisäämiseksi

40 Resurssit - Informaatioteknologia
Informaatioteknologian puheenjohtajan tehtävänkuvaus, yhteystiedot: Verkossa olevat jäsentiedot ja raportit Klubivirkailija ja rekisterihallinto, yhteystiedot:

41 Opiskele lisää - Julkaisut
Järjestön Mallisäännöt & ohjesääntö Hallituksen toimintaperiaatteiden käsikirja Piirikuvernöörin käsikirja Tuotemerkkisäännöt

42 Opiskele lisää - Verkkokurssit
Tavoitteiden asettaminen Tehokkaat työryhmät Erimielisyyksien ratkaiseminen Kokousten vetäminen Tehokas puheiden pitäminen Jäsenten moninaisuuden arvostaminen Yhteisön palveleminen Valmentaminen Delegoiminen

43 Yhteenveto 2. varapiirikuvernöörin tulee valmistautua auttamaan piirikuvernööriä ja 1. varapiirikuvernööriä. Lisäksi hänellä on virkaan liittyviä erityisiä velvollisuuksia. Samaan aikaan hänen tulee valmistautua piirikuvernöörin tulevaan virkaan. Ensisijaiset tietolähteet: Piirin Mallisäännöt & ohjesääntö Hallituksen sääntökokoelma, Luku 9

44 Mallisäännöt & ohjesääntö -kysely
Piirikuvernööritiimin velvollisuudet

45 A B C D Valitse oikea vastaus
2. VDG tekee yhteistyötä ___ toimikunnan kanssa Johtaminen Informaatio-teknologia A B Rauhan-juliste-kilpailu Jäsenyys C D

46 A B C D Valitse oikea vastaus
1. VDG tekee yhteistyötä ___ toimikunnan kanssa Informaatio-teknologia LCIF A B Rauhan-juliste-kilpailu Jäsenyys C D

47 A B C D Valitse oikea vastaus
2. VDG tekee yhteistyötä ___ toimikunnan kanssa Piirin tapahtumien mainostami-nen Jäsenyys A B Rauhan-juliste-kilpailu Säilyttämi-nen C D

48 A B C D Valitse oikea vastaus
1. VDG tekee yhteistyötä ___ toimikunnan kanssa Johtaminen LCIF A B Rauhan-juliste-kilpailu Säilyttämi-nen C D

49 A B C D Valitse oikea vastaus
1. VDG toimii ___ piirin toiminnon parissa kahden kolmen A B neljän viiden C D

50 A B C D Valitse oikea vastaus
2. VDG toimii ___ piirin toiminnon parissa kahden kolmen A B neljän viiden C D

51 A B C D Valitse oikea vastaus 1. VDG on vastuussa
Vuosi-kokouksen suunnittelusta Logo –tavara-merkin rikkomus-tapauksista A B Rauhan-juliste-kilpailusta Piirin kuluraporteista C D

52 A B C D Valitse oikea vastaus 2. VDG on vastuussa
Vierailuista kaikissa klubeissa Hallituksen valvonnasta A B Klubien tilan arvioinnista Harmonian edistämisestä C D

53 Koulutuksen tavoitteet
Tunnistaa 2. varapiirikuvernöörin viran edut Tunnistaa piirikuvernööritiimin vastuut Avustaa piirikuvernööriä ja 1. varapiirikuvernööriä Tunnistaa 2. varapiirikuvernöörin vastuut

54 Oletko valmis liittymään tiimin toimintaan?


Lataa ppt "Piirikuvernööritiimin koulutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google