Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kotka-Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kotka-Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART."— Esityksen transkriptio:

1 Kotka-Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART

2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? •Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: •pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja •väestöennuste •Laskenta ei huomioi esim.: •säädösten muutokset •asukkaiden vaatimustason muutokset •palvelujen järjestämistavan muutokset •uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät •tuottavuuden muutokset •yksityisen palvelutarjonta

3 Ennakoinnin rajoitukset •Vakaat trendit: •väestön ikääntyminen •kuntien henkilöstön eläköityminen •Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: •yleinen talouskehitys •alueen yritysten menestyminen •valtionosuuksien kehitys •veroratkaisut •kuntien tehtävät

4 Insert Firstname Lstname via >Insert >Header & Footer Kotka ja Pyhtää yhdessä

5 •Ennusteen mukaan Kotka-Pyhtään yhteinen väestö kasvaa hieman •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011

6 •Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

7 •Työikäisten määrä laskee ennusteessa merkittävästi •Huomio: •Työikäisten nettomuutto •Työssäkäyntiasteen nostaminen •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

8 •Huoltosuhde heikkenee ennusteessa samalla tavalla kuin koko maassa keskimäärin, lähtötilanne on kuitenkin heikompi •Huomio: •Työikäisten nettomuutto •Työssäkäyntiasteen nostaminen •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

9 •Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä kasvaa aluksi hieman •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

10 •Peruskoululaisten määrä muuttuu vain vähän ennusteessa •Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

11 •Lukioikäisten määrä laskee aluksi melko nopeasti •Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

12 Pohjana: •Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 –vuotiaat (THL, Sotkanet) •Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) • Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

13 •Alle 30-vuotiaiden määrä laskee hieman ennusteessa •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

14 •Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako •Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa •Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa

15 •Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja •Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla •Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella •Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa

16 •Esh:n hoitojaksoja on ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin etenkin vanhemmissa ikäluokissa •Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa

17 •Esh:n tarve kasvaa ennusteessa 14 % •Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella •Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu

18 •Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti •Huomio: •palvelurakenne •vanhusten toimintakyky •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

19 •Yli 75-vuotiaden osuus väestöstä nousee yli 15 prosenttiin •Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 •väestö 2011 •muuttotiedot 2007 -2011 •hedelmällisyys 2007-2011 •kuolleisuus 2005-2011 •väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

20 •Palvelutarpeet muuttuvat merkittävästi etenkin vanhusten hoidossa •Huomio: •resurssien kohdentaminen ja riittävyys

21 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot •Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat) •Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) •Hoitoilmoitustiedot (THL) •Väestöennuste (Tilastokeskus 2012 Laskenta ja oletukset • Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017 • Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi • Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla • Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä • Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi • Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä • Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa • Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko • Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) • Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin) • Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)

22 •Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti •Laskelmassa kunnallisvero kattaa 2020-luvulla yhä pienemmän osan menoista •Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen etenkin valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi


Lataa ppt "Kotka-Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google