Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 1."— Esityksen transkriptio:

1 Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 1

2 OAJ:n tulevaisuustyö Suomessa on tehty suuria:  Kansakoulu  Yliopistot  Peruskoulu  Ammatillinen koulutus  Ammattikorkeakoulut  Vapaa sivistystyö  Taiteen perusopetus  Aikuiskoulutus  OPETTAJANKOULUTUS

3 OAJ:n tulevaisuustyö Suomessa tehty jo pitkään (osin sattumanvaraista) pirstaleista koulutuspolitiikkaa poliittisen pelin tuloksien pohjalta.

4 OAJ:n tulevaisuustyö Tarvitaan  Arvopohjainen näky, visio

5 OAJ:n tulevaisuustyö Tarvitaan  Arvopohjainen näky, visio  Tiekartta

6 OAJ:n tulevaisuustyö Tarvitaan  Arvopohjainen näky, visio  Tiekartta  Sitoutuminen

7 Pisa-tulokset 2012

8 • Matematiikan osaamisen kansallinen keskiarvo on Suomessa laskenut vuoden 2003 arvioinnista 25 pistettä, mikä vastaa runsaan puolen kouluvuoden edistymistä • Vuoden 2003 kärkimaista Suomen keskiarvon lasku on kaikkein suurin; OECD-maiden keskiarvo on laskenut 6 pistettä

9 Yhteenveto • Suomalaisnuorten matematiikan osaaminen selvässä laskussa • Heikkojen matematiikan osaajien määrä kasvanut ja erinomaisten osaajien määrä vähentynyt • Lukutaito ja luonnontieteiden osaaminen heikentynyt • Alueiden ja koulujen erot vähäisiä • Kieliryhmien ero kaventunut • Sukupuolten ero ja maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen haaste tasa-arvolle • Suomalaisnuoret edelleen OECD-maiden parhaimmistoa

10 Ikäsidonnaiset menot miljardia euroa, vuoden 2008 hinnoin

11 Koulutusmenojen osuus BKT:sta 2010 Kaikki koulutusasteet

12 Koulutuksen opiskelijakohtaiset kustannukset Pohjoismaissa, Virossa ja Yhdysvalloissa, euroa (2010) 1

13

14

15 Valtion talousarvioesitykset 2010 ja 2014 v.2010v. 2014 esitys milj. € Pääluokka Muutos, % Suhteellisen osuus muutos valtion talousarvoesityksen loppusummasta 24Ulkoasiainministeriönhallinnonala118812948,9237,6 25Oikeusministeriönhallinnonala79089613,48,8 26Sisäasiainministeriönhallinnonala12671264-0,2-18,0 27Puolustusministeriönhallinnonala270427511,7-28,6 28Valtiovarainministeriönhallinnonala148601694714,0181,9 29Opetusministeriönhallinnonala618665976,6-9,2 30Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala28262657-6,0-70,3 31Liikenne- javiestintäministeriön hallinnonala2195296835,2113,1 32Työ- ja elinkeinoministeriönhallinnonala42223376-20,0-215,2 33Sosiaali- jaterveysministeriön hallinnonala113281281013,1118,5 35Ympäristöministeriönhallinnonala328267-18,6-15,8 Yhteensä*, pl. valtionvelan vähentäminen50185539207,4 Netto lainanotto130216724 * Käytetty pyöristettyjä lukuja

16 Lähde: Varkey GEMS Foundation Global Teacher Staus Index October 2013 Opettajien arvostus Suomessa korkealla

17 Lähde: Opetushallitus

18 Suomi osaamisen kärjessä 2030 18

19 OAJ:n tulevaisuustyö • Alkoi syksyllä 2012, päättyi joulukuussa 2013. • Tekijöinä OAJ:n hallitus ja valtuusto, monet toimikunnat ja työryhmät, eri alojen sidosryhmät. • Koulutus- ja kasvatusjärjestelmämme kehitys 17 vuotta taaksepäin, vuodesta 1996 lähtien ja 17 vuotta eteenpäin vuoteen 2030 saakka. • Selvittää, miten talouskehitys, sosiaaliset, teknologiset sekä ekologiset muutokset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat vuoteen 2030 mennessä koulutuspolitiikkaan ja koulutukseen. 19

20 Tavoite- ja uhkakuvat • Tavoitekuvia mm.: Tietoyhteiskuntataidot kaikilla, yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu, yksilölliset opintopolut, kansainvälisyys luonteva osa korkeakoulujen toimintaa, oppimista tukevien voimavarojen parempi hyödyntäminen (monialaisia kampuksia). • Uhkakuvia mm.: Varhaiskasvatus ei ole enää osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, peruskoulun kehittäminen pysähtyy, kouluyhteisöjen turvattomuus lisääntyy, ammatillista koulutusta tuottavat kansalliset tai kansainväliset yritykset.

21 Arvopohjan merkitys  Sivistys on itseisarvo.  Koulutus- ja kasvatusjärjestelmä säilyy oikeudenmukaisena ja yhdenvertaisena.  Suomalainen koulutusjärjestelmä edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja turvallisuutta.  Kaikkien koulutusasteiden rahoitus säilyy pääosin julkisena.  Koulutus ja kasvatus edistävät kestävän kehityksen arvoja.

22 Tulevaisuustyö jatkuu • Tulevaisuuskone haastaa keskustelemaan. • Uudet kysymykset säännöllisesti. • Kaikki vastaukset luetaan ja analysoidaan. • OAJ kokoaa saadun aineiston pohjalta päättäjille linjauksia ja toimia, joita koulutuksen pelastamiseksi tarvitaan.

23 Sanoista tekoihin! Suomalainen koulutus nousuun! 9.4.2014 Suurseminaari Helsingissä  Merkitse allakkaasi jo nyt!

24 24 www.tulevaisuuskone.fi

25 OAJ:n jäsenmäärä Lähde: OAJ:n toimintakertomukset OAJYLLAmmatilliset LTO

26 Näin kouluissa säästetään -ei ole varaa käyttää maitoa tai lihaa kotitalouden ruoanvalmistuksessa -kasviksista käytetään vain kaalia ja porkkanaa, tomaatti ja salaatti liian kalliita -tekstiilityössä on housujen asemesta suunniteltava shortsit -kirjoja kierrätetään toistakymmentä vuotta -uimaopetus, retket ja osallistuminen koulujen urheilukilpailuihin lopetettu koska ei ole rahaa kuljetuksiin -tukiopetusta ei voida antaa enää loppuvuodesta -tietokoneohjelmat ja työkirjat jäävät hankkimatta, eikä koulun kirjastoa enää täydennetä


Lataa ppt "Suomi osaamisen kärjessä 2030 Olli Luukkainen Educa 24.1.2014 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google